Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muebles de salones modernos DUO

6,273 views

Published on

Catálogo de muebles para salones modernos de la colección DUO de la firma RIMOBEL en http://www.mueblipedia.com/es/coleccion/225/salones-duo

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muebles de salones modernos DUO

 1. 1. RIMO BE1.: DUO
 2. 2. ~BlMeu.WCOSll{W, KIllOIOOMOLerruo<,!!tvTIlII~REUItmru..UOO ~50~IJI••e.:5 9~ ~! oJo
 3. 3. ~~(l;CI)SAltM;.fjBkOtCO...,elUWl;~PJAU¡f("11f:"~DOO 150mti .. 1 ~I"~~~COSATBi I FurlYHl6RlllOi:t~HltfJo![!lE....~100rso, ,111 ni _ fII
 4. 4. SIt(
 5. 5. !;tlllMÚ!UJIL1),BUG(IItl-lL8~110YII11 u.~t300lS0nllren ~tnI·l!U81t(
 6. 6. .. IJOB ¡~D
 7. 7. DUOnmUlUHBliIflCUS/ú[Nt~r,:J,,¡IHA",,,,,ROO[NtUII.iI~lno f5nah11U1Il!:}~Illl)
 8. 8. ,,"11111111 Nl~IIII:1)M"IIlIB,III;[Mili 1101801150 1M""1- ..~...,
 9. 9. -TU ELIGESnun owr =LO OL.fODE] om ID] m(l1lflll I:OU!V: IilHlIt ,~,liSIIGE NotAl Blm~!II¡","O(ll X(¡¡UlIlI,lUXGOSolI[H IUHCU&llOifUM[Itll UUI.t IItUL HtUlBROUII BRIUO ORillO ~ILlOWI!I~ fifII1IÁ UIIU¡~ "IlHU};;J¡SU lISU .SDrm A8UtlSU.SOI:IiI Al" 181) iSU..:m ¡UUlIUUISOrnl10" UJIS
 10. 10. ~••o1:, "IlAlll:Ul!.llftl 1111111100111111IllIUD1381 I1
 11. 11. ouom1;(/11.IIIRllICO¡ORTORA"nI!HIHIIOHtIIlW:l30(lf5(lCIII
 12. 12. DUOm"""1l.I!IOOs.u(,WllIlHRIIIOIHIIIIl~L3UOI!lOU1(JJ)25
 13. 13. 4 !JOB f~DcuO
 14. 14. lIHIIMallllllll,HIJXCOs.llfNla: ~1:ORlUO• FUNCIONAL ELEGANTEDE AL-PI Ct,PACIDADtlf-ltfMU31l12orOm>IIIIU·ORILLUWll"10RTOIIJ;BEIGEunuORILLOUlil(j.tAI3/11O ~40cm}I(II!lU);A 131 1170 ~40 ~111"29
 15. 15. _- ..~
 16. 16. ClUCJ1mDOC[ ruf,(ItllllflRlIlOIfIHIlJ;300150lfll,37U1
 17. 17. • SOLUCIONES I RÁCTICASr LE VANuUA~JI,~..ilt4lOLIIIOO$AlEU,AIIDCv.ttII•AltIlC-uOOOlco(Uttl!:lf¡nORA !JITICUIU!lIS~10tl3~ HO (n!Ullml4~:AtO. 113~ r.o el!!UlUtM111). 113S HOfm
 18. 18. DIlI01~l lIDo("lI1lalCl:Uill1URUlIIlIIltl"122!i IGI.,..
 19. 19. -cuo-1m,....4filtXI• CAJO~ESTEXTIL+ GUíAS OCULTAS
 20. 20. Mine ~NO~~II~~UtlCBRillO111 h~"IUD t~U~, ~ .. f t VI t~
 21. 21. ""nIIIAllIllSiTCNurtuBru~ij~mnll;T1IMISPAIIIIII[Whf ~tL210ISlcn!,~- ...;;.~".I;~.,-;.:. IIlTCCItJOns- _
 22. 22. ouaPD ••o)eAAIICAIO~;¡~1lLIRIK!JIlI[lff[u no¡,·MAXIMAUT lOAD
 23. 23. DUO
 24. 24. Que QuePm tm(IlIUI: WU!Il: (1111111:110001&0 J.IIlIC,fUIo( 100TUIl4,Il!JiII))SAltNBI)Rf.OSIIEM~.VllIl URIII.Ut.tLORILLOijROlI1l,;~ltw_Jf.U ~ltlmn.u I/WISP/.lIUIT¡ll}! 1135 rwll"llAIS1 1I20 f40" ...(Jt".~~ao11m I !.OrmUUlIUKAtt8U20 f40r.1I150":6HlkRFlGf-UOr.t.lfUI.OROIICl:El! JaJ 1150 fsn.m
 25. 25. nuoPmIIlltltlRIlJ.Ot1!ltlllJe 115. I~ifI,m,CAJONES lXTIL&1" + GUfAS OCULTAS
 26. 26. ouo ouo ouo• INDISPENSABLES Pm BIi1 iDP[J ~ () ICOMODIDAD [ [V:A~ [, 1;t)U!1e t,ultljo UUIIIttlMDllll-AlUU; fUMF·jRRI: iIllIC-fUl1nrm !lr~oI ",emlLO CIlJUO 81UllOUlIilOO:O ItIBur.t llI1lí,¡tlI6ll51lr50~ .!Jl6 I.ISO ISOuII JS6 uso rSOun"5554U1
 27. 27. ,.l,AtlC~I~~IlIIJU~II I~~IIO IttlIIl4tlnlOJIM
 28. 28. DUOm....".!Rile· ORGANIZAO[SDE [ ~--~ R 1- ICADlIfil81H[OIlllli:.~flt181S0f4Drrn
 29. 29. flJl( IInB!lIlO
 30. 30. O,lUJIl:NOGAL1«"1anunailttllt.S:~aoll50fS8utl• DISENO POLIVALENTEl~~oJ;-tL I~mT-~I~.)lR~c.Ill11oi ""IunUUIIIU;- AOIIISOfSO"VARIEDAD DE ELECCiÓNOcucmaIlllll!.~:.!.Su ll~r50I;IlIout:! cut:! t:!JOm;] m()_"4clll f.@lO$ tlltO"IlfII:f nlMf UOI:M""ilU/J;GIUIlO OROIICE.I1.11l1!~J: ",(iUl¡.~lI05Ifl(H9ltm .!.lIHI1!llr!iOr:mUtllltt1.~J¡9811~U ·!lIhmCAJONES TEXTil+ GUlAS OCULTAS
 31. 31. DUOm~1~I~jIC~8l)1jlX} MIWuu,IIItllUIí~,~R(wr(311 11·
 32. 32. • NDISEÑO ATEMPORAL
 33. 33. DUOm,.oROlr.tl~~~~afUJ:ORII!OItU!I!I~1300 rSOcm0(111
 34. 34. DUO.~ HfJ~! --cnLUILiOID~O OllJlCO MTOI ~..."BRlllnr.~:,u_TIWISPIlIE!II[IIl ~{l300 [~O
 35. 35. ClUOmJJI v.~300 FSOccll
 36. 36. cuom4 !JOB f~D(IlllltlúllTORA MlIC)¡InlJ.BIMlWl:"ni ~.~130U ~~Ucm• ÚLTIMAS TENDENCIASEN ACABADOS Y COMBIil{ClorJES DE COLOR"""¡.l)RWI)) !RileIInu1lR0000fIlflllfllI:WO IM)unm7i
 37. 37. Ha ~[::JU,IIIII~FUt.lllllll[~.,OlllllO• r.y300:61111
 38. 38. ."1"11I0Il,1"" "• CALIDAD lNACABADOSI El FGANr,IA
 39. 39. " .
 40. 40. ACABAOllS DE COLORU990102 ~"" ~m
 41. 41. 1:1l!C!ltARnCU 9901 00 1)1"" lIIU~,1U~1I1t:J.1StI35 f90cm n-r-r"1" 1I0RD~D(1:IIIIt: MOCllllllllAMOO $M(UU 9901 01 130"" llSa" 2>!1."UllTll..,A1SI130¡Sncm í1 ri 11rol 111); MOCAl, !RIleWlI" fUI( BEIGe
 42. 42. DUOGmtl.~11ltnlDIIXI.BWlillSATElIIlftllIIIlllW""..TRI/ISPAR!MTEInDl¡W;13001"!i1l(81IUQS
 43. 43. BUllaJ!.Ill II)IJJI(lI,BAUOlW_1[.l110 10
 44. 44. fIIIOflll
 45. 45. TOOTORA ~~~."BrullOt300r-;:¡~____ -1-1111.94111 •COLORES DEVANGUARDIA
 46. 46. DUOLIDL!nCOSlrOl"j¡)¡o,~Ó"~l811l1ll11:1&,,1,1;TllhIlSP/lI[NT!u(f1lH.31185 soc~11197
 47. 47. J·NOVEDADESEN ACABADOSY TEXTURASl.tRUlJIllllSJJ[n xMomo, I~UtlllJJISIWllltllIcrlll.~l31Hl 15(1~IIIss"ltflllORilLO
 48. 48. ,..,• PEQUENOS ESPACIOSESPA=GIOS
 49. 49. DUO"" DUO tt.fIm3II)RDICO·8lJ.Ifl;OSI.IW• GRANDESm,mlCfino; lIl"l:BrullOSOLUCIONESSRIUOI)5:W;~ -!mmTRI..~1IIR[tIIEPARA M IN I-ESPACI OSTIWISiIRlllT[IIItlItflS W(r,t(l.$1(tll),1) 11351S0rm 12l!i f!iOflnuqm
 50. 50. AMUEBLADUL (.1>1-1111 DUO (ljllll~lID]f,(mOIOO IlUCOSA1E11L]]XOG.ll-8fmfunu 1(.,CUALQUIERIIRllLO BROUlIIJlIllllt tlllS.LRINCÓN DE TU HOGARl21B ISffll BROUlIIWj" .• ~tl):$1{)t1).1) 11!iO f5lli!!IU.I"05
 51. 51. DUO UJllill DUO Hlft[ID1BLAIlCOSAlfM• DEQORAR ESPACIOS DEMIkIllOICO· A~ncJEUI: lIl"l:BRillO1111. lA ! DIMENSIONESBRIUOt.I[IIUlU: ~Hluso rSOI::t1 TR.IIISiARBlI[t.f(O¡!Slre)l) 1180 F50CTI!W)1:li
 52. 52. ----------------------~.
 53. 53. · ELIGEE~TRE JIFEREN""ES~EX-U~ASlit),!)
 54. 54. U9912 03IIUIIk¡:1U9912 02IIRlII!V( S: l5S ~$rrl! I:fUlIIhJ lI10 f5SnUACABADOS DE COLOR1111ij)NilIlDICO fUW( IMIORAilOCII.
 55. 55. ,1)110100 OlJ.K1:0M,llO"mlUIOUl1I1IR.lMSAUIWIC111.U.o
 56. 56. 4 !JOB f~DCAJONES TEXTIL+GUI/.S OCULTAS11&<).1)amlPunll:YlltBRIllOnuSlllTIWISIIRWIIü(ll,!tlno 15-0rm~IUUIi111,( DOCE~HLBRIllO.ljt<"-mMlSNtRFfUfl.IlilTllJ:lCC r~o"
 57. 57. • TEXTU RASO[ EFECTOSNATURALESaeuu1~llSrARtNll1Il11II~laU~ 150""" 1 ...0•ll11NI
 58. 58. DUO~••~••oIÓIIIIlI1:Ot.S1IlII.IIrn!1Uuro 150 111.·ALMACENAF lf, JI"1 DISTRIBUYC
 59. 59. DLJO[3jJ(tll(1IINÚllllll:O-IÓRIIIRI.""BIMlIII}t:ItUIl,;DROtlC(~ ..~13DOf!JOcIn
 60. 60. "1 ~DLJD[[l1,,1111UOI:.u OHCI.,I!IlIIlO,_11,11/t1l,O
 61. 61. CJUO OUO OUO CJUOmi nm mnr.m" , tl¡,U! U!llIft I)II¡NOCM RFICF iJ!m: ,1IRIIII;OHIIlIIJlt: 1I111:u; 1I11D.U. IUIIUW:1191 U1G ~3~cm ¡I9/II44 .3!),m A191 60 f 40 ~III A191 112,6 140lQ1116(0) mm
 62. 62. DI,uoroJl 8[1Il(1°011)11;(@91"1DlI(IJtl.IIII2t!1 f51!!
 63. 63. íNOICf VISUALDUO•l!fJ" 114·115LW!iIGmUEÑOS ESPACIOS, 100·101I ImIr~~1IiJPARAOORESI",48-49rnIIDUiD·. 106·101 IlESAS OECErITRO ,: 108-109~~~-=• ..,.,. .:0,.;;;. ; 1-liI)[[l]rnuflih,. 126·121111¡ rIl~1iI~ ,~~g. . . .
 64. 64. c:::::> DESARROLLOIr:;:¡DE PRODUCTOC/.) y FOTOGRAFlA:c:::::I_u:IMPRESIÓN:t¡r,:fXl:¡t)tfllln~rimobsl.com
 65. 65. RIMOBEI: DUO

×