Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Химическо съединение

 • Login to see the comments

Химическо съединение

 1. 1. Химическо съединение ОКСИДИ
 2. 2. Какво ще научим? <ul><li>Какво е химическо съединение? </li></ul><ul><li>Оксиди </li></ul><ul><li>Горене </li></ul><ul><li>Значение и приложение на кислорода. </li></ul>
 3. 3. Получаване на молекули молекула кислород кислороден атом кислороден атом Стартирай анимацията
 4. 4. Получаване на молекули водороден атом водороден атом кислороден атом молекула вода Стартирай анимацията
 5. 5. <ul><li>Химични реакции, при които от две или повече вещества се получава един продукт, се наричат химично съединение./химически синтез/ </li></ul>
 6. 6. Оксиди <ul><li>Оксиди са химични съединения на елементите с кислорода. </li></ul><ul><li>Оксидите са съставени от два химични елемента. </li></ul>
 7. 7. Химични свойства – химични реакции 3Fe + 2O 2 Fe 3 O 4 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3
 8. 8. Химични свойства – химични реакции S + O 2 SO 2 C + O 2 CO 2
 9. 9. Модели на химични реакции свързани с кислорода + -> + ->
 10. 10. Горене <ul><li>Химична реакция, при която се отделя топлина и светлина. </li></ul><ul><li>Горенето е процес, при който се отделят светлина и топлина. </li></ul>
 11. 11. Кислородът е необходимо условие за процеса горене.
 12. 12. Опит: Да запалим свещ и я покрием с чашка.
 13. 13. Опит: Ако внесем в цилиндър пълен с кислород тлееща треска, тя пламва веднага.
 14. 14. Горива <ul><li>Въглищата, природния газ, бензинът, нафтата, мазута са едни от най-често използваните горива. </li></ul><ul><li>Материали, които отделят голямо количество енергия наричат горива. </li></ul>
 15. 15. Горене <ul><li>Условия за горене </li></ul><ul><li>Наличие на горящо вещество </li></ul><ul><li>Наличие на кислород в контакт с веществото </li></ul><ul><li>Подходяща температура </li></ul>
 16. 16. А как се прекъсва процеса на горене <ul><li>Условия за гасене на пожари </li></ul><ul><li>Отстраняване на горящото вещество </li></ul><ul><li>Прекъсване на достъпа на кислород </li></ul><ul><li>Понижаване на температурата </li></ul>
 17. 17. <ul><li>За гориво на бъдещето се смята водородът. </li></ul><ul><li>Водородът е екологично чисто гориво, защото при неговото изгаряне се получава вода и се отделя голямо количество енергия. </li></ul><ul><li>Приложението на водорода като гориво е ограничено заради затруднения при получаването и съхранението му. </li></ul>
 18. 18. Химични свойства – химични реакции <ul><li>Взаимодействие с водород </li></ul>H 2 + O 2 -> H 2 O Водород Кислород Вода
 19. 19. Значение и приложение на кислорода дишане горене медицина Кислородни бутилки металургия Значение и приложение на кислорода
 20. 20. Приложение на кислорода <ul><li>Кислородни маски </li></ul><ul><li>Рязане и заваряване на метали </li></ul>
 21. 21. Моля повече кислород, сестра. Пациентът е син!
 22. 22. Наличие в атмосферата
 23. 23. Кислородът участва и в процеса дишане и е жизненонеобходим. <ul><li>Само за една минута човек използва 0,5 литра кислород. Представете си колко много кислород използва всеки от нас. </li></ul><ul><li>Дишането е вид „бавно горене“. „Горивата“ за нас, хората, са хранителните вещества. </li></ul>
 24. 24. Кислород
 25. 25. Кислородът е необходим практически на всички живи същества. Дишането–това е окислително-редукционен процес, при който кислородът се явява окислител. С помощта на дишането живите същества изработват енергията, която им е необходима за поддържане на живот. За щастие, атмосферата на Земята все още не изпитва недостиг на кислород, но такава опасност може да възникне в бъдеще.
 26. 26. <ul><li>Извън земната атмосфера човек е принуден да взима със себе си запаси кислород - на подводни лодки, в авиацията при полети на големи височини, в космически апарати,, при изкачване на върхове, при пожари. </li></ul>
 27. 27. Вещества и материали съдържащи кислород
 28. 28. <ul><li>Na 2 O ·CaO·6SiO 2 </li></ul>С т ъкло
 29. 29. Калцинирана c ода Na 2 CO 3 сода бикарбонат NaHCO 3
 30. 30. Скъпоценни камъни Природно оцветени от примеси кристали на корунда- Al 2 O 3
 31. 31. Кислородът - повсеместен, от него се сътоят не само въздухът , водата и земята, но и ние с вас. Могъществото на кислорода е в това, че ние го дишаме, а нали дишането е синоним на живота. Той е навсякъде, навред: В камък, въздух и във лед. Той е в утринната роса и В небесната бразда.

×