17наелектризиране

6,425 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
146
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

17наелектризиране

 1. 1. НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ НА ТЕЛАТА
 2. 2. <ul><li>Когато се разхождаме по пода, който е покрит с мокет и след това докоснем металната дръжка на вратата често прескача малка искра. Ако натрием гребен или химикалка с парче кожа, виждаме как започват да привличат малки късчета хартия - казваме че са наелектризирани . Част от електроните от коженото парче са отишли в гребена (или химикалката). По този начин върху гребена има повече електрони - той се наелектризира отрицателно, а върху кожата има по-малко електрони - тя се наелектризира положително. Всеки може да даде много примери и да направи опити. Отлепете много бързо парче тиксо от ролката. Ако стаята е съвсем тъмна, ще забележите слабо светване. Как ще обясните това? През лятото ставаме свидетели на гръмотевични бури. На какво се дължат светкавиците? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Да, дължат се на бързото преминаване на електрични заряди от един облак към друг или от облак към земята. (Механизмите, които водят до разделяне на зарядите в облаците все още не са изучени докрай) </li></ul>
 4. 4. МЪЛНИЯ В атмосферата на Земята се образуват мощни въздушни течения. Когато водните капки на облак попаднат в такива възходящи въздушни течения, те се разпръскват на много фини частици, при което се наелектризират. По-големите водни капки се наелектризират положително, а по-малките – отрицателно. По такъв начин в облака могат да се получат отделни частици, различно наелектризирани. Когато в две различно наелектризирани части на облака се натрупа голямо количество електричество, между тях се създава силно електростатично поле. В резултат на създадената разлика между потенциалите, през въздуха прескача електрична искра – получава се мълния. Мълния може да се получи и между два облака, които се доближават с различно наелектризирани части. При получаване на мълния въздухът силно се нагрява, много бързо се разширява и започва да трепти, при което се чува звук – гръм. Светкавицата и гръмотевицата стават едновременно, но най-напред виждаме светкавицата, едва по-късно чуваме звука, тъй като, както е известно, светлината се разпространява с по-голяма скорост от звука.
 5. 5. Дължината на светкавицата може да достигне повече от 3 000 m, което показва, че в облаците могат да се натрупат огромни количества електрични товари. Мълния може да се получи също между облак и земен предмет. Ако наелектризиран облак се доближи до земен предмет, последния се наелектризира по индукция с противоположен по знак заряд. При натрупване на големи количества електрични заряди, между облака и земния предмет през атмосферата преминава мощна електрическа искра. При това предметът може да се запали или разруши, а на човек или животно е възможно да бъде причинена смърт.
 6. 6. Наелектризирана пръчка привлича бъзово махало. + + + +
 7. 7. Взаимодействие на наелектризирани пръчки ++++++++
 8. 8. <ul><li>Ебонитова и стъклена пръчка се привличат. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Явлението, при което веществата придобиват свойството да привличат леки телца, се нарича наелектризиране. </li></ul>
 10. 10. Наелектризиране на телата Стъклена пръчка и кърпичка При триене на стъклена пръчка с копринена кърпа електрони от стъклото преминават в кърпата. Така стъклото се наелектризира положително, а кърпата – отрицателно. Стартирай анимацията - - - + - + + +
 11. 11. Наелектризиране на телата E бонитова пръчка и кърпичка При триене на ебонитова пръчка с вълнена кърпа електрони от вълната преминават в ебонита. Така ебонитът се наелектризира отрицателно, а кърпата – положително. Стартирай анимацията - - - + - + + +
 12. 12. Наелектризиране на телата При допир на наелектризирана стъклена пръчка до топчето на електроскоп електрони от електроскопа минават в пръчката и той остава с недостиг на електрони, наелектризира се положително. Стартирай анимацията - - + + + + - - + + + + + +
 13. 13. Два вида електрични заряди <ul><li>Отрицателен електричен заряд/-/ </li></ul><ul><li>Ебонитовата има отрицателен заряд. </li></ul><ul><li>Положителен електричен заряд/+/ </li></ul><ul><li>Стъклената пръчка има положителен заряд. </li></ul>
 14. 14. Електрични сили <ul><li>Наелектризираните тела си взаимодействат с електрични сили. </li></ul>
 15. 15. Кога двете пръчки ще се привличат? ++++ - - - -
 16. 16. <ul><li>Между заряди с еднакви знаци действат сили на отблъскване. </li></ul>+ + F F - -
 17. 17. Отблъскване на едноименни заряди
 18. 18. <ul><li>Между заряди с различни знаци действат сили на привличане. </li></ul>- +
 19. 19. При нарушаване на баланса между положителните и отрицателните заряди, телата се наелектризират. Това може да стане по два начина: <ul><li>При триене на две тела без заряд, електроните от едното тяло преминават в другото и техният заряд става разноименен. </li></ul><ul><li>При допир на две тела, от които едното е заредено, неговият заряд се разпределя между телата и зарядът им става еднакъв. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>В процесът на наелектризиране винаги участват две тела, като се наелектризират и двете: тялото с недостиг на електрони получава положителен заряд , а тялото с излишък на електрони получава отрицателен заряд . </li></ul>
 21. 21. От какво зависи големината на електричните сили?
 22. 22. <ul><li>Електричните сили нарастват с увеличаване големината на взаимодействащите заряди. </li></ul><ul><li>Електричните сили намаляват с увеличаване на разтоянията. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Махалца, наелектризирани положително, се отклоняват повече или по-малко от първоначалното си положение, ако се поставят в различни точки до положително заредена сфера. </li></ul>
 24. 24. Дали едно тяло е наелектризирано може да установим с електроскоп .
 25. 25. Електроскоп
 26. 26. Уред за установяване И измерване на степента на наелектризиране на телата . Състои се от метална пръчка с 2 метални листчета, които при наелектризиране се отблъскват. 
 27. 28. зареден електроскоп незареден електроскоп
 28. 29. Какво научих? <ul><li>Явлението, при което веществата придобиват свойството да привличат леки телца, се нарича наелектризиране. </li></ul>
 29. 30. Наелектризирането на телата става чрез: триене, допир и по индукция. <ul><li>При триене на две тела електроните на атомите, които са по-слабо свързани със своите ядра могат да се „освободят” от своя атом и да преминат към друг атом. В резултат от това тялото, което е приело електрон се зарежда отрицателно и има излишък на електрони. Другото тяло, което е отдало електрон се зарежда положително и има недостик на електрони. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Същестуват и тела, чийто електрони са слабо свързани със своите атоми и могат много лесно да се отделят дори без триене. Достатъчно е само допир и телата се наелектризират. Наелектризирането се обяснява като обмен на електрони между телата. Разноименно наелектризираните тела се привличат, а едноименните се отблъскват. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Освен чрез триене телата могат да се наелектризират и чрез допир. Нека доближим една наелектризирана стъклена или пластмасова пръчка до сфера на изолирана поставка. Ако след това поднесем сферата към късчета хартия, устоновяваме, че те са наелектризирани, защото сферта ги привлича. Наелектризирането на телата чрез допир до други наелектризирани тела дава основание на учените да предположат, че в тях има електрични заряди , които могат да преминават от едно тяло в друго. Поради това наелектризираните тела наричаме още заредени тела. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>При наелектризиране по индукция основна роля играе ел. поле на зареденото тяло. Отначало двете сфери са с равен брой положителни и отрицателни заряди. Към тези сфери поднасяме пръчка заредена положително. Ел. поле създадено от пръчката оказва влияни върху положителните заряди в сферите (те биват отблъснати), а отрицателните заряди биват привлечени от положително заредената пръчка. Поради това в лявата част на лявата сфера се натрупват електрони. След като разделим сферите част от електроните минават към пръчката. Лявата сфера се зарежда отрицателно, защото има излишък на електрони, а в дясната сфера остават само положителни заряди и поради това тя се зарежда положително. </li></ul>
 33. 34. И така наелектризиране по индукция можем да обясним по следния начин: това представлява преразпределение на ел.заряди на телата (или част от тях), в резултат от това телата се (или част от тях) се заредждат разноименно.

×