Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15atmospherno naljgane1

3,955 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15atmospherno naljgane1

 1. 1. Атмосферно налягане
 2. 2. Въздух има навсякъде <ul><li>Въздухът не може да се види, но той изпълва почти всяко пространство. Когато нещо изглежда празно, то в действи-телност е изпълнено с въздух. </li></ul><ul><li>За да разберете, че в една празна чаша има въздух, потопете я с дъното нагоре в леген с вода. Въздухът ще задържи почти цялата вода извън чашата. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ако наклоните малко чашата въздухът излиза с бълбукане през водата и водата изпълва чашата. Този въздух може да уловите в пълна чаша под водата, както е показано. </li></ul>
 4. 4. Тежи ли въздухът? <ul><li>За да отговорите на този въпрос са ви необходими : </li></ul><ul><li>Тънка пръчка дълга около 60см </li></ul><ul><li>2 балона </li></ul><ul><li>3 конеца с дължина 30см </li></ul><ul><li>карфица </li></ul>
 5. 5. Защо става така? <ul><li>Когато спукате единия балон, въздухът от него излиза. Другият балон с въздух тежи повече и затова пръчката се наклонява. </li></ul>
 6. 6. Знаете ли това? <ul><li>Ако измерите балон, който побира един литър въздух, след това го спукате и отново го измерите, ще установите, че балонът с въздух тежи един грам повече, отколкото същият балон без въздух. </li></ul>
 7. 7. Атмосфера <ul><li>Въздухът, който обгръща Земята се нарича атмосфера от гръцката дума ”атмос”-въздух, пара и “сфайра”-кълбо. </li></ul>
 8. 8. Атмосферно налягане <ul><li>Атмосферата се простира на височина 3000км. Ние живеем на дъното на този огромен въздушен океан. Подобно на водата в океаните, горните пластове от атмосферата натискат върху по-долните пластове. Съгласно закона на Паскал, този натиск се предава по всички посоки. Въздухът натиска върху Земята и върху всички предмети, които се намират на нея. </li></ul>Налягането , породено от натиска на атмосферния въздух се нарича атмосферно налягане.
 9. 9. Опити, доказващи съществуването на атмосферното налягане <ul><li>В Магденбург (Германия) през май 1654 г. любопитно зрелище събрало много хора. 16 охранени коня се опитвали да разделят две притиснати едно към друго кухи медни полукълба. Въздухът между тях бил изтеглен. Организатор на тази демонстрация бил немският учен и кмет на града Ото фон Герике. В чест на неговия град медните полукълба били наречени магденбургски. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Чаша пълна с вода, покрийте плътно с хартия. Притискайте хартията с длан и обърнете чашата с отвора надолу. Водата не се излива, въпреки теглото си, с което наляга върху хартията. Налягането на водата се уравновесява от налягането на атмосферата върху хартията отвесно нагоре. </li></ul>
 11. 11. Кой е Торичели? (1608-1647) <ul><li>Еванджелиста Торичели е италиански физик и математик. Ученик на Галилео Галилей. През 1643 г. доказва, че въздухът има тегло. Открива атмосферното налягане, изобре-тява първия барометър. </li></ul><ul><li>През 1641 г. формулира закон за изтичане на течност през отвор и открива формула за опреде-ляне скоростта на изтичане (формула на Торичели). </li></ul>
 12. 12. Какво е направил Торичели? <ul><li>За да определи стойността на атмосферното налягане, той използвал стъклена тръба, дълга около 1 метър, запоена в единия край. Запълнил я с живак, запушил отвора и я потопил с отвора надолу в чаша с живак. Когато отпушил отвора, част от живака в тръбата изтекла в чашата. В тръбата останал живачен стълб, чиято височина на морското равнище била около 760мм. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Тръбата и чашата представляват скачени съдове. Върху повърх-ността на живака в чашата действа атмосферното налягане, а в тръбата – хидростатичното налягане на живачния стълб. Когато изтичането на живака от тръбата спре, двете налягания се изравняват. </li></ul>
 14. 14. Формула за атмосферно налягане <ul><li> – плътността на живака </li></ul><ul><li>g - земно ускорение </li></ul><ul><li>h - височината на живачния стълб </li></ul>Атмосферното налягане става равно на хидростатичното налягане
 15. 15. Единици за измерване <ul><li>Основна единица за измерване на атмосферното налягане е Pa . </li></ul><ul><li>Атмосферното налягане се определя чрез хидростатичното налягане на живачния стълб. Поради тази причина вместо в паскали атмосферното налягане се изразява и в друга единица – мм на живачен стълб ( 1 mm Hg ) </li></ul>
 16. 16. Физическа атмосфера <ul><li>Атмосферното налягане на морското равнище е равно на теглото на живачен стълб с височина 760 mm . Измерено в паскали това налягане е около 101 KPa. </li></ul><ul><li>В техниката често това налягане се приема за единица, наречена физическа атмосфера ( atm). </li></ul><ul><li>В практиката се използва единицата хектопаскал ( hPa). </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Атмосферният слой е най-дебел над морското равнище и там атмосферното налягане е най-голямо. С издигане на височина дебелината на въздушния слой намалява, намалява и неговият натиск-следователно намалява и атмосферното налягане. </li></ul>
 18. 18. Приложения в метеорологията <ul><li>Измерването на атмосфер-ното налягане се използва в метеорологията за предсказ-ване на времето. </li></ul><ul><li>Атмосферното налягане се понижава бързо преди да вали дъжд или сняг, преди силен вятър или буря. </li></ul><ul><li>Повишаване на налягането показва сухо и слънчево време. </li></ul>
 19. 19. Физиологично действие на атмосферното налягане <ul><li>При резки промени атмосферното налягане може да предизвика редица смущения в организма на човека. </li></ul><ul><li>Най-чуствителни към бързите промени на атмосферното налягане са болните от сърдечно - съдови заболявания. </li></ul><ul><li>Тези промени оказват неблаго-приятно влияние и на слуховия апарат на човека, както и на цялостното му физиологическо състояние. </li></ul>
 20. 20. Знаете ли това? <ul><li>Налягането във вашето тяло е равно на налягането на въздуха, който Ви натиска отвсякъде. </li></ul><ul><li>На Луната или в Космоса, където няма въздух, хората трябва да носят костюми, в които е създадено налягане. </li></ul>

×