Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phương thức thanh toán và chính sách chiết khấu Grand World

303 views

Published on

LDG Group vừa đưa ra chính sách chiết khấu và phương thức thanh toán Unit Hotel của dự án Grand World. Hotline Chủ đầu tư: 0919 70 33 63

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phương thức thanh toán và chính sách chiết khấu Grand World

  1. 1. Trang 1/3 THÔNG BÁ O V/v Phương thức thanh toán và chính sách chiết khấu Unit Hotel của dự án Grand World - Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG - Căn cứ nhu cầu và chiến lược kinh doanh dự á n Grand World - Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban Tổng Giá m Đốc - Căn cứ tình hình thực tế Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG thông báo về Phương thức thanh toán và Chính sách chiết khấu Unit Hotel của dự án Grand World, chi tiết như sau: 1. Đối tượng và điều kiê ̣n áp dụng: - Khách hàng đặt cọc mua Unit Hotel của dự án Grand World và ký hợp đồng trong vòng 07 ngày theo đúng quy định trên phiếu đặt cọc. 2. Phương thức thanh toán  Phương thức thanh toán 18 tháng: STT Nội dung Thời gian % Tiến độ xây dựng Ghi chú Đặt cọc Đặt cọc 50.000.000 đ - - - Đợt 1 Ký hợp đồng Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc 20% Xây dựng móng Đã bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đ Đợt 2 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Hoàn thiện móng Đợt 3 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Thi công sàn tầng 1 Đợt 4 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Thi công sàn tầng 3 Đợt 5 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Thi công sàn tầng 5 Đợt 6 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Thi công sàn tầng 7 Đợt 7 14 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 15% Hoàn thiện mặt ngoài khách sạn Đợt 8 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 10% Hoàn thiện nội thất Unit Hotel Đợt 9 Khi bàn giao 5% Bàn giao Unit Hotel CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG Tầng 8, cao ốc 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM ĐT: (08) 38 209 218 – Fax: (08) 38 209 220 – ww.ldggroup.vn Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2015Số…../2015/TB–LDG/KDTT
  2. 2. Trang 2/3  Phương thức thanh toán 06 tháng: STT Nội dung Thời gian % Tiến độ xây dựng Ghi chú Đặt cọc Đặt cọc 50.000.000 đ - - - Đợt 1 Ký hợp đồng Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc 20% Xây dựng móng Đã bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đ Đợt 2 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 25% Hoàn thiện móng Đợt 3 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 25% Thi công sàn tầng 1 Đợt 4 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 25% Thi công sàn tầng 3 Đợt 5 Khi bàn giao 5% Bàn giao Unit Hotel  Phương thức thanh toán ngay 95%: STT Nội dung Thời gian % Tiến độ xây dựng Ghi chú Đặt cọc Đặt cọc 50.000.000 đ - - - Đợt 1 Ký hợp đồng Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc 95% - Đã bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đ Đợt 2 Khi bàn giao 5% Bàn giao Unit Hotel 3. Chính sách chiết khấu theo phương thức thanh toán: STT Phương thức thanh toán Tỉ lệ % chiết khấu trên giá chuyển nhượng trước thuế / Căn Ghi chú 1 Thanh toán 18 tháng 0.0% Không chiết khấu 2 Thanh toán 06 tháng 4.0% 3 Thanh toán một lần (95%) 7.0% 4. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ký thông báo đến hết ngày 10/11/2015 5. Thực hiện: Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban liên quan, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG và các Sàn Liên Kết được biết và thực hiện theo đúng thông báo này. Nơi nhận P.TỔNG GIÁM ĐỐC - Lưu P.KD
  3. 3. Trang 3/3

×