Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG TY CÔ PHẦN DU LỊCH GIANG ĐIỀN

Ế ,

Ì “Sữ  I 04/4, xã GỉangÐỉền, huyện Tràng Bom, tính Ðồng Nai
Ệ B ĐT: 0613 923930 -...
Tỷ lệ thanh toán

20%

05%

Tỷ lệ giâm

Thời hạn thanh toán
6 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng

Sau lfhí bên A thông báp bận g...
- Trường hợp khách hàng mua nhiều nền nhưng không cùng 01 thời điểm:

v/ Ðối với trường hợp này khách hàng được hưởng chín...
O

4.4 Ðiều kiện để nhận được khuyến mại: Để nhận được khuyến mại khách hàng phải thỏa các
đìêu kíện sau:
- Khách hàng đầu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chính sách Ưu đãi khi mua Đất nền Sakura Valley

163 views

Published on

Đặc biệt trong đợt triển khai này, chủ đầu tư tri ân tới khách hàng với mức chiết khấu lên tới 12% và tặng thêm vàng cho khách hàng giao dịch trong tháng.
Đặc biệt nhất , chỉ duy nhất Sakura Chủ đầu tư cam kết thuê lại nhà với mức sinh lời hàng năm là 60 triệu/năm.
Miễn Phí quản lý 3 năm cho khách hàng mua nhà.
Có xe đưa rước khách hàng đi coi dự án miễn phí trong tuần và cuối tuần.

Phòng kinh doanh chủ đầu tư tập đoàn LDG
​Hotline: 0919 70 33 63 - 0917 535 603

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chính sách Ưu đãi khi mua Đất nền Sakura Valley

  1. 1. CÔNG TY CÔ PHẦN DU LỊCH GIANG ĐIỀN Ế , Ì “Sữ I 04/4, xã GỉangÐỉền, huyện Tràng Bom, tính Ðồng Nai Ệ B ĐT: 0613 923930 - Fax: 0613 923931 F I' Í I*““9 ã" Â* Website." www. gỉangdỉen. com. vn - E-mal`l.` gíangdíen@gỉangdÍen.Com.Vn Biên Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2015 THÔNG BÁO (V/v Chi'nh sách ưu đãi cho khách hàng đầu tu' vào Dự án "Biệt thụ' Giang Ðiền" và "Biệt thự Hồ Thiên Nga “') KÍNH GỦ`l: QUÝ ĐƠN VỊ HỢP TÁC ĐẦU TU” Để tạợ thuận lợi trong công tác bán hàng, nay Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền trân trọng thông báo đên Quý đối tác chính Sách kình doanh như Sau: Chính sách về đóng tiền: Ðối với khách hàng thanh toán tiền đợt 01 đến 95% giá trị Họp đổng, chính sách tm đãi như sau.- Đọt Ị Tỷ lệ thanh toán Ị Tỷ lệ giảm Thò'i hạn thanh _toán 1 95% Ị Ngay Sau khi ký Hợp đồng I 12% Sau khi bên A bàn giao Giấy chuyểnB 2 0 ` , ` Ị 05 /tì quyên Sử dụng đât nên nhà Ở cho bên B Ðối với khách hàng thanh toán tiền đợt 01 đến 75% giá trị Họp đồng, chính sách ưu đãi như sau.- Ðọ't Ị Tỷ lệ thanh toán Ị Tỷ lệ giảm Ị Thời hạn thanh toán 1 75% Ầ Ầ Ngay sau khi ký Hợp đồng 2 20% Ầ Ầ 3 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng 08% Sau lghí bên A thông báp bận giao Giấy 3 05% chuyên quyên sử dụng đât nên nhà Ở cho bên B Ðối với khách hàng thanh toán tiền đợt 01 đến 50% giá trị Họp đổng, chính Sách ưu đãi như Sau.” Ðọ't Tỷ lệ thanh toán Ị Tỷ lệ giảm Ị Thời hạn thanh toán 1 50% ` 04ty ` Ngay Sau khi ký Hợp đồng 2 25% Ầ ° Ầ 3 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Trang 1
  2. 2. Tỷ lệ thanh toán 20% 05% Tỷ lệ giâm Thời hạn thanh toán 6 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Sau lfhí bên A thông báp bận gíao Giấy chuyên quyên sử dụng đât nên nhà Ở cho bên B Ðối với khách hàng thanh toán tiền đợt 01 là 25% giá trị Họp đồng, thời gian thanh toán như sau.- Ðọ1 Tỷ lệ thanh toán Tỷ lệ giảm Thời hạn thanh toán I- Ệl 1- . 1 25% Ngay Sau khì ký Hợp đông r Ệĩ 'ỉ r à ` ` r Ă -4 2 15% 3 thang ke tư ngay ky Hợp đong 3 15% 6 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng 4 15% 9 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Ị 5 10% 0% 12 Btháng kể từ ngày ký Hợp đồng 6 10% 15 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng T_ . ` 7 05% 4 18 tháng kê từ ngày ký Hợp đông Sau lghí bên A thông báọ bạn giao Giấy 8 05% chuyên quyên Sứ dụng đât nên nhà Ở cho bên B 2. Chính sách mua nhiều nền: Đốí, với Ịíhách hàng đầu tư Vớí số lượng từ 02 nền trở lên áp dụng chính sách khuyến mãỉ theo báng chiêt khâu Sau: STT _L SỐĨƯỢNG(nềĨ) T”ỉ`LỆ CHIỀT_KHẨU(“/o) Ế I_ 1 2 Í_ 2.0 2 3 3.0 F 3 4 4.0 L 4 Ĩ_ 5 5.0 5 6 _I 6.0 6 Ạ1 7 7.0 B 7 8 8.0 8 I_ 9 9.0 Lưu ỵ' Z - Mua trên 09 nền trớ lên Vẫn áp dụng chính Sách như mua 09 nền. Trang 2
  3. 3. - Trường hợp khách hàng mua nhiều nền nhưng không cùng 01 thời điểm: v/ Ðối với trường hợp này khách hàng được hưởng chính Sách giảm giá theo hình thức cộng dồn nhưng không truy thu lại những Hợp đông đã ký trước đó. I Ví du: Khách hàng A ngày 10/03 mua 3 nền (Đã kỷ Họp đồng) thì theo quy địnhplfhách hàng này đưỢc`gìảm giá 3% theo chính sách giảm, ngày 15/03 khách hàng A lại tlêp tục mua thêm 2 nên nữa thì chỉ với 2 nên rnua Saư này mới được hưởng mức giảm giá là 5,,0% (theo chi'nh Sách giảm giá của 5 nén), 3 nên đã mua trước đó không được truy thu đê hưởng mức giảm giá là 5,0%. - Trường hợp khách hàng mua nhiều nền nhưng nhiều người trong gía đình cùng đứng tên từng Hợp đông: V Ðối với trường hợp này vẫn được hưởng mức giám giá theo chính Sách giảm giá mà công ty đã thông báo cho khách hàng. Trong đó, người trong cùng gia đình Vân được giám giá bao gôm: Vợ chông, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, anh em cột chèo, chị em bạn dâu (Chứng mính cùng gía đình băng hộ khâu gía đình). Chính sách ưu đãí dịch vụ: Kh`Í khách hàng đầu tư vào Khu biệt thự Giang Điền hoặc Khu biệt thự Hồ Thiên Nga, Công ty Cố phân Du lịch Giang Điền dành một số ưu đãí khỉ khách hàng sử dụng dịch Vụ tại Khu du lịch Sính thậi thác Giang Điền theo hình thức cấp thẻ Membership Card (Thẻ VIP). (Đỉnh kèm nội dung chỉ tiêt) Chính sách khuyển mại: 4.1 Thởi gian khuyển mạí.' Trong Vòng 30 ngày kể từ ngày mờ bán. 4.2 Phạm ví áp dụng.' Tặng phấm dành cho khách hàng đầu tư vào khu Bíệt thư Giang Điền và khu Biệt thự Hô Thíên Nga. 4.3 Tặng phẫm theo tr_l`_gíá Hgp đồng: CHƯƠNç TRÌNH KHUYEN MAI Bần vàn (chỉ) 02 Từ 500 triệu đển dưới 1 tý đồng 04 Từ l,0t` đến dưới 1,51' đổrlg_ 06 Từ 1,5 tỷ đến dưới 2,0 tỷ đồng 08 Từ 2,0t` đến dưởi 2,5 t` đồn 10 TRỊ GIÁ HỢP ÐÔNG Dưới 500 triệu đồng Từ 2,5 tý đến dưới 3,0 tỷ dồng 12 Từ 3,0 tỵ” đến dưới 3,5 tỵ' đồng_ 15 Từ 3,5 t' đến dưới 4,0 t` đồn Từ 4,0 tỷ đồng trờ lên 25 - Trị giá vàng được tính tại thời điểm khách hàng ký Hợp đồng và đóng đủ tối thiểu của đợt 1. - Iịhách hàng không nhận bằng tiền mặt hoặc bằng vàng mà được quy đổí thành tiền để trừ vào tông giá trị Hợp đông. - Nhü'ng khách hàng mua sản phẩm trong đọt khuyến mạì này vẫn được hưởng chính Sách ưu đãí chung của Công ty. Trang 3 GTY” HẤ`N,v ‹!Cp ỊĐIEM
  4. 4. O 4.4 Ðiều kiện để nhận được khuyến mại: Để nhận được khuyến mại khách hàng phải thỏa các đìêu kíện sau: - Khách hàng đầu tư vào Dự án Biệt thự Hồ Thiên Nga trong thởi gian 30 ngày kế từ ngày mở bán. - Khách hàng phải hoàn tẩt Họp đồng và đóng đú đợt I theo Họp đồng ngll)/ên tắc chuyến nhưowg quyên Sứ dụng đât nên nhà ở giữa Công Ul với khách hàng. Lưu ý chung: Tất cả những chích Sách trên ớđìều l, điều 2, điều 4 được áp dụng đối với nên môi gíớỉ, không áp dụng đốỉ với những nên bán Sỉ (bao tiêu). Thởi gian áp dụng kễ từ ngày ký đến khi có thông báo mới. Trang 4 '. III-7r`

×