Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chính sách ưu đãi - Khách hàng mua trên 2 căn dự án Grand World Phú Quốc

212 views

Published on

Theo quyết định số 81, 2015, Ban Tổng Giám Đốc công ty LDG Group gửi đến những Chủ nhân của Condo-hotel Grand World chương trình ưu đãi tốt nhất.
Thông tin Dự án Grand World:
www.villasgrandworld.com
Hotline Chủ đầu tư: 0919 70 33 63

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×