2012 vilagvege

1,797 views

Published on

http://www.empowernetwork.com/mate-sponsor/blog/mlm-rendszer/
Világvége 2012-ben?

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 vilagvege

 1. 1. 2012 – Készüljünk a2012 – Készüljünk a világvégére?világvégére?
 2. 2. ……az emberiség krízist él át, és készülődik aaz emberiség krízist él át, és készülődik a magasabb tudatszintre való emelkedésre.magasabb tudatszintre való emelkedésre. Mindenhol, a tudományban, művészetekben,Mindenhol, a tudományban, művészetekben, vallásban világosan érezhető az átmenet:vallásban világosan érezhető az átmenet: valami régi visszavonul, valami új születik, és avalami régi visszavonul, valami új születik, és a világ várakozással teli…világ várakozással teli… Annie Besant, 1909, V. Európai Teozófiai Kongresszus, Budapest
 3. 3. Egészen biztos világvégék I.Egészen biztos világvégék I. 992.992. Thüringiai Bernát, tudósThüringiai Bernát, tudós 999. dec. 31.999. dec. 31. ezer évvel Krisztus születése utánezer évvel Krisztus születése után 10331033 ezer évvel Krisztus halála utánezer évvel Krisztus halála után 1186. szeptember1186. szeptember:: Juan de Toledo asztrológus (A bizánci császárJuan de Toledo asztrológus (A bizánci császár befalaztatta palotája ablakait, az angliai Canterbury érseke pedig vezeklésibefalaztatta palotája ablakait, az angliai Canterbury érseke pedig vezeklési napot hirdetett meg. )napot hirdetett meg. ) 1260.1260. Joaquim de FloreJoaquim de Flore 1524. febr. 11524. febr. 1.. Ez volt a legdrámaibb özönvizes világvége-jóslat. 1523Ez volt a legdrámaibb özönvizes világvége-jóslat. 1523 júniusában brit asztrológusok megjósolták, hogy a vég Londonban fogjúniusában brit asztrológusok megjósolták, hogy a vég Londonban fog kezdődni, óriási árvízzel. Több mint 20 ezer ember elmenekült otthonából, akezdődni, óriási árvízzel. Több mint 20 ezer ember elmenekült otthonából, a Saint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának, amelyben kétSaint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának, amelyben két hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. Amikor eljött a rettegetthónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. Amikor eljött a rettegett dátum, még csak egy aprócska zápor sem volt tapasztalható.dátum, még csak egy aprócska zápor sem volt tapasztalható. Németországban elkezdtek csónakokat építeni, míg egy bizonyos vonNémetországban elkezdtek csónakokat építeni, míg egy bizonyos von Iggleheim gróf egy háromszintes bárkát építtetett. Toulouse-ban AurialIggleheim gróf egy háromszintes bárkát építtetett. Toulouse-ban Aurial francia elnök szintén egy nagy bárkát építtetett magának. Egyes európaifrancia elnök szintén egy nagy bárkát építtetett magának. Egyes európai kikötővárosokban a lakosság a kikötőben horgonyozó hajókon keresettkikötővárosokban a lakosság a kikötőben horgonyozó hajókon keresett menedéket. Amikor a megjósolt napon, amelyre von Iggleheim bárkájátmenedéket. Amikor a megjósolt napon, amelyre von Iggleheim bárkáját előkészítette, csak könnyű eső esett, az árvízre váró tömeg ámokfutásbaelőkészítette, csak könnyű eső esett, az árvízre váró tömeg ámokfutásba kezdett és jobb dolga nem lévén, halálra kövezte a jó grófot. A nagykezdett és jobb dolga nem lévén, halálra kövezte a jó grófot. A nagy tolongásban százakat tapostak halálra.tolongásban százakat tapostak halálra.
 4. 4. Egészen biztos világvégék II.Egészen biztos világvégék II. 1532,1532, Frederick Nausea bécsi püspökFrederick Nausea bécsi püspök 1533,1533, Melchior Hoffman anabaptista: a világot lángok fogják elpusztítani. AzMelchior Hoffman anabaptista: a világot lángok fogják elpusztítani. Az új Jeruzsálemben pontosan 144 000 személy fogja túlélni a katasztrófát,új Jeruzsálemben pontosan 144 000 személy fogja túlélni a katasztrófát, míg az Enoch és Elias nevű két szörny szájából kitörő lángok a világ többimíg az Enoch és Elias nevű két szörny szájából kitörő lángok a világ többi részét el fogják pusztítani. A gazdag és jámbor hívők, akik azt elhitték, hogyrészét el fogják pusztítani. A gazdag és jámbor hívők, akik azt elhitték, hogy a megmenekülők között lesznek, könyvelésüket megsemmisítették,a megmenekülők között lesznek, könyvelésüket megsemmisítették, adósaiknak tartozását elengedték, pénzüket és javaikat szétosztották aadósaiknak tartozását elengedték, pénzüket és javaikat szétosztották a szegények között.szegények között. 1537, 1544, 1572, 1584, 15881537, 1544, 1572, 1584, 1588 – asztrológiai jóslatok– asztrológiai jóslatok 1648.1648. szmirnai Sabbati Levi rabbi kabbalai interpretációja. Szmirna polgáraiszmirnai Sabbati Levi rabbi kabbalai interpretációja. Szmirna polgárai munkájukat abbahagyva a Jeruzsálembe való visszatérésre készülődtek,munkájukat abbahagyva a Jeruzsálembe való visszatérésre készülődtek, míg követői a távoli Hollandiában, Németországban és Magyarországonmíg követői a távoli Hollandiában, Németországban és Magyarországon már csomagolni kezdtek az Armageddon megelőzése okán.már csomagolni kezdtek az Armageddon megelőzése okán. 16541654. Helisaeus Röslin elzászi orvos: a világ lángba borulva fog elpusztulni.. Helisaeus Röslin elzászi orvos: a világ lángba borulva fog elpusztulni. Sokan tértek át az igaz hitre, az orvosok betegeiknek azt tanácsolták,Sokan tértek át az igaz hitre, az orvosok betegeiknek azt tanácsolták, maradjanak otthon, és a templomok dugig voltak az ijedt emberekkel.maradjanak otthon, és a templomok dugig voltak az ijedt emberekkel. 17041704. Nicolas de Cusa bíboros a Vatikán egyetértése nélkül bejelentette,. Nicolas de Cusa bíboros a Vatikán egyetértése nélkül bejelentette, hogy a Végítélet 1704-ben fog bekövetkezni.hogy a Végítélet 1704-ben fog bekövetkezni. 1736. okt. 131736. okt. 13. William Whiston londoni vízözönt jósol. A Temze folyót. William Whiston londoni vízözönt jósol. A Temze folyót ellepték az ijedt polgárok csónakjai, azonban még csak nem is esett.ellepték az ijedt polgárok csónakjai, azonban még csak nem is esett. 17571757. Emanuel Swedenborg, misztikus/teológus/spiritiszta, az angyalokkal. Emanuel Swedenborg, misztikus/teológus/spiritiszta, az angyalokkal folytatott gyakori konzultációjának egyikén azt az információt szerezte, hogyfolytatott gyakori konzultációjának egyikén azt az információt szerezte, hogy a világ végének dátuma 1757.a világ végének dátuma 1757.
 5. 5. Egészen biztos világvégék III.Egészen biztos világvégék III. 17741774.. Joanna Southcott (1750-1814) angol szektavezető azt állította, hogyJoanna Southcott (1750-1814) angol szektavezető azt állította, hogy terhes és a méhében az új Messiást hordozza, akit Shiloh néven nevezett. Aterhes és a méhében az új Messiást hordozza, akit Shiloh néven nevezett. A történeti feljegyzések szerint „terhessége semmi eredményhez nemtörténeti feljegyzések szerint „terhessége semmi eredményhez nem vezetett”.vezetett”. 1843. április 31843. április 3. (valamint. (valamint 1843. július 7., 1844. március 21 és október 221843. július 7., 1844. március 21 és október 22.).) William Miller, a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosanWilliam Miller, a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosan tanulmányozta a Szentírást, és arra a következtetésre jutott, hogy a világtanulmányozta a Szentírást, és arra a következtetésre jutott, hogy a világ vége valamikor 1843-ban jön el. Ezt a felfedezését, amelyetvége valamikor 1843-ban jön el. Ezt a felfedezését, amelyet „éjszakai„éjszakai sikoltásnak"sikoltásnak" nevezett el, 1831-ben jelentette be. Amikor 1833-ban látványosnevezett el, 1831-ben jelentette be. Amikor 1833-ban látványos meteorzáport lehetett megfigyelni, követői úgy érezték, hogy egyre közelebbmeteorzáport lehetett megfigyelni, követői úgy érezték, hogy egyre közelebb vannak a jóslat beteljesedéséhez. Azután, ahogy a megjelölt dátumokvannak a jóslat beteljesedéséhez. Azután, ahogy a megjelölt dátumok egyike sem eredményezett Armageddont, Miller eltolta egy kicsit a dátumot.egyike sem eredményezett Armageddont, Miller eltolta egy kicsit a dátumot. A hűséges követők egy része azonban továbbra is ezrével lepte el aA hűséges követők egy része azonban továbbra is ezrével lepte el a dombok tetejét Amerika-szerte.dombok tetejét Amerika-szerte. 1874, 1914, 19751874, 1914, 1975. A Jehova Tanúi ezeket a dátumokat jósolták meg a világ. A Jehova Tanúi ezeket a dátumokat jósolták meg a világ végének.végének. 18811881. Azok, akik a gizai Nagy Piramis, Kheopsz fáraó sírja méreteinek. Azok, akik a gizai Nagy Piramis, Kheopsz fáraó sírja méreteinek méricskélésével folytatnak számmisztikát, kiszámították, hogy mindennekméricskélésével folytatnak számmisztikát, kiszámították, hogy mindennek vége lesz 1881-ben. Az adatok pontosabb újramérése után jobb (de nemvége lesz 1881-ben. Az adatok pontosabb újramérése után jobb (de nem sokkal jobb) dátumkéntsokkal jobb) dátumként 19361936-ot jelölték meg. Ezen az értéken a-ot jelölték meg. Ezen az értéken a szakemberek tovább javítottak, és végülszakemberek tovább javítottak, és végül 19531953-at jelölték meg végső-at jelölték meg végső dátumként.dátumként.
 6. 6. Egészen biztos világvégék IV.Egészen biztos világvégék IV. 18811881.. Shipton anya állítólag a következő sorokat írta le:Shipton anya állítólag a következő sorokat írta le: A világnak biztosanA világnak biztosan vége lesz,vége lesz, s a dátum ezernyolcszáznyolcvanegy…s a dátum ezernyolcszáznyolcvanegy… 19471947. 1889-ben „Amerika legnagyobb prófétája", John Ballou Newbrought. 1889-ben „Amerika legnagyobb prófétája", John Ballou Newbrought biztosan állította, hogy 1947-ben:biztosan állította, hogy 1947-ben: „minden létező kormány, vallások és az„minden létező kormány, vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik, és megszűnik létezni... Azösszes pénzügyi monopólium megbukik, és megszűnik létezni... Az úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amerikát,úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amerikát, letépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni. Európában a katasztrófaletépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni. Európában a katasztrófa még szörnyűbb lesz.... Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni... Mindenmég szörnyűbb lesz.... Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni... Minden nemzet elpusztul, a föld pedig nyitva lesz mindenki számára, hogy jöjjön –nemzet elpusztul, a föld pedig nyitva lesz mindenki számára, hogy jöjjön – menjen akarata szerint.”menjen akarata szerint.” 19801980.. Egy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta, hogy amikor aEgy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta, hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 percSzaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 perc irányban, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a tevéknek, azirányban, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a tevéknek, az egész hóbelevancnak. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980.egész hóbelevancnak. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980. december 31-én éjfélkordecember 31-én éjfélkor majdnemmajdnem megvalósult a csillagászok számításaimegvalósult a csillagászok számításai szerint.szerint. 1980-as évek1980-as évek:: Jeane Dixon (amerikai jósnő) 1970-ben megjósolta, hogy aJeane Dixon (amerikai jósnő) 1970-ben megjósolta, hogy a 80-as évek közepén egy üstökös fog a Földbe ütközni olyan helyen, amelyet80-as évek közepén egy üstökös fog a Földbe ütközni olyan helyen, amelyet ő pontosan ismer, de nem hozza nyilvánosságra. Az információt visszatartjaő pontosan ismer, de nem hozza nyilvánosságra. Az információt visszatartja „egy későbbi időpontig”„egy későbbi időpontig”. Az eseményről azt állította:. Az eseményről azt állította: „lehetséges, hogy a XX.„lehetséges, hogy a XX. század legnagyobb katasztrófája lesz".század legnagyobb katasztrófája lesz". Ugyanakkor Jeane azt isUgyanakkor Jeane azt is megjósolta, hogy: „Biztosan érzem, hogy a 80-as években lesz [egy megmegjósolta, hogy: „Biztosan érzem, hogy a 80-as években lesz [egy meg nem nevezett személy] az Egyesült Államok első női elnöke.nem nevezett személy] az Egyesült Államok első női elnöke.
 7. 7. Egészen biztos világvégék V.Egészen biztos világvégék V. 19961996.. A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberiA Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi évnek felel meg, és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Ennélfogva azévnek felel meg, és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig, és azután pihenjen. Tehát a világnak valamikorember dolgozzon 6000 évig, és azután pihenjen. Tehát a világnak valamikor 1996-ban lesz vége.1996-ban lesz vége. 1999. július1999. július. A 10-72 számú négysorosban (quatrain) Nostradamus. A 10-72 számú négysorosban (quatrain) Nostradamus kijelentette:kijelentette: Az 1999. év, hét hónap. Eljő az égből a Terror nagy Királya:Az 1999. év, hét hónap. Eljő az égből a Terror nagy Királya: Hogy életre keltse a mongolok nagy Királyát. Hogy jó szerencsévelHogy életre keltse a mongolok nagy Királyát. Hogy jó szerencsével kormányozzon a Mars előtt és után.kormányozzon a Mars előtt és után. 2000. 01. 012000. 01. 01. Y2K. Y2K 2006. 06. 062006. 06. 06. A híres/hírhedt keddi nap. Számokkal leírva: hatodik év,. A híres/hírhedt keddi nap. Számokkal leírva: hatodik év, hatodik hónap hatodik nap, azaz a sátán száma, a 666. Magától adódikhatodik hónap hatodik nap, azaz a sátán száma, a 666. Magától adódik tehát a világégés, jósolták is elég sokan erre a napra a világvégét.tehát a világégés, jósolták is elég sokan erre a napra a világvégét. 2008. 09. 112008. 09. 11. A hadronütköztető üzembe állítása fogja fekete lyukba rántani. A hadronütköztető üzembe állítása fogja fekete lyukba rántani a világot és fog az eltűnni nyomtalan!a világot és fog az eltűnni nyomtalan!
 8. 8. Az abszolút biztos világvége:Az abszolút biztos világvége: 20122012 december 23.december 23. Mi fog történni?Mi fog történni? Eddig tart az ókor legpontosabbjának számító maja naptár. Ekkor fog aEddig tart az ókor legpontosabbjának számító maja naptár. Ekkor fog a Naprendszerünkbe érni a Nibiru bolygó, amit PlanetX és XKBO néven isNaprendszerünkbe érni a Nibiru bolygó, amit PlanetX és XKBO néven is ismernek. És állítólag olyan közel halad el majd a Földhöz, hogyismernek. És állítólag olyan közel halad el majd a Földhöz, hogy megállíthatja annak forgását, illetve felcserélheti az északi és déli pólusokat,megállíthatja annak forgását, illetve felcserélheti az északi és déli pólusokat, viharokat, szökőárakat, földrengéseket földkéreg-csuszamlásokat ésviharokat, szökőárakat, földrengéseket földkéreg-csuszamlásokat és vulkánkitöréseket okozva.vulkánkitöréseket okozva. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett az egészA Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt a Szíriusz körül kezd el keringeni. APlejádok csillagrendszerrel együtt a Szíriusz körül kezd el keringeni. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pediggalaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe. Jelenleg bolygónk már abe fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe. Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. Afotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikusfotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbrekisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni. A fotonövezetbe lépésünktartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni. A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatásahatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. Amiatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás. Akontinensek arculata átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás. A pólusváltást követően a Föld és az Univerzum evolúciós folyamatávalpólusváltást követően a Föld és az Univerzum evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigraszinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül.már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül.
 9. 9. A maya naptár I.A maya naptár I.  A maya hagyomány szerint 20A maya hagyomány szerint 20 különböző naptáruk volt, ezekkülönböző naptáruk volt, ezek többsége a spanyol hódítók alatttöbbsége a spanyol hódítók alatt megsemmisült.megsemmisült.  A 20 és a 13 a szent számaik, mindenA 20 és a 13 a szent számaik, minden naptáruk ezekre épül.naptáruk ezekre épül.  AA HAABHAAB naptár könyvelési ésnaptár könyvelési és mindennapi célokra: 360 nap, 18mindennapi célokra: 360 nap, 18 hónap, 20 nap/hó. 5 nap külön évhónap, 20 nap/hó. 5 nap külön év végén (wayeh) – megfelel a katolikusvégén (wayeh) – megfelel a katolikus szent hétnek.szent hétnek.  TZOLKINTZOLKIN naptár az univerzum isteninaptár az univerzum isteni természetével való kapcsolattartásra.természetével való kapcsolattartásra. 260 napos naptár, a Pleiadok260 napos naptár, a Pleiadok ciklusaira épül, ami a „mennyekciklusaira épül, ami a „mennyek szíve” (szíve” (Popol VuhPopol Vuh). Minden napnak). Minden napnak megvan a maga istensége.megvan a maga istensége.
 10. 10. A maya naptár II.A maya naptár II. A tzolkin naptár  A használatához a kulcs a maya istenségek ismerete.  Kapcsolatteremtés az adott napra jellemző energiákkal.  A maya spiritualitás központja
 11. 11. A maya naptár III.A maya naptár III. A „hosszú számolás” naptár  13 baktun-ból áll, mindegyik 144.000 nap – 5126 év. A tudósok szerint ie. 3114-ben kezdődött – 2012-ben ér véget  Minden ciklusra volt elnevezésük 16.4 m évig vissza. (hindu időszámítás)  Utolsó időpontja: 13.0.0.0.0.  13 baktun, 0 katun (7200 nap), 0 tun (360 nap), 0 uinal (20 nap) 0 kin (1 nap).  A következő nap: 0.0.0.0.0. – egy újA következő nap: 0.0.0.0.0. – egy új kor kezdetekor kezdete
 12. 12. Maya jóslatokMaya jóslatok  Minden periódust az egyik elem ura teremt, és az ellenkezője pusztítMinden periódust az egyik elem ura teremt, és az ellenkezője pusztít el.el.  Eljön a sötétség, a Föld második napja takarja el a jelenlegit 1-6Eljön a sötétség, a Föld második napja takarja el a jelenlegit 1-6 napra. (Ikercsillagok – több mitológiában megjelennek). Egyeseknapra. (Ikercsillagok – több mitológiában megjelennek). Egyesek szerint közeledik a 6. nap, amely a jelenlegi helyére lép, és másszerint közeledik a 6. nap, amely a jelenlegi helyére lép, és más pályán halad a galaxisban. Kataklizmák sorozata várható.pályán halad a galaxisban. Kataklizmák sorozata várható. A maja naptár adatainak félremagyarázása, a hiszékenyA maja naptár adatainak félremagyarázása, a hiszékeny emberek és az őket kihasználó csalók és az egyre jobbanemberek és az őket kihasználó csalók és az egyre jobban terjedő téveszmék arra utalnak, hogy a problémákat nemterjedő téveszmék arra utalnak, hogy a problémákat nem valahol a Földön kívül, a nem létező Nibiru bolygóban, avalahol a Földön kívül, a nem létező Nibiru bolygóban, a napkitörésekben stb. kell keresni, hanem a sajátnapkitörésekben stb. kell keresni, hanem a saját társadalmunkban, az emberek hozzáállásában.társadalmunkban, az emberek hozzáállásában.
 13. 13. A Nibiru bolygóA Nibiru bolygó Különböző források –Különböző források – különböző kijelentésekkülönböző kijelentések A Plútó pályáján túl levőA Plútó pályáján túl levő 10. bolygó, 3600 évente10. bolygó, 3600 évente a Föld közelében halada Föld közelében halad el.el. A Földnél 25x nagyobbA Földnél 25x nagyobb barna csillag. Abarna csillag. A tudomány nem tud róla.tudomány nem tud róla. Más források szerint a Sziriusz és a Nap körül keringő égitest, ami most tér vissza. Szabad szemmel láthatónak kellene lennie. Az égi mechanika minden szabályát felrúgná a megjelenése (pl. Kepler III. törvénye, a gravitáció törvénye, stb.
 14. 14. A Szíriusz csillagA Szíriusz csillag A Hubble űrtávcső felvételénA Hubble űrtávcső felvételén Távolsága 8.6 fényévTávolsága 8.6 fényév Fényessége 23x, átmérője 1.8x,Fényessége 23x, átmérője 1.8x, tömege 2.35x a Napunké.tömege 2.35x a Napunké. A földi égbolt látszólagA földi égbolt látszólag legfényesebb csillaga.legfényesebb csillaga. Kettős csillag, a Szíriusz B egyKettős csillag, a Szíriusz B egy fehér törpe.fehér törpe. A csillagászok nem ismernekA csillagászok nem ismernek bolygót a Szíriusz körül.bolygót a Szíriusz körül.
 15. 15. A PleiádokA Pleiádok A görög mitológia szabad szemmel is láthatóA görög mitológia szabad szemmel is látható csillagaitcsillagait hét nővérhét nővérnek,nek, AtlaszAtlasz ésés PléionéPléioné lányainak tartotta, ők voltak alányainak tartotta, ők voltak a HyádokHyádok féltestvérei. A hét nővért Orion, aféltestvérei. A hét nővért Orion, a VadászVadász üldözte az égbolton, de Zeusz galambokkáüldözte az égbolton, de Zeusz galambokká változtatta őket, hogyváltoztatta őket, hogy megmenekülhessenek. A nővérek:megmenekülhessenek. A nővérek: Celaeno,Celaeno, Electra, Taygeta, Maia, Asterope, Merope,Electra, Taygeta, Maia, Asterope, Merope, AlcyoneAlcyone. Ők a halmaz legfényesebb. Ők a halmaz legfényesebb csillagai.csillagai. Távolsága kb 440 fényévTávolsága kb 440 fényév Csillagászati értelemben viszonylag fiatalnakCsillagászati értelemben viszonylag fiatalnak számít, korát 115 millió évesnek becsülik.számít, korát 115 millió évesnek becsülik. Szabad szemmel is látható tagjai mind B6 -Szabad szemmel is látható tagjai mind B6 - B8 színképű fehér óriáscsillagok. A többB8 színképű fehér óriáscsillagok. A több száz, lényegesen halványabb halmaztagszáz, lényegesen halványabb halmaztag között feltűnően sok a hirtelen kifényesedéstközött feltűnően sok a hirtelen kifényesedést mutató, a csillagfejlődés egészen koraimutató, a csillagfejlődés egészen korai szakaszában járó fler csillag.szakaszában járó fler csillag. A teljes csillagcsoport több mint 500 tagbólA teljes csillagcsoport több mint 500 tagból áll, és körülbelül 8 fényévnyi átmérőjű. Aáll, és körülbelül 8 fényévnyi átmérőjű. A Pleiadok köde porfelhő, amelyet a visszavertPleiadok köde porfelhő, amelyet a visszavert csillagfény tesz kevésbé láthatóvá.csillagfény tesz kevésbé láthatóvá.
 16. 16. A fotonövA fotonöv Nincs semmilyen tudományos bizonyíték a létezésére. Kellene egyNincs semmilyen tudományos bizonyíték a létezésére. Kellene egy akkora gravitációs mező (fekete lyuk?) amely övbe kényszeríti aakkora gravitációs mező (fekete lyuk?) amely övbe kényszeríti a fotonokat.fotonokat. Ha a modell helyes lenne, a Naprendszernek 1/4c-vel kelleneHa a modell helyes lenne, a Naprendszernek 1/4c-vel kellene haladnia, az Alcyone-nak pedig 1 milliárdszor kellene nagyobbnakhaladnia, az Alcyone-nak pedig 1 milliárdszor kellene nagyobbnak
 17. 17. A pólusváltás I.A pólusváltás I.
 18. 18. A pólusváltás II.A pólusváltás II.
 19. 19. A dimenzióváltásA dimenzióváltás Dimenzióváltásról akkor beszélhetünk, ha egy kozmikus test elhagyja tudatossága eddigi szintjét, és a negyedik dimenzió tudatosságába emelkedik, mint teszi ezt a Föld is minden rajta élő lénnyel. A bolygó civilizációja hanyatlásnak indul, végkifejletéig két év, de minimum 3 hónap. Ebben az időben a puszta létezés is rendkívül veszélyessé válik. Minden rendszer szétesik, a civilizáció működésképtelenné válik. Ez a káosz ideje, az átlépés előtti szakasz, amikor még a földön vagyunk, közvetlenül mielőtt átlépnénk a negyedik dimenzióba. Az utolsó 5-6 órában a negyedik dimenzió becsorog a harmadikba. Az ugrás megkezdésével speciális forma- és színváltozások történnek, ami az emberi tudatformában ismeretlen jelenség, ettől a pillanattól elhagytuk a harmadik tudatsíkot, a Föld tengelye is átfordulhat, egy új tér dimenzióba és időbe érkezünk. Áthaladunk a sötét ürességen, és belépünk a Föld negyedik dimenziójába. Előtte bekövetkezik a szellemi felemelkedés. Teljes lefolyása nem ismeretes.
 20. 20. A hiszékenység vámszedőiA hiszékenység vámszedői Egy amerikai cég atombiztos bunkerekkel készül a világvégére.Egy amerikai cég atombiztos bunkerekkel készül a világvégére. Azt állítják, a leendő tulajdonosok egy éven át élhetnekAzt állítják, a leendő tulajdonosok egy éven át élhetnek kényelemben, míg kint zajlik az apokalipszis. A 200 szerencséskényelemben, míg kint zajlik az apokalipszis. A 200 szerencsés bentlakón kívül erre egyedül az amerikai elnöknek leszbentlakón kívül erre egyedül az amerikai elnöknek lesz lehetősége Egy kalifornia cég ugyanis reklámot helyezett ellehetősége Egy kalifornia cég ugyanis reklámot helyezett el több amerikai médiában, ami szerint 20 földalatti bunkerttöbb amerikai médiában, ami szerint 20 földalatti bunkert akarnak építeni. Ezekben összesen 200 embert tudnakakarnak építeni. Ezekben összesen 200 embert tudnak elszállásolni, elegendő hellyel és ellátmánnyal ahhoz, hogyelszállásolni, elegendő hellyel és ellátmánnyal ahhoz, hogy akár egy évig is gondtalanul eléljenek.akár egy évig is gondtalanul eléljenek. A szolgáltatás áraA szolgáltatás ára csupán 10 millió dollár, 50 ezer dollárért pedig már helyet iscsupán 10 millió dollár, 50 ezer dollárért pedig már helyet is foglalhatunk magunknak.foglalhatunk magunknak. Az érdeklődés nagy, a várólista már most ezer fős.Az érdeklődés nagy, a várólista már most ezer fős. AA reklámvideóban láthatóak a tervezett beruházás részletei is,reklámvideóban láthatóak a tervezett beruházás részletei is, amik sokkal kényelmesebbnek tűnnek, mint az emberek elsőamik sokkal kényelmesebbnek tűnnek, mint az emberek első hallásra gondolnák. A cég pedig már egy prototípust ishallásra gondolnák. A cég pedig már egy prototípust is elkezdett építeni a kaliforniai Barstow-ban, ami 2010 őszéreelkezdett építeni a kaliforniai Barstow-ban, ami 2010 őszére készülhet el. (2010.04.14.)készülhet el. (2010.04.14.)
 21. 21. Semmi baj, itt a következő!Semmi baj, itt a következő! Világvége 2029-ben? Földbe csapódhat az ApophisVilágvége 2029-ben? Földbe csapódhat az Apophis aszteroidaaszteroida A Föld felé tart az Apophis nevű aszteorida, és egyes forrásokA Föld felé tart az Apophis nevű aszteorida, és egyes források szerintszerint 2029. április 13-án pénteken2029. április 13-án pénteken, mások szerint attól kezdve, mások szerint attól kezdve 2036-ig többször kerül igen közel bolygónkhoz, esetleg be is2036-ig többször kerül igen közel bolygónkhoz, esetleg be is csapódhat, de a Roszkoszmosz orosz űrügynökség márcsapódhat, de a Roszkoszmosz orosz űrügynökség már foglalkozik a problémával, és hozzálátott az esetlegesfoglalkozik a problémával, és hozzálátott az esetleges világvége elhárítását célzó tervek kidolgozásához.világvége elhárítását célzó tervek kidolgozásához. Az Apophis aszteroidát, vagyis kisbolygót 2004-ben fedezték fel.Az Apophis aszteroidát, vagyis kisbolygót 2004-ben fedezték fel. Becslések szerint átmérője mintegy 300 méter, vagyisBecslések szerint átmérője mintegy 300 méter, vagyis háromszor akkora, mint az 1908-ban Szibériában a Hirosimáraháromszor akkora, mint az 1908-ban Szibériában a Hirosimára ledobott atombomba erejének százszorosával hatalmasledobott atombomba erejének százszorosával hatalmas pusztítást végző Tunguz meteorité volt.pusztítást végző Tunguz meteorité volt.
 22. 22. …… vagy az azt követővagy az azt követő Új Newton-kézirat: világvége 2060-ban?Új Newton-kézirat: világvége 2060-ban? Eszerint Newton a Biblia tanulmányozása alapján arra aEszerint Newton a Biblia tanulmányozása alapján arra a következtetésre jutott, hogy 2060-ban bekövetkezik a világkövetkeztetésre jutott, hogy 2060-ban bekövetkezik a világ vége. Newton minderre számításokkal jutott, amelyekhez azvége. Newton minderre számításokkal jutott, amelyekhez az adatokat a Bibliából vette. Több ezer oldalt írt, hogy a Bibliátadatokat a Bibliából vette. Több ezer oldalt írt, hogy a Bibliát elemezve a Bibliából a teremtés céljait, vagy végső akaratátelemezve a Bibliából a teremtés céljait, vagy végső akaratát kielemezve megmondja, mikor lesz a világ vége.kielemezve megmondja, mikor lesz a világ vége.
 23. 23. Szabari János, jszabari@mol.hu, 0630/9254-936Szabari János, jszabari@mol.hu, 0630/9254-936 www.teozofia.hu;www.teozofia.hu; www.sziddhartha.huwww.sziddhartha.hu

×