Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apostrofació

1,134 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apostrofació

  1. 1. L’apostrofacióL’article definit singular masculí (el) i femení (la) sempre s’apostrofen davant d’un nom o adjectiu començat per vocal o H. l’abric – l’oliva – l’himne – l’hulla – l’hotel- l’unglaExcepcions: l’article femení no s’apostrofen en paraules començades per I, U, HI, HU àtones. la unió – la història – la humanitat – la infusió
  2. 2. L’apostrofacióLa preposició de s’apostrofa davant de qualsevol nom o adjectiu començat per vocal o H. d’abric – d’eina – d’hèlice – d’honor– d’història – d’unió
  3. 3. L’apostrofacióL’article definit (el, la) i la preposició de no s’apostrofen mai davant:- d’un diftong decreixent. Ex: el iogurt – de ioga- d’una hac aspirada. Ex: el hippy – de Hitler- del prefix a- amb valor negatiu. Ex: la anormalitat – de asimetria- dels noms de les lletres que comencen per vocal. Ex: la essa, la ema
  4. 4. L’apostrofacióCasos especials:- Els articles definits i la preposició de s’apostrofen davant: A) xifres que es pronuncien amb una vocal inicia. Ex: l’XI. B) paraules entre cometes o en cursiva. Ex: d’Aloma, L’”antípoda” Excepció: davant de mots començats per essa líquida, només s’apostrofa l’article el. Ex: l’spa, l’stop.- No s’apostrofen: A) davant de topònims no adaptats. Ex: El Álamo B) davant d’algunes paraules. Ex: la una (hora), la host, la ira C) l’article la i la preposició de davant de mots començats per essa líquida. Ex: la Schola Cantorum.
  5. 5. L’apostrofacióEn el cas de les sigles (lletres inicials):- Si la sigla es pronuncia com un mot, segueix les regles generals d’apostrofació. Ex: l’IVA, l’ONCE, la UEFA, la UNICEF.- Si la sigla es pronuncia lletra per lletra i la primera és una vocal, s’apostrofen sempre. Ex: l’IPC, l’IRPF, d’IBM. En el cas de l’article femení, no l’apostrofem davant de sigles començades per I o U àtones.- Si la sigla es pronuncia lletra per lletra i la primera és una consonant. Ex: l’MDT, l’FMI, la NBA.
  6. 6. L’apostrofacióEn el cas de les sigles (lletres inicials):- Si la sigla es pronuncia com un mot, segueix les regles generals d’apostrofació. Ex: l’IVA, l’ONCE, la UEFA, la UNICEF.- Si la sigla es pronuncia lletra per lletra i la primera és una vocal, s’apostrofen sempre. Ex: l’IPC, l’IRPF, d’IBM. En el cas de l’article femení, no l’apostrofem davant de sigles començades per I o U àtones.- Si la sigla es pronuncia lletra per lletra i la primera és una consonant. Ex: l’MDT, l’FMI, la NBA.

×