Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rakuteooria põhiseisukohad

3,895 views

Published on

30. jaanuari loeng

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Rakuteooria põhiseisukohad

  1. 1. Rakuteooria põhiseisukohad Õpetaja: Jana Pavlenkova Kursus: Bioloogia 1
  2. 2. Põhiseisukohad <ul><li>Kõik organismid koosnevad rakkudest </li></ul><ul><li>Rakk on elussüsteemi elementaarüksus </li></ul><ul><li>Kõikide organismide rakud on sarnased </li></ul><ul><li>Tütarrakkude moodustumine toimub emaraku jagunemise teel </li></ul><ul><li>Rakkude ehitus ja talitus on vastastikuses kooskõlas </li></ul><ul><li>Hulkrakses organismis sarnase ehituse ja talitusega rakud koos rakuvaheainega moodustavad koe </li></ul>
  3. 3. Rakude morfoloogia <ul><li>Prokarüoodid e eeltuumsed </li></ul><ul><ul><li>Puudub piiritletud tuum; </li></ul></ul><ul><ul><li>Suurus 0,1..25 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakterid, tsüanobakterid e sinikud, aktinomütseedid </li></ul></ul><ul><li>Eukarüoodid </li></ul><ul><li>e päristuumsed </li></ul>
  4. 4. Üldise ehitusplaani järgi jagatakse elusloodus: <ul><li>Üherakulised ( n t : bakterid, algloomad, pärmseened jt ) </li></ul><ul><li>mikroskoopiliste mõõtmetega. </li></ul><ul><li>harilikult iseloomuliku väliskujuga. </li></ul><ul><li>aine- ja energiavahetus toimub ühe rakumembraani kaudu. </li></ul><ul><li>Hulkraksed ( nt. selgrootud, selgroogsed loomad, taimed, kandseened ) </li></ul><ul><li>iga koe rakkude ehitus on kooskõlas nende talitlusega . </li></ul><ul><li>Rakud jagunevad mitoosi teel (keharakud, ainuraksed) vi meioosi teel (sugurakkude moodustumine). </li></ul>
  5. 5. Tähtsat saavutused <ul><li>Esimese mikroskoobi valmistasid 159 5 .a. hollandi prillimeistrid Hans ja Zacharias Jan s sen </li></ul><ul><li>Inglane Robert Hook leiutas valgusmikroskoobi 1665.a. ja v õttis kasutusele raku ( cellula ) mõiste. </li></ul><ul><li>Saksamaa teadlane Anton van Leeuwenhoek valmistas mitmesuguseid mikroskoope ning uuris ainurakseid ja baktereid 17.saj. teisel poolel. </li></ul><ul><li>Karl Ernst von Baer avastas 1826.a. imetaja munaraku ja järeldas, et loomorganismi areng saab alguse munarakust. </li></ul><ul><li>Matthias Schleiden jõudis 1838.a. järeldusele, et kõik taimed on rakulise ehitusega. </li></ul><ul><li>Theodor Schwann leidis 1839.a. et ka loomorganismid on rakulise ehitusega. </li></ul>
  6. 6. Silm mikromaailma <ul><li>Binokulaarne mikroskoop - võimalik vaadelda preparaati kahe silmaga. </li></ul><ul><li>Stereomikroskoop - suuremate objektide uurimiseks. </li></ul><ul><li>Elektronmikroskoop - valguskiirt asendab seal elektronvoog. Leiutati 1931.a. </li></ul>
  7. 7. Valgusmikroskoop
  8. 8. Loomarakk

×