Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJEKTIJUHTIMISE KURSUS Läbiviija: Jana Pavlenkova
Idee = tegema panev jõud <ul><li>Läbimõeldud </li></ul><ul><li>Uudne </li></ul><ul><li>Aktuaalne </li></ul><ul><li>Vajali...
Projekti kavandamine I <ul><li>KAVAND versus TAOTLUS </li></ul><ul><li>Eesmärk, detailsus, rahastamiskindlus </li></ul><...
Projekti kavandamine II <ul><li>Olukorra analüüs ja kaardistamine </li></ul><ul><li>Probleemi(de) analüüs ja probleemipuu...
Olukorra analüüs <ul><li>Hetkeolukorra kaardistamine </li></ul><ul><li>Sihtgrupi määramine </li></ul><ul><li>Poliitilised ...
Alternatiivid <ul><li>Alternatiivide väljatöötamisel on abiks: sekundaarsed allikad, eksperdid, probleemide lahendamis- ja...
Probleemid ... KESKNE PROBLEEM PÕHJUSED TAGAJÄRJED
Eesmärk = Sihtmärk <ul><li>Eesmärk ei ole kunagi tegevus </li></ul><ul><li>Üldised ja otsesed eesmärgid </li></ul><ul><li>...
Eesmärgid ja nende analüüs on probleemide analüüsi peegelpildiks EESMÄRK TEGEVUS TU L EMUS
Eesmärkide funktsioonid <ul><li>Nõudefunktsioon </li></ul><ul><li>Juhtimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Hindamisfunktsioon ...
Tasuvuse analüüs – Vertikaalne loogika Kirjeldus Saavutus indikaator Kontroll Eeldused / riskid Üldine eesmärk Otsene eesm...
Tasuvuse analüüs – Horisontaalne loogika <ul><li>Saavutusindikaatorid </li></ul><ul><li>Ajaliselt </li></ul><ul><li>Kvanti...
Teostavuse hinnang <ul><li>Tehnika – projekti tehniline realiseeritavus; </li></ul><ul><li>Keskkond – projekti käigus te...
Eeldused ja riskid <ul><li>Eeldused on väljaspool projekti mõjuala olevad tegurid, mis mõjutavad projekti tegevusi ja tule...
Projekti riskid <ul><li>Sündmus, mis toimudes võib ohustada projekti edukat läbiviimist </li></ul><ul><li>Riskid on teadvu...
Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Mõtle ja sõnasta:  </li></ul><ul><ul><li>mis võib valesti minna </li></ul><...
Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Riskidele reageerimine : </li></ul><ul><ul><li>muuda projekti eesmärke </li>...
Riskide hindamine ja maandamine <ul><li>Risk on asjaolu, mis võib takistada projekti tegevuste tegemist, tulemuste ja/ ...
Riskide maandamine <ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Plaanimise eeldused <ul><li>Ülesannete plaanimine </li></ul><ul><li>Personali plaanimine </li></ul><ul><li>Tähtaegade plaa...
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks
Gantt’i graafik: töö algusaeg, lõpp, kestvus, selle täitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste omavaheline sõltuvus
 
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>PERT  Program Evaluation and Review Technique - programmi hindam...
PERT
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>CPM Critical Path Method - Kriitilise tee meetod </li></ul><ul>...
CPM
 
Abivahendid ja metoodikad <ul><li>WBS – Work Breakdown Structure – tegevuste puu </li></ul><ul><ul><li>selle abil defin...
WBS
Riskide hindamine <ul><li>Riskide mõju </li></ul><ul><ul><li>Mõju all mõistetakse kahju, mida võib põhjustada konkreetse r...
Riskide hindamine Risk Mõju A Tõenäosus B Kontrolli-meede C Riski-tegur A*B*C Maandamis-tegevus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
Riskide hindamine Riski aste Riskiteguri skoor Olulisuse määratlus Madal risk 1-10 punkti probleemid, mis vajavad aeg-ajal...
Projekti eelarve <ul><li>Eelarve koostamise põhikriteeriumid: </li></ul><ul><ul><li>Kulu eesmärk peab olema selgelt seotu...
Eelarvestamise põhimõtted <ul><li>Tegevuspõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul><ul><li>K...
Projektide kululiigid <ul><li>Personalikulud </li></ul><ul><li>Materjalikulud </li></ul><ul><li>Kapitalikulud </li></ul><u...
Kulude plaanimise meetodid <ul><li>Ümberarvutamine </li></ul><ul><li>Võrdlemine </li></ul><ul><li>Hinnang </li></ul><ul><l...
Kontrolli ja aruandluse plaanimine <ul><li>Sisene kontroll </li></ul><ul><li>Väline kontroll </li></ul><ul><ul><li>Ajakava...
Kavand <ul><li>Lühikokkuvõte </li></ul><ul><li>Taust – probleem </li></ul><ul><li>Eesmärk – Ülesanded – tegevused </li></u...
 
Edukas projekt <ul><li>Konkreetsed, mõõdetavad ja tegelikele vajdustele vastavad eesmärgid </li></ul><ul><li>Realistlik te...
 
Projektijuhtimise meetodi eelised <ul><li>Paindlikkus ja dünaamilisus </li></ul><ul><li>Lihtne organisatsioon ja täpne vas...
Projekt – organisatsioon organisatsioonis <ul><li>Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi </li></u...
Projekti osalejad <ul><li>Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad </li></ul><ul><li>Projektijuht </li></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projektijuhtimise konspekt II

4,697 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Projektijuhtimise konspekt II

 1. 1. PROJEKTIJUHTIMISE KURSUS Läbiviija: Jana Pavlenkova
 2. 2. Idee = tegema panev jõud <ul><li>Läbimõeldud </li></ul><ul><li>Uudne </li></ul><ul><li>Aktuaalne </li></ul><ul><li>Vajalik </li></ul><ul><li>Jätkusuutlik </li></ul><ul><li>Perspektiivne </li></ul><ul><li>Koostööle kaasav </li></ul><ul><li>Fondi prioriteetidele vastav </li></ul>Idee peab olema kooskõlas organisatsiooni arengudokumentidega ning põhikirjas märgitud tegevustega
 3. 3. Projekti kavandamine I <ul><li>KAVAND versus TAOTLUS </li></ul><ul><li>Eesmärk, detailsus, rahastamiskindlus </li></ul><ul><li>Kavand on idee, tegevused ja tulemused </li></ul><ul><li>Taotlus on suunatud kindalale rahastajale vastavalt rahastaja reeglitele </li></ul>
 4. 4. Projekti kavandamine II <ul><li>Olukorra analüüs ja kaardistamine </li></ul><ul><li>Probleemi(de) analüüs ja probleemipuu </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><li>Alternatiivsete lahendusvariantide väljatöötamine </li></ul><ul><li>Lahenduste teostatavuse hindamine </li></ul><ul><li>Projekti planeerimine või otsus mittekäivitamiseks </li></ul>
 5. 5. Olukorra analüüs <ul><li>Hetkeolukorra kaardistamine </li></ul><ul><li>Sihtgrupi määramine </li></ul><ul><li>Poliitilised suunad, arengustrateegia / prioriteedid </li></ul><ul><li>Ohud ja riskid </li></ul><ul><li>Projekt osutub edukaks vaid siis, kui kõik sihtgrupid nõustuvad olukorramääratlusega, mille muutmist ühiselt soovitakse </li></ul>
 6. 6. Alternatiivid <ul><li>Alternatiivide väljatöötamisel on abiks: sekundaarsed allikad, eksperdid, probleemide lahendamis- ja loovustehnika, intuitsioon. </li></ul><ul><li>Lahendusteede otsingul kasulikud loovustehnikad on: ajurünnak, 635 meetod, CNB meetod, Delphi meetod, sünergia </li></ul>
 7. 7. Probleemid ... KESKNE PROBLEEM PÕHJUSED TAGAJÄRJED
 8. 8. Eesmärk = Sihtmärk <ul><li>Eesmärk ei ole kunagi tegevus </li></ul><ul><li>Üldised ja otsesed eesmärgid </li></ul><ul><li>S petsiifilised </li></ul><ul><li>M õõdetavad </li></ul><ul><li>A ktsepteeritud </li></ul><ul><li>R ealitslikud </li></ul><ul><li>T äpsed </li></ul>
 9. 9. Eesmärgid ja nende analüüs on probleemide analüüsi peegelpildiks EESMÄRK TEGEVUS TU L EMUS
 10. 10. Eesmärkide funktsioonid <ul><li>Nõudefunktsioon </li></ul><ul><li>Juhtimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Hindamisfunktsioon </li></ul><ul><li>Koordineerimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Motiveerimisfunktsioon </li></ul>
 11. 11. Tasuvuse analüüs – Vertikaalne loogika Kirjeldus Saavutus indikaator Kontroll Eeldused / riskid Üldine eesmärk Otsene eesmärk Väljundid Tegevused Sisendid
 12. 12. Tasuvuse analüüs – Horisontaalne loogika <ul><li>Saavutusindikaatorid </li></ul><ul><li>Ajaliselt </li></ul><ul><li>Kvantitatiivselt </li></ul><ul><li>Rahaliselt </li></ul><ul><li>Kvalitatiivselt </li></ul><ul><li>Sihtgruppide lõikes </li></ul><ul><li>Asukoha suhtes </li></ul><ul><li>Kontrolli meetod on kirjeldus kes, millal ja kauidas saavutamise indikatoreid kontrollib </li></ul>
 13. 13. Teostavuse hinnang <ul><li>Tehnika – projekti tehniline realiseeritavus; </li></ul><ul><li>Keskkond – projekti käigus tehtavate tööde ja pärast projekti valmimist rakendatava süsteemimõju keskkonnale, projekti lõpptulemuse vastavus keskkonnakaitsenormatiividele jms; </li></ul><ul><li>Majandus – projekti majanduslik hinna n g </li></ul>
 14. 14. Eeldused ja riskid <ul><li>Eeldused on väljaspool projekti mõjuala olevad tegurid, mis mõjutavad projekti tegevusi ja tulemuslikkust positiivses suunas </li></ul><ul><li>Riskid on negatiivselt väljendatud eeldused, st asjaolud, mis võivad takistada projekti edukat elluviimist </li></ul>
 15. 15. Projekti riskid <ul><li>Sündmus, mis toimudes võib ohustada projekti edukat läbiviimist </li></ul><ul><li>Riskid on teadvustatud ja teadvustamata – projekti eduka kulgemise huvides on, et enamik riske oleks projekti läbiviijate poolt teadvustatud. </li></ul>
 16. 16. Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Mõtle ja sõnasta: </li></ul><ul><ul><li>mis võib valesti minna </li></ul></ul><ul><ul><li>seosed nähtuste vahel </li></ul></ul><ul><ul><li>uudsus </li></ul></ul><ul><ul><li>mõõdetavus/nähtamatus </li></ul></ul><ul><ul><li>muutlikkus; </li></ul></ul><ul><li>Mõtle, millised võiksid olla riskiallikad </li></ul><ul><li>Riskide klassifikatsioon </li></ul>
 17. 17. Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Riskidele reageerimine : </li></ul><ul><ul><li>muuda projekti eesmärke </li></ul></ul><ul><ul><li>kasuta alternatiivseid tehnoloogiaid </li></ul></ul><ul><ul><li>kasuta teistsuguseid juhtimisviise </li></ul></ul><ul><ul><li>tugevda juhtimist </li></ul></ul><ul><ul><li>vähenda sisemisi sõltuvusi </li></ul></ul><ul><ul><li>suurenda käsutuses olevat ressurssi </li></ul></ul><ul><ul><li>suurenda paindlikkust </li></ul></ul><ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide edasilükkamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskidega leppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vältimine </li></ul></ul>
 18. 18. Riskide hindamine ja maandamine <ul><li>Risk on asjaolu, mis võib takistada projekti tegevuste tegemist, tulemuste ja/ või eesmärkide saavutamist </li></ul><ul><li>Eeldus on asjaolu, mis soodustab või teeb võimalikuks tegevuste elluviimise, tulemuste ja/või eesmärkide saavutamise </li></ul>
 19. 19. Riskide maandamine <ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide edasilükkamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskidega leppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vältimine </li></ul></ul><ul><li>Arvestama peab : </li></ul><ul><ul><li>hind; </li></ul></ul><ul><ul><li>keerukus; </li></ul></ul><ul><ul><li>otstarbekus </li></ul></ul>
 20. 20. Plaanimise eeldused <ul><li>Ülesannete plaanimine </li></ul><ul><li>Personali plaanimine </li></ul><ul><li>Tähtaegade plaanimine </li></ul><ul><li>Vahendite plaanimine </li></ul><ul><li>Kulude plaanimine </li></ul><ul><li>Kvaliteedi plaanimine </li></ul><ul><li>Kontrolli ja aruandluse plaanimine </li></ul>
 21. 21. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks
 22. 22. Gantt’i graafik: töö algusaeg, lõpp, kestvus, selle täitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste omavaheline sõltuvus
 23. 24. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>PERT Program Evaluation and Review Technique - programmi hindamise ja jälgimise tehnika, </li></ul><ul><ul><li>mille abil saab analüüsida tegevusi, mida on vaja kogu projekti tulemuste saavutamiseks, tegvustele kuluvat (minimaalset) aega ja tegevuste omavahelist sõltuvust. </li></ul></ul>
 24. 25. PERT
 25. 26. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>CPM Critical Path Method - Kriitilise tee meetod </li></ul><ul><ul><li>loob pildi kolmest omavahel seotud jaotusest: (1) kõik tegvused, mida on vaja projekti elluviimiseks (2) nende ajaline kestvus, mis on vajalik iga tegvuse elluviimiseks ning (3) tegvuste omavahelised sõltuvused </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvutamine: oodatav kestvus = (lühim kestvus + 4 x tõenäoliseim kestvus + pikim kestvus)/6 </li></ul></ul>
 26. 27. CPM
 27. 29. Abivahendid ja metoodikad <ul><li>WBS – Work Breakdown Structure – tegevuste puu </li></ul><ul><ul><li>selle abil defineeritakse projekti koguulatus ja hierarhia. I ja II hierarhia tase kirjeldavad väljundeid ning järgmised tasemed juba tegvusi ning alategvusi ja vajdusel ka alategvuste alategevusi. </li></ul></ul><ul><ul><li>kehtib 100% reegel, mis ütleb, et WBS sisaldab 100% kõiki saadusi, nii sisemisi, välimisi, vahetulemusi – mis saadakse tegevuste elluviimise tulemusena </li></ul></ul>
 28. 30. WBS
 29. 31. Riskide hindamine <ul><li>Riskide mõju </li></ul><ul><ul><li>Mõju all mõistetakse kahju, mida võib põhjustada konkreetse riski avaldumine; </li></ul></ul><ul><li>Riskide esinemise tõenäosus </li></ul><ul><ul><li>Tõenäosuse all mõistetaks seda, millise sagedusega võib konkreetne risk avalduda; </li></ul></ul><ul><li>Olemasolevad kontrollmeetmed </li></ul><ul><ul><li>Kontrollimeede on igasugune juba algatatud või olemasolev tegevus, mis on mõeldud riskide mõju ja tõenäosuse vähendamiseks </li></ul></ul>
 30. 32. Riskide hindamine Risk Mõju A Tõenäosus B Kontrolli-meede C Riski-tegur A*B*C Maandamis-tegevus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
 31. 33. Riskide hindamine Riski aste Riskiteguri skoor Olulisuse määratlus Madal risk 1-10 punkti probleemid, mis vajavad aeg-ajalt ülevaatamist. Keskmine risk 11-24 punkti probleemid, mis vajavad pidevat jälgimist. Kõrge risk < 25 punkti probleemid, mis vajavad kohest sekkumist.
 32. 34. Projekti eelarve <ul><li>Eelarve koostamise põhikriteeriumid: </li></ul><ul><ul><li>Kulu eesmärk peab olema selgelt seotud projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisega; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulu toimumise aeg – oleneb rahastaja reeglitest, enamasti toetatakse kulusid, mida tehakse projekti rakendamise ajal; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kululiik – vastavalt eelarve vormis antud kululiikidele; </li></ul></ul><ul><li>NB! Sellest jaotusest tuleb kinni pidada ka projekti rakendamisel </li></ul>
 33. 35. Eelarvestamise põhimõtted <ul><li>Tegevuspõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul><ul><li>Kulupõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul>
 34. 36. Projektide kululiigid <ul><li>Personalikulud </li></ul><ul><li>Materjalikulud </li></ul><ul><li>Kapitalikulud </li></ul><ul><li>Võõrkulud </li></ul>
 35. 37. Kulude plaanimise meetodid <ul><li>Ümberarvutamine </li></ul><ul><li>Võrdlemine </li></ul><ul><li>Hinnang </li></ul><ul><li>Pakkumiste kogumine </li></ul><ul><li>Erinevad kombinatsioonid </li></ul>
 36. 38. Kontrolli ja aruandluse plaanimine <ul><li>Sisene kontroll </li></ul><ul><li>Väline kontroll </li></ul><ul><ul><li>Ajakavast kinnipidamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelarvest kinnipidamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupiliikmete rakendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesmärgi saavutamine </li></ul></ul>
 37. 39. Kavand <ul><li>Lühikokkuvõte </li></ul><ul><li>Taust – probleem </li></ul><ul><li>Eesmärk – Ülesanded – tegevused </li></ul><ul><li>Tulemus – mis muutus (lahendatud probleem) </li></ul><ul><li>Maksumus </li></ul>
 38. 41. Edukas projekt <ul><li>Konkreetsed, mõõdetavad ja tegelikele vajdustele vastavad eesmärgid </li></ul><ul><li>Realistlik tegevusplaan ja täpselt määratletud vastutus </li></ul><ul><li>Realistlik eelarve </li></ul><ul><li>Pidev ja efektiivne kommunikatsioon </li></ul><ul><li>Soodne väliskeskkond, sellest tulenevate riskide ennetav analüüs </li></ul>
 39. 43. Projektijuhtimise meetodi eelised <ul><li>Paindlikkus ja dünaamilisus </li></ul><ul><li>Lihtne organisatsioon ja täpne vastutus </li></ul><ul><li>Olemasoleva loomingulise potentsiaali parem rakendamine </li></ul><ul><li>Õpisüsteemide loomine </li></ul><ul><li>Kõikide huvide kaitstus </li></ul><ul><li>Kiired ja selged otsused </li></ul><ul><li>Aja kokkuhoid ja seostatud </li></ul><ul><li>Parem tööõhkkond </li></ul><ul><li>Aja kokkuhoid ja seostatus </li></ul><ul><li>Parem infovahetus </li></ul><ul><li>Uued edukuse kriteeriumid </li></ul>
 40. 44. Projekt – organisatsioon organisatsioonis <ul><li>Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi </li></ul><ul><li>Struktuur – näitab seda, kuidas inimesed organisatsioonis grupeeruvad </li></ul><ul><li>Tehnoloogia – loob füüsilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni seisvate ülesannete täitmiseks </li></ul><ul><li>Strateegia – on pikaajaliste eesmärkide ja nende saavutamise põhiteede omavahel seostatud ja üheks tervikuks sulatud kogum </li></ul>
 41. 45. Projekti osalejad <ul><li>Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad </li></ul><ul><li>Projektijuht </li></ul><ul><li>Sihtgrupp ehk tarbija </li></ul><ul><li>Projekti teostaja </li></ul><ul><li>Rahastaja </li></ul>

×