Dr. Lenkei Gábor
© Dr. Lenkei Gábor, 2009          Minden jog fenntartva!         ISBN: 978-963-06-7328-0         ...
KöszönetnyilvánításKöszönettel tartozom barátaimnak, legjobb munkatársaimnak, akika legviharosabb időkben is kitartottak m...
Ez a könyv tényeken, dokumentált igazságokon alapszik. Nempusztán a személyes véleményemet tükrözi.  Orvos vagyok. Ezzel ...
Az o l v a s á s i s e g é d l e t r ő lIgyekeztem úgy megírni a könyvet, hogy ne legyen benne túl sokidegen szó vagy orvo...
TartalomELSŐ KÖNYV: Bármi áronElőszó                      111. fejezet: 70/D            ...
Epilógus                   233MELLÉKLETEKÍzelítő az OÉTI-vel folytatott levelezésből  239Olvasási segé...
A könyv mottója:„Szabadságát az emberrendszerint akkor becsüli,amikor már nem szabad,vagy ha szabadságátvégtelen áldozatok...
Előszó    Miért írtam meg ezt a könyvet?„Én nem fogom be pörös számat. A tudásnak teszek panaszt." írtaa nagy költő, Jó...
Aztán rátaláltam a válaszokra. Megtudtam, hogy a tudománymár régóta rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, amelyek utáno...
El kellett gondolkodnom azon, milyen lenne egy orvos, ha azttenné, amire a neve kötelezi. Doktor, azaz Tanító. Munkájának ...
nevetségesen kis mennyiségeket tartalmaznak, viszont ezekmegfelelő mennyiségben történő pótlása döbbenetes egészségja-vulá...
Ehhez el kellett volna árulnom azt az esküt, amelyet annak idejénoly tiszta szívvel tettem le. Ehhez el kellett volna árul...
Miért csinálom mégis? Jó kérdés.  Egyfelől azért, mert hajmeresztő pusztulást idéznek elő a gyógy-szerekkel. A Medical Tr...
Olyan valami, amit lehetetlen kiirtani belőle. Erőszakkal, megfé-lemlítéssel rá lehet ugyan kényszeríteni, hogy ne merje k...
1. fejezet          7 0 / D   A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területénélőkne...
Költői kérdés:    Érdemes volt szembeszállni a      gyógyszermaffiával?„Lenkei dr. könyve gyakorlatilag megmente...
„Miért hallgattak eddig erről, miszerint a természetes vitaminokszedése sokkal nagyobb mennyiségben szükséges? Amióta dr.L...
2. fejezet           Ki kicsoda?A vitaminok, ásványi anyagok és egyéb étrend-kiegészítő készít-mények ellen zaj...
Az OÉTI-nek éppen ezért támogatnia kell azt is, hogy az emberekhozzájussanak mindazokhoz a létfontosságú tápanyagokhoz,ame...
7o/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támo-gatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabad...
Kiemelkedő például az a veszély, amelyet a túlzott gyógyszerfo-gyasztás jelent a magyar társadalomra nézve. Az ÁNTSZ számá...
Madárinfluenzában, amely körül hatalmas hírverés volt világ-szerte, az egész bolygón, a teljes hacacáré alatt, - a 2003-tó...
Érdemes tudni, hogy az ÁNTSZ, mint tisztiorvosi szolgálat (atisztiorvos egyfajta rendőr, ügyész és bíró is egyben) nagyon ...
GVH, azaz a Gazdasági Versenyhivatal  Olyan intézmény, amelynek kötelessége, hogy ügyeljen a tisz-tességes piaci magatart...
A nép-egészség-ügy szolgálata„Súlyos betegség, többnapos kóma* után, teljesen legyengültszervezettel kezdtem el, baráti ta...
„Középiskolai tanár vagyok. A tanév utolsó előtti hetében jöttembe, az Alap csomagot vásároltam meg, mert nagyon kimerültv...
3.fejezet        Már nem csak elméletCenzúrázott egészség című könyvemmel kapcsolatban kaptamnéhány visszatérő krit...
„ Ha pontosan megértjüka vitaminokműködését, és megfelelőenalkalmazzuk okét, akkor az emberi szenvedést olyan mértékbentud...
Ez sem csupán elmélet!„Körülbelül egy hónapja szedem az Alap csomagot. Sportoláshozvan szükségem rá, mert az izmaim könnye...
Edző vagyok, és versenyző a fitneszsportágban. Nekem külö-nösen fontos, hogy jó legyen az erőnlétem, a fizikumom, erőslegy...
4.fejezet        Az eltitkolt zsákolás2009 februárjában, nem sokkal az aznapi nyitást követően, anélkül,hogy előre...
Jóhiszeműen feltételezte, hogy az ellenőrök intézkedései megala-pozottak, jogosak. Naiv és törvénytisztelő lévén nem is gy...
Az érvényben lévő jogszabályok ilyen indok használatára nem hatal-mazzák fel az ÁNTSZ ellenőröket. Ezen az alapon ugyanis ...
Végül ebben az esetben is jól sült el a dolog, az áru visszake-rült a polcokra. Tekintsünk el most attól a kártól, amit az...
Az ügyvezető ezt követően, a jogi képviselőjén keresztül, pana-szos levelet írt az V. kerületi tisztifőorvosnak, Dr. Kormo...
részleges változás. Nincs túl nagy jelentősége. Csupán annyi, minthaaz elítélt nyakáról csak egy pillanattal azelőtt venné...
Főorvos úrnak ennél jobb ötlete támadt. Idézem:  „Javaslom, hogy az OTH (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)Humánpolitikai* ...
Ha mindent bezsákolnak,        velük mi lesz?„Extrém körülmények között használom az Alap vitaminkészít-ményt - si...
„Több mint három hónapja szedem az Életerő vitamint. Utánamár egy-két óra múlva érzem, hogy olyan sok energiám van.  Munk...
5.fejezet      Mondd, Te kit választanál?Ismerje meg annak az embernek a szemléletét, hozzáállását, akitazzal bíztak ...
A kutatások folytatódtak és egyre több esetben bizonyosodottbe, hogy ez a helyes irány, errefelé kell keresgélni a megoldá...
még ma is - igen egyszerű s csak mennyiségi problémát látott.A népélelmezést egyik országban rizs-, a másikban burgonya-,a...
Szent-Györgyi professzor arra is figyelmeztetett, hogy a napiC-vitamin igényünk legkevesebb 1000 milligramm, azaz 1 gramm....
• Citromból mindössze 2,5 kg-ot kell ehhez elfogyasztani   naponta,  • eperből is elegendő a 2,5 kg,  • meggyből már 1...
A riporter, ha egy kicsit felkészültebb, megkérdezhette volna,hogy a doktornő szerint van egyáltalán valaki a mai világban...
Olyan emberre bízták a vitaminok, ásványi anyagok és egyébtermészetes anyagok felügyeletét és elbírálását, aki nem ajánlja...
„Ha túl sok a vitamin!"„2005. szeptember elején kislányom egyszer csak nem tudottmenni, szédült, hányt, fájt a feje. Szoln...
„Ezeket a vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket*az egész családom szedi. Azóta csak elvétve vagyunk betegek,erősebb...
6.fejezet    Egy pihent pillanat eredményeHasználatban van egy rendszer, amelyet az OÉTI vezetett be, ésamely, megítél...
• Vagy az OÉTI és egy forgalmazó között zajló tudományos vita   végére tett pontot ilyen módon az intézet?  • Esetleg a...
Érti? Nem teszi oda a bűvös jelet, és ennyi elég is az ÁNTSZ-nek,hogy hatóságként eljárjon. A zöld pipa hiánya semmit sem ...
Már csak azért is, mert az OÉTI és az ÁNTSZ arra buzdítja azembereket, nézzék meg a honlapon a saját szemükkel, mely termé...
„A rendelkezésre álló tudományos adatok alapján"?  Vegyük észre a csúsztatást. Ez nem egy megfogható konkrétum.Mit értene...
Alaposan megvizsgáltam hát ezt a jelölősdit, és azt találtam,hogy a nem zöld pipás termékek három fő csoportba sorolhatóak...
c.) a termék címkéjén úgynevezett „tiltott egészségre vonatkozóállítás" szerepel. Ne olyasmire gondoljon, hogy valaki azt ...
Nem jól fogalmaztam. Nem csak úgy tűnik. Közjegyző általhitelesített dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy ez létezőgyak...
Látják, még ő sem érti, hogy milyen sokféle és mennyirekülönböző fajsúlyú okok állhatnak a háttérben. Nem érti, mitszabad ...
Az élettől viszont zöld pipát kapott„Nevem Szűcs Katalin, 60 éves vagyok, budapesti lakos. Évek ótadepresszióban szenvedte...
„ T. Lenkei Gábor doktor úr!  Szeretném megköszönni a levelet, amiben tanácsolta az ászkor-binsavat (C-vitamint). Jó egy ...
7.fejezet        Nekem Aranka jutottNekem Aranka jutott. Nem panaszként mondom. Csak tényként említem.  A VII l-...
A fenti termékek egészségkárosodást okozhatnak. Tekintettela tömeges közegészségügyi veszélyre, további intézkedésig ezent...
1. „Az alább   felsorolt  termékek  nem  kerültek  OÉTIbejegyzésre..."  Kíváncsivá tett. Megszereztem hát a példa...
Azt kellett megállapítanom, hogy hivatali hatalmával visszaélve,azt túllépve, olyan döntéseket hozott és olyan intézkedése...
Nem tudom, nem fognak-e újabb eljárást indítani ellenem, haelmesélem Önnek, a fenti készítmény egy magas tápértékű, kiváló...
Ezeket is zárolta Aranka„Tisztelt Free Choice Központ (a Dr. Lenkei Vitamin Centrum régineve)!  Immáron egy éve fogyaszto...
Lenkei György doktorral (a szerző testvére) történő személyesbeszélgetésem során hozzájutottam az immunerősítő kapszulához...
8.fejezet           „Bármi áron..."Jó hír, hogy Aranka főorvos asszony mellé megkaptam még-grátisz- Dr. Falus Fe...
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Dr. lenkei gábor  egészségre ártalmas!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dr. lenkei gábor egészségre ártalmas!

11,903 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
106
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dr. lenkei gábor egészségre ártalmas!

 1. 1. Dr. Lenkei Gábor
 2. 2. © Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács EmeseNyomta és kötötte: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Felelős vezető: Vágó Magdolna vezérigazgató Jelen kiadványban közölt írások és tanulmányok, valamint jelen kiadvány, mint gyűjteményes mű, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. Erre tekintettel ezek bármilyen felhasználása (közlése, másolása, többszörözése, átdolgozása stb.) kizárólag a szerző(k) kifejezett engedélyével lehetséges.Jelen kiadvány szerzője minden szerzői jogot kifejezetten fenntart. A kiadó a könyv tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 3. 3. KöszönetnyilvánításKöszönettel tartozom barátaimnak, legjobb munkatársaimnak, akika legviharosabb időkben is kitartottak mellettem. Köszönettel tartozom azoknak a nagy tudósoknak, akiktőlazt tanultam, semmi sem értékesebb, mint kiállni a tudományosigazság mellett. Bármi áron. Köszönettel tartozom Karácsony Zsolt barátomnak. Az ő leveleadta meg az inspirációt és a végső lökést ahhoz, hogy nagyongyorsan megírjam ezt a könyvet. Köszönettel tartozom testvéremnek, Dr. Lenkei Györgynek.A könyv több ütős bizonyítékát is ő ásta elő. Rendkívül értékesszakmai tanácsaival segített kerekké tenni a mondanivalót. Köszönettel tartozom ügyfeleimnek, akik az egészségük javulá-sáról írott szebbnél szebb beszámolóikkal erőt adtak ahhoz, hogykitartsak.
 4. 4. Ez a könyv tényeken, dokumentált igazságokon alapszik. Nempusztán a személyes véleményemet tükrözi. Orvos vagyok. Ezzel együtt könyvem egyetlen sora sem tekinthetőorvosi javallatnak, nem kezelhető általam tett ígéretként. Senkit sem próbálok meg lebeszélni a hivatalosan elfogadottorvosi kezelésről. A kötet elsősorban egészséges emberek számáraíródott, bár betegek is haszonnal forgathatják. A betegeknekaz itt leírtakkal kapcsolatban minden esetben ki kell kérniükkezelőorvosuk véleményét. A könyv, illetve az abban bemutatottmódszer nem helyettesíti az orvosi tanácsadást, vagy kezelést! A közölt információk nem használhatóak fel a felelősségáthárítására. Célom, hogy új információkkal lássam el mindazokat, akik amodern tudomány eredményeinek ismeretében többet kívánnaktenni saját egészségükért. Segítséget kívánok nyújtani a döntésszabadságához. A döntés szabadsága azonban mindig együtt kelljárjon a saját döntésért vállalt felelősséggel! Én nem dönthetek Ön helyett. Azt vallom, az egészség csak a személy odaadó igyekezetével ésaz önmagáért történő teljes felelősségvállaláson keresztül érhető el. Könyvem a felelősséget felvállaló embereknek íródott.
 5. 5. Az o l v a s á s i s e g é d l e t r ő lIgyekeztem úgy megírni a könyvet, hogy ne legyen benne túl sokidegen szó vagy orvosi szakkifejezés, ne legyen túl tudományos. Van egy érdekes jelenség. Amikor valaki olyan szóval találkozikolvasás közben, amelynek a jelentése nem, vagy nem teljesenvilágos számára, akkor elakadhat, vagy problémái lehetnek atovábbi olvasással. Lehet, hogy csak egyszerűen nem érdekli márannyira a könyv, mint eddig. Ennek oka lehet az, hogy átlépett egyilyen szót. Az ilyen szavak, kifejezések egy részének már a szövegben, aszó után, zárójelben, megadtam a meghatározását. A *-gal jelöltszavaknak a szövegkörnyezetben használt jelentését a könyvvégén, az olvasási segédletben találja. Ezek segítik a teljes megér-tést, használja bátran. Jó olvasást, jó szórakozást kívánok!
 6. 6. TartalomELSŐ KÖNYV: Bármi áronElőszó 111. fejezet: 70/D 192. fejezet: Ki kicsoda? 233. fejezet: Már nem csak elmélet 324. fejezet: Az eltitkolt zsákolás 375. fejezet: Mondd, te kit választanál? 476. fejezet: Egy pihent pillanat eredménye 577. fejezet: Nekem Aranka jutott 698. fejezet: Bármi áron 779. fejezet: Az ígéret szép szó 8710. fejezet: Ha ennyi nem lenne elég 95MÁSODIK KÖNYV: Miért jobb a vaddisznónak?11. fejezet: Akkor tehát gyógyszer 11112. fejezet: Mi a gyógyszermaffia célja? 11913. fejezet: Biztonságos legfelső szint? 12914. fejezet: Ha nincs, akkor is van 13715. fejezet: Eötvös cirkusz 14316. fejezet: Mert ők megegyeztek 15117. fejezet: Nem javasolt növényi összetevők 15918. fejezet: Miért jobb a vaddisznónak? 169HARMADIK KÖNYV: Hogyan tovább?19. fejezet: Áttekintés 18120. fejezet: 70/D? 193 21. fejezet: A jó szándékú többség védelmében 19722. fejezet: Hogyan működik egy jogállam 20123. fejezet: Egy kis megkönnyebbülés 20724. fejezet: Jóska bácsi 21525. fejezet: Tulajdonképpen hálás vagyok 22326. fejezet: Hogyan tovább? 227
 7. 7. Epilógus 233MELLÉKLETEKÍzelítő az OÉTI-vel folytatott levelezésből 239Olvasási segédlet 249Felhasznált irodalom 262A könyv elérhető az alábbi címeken 268Kérje el saját ingyenes receptjét 274
 8. 8. A könyv mottója:„Szabadságát az emberrendszerint akkor becsüli,amikor már nem szabad,vagy ha szabadságátvégtelen áldozatokkal vívta ki."Gróf Széchenyi István
 9. 9. Előszó Miért írtam meg ezt a könyvet?„Én nem fogom be pörös számat. A tudásnak teszek panaszt." írtaa nagy költő, József Attila. Valahogy én is így vagyok ezzel. Orvos vagyok. Arra tettem esküt, hogy segíteni fogok az embe-reknek. A gyakorlatban azonban rá kellett ébrednem, nem tudomteljesíteni azt, amit akkor vállaltam, amikor jobb kezem a szívemenvolt, a másikat pedig a magasba emeltem. Dolgoztam kutatóorvosként, belgyógyászként és szülész-nőgyó-gyászként is. Kutatóorvosként egy idő után már nem tudtam eltagadni magamelől, hogy a kutatások során nem fedeztünk fel semmi olyat, amilényegesen közelebb vitt volna minket egy betegségektől mentesvilághoz. Úgy éreztem, nem a helyes irányban kutatunk. Belgyógyászként szembe kellett néznem azzal, hogy soha nemgyógyítottunk meg egyetlen cukorbeteget, magas vérnyomásos,szív- vagy egyéb krónikus beteget sem. Nem gyógyultak meg. A„meggyógyult" számomra azt jelenti, hogy már nincs szükségetovábbi kezelésre, nincs szüksége gyógyszerekre, egészséges ésboldog. Nőgyógyászként azt tapasztaltam, hogy nem gyógyultak meg arákos asszonyok, hiába operáltuk meg őket, hiába sugaraztuk be atestüket, hiába kötöttük be a kemoterápiás* infúziót. Nem tartottamgyógyításnak azt sem, amikor egy asszony méhét kivettük. Én úgyéreztem, megcsonkítottuk a nőiségét. Már akkor is újabb tudás megszerzése felé hajtott nyugtalanszívem. Lennie kell valahol megoldásnak, lennie kell valaholhasználható válasznak. Nem igaz, hogy nem lehet megtalálni azegészség titkát.
 10. 10. Aztán rátaláltam a válaszokra. Megtudtam, hogy a tudománymár régóta rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, amelyek utánolyannyira sóvárogtam. Megtudtam azt is, hogy kik és mikor fosz-tottak meg minket, gyakorló orvosokat, ezektől a lehetőségektől.Megtudtam, miért nem képeznek ki ezek használatára minket,akik arra tettük fel az életünket, hogy gyógyítani, segíteni fogunk.Mindezekről részletesen beszámoltam már Cenzúrázott egészség*című könyvemben. Nem volt könnyű szembenéznem azzal, hogy az igazi válaszokszinte felfoghatatlanul egyszerűek. Azok a megoldások, amelyekel tudnák hozni a betegségektől mentes világot mindannyiunkszámára, túl egyszerűek. Szinte bárki könnyűszerrel megérthetnéőket. Miért olyan nehéz megérteni az egyszerűt? Szent-GyörgyiAlbert professzor bölcs gondolata megadja a választ: „Tudniillik a legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnaklátszik, tulajdonképpen borzasztóan egyszerű- ha már értjük. Az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit márezren láttak, de olyat gondol, amit senki sem gondolt még."Már évek óta írtam le a nevem elé a tiszteletet ébresztő két betűt. Dr., azaz doktor. Hosszú idő telt el, mire rájöttem, nem tudommit jelent a szó. Meg kellett néznem szótárban. Doktor, azt jelenti, tanító. Ez is túl egyszerű. Mit jelent az a szó,hogy tanító? Számomra olyan személyt, aki tudást ad másoknak.Olyan tudást, amelyet azok, akiknek megtanította, önállóan tudnakhasználni. Önállóvá, függetlenné válnak a kapott tudással. A tanítómunkájának eredménye olyan emberek, akiknek már nincs szük-ségük rá, mert mindent megtanultak tőle ahhoz, hogy önmagukbanis elboldoguljanak.
 11. 11. El kellett gondolkodnom azon, milyen lenne egy orvos, ha azttenné, amire a neve kötelezi. Doktor, azaz Tanító. Munkájának ered-ménye olyan emberek sokasága lenne, akik a doktortól tanultakalkalmazásával akár önállóan is meg tudják óvni, vagy akár helyreis tudják állítani egészségüket, amennyiben arra van szükség. Ajó doktor lecsökkentené az orvos iránti kényszerű igényt. A sajátegészségükért felelősséget vállalni tudó embereket hozna létre. Ajó tanító munkájának gyümölcseként csökkenne, talán el is olvadnaa tudásbeli különbség doktor és tanítvány között. Egyenrangútársakká válhatnának. Úgy gondoltam, hogy azok az eltemetett, de kincset érőismeretek, amelyeket már oly régen leírtak a nagy tudósok, ésamelyekkel az embereket fel lehetne szabadítani az egészségükkelkapcsolatos kiszolgáltatottságból, alkalmasak arra, hogy elkezdjektanítóvá válni. Megírtam hát a Cenzúrázott egészség című könyvet, hogy az Önszámára is hozzáférhetővé tegyem mindazt a tudást, amit addigcsokorba gyűjtöttem. Hozzáláttam ahhoz, hogy mindenki számáraelérhetővé tegyem azokat a rendkívül hatékony és egyszerű eszkö-zöket, amelyekről könyvemben írtam. Mottómmá vált Szent-Györgyi Albert professzor nagyszerűmondása: „Ha pontosan megértjüka vitaminok működését és megfelelőenalkalmazzuk okét, akkor az emberi szenvedést olyan mértékbentudjuk majd csökkenteni, amit ma még a legnagyszerűbb elmesem tud elképzelni." 1939. Túl egyszerű. A Nobel-díjas tudósnak mégis igaza volt. Agyakorlat igazolta elméletei és felfedezései helytállóságát. Avitaminokból*, ásványi anyagokból* modern korunk táplálékai
 12. 12. nevetségesen kis mennyiségeket tartalmaznak, viszont ezekmegfelelő mennyiségben történő pótlása döbbenetes egészségja-vulásokat eredményez. Mostani könyvemben még alaposabb tájékoztatást adok arról,miért számít bűnnek Magyarországon az, ha valaki egyszerű,hatékony, mellékhatásoktól mentes megoldásokat kínál azemberek számára. Megmutatom, miért számít bűnnek hazánkbanolyan módszerekkel előállni, amelyekkel csökkenteni lehet agyógyszerfogyasztást. A vitaminok és ásványi anyagok csak akkor fejtik ki kedvező hatá-saikat, ha megfelelő adagban alkalmazzuk őket. Manapság az errealkalmas készítmények vad támadásoknak vannak kitéve. Az, hogykik által és milyen módszerekkel, kiderül a könyv fejezeteiből. A támadások a készítményeknek szólnak, de ezek, miveljómagam is ilyeneket adtam az emberek kezébe, engem is elértek.Számomra nyilvánvaló, hogy elsősorban nem én voltam a célpont.Nem az én személyem volt fontos. Azt az eszmét és módszert kellbármi áron elpusztítaniuk, amit néhány társammal együtt, én isképviselek. Beállhattam volna én is a sorba. Meghunyászkodhattam volna.Lecserélhettem volna terápiás értékű* vitaminjaimat olyanokra,amelyek ugyan nem váltják ki a kívánt hatást, viszont nem iscéltáblái támadásoknak. Csakhogy én a nagy tudós elődöknél aztláttam, ők inkább hajlandóak lettek volna meghalni, mintsem fejethajtani és feladni a biztosan tudott igazságot. Számomra is nyitva volt a széles ösvény, amelyen kényelmesenbe lehetett volna sétálni, és amelyen biztonságosan, bántódásnélkül lehetett volna haladni. Csakhogy ehhez fel kellett volnaadnom tudományos meggyőződésemet.
 13. 13. Ehhez el kellett volna árulnom azt az esküt, amelyet annak idejénoly tiszta szívvel tettem le. Ehhez el kellett volna árulnom azokataz embereket, Önt is, akiknek ígéretet tettem arra, hogy fel fogunképíteni egy Új Egészség Kultúrát, amelyben valóra válik az, amit Szent-Györgyi professzor és sok más tudós elérhető közelségbe hozott. Élhetnékén is kényelmes életet, de nem hiszem, hogy jól éreznémmagam. Forgalmazhatnék én is olyan termékeket, amelyek ellennem indítanának támadást a hivatalok. Igaz nem tudnék olyan széperedményeket produkálni, mint a terápiás értékű készítményekkel,de tele lehetne a zsebem pénzzel, és pálmaágakkal (egyeztet-hetném magam valamelyik trópusi szigeten. Sohasem érdekelt igazán az üzlet. Nem vagyok vérbeli vállal-kozó. Sőt, az üzleti életben való kényszerű részvétel még akadá-lyozott is abban, hogy annak tudjak élni, ami igazán közel áll aszívemhez. További kutatásokat folytatni, még többet megtudniarról, miként segíthetek embertársaimon. Folytatni és sikerre vinnia harcot, amelynek azt kell eredményeznie, hogy megmarad ajogunk szabadon dönteni saját egészségünk fölött. Ki is szálltam az üzleti életből, átadtam mindent másoknak,hogy ne kelljen ezzel foglalkoznom. A csodaszép központi Dr.Lenkei Vitamin üzletet egy non profit, közhasznú társaság gond-jaira bíztam. Már csak kutatok, írok és harcolok. Szem beszálltam tehát a gyógyszermaffiával. Van ennek értelme? Jól tudom, akár el is bukhatok. Valami mégishajt, hogy ezt tegyem. Felmerülhet Önben a kérdés, miért csinálommindezt, miért birkózom az Ön egészségét is megnyomorító hatal-makkal. Tudom, könnyűszerrel élhetnék békében, zaklatásoktólmentesen.
 14. 14. Miért csinálom mégis? Jó kérdés. Egyfelől azért, mert hajmeresztő pusztulást idéznek elő a gyógy-szerekkel. A Medical Tribüné nevű szakmai lap 2009. április 9-iszámában döbbenetes adatokat tárnak elénk. A biztonságosnak hitt, orvos által rendelt, helyes adagbanszedett gyógyszerek mellékhatásainak következtében évente 197ezer ember hal meg az Európai Unióban (kb. 500 millió lakos).Havonta 16 400, naponta 540, minden órában 23-an. A gyógyszerek által okozott egészségkárosodás költsége, amelya társadalmat, az adófizetőket terheli, egy évben 79 milliárd euróttesz ki, amit már csak 300-al kell megszorozni, hogy a számotmegkapjuk forintban is. Valakinek fel kell lépnie ezzel szemben! Másfelől talán azért, ami arra késztetett, hogy gyermekko-romban órákon át nézzem csodálattal az aradi vértanúk arcképeit.Nem tudtam betelni velük. Ott voltak ezek a szép, büszke férfiak,akik magasra emelt tekintettel néztek szembe a halállal. Nem féltekmeghalni a szabadságért. Talán azért, ami miatt olyannyira tetszettek Petőfi Sándor DózsaGyörgyről írott sorai. „Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét atűz nem égeté meg. Mert az, maga tűz..." Talán azért, mert azt láttam, hogy nagy tudós példaképeim,Kopernikusz, Galilei, Giordano Bruno és sokan mások, attól semriadtak vissza, hogy zaklassák, üldözzék, vagy akár máglyahalálraítéljék őket, csak mert ki merték mondani az igazságot. Miért? Azért, mert az igazság szeretete az Ember legbensőbbsajátja.
 15. 15. Olyan valami, amit lehetetlen kiirtani belőle. Erőszakkal, megfé-lemlítéssel rá lehet ugyan kényszeríteni, hogy ne merje kimondaniazt, amit igaznak talált, de a gondolataiból savval sem lehet kimarni.Az Ember szabadságra teremtetett. Előfordul, hogy a kudarcokbeárnyékolják ezt az eredendő belső késztetést. Van olyan, hogymegtörik a szemekben a tűz. Van olyan, amikor ebből szinte semmisem látható. De ez az alapvető hajtóerő sohasem tűnik el senkiből. Csaklappang, csak éppen nem tud a felszínre törni. Csak visszatartjukmagunkat attól, hogy lángra lobbanjon ez a parázs. Nézzen rá egy kisgyermekre, és mindent érteni fog. Csak nézzenrá, amint seprűnyélen lovagol műanyag karddal hadonászva.Tudja magáról, hogy ő egy hős, aki éppen igyekszik megmenteni avilágot, vagy kiszabadítani a rabokat a fogságból. Harcol az igazsá-gért. Láng a lelke. Ezek vagyunk, mi Emberek, amikor még nem engedtük, hogytényleges valónkat beárnyékolják saját félelmeink, gondolataink. Szerencsére bármikor vissza tudunk térni önnön valónkhoz.Valójában semmi sem indokolja, hogy eltávolodjunk attól. így hát: „Én nem fogom be pörös számat. A tudásnak teszekpanaszt." Ezt tudom válaszolni.
 16. 16. 1. fejezet 7 0 / D A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területénélőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
 17. 17. Költői kérdés: Érdemes volt szembeszállni a gyógyszermaffiával?„Lenkei dr. könyve gyakorlatilag megmentette az életemet. Nem közvetlenül, de hosszú távon mindenképp. Gyerek-korom óta beteges voltam, és bármi jött, azt elkaptam (influenza,megfázás, gyakori középfülgyulladás stb.). Ahogy felnőttem, ezekkiegészültek nagyon durva pollenallergiával. Odáig fajult a dolog azutolsó 5 évben, hogy már féltem a tavasztól őszig tartó időszaktól. Amint elkezdtem olvasni a Cenzúrázott egészség című könyvet,elkezdtem szedni az Életerő Alap napi vitamincsomagot, és szintehihetetlen, de az állandó köhögés (sokszor egész éjjel tartott, nemtudtam aludni sem, és vért köptem a felsértett nyálkahártya miatt) 3nap után elmúlt, és azóta (2 éve) sem jött vissza. 2 éve nem voltambeteg, megfázva, influenzás, de még fejfájásom sem volt. A pollenje-lentéseken csak nevetek, szerintem mulatságos (és szomorú), ahogykaszálással erőlködnek, amikor ilyen egyszerű lenne a dolog. Amíg élek, hálás leszek Lenkei dr.-nak, amiért megírta a könyvet,és kinyitotta a szemem. Sienkiewicz Bohdan, 37 éves" „Tisztelt Free Choice Kiadó! (A Cenzúrázott Egészség c. könyvKiadója) Először is belgyógyász-nephrológusként (nephrológus=vese-specialista) szeretnék gratulálni dr. Lenkei Gábor kolléga úrnak akitűnő könyvéért (Cenzúrázott egészség). Logikus magyarázat azáltalam is tapasztaltakra, a magyar lakosság elhízására és a diabé-teszesek (cukorbetegek), valamint hipertóniások (magas vérnyo-másos betegek) számának növekedésére. A krónikus dialízis(művesekezelés) programba kerülők kb. fele az előző 2 betegség-csoportba tartozik. Tisztelettel: Dr. Haraszti Mihály"
 18. 18. „Miért hallgattak eddig erről, miszerint a természetes vitaminokszedése sokkal nagyobb mennyiségben szükséges? Amióta dr.Lenkei úr könyvét olvastam, és az abban foglaltaknak megfelelőenigyekszem élni, a családomban minimális a megbetegedés. Minden tiszteletem dr. Lenkei úrnak, hogy harcba szállt azemberek egészségéért! Minden támogatást megérdemel! Vitaminban gazdag egészséget kívánok mindenkinek! Felcser G. Ottó, 53 éves" „Figyelmesen olvasva Lenkei doktor könyvét, meggyőződtem avitaminok szükségességéről és fontosságáról - a gyógyszerekkelszemben. Annak előtte sok és sokféle orvosságot szedtem - amiótaaz Életerő Centrum által ajánlott csomagok tartalmával egészítemki étkezéseimet, kevesebb gyógyszert használok. Legutóbb a C-vi-tamin kapszula, a Kalcium-Magnézium stb. segítségével sikerültrövid időn belül legyőzni a nagyon kellemetlen, erős náthámat. P. J.-né, 84 éves"
 19. 19. 2. fejezet Ki kicsoda?A vitaminok, ásványi anyagok és egyéb étrend-kiegészítő készít-mények ellen zajló háborúban Magyarországon, a hivatali oldalonfő szerepet játszó állami intézmények a következők: 1. OÉTI, azaz Országos Élelmezés és TáplálkozástudományiIntézet, 2. ÁNTSZ, azaz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-gálat, a hajdani KÖJÁL*, 3. GVH, azaz Gazdasági Versenyhivatal. Ismerkedjünk meg ezekkel az intézményekkel. Vizsgáljuk megegy adófizető állampolgár szemével, mi lenne az, amiért szívesenadná nekik az adóforintjait.OÉTI, azaz Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet A névből fakadóan, legfontosabb feladata, hogy felkutassa,közkinccsé tegye, és használatba vetesse mindazokat az élelme-zési és táplálkozási lehetőségeket, módszereket, amelyek révénjelentősen meg lehet javítani a lakosság egészségi állapotát. Ennek részeként, tudományos intézetként, gazdagítania kell anépesség körében a helyes táplálkozással kapcsolatos tudást ésmegértést. Ehhez csokorba kell gyűjtenie, és közérthető formábanközzé kell tennie mindazokat a tudományos kutatási eredményeket,amelyek bebizonyították, hogy az egészségre leselkedő egyiklegfontosabb veszélyt a táplálkozási hiányállapotok* jelentik.
 20. 20. Az OÉTI-nek éppen ezért támogatnia kell azt is, hogy az emberekhozzájussanak mindazokhoz a létfontosságú tápanyagokhoz,amelyek nélkül az egészség, tudományosan bizonyított módon,nem őrizhető meg, vagy nem állítható helyre. Ennek érdekében széleskörű felvilágosító tevékenységet kellfolytatnia arról, milyen komoly veszélyeket jelent a lakosságranézve az, hogy a modern kor élelmiszerei nem képesek biztosítania szervezet számára szükséges mennyiségű vitamint és ásványianyagot. Segítenie, támogatnia kell a magyarországi étrend-kiegészítőpiac fejlődését, a magas színvonalú étrend-kiegészítő kultúrakialakulását. Felvilágosító munkájával el kell érnie, hogy azemberek megértsék, a megfelelő mennyiségű vitamin és ásványianyag folyamatos pótlása ma már szerves részét kell képezze amindennapoknak. Magától értetődő, hogy az OÉTI kötelessége teljeskörűen ésnaprakészen ismerni a táplálkozás és az élelmezés kérdését érintőtudományos kutatási eredményeket. Kötelessége széles körbenismertté tenni a megfelelő táplálkozással elért eredményeket, ezzelis bátorítva, serkentve a lakosságot a helyes táplálkozás és hiány-pótlás* követésére. Ennek részeként az OÉTI feladata az is, hogyszéles körben ismertté tegye mindazokat a csodálatos eredményeket,amelyeket a megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagottartalmazó étrend-kiegészítők fogyasztásával lehetett elérni. Nagy szükség van egy ilyen intézményre. Fontos tudni azt is, hogy az OÉTI hivatal, de nem hatóság*. Amintneve is mutatja, tudományos intézet. A fenti tudományos felada-tokat kell ellátnia. Nincs hatósági jogköre*, nem is viselkedhetakként. Szerencsére alkotmányunk pontosan rendelkezik a tudo-mányos élet szabadságát illetően. Idézem:
 21. 21. 7o/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támo-gatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabad-ságot és a tanítás szabadságát. (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatásoktudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelőijogosultak.A vitaminok és ásványi anyagok értékét, bizonyos gyógyszeripariérdekcsoportok nyomására, egyesek megkísérlik vitatni. Ettől ezmég továbbra is tudományos kérdés és tudományos vita tárgya. Amennyiben a tudomány valamely képviselőjének nézeteieltérőek az OÉTI által képviselt nézetekhez képest, akkor az ilyenvitát a tudományos élet szabályai szerint kell lefolytatnia, a tudo-mányos élet szabadságának legteljesebb tiszteletben tartásamellett. Ennek megfelelően, az OÉTI nem intézhet el tudományosvitákat hatalmi szóval. Magától értetődően, nem veheti igénybemás, hatósági jogkörrel rendelkező állami intézmények segítségétsem ahhoz, hogy elfojtson tudományos vitákat.ÁNTSZ, azaz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Beszédes a név. Nép, Egészség, Ügy, Szolgálat. Összerakva: egyolyan intézmény, amely a népesség egészségének ügyét szolgálja.Szép az elnevezés. Nagyon hasznos egy ilyen hivatal. Mit kell tennie, hogy megvalósítsa ezt a szép küldetést? Egyfelől fel kell derítenie azokat a tényezőket, amelyek tömegesközegészségügyi veszélyt jelentenek, és fel kell lépnie ezekkelszemben. Ezek között vannak olyanok, amelyek szerencsére márismertek, és amelyek fenyegetik ugyan a lakosság egészségét, demegfelelő lépésekkel elháríthatóak.
 22. 22. Kiemelkedő például az a veszély, amelyet a túlzott gyógyszerfo-gyasztás jelent a magyar társadalomra nézve. Az ÁNTSZ számára jólhasználható tudományos tény, hogy a gyógyszerek mellékhatásai*által okozott elhalálozás az „előkelő" negyedik helyet foglalja el avezető halálokok listáján. A Granum nevű családorvosi szakmai folyóiratból származóinformáció: az elfogyasztott gyógyszerek mellékhatásai követ-keztében Magyarországon évente 7-8 ezer fo hal meg. Naponta20-22. Majdnem minden órában egy ember. Minden megyében,minden nap egyvalaki. Félreértés ne essék. Ezek az emberek nem azok, akik öngyilkos-sági kísérletet követtek el. Ez a halálozás az orvos által rendelt és amegfelelő adagban történő gyógyszerfogyasztás következménye!A gyógyszerek az előírt adagban okoznak ennyi halálesetet. Hazánkban évente 20-25 milliárd forintot költünk az egészség-biztosítási pénztárból a gyógyszermellékhatások következtébenszükségessé váló kezelésekre. Ez már bizonnyal minősíthető olyan nagyságrendű problé-mának, amellyel szemben haladéktalanul fel kell lépnie egy ható-sági jogkörrel* felruházott állami intézménynek. Ha végzünk egy gyors összehasonlítást az Európai Unióval,a számok még döbbenetesebbek. Az Unióban, mint említettem,évente 197 ezer ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásai követ-keztében. Havonta 16 400, naponta 540, minden órában 23 fő. Ha a magyar és az uniós adatokat a népesség arányában vizs-gáljuk meg, látható, hogy hazánkban több mint kétszer annyianhalnak meg emiatt, mint amennyi az uniós átlag.
 23. 23. Madárinfluenzában, amely körül hatalmas hírverés volt világ-szerte, az egész bolygón, a teljes hacacáré alatt, - a 2003-tól számí-tott hat év alatt -, összesen 421 ember betegedett meg. (A 2009.április 29-i WHO*, azaz Egészségügyi Világszervezet* jelentésszerint). Az egész Földön! A halálos áldozatok száma összesen257 volt. Az egész világon! Több mint 6- év alatt! Itthon két hétsem kell ahhoz, hogy több embert veszítsünk el gyógyszerszedéskövetkeztében. Csak összehasonlításképpen: közlekedési balesetben naponta3-4 magyar veszti életét, tehát töredéke annak, amennyit a gyógy-szerek okoznak. Az ÁNTSZ által közzétett, Magyarországra vonatkozó adatokszerint, a következő is tömeges közegészségügyi veszélynektekinthető: az összes mérgezéses eset közel 80%-át gyógyszerekokozzák (az összes esetbe beleértve az ipari, a mezőgazdasági,a háztartási és minden egyéb mérgezést). Itt sem az öngyilkosokhozzák ezt a számot, hanem az orvosi utasításra, a gyógyszertelőírt adagban szedők! Ez utóbbi is olyan tényező, amely magától értetődően intézke-désre sarkall egy ütőképes hatóságot. Még egy adat, igaz nem Magyarországról. Nálunk, tudtommalmég nem készült ilyen felmérés. Az ÁNTSZ minden bizonnyal elvégzimajd itthon is. Ez is tömeges közegészségügyi veszély: „Egy 1995-ös felmérésben Jeffrey Johnson végzős orvostan-hallgató és J. Lyle Bootman professzor az egész világot felkavaróadatokat tárt fel. Eredményük szerint 1995-ben az összes amerikaikórházi felvétel 17%-a az orvos által adott gyógyszer mellékha-tásának* következménye volt. Ez kilenc millió kórházi beutalástjelentett, amelyből 198 ezer halállal végződött."
 24. 24. Érdemes tudni, hogy az ÁNTSZ, mint tisztiorvosi szolgálat (atisztiorvos egyfajta rendőr, ügyész és bíró is egyben) nagyon nagyhatalommal van felruházva. Ezért az ÁNTSZ-nek kizárólag olyan ellenőröket szabad alkal-maznia, akik rendkívül felkészültek, nagyon magas szintenképzettek, erkölcsileg feddhetetlenek. Olyanokat, akik valóbanképesek helyesen felbecsülni, szabad-e élniük azzal, hogy „élet-halál urai". Olyanokat, akik megvesztegethetetlenek, és semmi-lyen körülmények között nem élnek vissza a rájuk ruházotthatalommal. Összefoglalva: le kell csapnia azokra a veszélyekre, amelyektömegeket fenyegetnek. Nézzük a másik oldalt. Az elnevezésének megfelelő működésérdekében, az ÁNTSZ-nek fel kell derítenie azokat a lehetőségeketis, amelyekkel viszont jelentős mértékben javítani lehet a lakosságegészségi állapotán. Ennek érdekében fel kell tudnia karolni azokat a természetes,mellékhatásoktól mentes, hatékony módszereket, amelyek alter-natívái lehetnek a ma már bizonyítottan tömeges közegészségügyiveszélyt jelentő túlzott gyógyszerfogyasztásnak. Széles körben ismertté kell tennie azokat a tudományos tényeket,amelyek bebizonyították, hogy a fertőzésekre való fogékonyság, ésezen keresztül a járványok, nagymértékben csökkenthetőek márcsupán azzal is, ha a lakosság elegendő mennyiségű C-vitamintfogyaszt. Ennek érdekében, az OÉTI-vel együttműködve, felvilágo-sító kampányokat kell szerveznie, hogy elősegítse a betegségek,különösen a fertőző betegségek megelőzésében oly hatékonynakbizonyult vitamin, ásványi anyag és egyéb étrend-kiegészítőtermékek minél szélesebb körű használatát.
 25. 25. GVH, azaz a Gazdasági Versenyhivatal Olyan intézmény, amelynek kötelessége, hogy ügyeljen a tisz-tességes piaci magatartásra. Vigyáznia kell arra, hogy a versenyben álló cégek ne használ-janak tisztességtelen eszközöket a konkurencia lejáratására. Gondoskodnia kell arról, hogy igazolhatatlan, hamis informáci-ókkal ne vezethessék félre a jó szándékú, de laikus* közönséget. Ügyelnie kell arra, hogy ne csapják be az embereket trükkösreklámokkal. Feladata gondoskodni arról, hogy a fogyasztók olyan termé-kekhez jussanak, amelyek valóban képesek azt nyújtani, amitígérnek. Kötelessége megóvni a vásárlókat a rejtett, előlük eltitkoltveszélyektől. A GVH feltehetőleg intézkedéseket és büntetéseket foganatosítolyan esetekben, amikor bizonyos szerek gyógyulást ígérnek, de„mellesleg" sok halált is okoznak. Nem lehet kérdés, hogy az ÁNTSZ-szel karöltve fellép azonszerekkel szemben, amelyek reklámjai elhallgatják a fogyasztókraleselkedő veszélyeket. Bizonyára kíméletlenül lecsap erre a tisz-tességtelen piaci magatartásra. Amennyiben ezt teszik, egyetértekvelük. Szívesen támogatom őket. A könyv végére minden adófizető eldöntheti, jó helyre került-e apénzecskéje.
 26. 26. A nép-egészség-ügy szolgálata„Súlyos betegség, többnapos kóma* után, teljesen legyengültszervezettel kezdtem el, baráti tanácsra szedni az Alap multivitaminkészítményt. Nagyon rövid időn belül jelentkezett a hatása: ener-giám, vitalitásom* visszatért. Több mint fél év telt el azóta. Sok utazással, stresszes élethelyzettel, feszített szellemi akti-vitással járó életet-munkát végzek. Rendező és színházigaz-gató vagyok, tervekkel, nagyszabású álmokkal. Ebben találtamsegítőtársra a készítményben. Dr. Szikora János, 55 éves" „Az Alap napi vitamincsomag nevű készítményt több hónapjaszedem. Nagyon jók a tapasztalataim. Elmúlt az állandó gyengeségér-zésem, az állandóan visszatérő gyomorgörcs, fejfájás. Friss, jókedvű, vidám teremtés lett belőlem. Bár a nyolcvanket-tedik évemben járok, dolgozni, kirándulni, a dédunokámmal mégvidáman tudok tollaslabdázni. Mindenkinek ajánlom, aki rossz hangulatú, fáradékony,különböző fájdalmak visszatérve, ismétlődve gyötrik. 82 éves" „Gyakorlatilag soha nem betegszem meg, napi 5-6 órákatalszom, ellátom a munkámat, a 3 gyerekemet, mellette sportolok,tanulok, és ha nem tudok egy-egy nap rendesen táplálkozni, akkoris tudom, hogy a testem kapott valami pluszt. Tervem, hogy a jövőben több terméket is fogyasszak a csalá-dommal együtt. Fegyveres Krisztina, 37 éves"
 27. 27. „Középiskolai tanár vagyok. A tanév utolsó előtti hetében jöttembe, az Alap csomagot vásároltam meg, mert nagyon kimerültvoltam. Egy-két nap után azt tapasztaltam, hogy több türelmemlett, jobban tudtam szeretni 14-15 éves tanítványaimat. Azóta is úgyérzem, nem vagyok fáradt, és az az érzésem, hogy javult a látásom.Estére nem fárad el a szemem. B.J. 54 éves"„Fanyűvő lettem. Munkabírásom napi 14 órára emelkedett. Kiszely Gábor, rendező, Duna Televízió, 56 éves"
 28. 28. 3.fejezet Már nem csak elméletCenzúrázott egészség című könyvemmel kapcsolatban kaptamnéhány visszatérő kritikai észrevételt: „Túlságosan elméleti. Túlságosan távoliak a példák. NálunkMagyarországon, ez biztosan nem így működik." Ez a kritika bizonyos fokig jogos volt. Valóban nem írtam lekonkrét magyar példákat. Még akkor is helyesnek tűnt a felvetés,ha a könyvben azokat az általános érvényű módszereket ismer-tettem, amelyekkel a gyógyszermaffia általában elintézi az ellenfe-leit, függetlenül attól, hogy a Föld melyik részén járunk. Nem tudtam, nem is akartam vitatkozni vele, hiszen akkoriban(2003-ban), még nem rendelkeztem elegendő tapasztalattal arról,pontosan miként működik a gyógyszermaffia és miként cselekednekcsatlósai Magyarországon. Várható volt azonban, hogy hamarosana saját bőrömön is tapasztalni fogom mindezt. Nem volt kérdéses,hogy nem lehet büntetlenül olyan könyvet írni és több mint 130 000példányban olvasók kezébe adni, amilyenre én merészkedtem. Ráadásul még a megfelelő egészségjavító eszközöket iselérhetővé tettem az emberek számára. Azokat az eszközöket,amelyekkel, ügyesen élve, nagy eséllyel meg tudják őrizni egész-ségüket, sőt, sok esetben nagyon szép javulást tudnak elérni, mégakkor is, ha az már valamilyen mértékben megrendült. Ráadásulgyógyszermentesen. Elérhetővé tettem az emberek számára olyankészítményeket, amilyenekről a nagy tudós, a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzor álmodott. Olyan szép gondolat és annyiraigaznak bizonyult, hogy érdemesnek tartom újra idézni:
 29. 29. „ Ha pontosan megértjüka vitaminokműködését, és megfelelőenalkalmazzuk okét, akkor az emberi szenvedést olyan mértékbentudjuk majd csökkenteni, amit ma még a legnagyszerűbb elmesem tud elképzelni." Sok ezer írott beszámoló tanúskodik arról, hogy lehetséges keve-sebb gyógyszerrel, vagy akár gyógyszermentesen is élni. Tízezrekfoglalták írásba tapasztalataikat arról, milyen varázslatos képes-ségekkel rendelkezik az emberi szervezet és milyen „csodákra"képes, amennyiben megkapja a működéséhez nélkülözhetetlentápanyagokat, különösen a vitaminokat és ásványi anyagokat. Agyógyszeripariérdekcsoportokszámáramegbocsáthatatlannakszámító bűnt követtem el. Olyan lehetőséget adtam sok-sok emberkezébe, amellyel önálló uraivá válhatnak saját egészségüknek. Nem volt hát kérdés, a támadás meg fog érkezni. Az időzítés, aforma, a hevessége volt csupán talányos. Ma már büszkén elmondhatom, elegendő tapasztalatot sze-reztem arról, miként működik a „cenzúrázott egészség" a minden-napi magyar valóságban. Elegendő tényt gyűjtöttem össze ahhoz,hogy ez a könyvem igencsak gyakorlatias legyen. Látni fogja. Már nem csak elmélet! Minden, amiről ebben a könyvben olvashat, pontosan dokumen-tált. Az érintett hivatalok saját irataival támasztom alá azt, amirőlmesélek. A magyar valóság sok esetben felülmúlja a Cenzúrázott egészségcímű könyvemben bemutatott képet. Pedig, népiesen szólva, „azsem volt piskóta".
 30. 30. Ez sem csupán elmélet!„Körülbelül egy hónapja szedem az Alap csomagot. Sportoláshozvan szükségem rá, mert az izmaim könnyen meghúzódnak, ízülete-imben fájdalom lépett fel. A vitaminkészítmény hatására a fájdalommegszűnt. B. R., 24 éves" „11 éve sportolok, és minden évben a legnagyobb problémámaz alapozó edzések folyamán, hogy nagyon könnyen megfázom. AzÉleterő vitaminokat 2005 őszétől szedem, és ez volt az első olyantél, amikor nem lettem beteg. Ezen kívül jobban bírom a terheléstmind a sportban, mind a munkámban. B. G., 32 éves" „Amióta szedem a vitamint, sokkal frissebb vagyok edzésekenés a munkám során is. A munkámból adódóan sokat vezetek, ésez egy időben eléggé lefárasztott. Viszont a vitamin szedése ótaéberebbnek érzem magam vezetés közben is. Csatár mivoltomból kifolyólag fontos, hogy a kapu előtt mindiga legjobb megoldást válasszam. Ezt úgy tudom elérni, ha szel-lemileg és fizikailag is topon vagyok. A vitamin szedése óta fris-sebben érkezem a kapu elé, ami meg is látszik a gólok számában.Hamarabb regenerálódom a nagyobb igénybevételek után, és abetegségek is elkerülnek a vitamin szedésével. P. Zsolt" „2005 decemberében kezdtem szedni a Közepes csomagot.Azóta a kb. kéthavonta jelentkező fáradtságom, amit sportolásután éreztem, teljesen elmúlt. Energiaszintem 200%-os lett, asportot nem kell még rövid időre sem megszakítanom, az egész-ségiállapotom tökéletes. Szőke Antal"
 31. 31. Edző vagyok, és versenyző a fitneszsportágban. Nekem külö-nösen fontos, hogy jó legyen az erőnlétem, a fizikumom, erőslegyek, és jókedvű. Számomra luxus a betegség, rossz luxus,nem engedhetem meg magamnak, ezért gondoltam, hogy kipró-bálom az Ön vitaminjait. Bejött! - pestiesen szólva. Eszméletlen jó,megváltozott az életem tőle, az első év, az első tél, hogy EGYSZERSEM VOLTAM beteg! ISZONYÚ HÁLÁS VAGYOK ÖNNEK! Végretudom, milyen tökéletesen egészségesen, energikusan élni. ígyélni eszméletlen jó! Köszönöm és még egyszer köszönöm! Turcsán Kata"
 32. 32. 4.fejezet Az eltitkolt zsákolás2009 februárjában, nem sokkal az aznapi nyitást követően, anélkül,hogy előre jelezték volna, két ÁNTSZ ellenőr jelent meg egy vita-minokat forgalmazó üzletben. Szokás szerint rendőri kísérettelérkeztek. A nyomaték kedvéért. Mondható, hogy szokás szerint,hiszen ez már a harmadik ellenőrzés volt ugyanott, három hónaponbelül. Nagy vehemenciával intézkedni kezdtek. Sorra vették le a polcróla vitamin készítményeket. Sorra „megállapították" róluk, hogynincsenek rendben és közölték, hogy zárolni fogják azokat. Ez aztjelenti, hogy zsákba teszik, azt pedig hivatalos pecséttel lezárják.Az ilyen lezárt csomag felnyitása a törvény szerint úgynevezett„zártörésének minősül, és bűncselekménynek számít. Az ÁNTSZ emberei nem mutattak fel semmiféle hivatalosvégzést, határozatot arra vonatkozóan, mi indokolja a tetteiket.Normális esetben ezt meg kellett volna tenniük. Ez alól nincskivétel. Kötelességük. Tehát beindult a zsákolás. Ez sem volt jó, az sem volt jó, amazsem volt jó. Semmi sem volt jó, ami csak a kezük ügyébe került. Azeljárásról az ellenőrök kötelesek hivatalos jegyzőkönyvet vezetni.Abban rögzíteniük kell, mi történt, milyen intézkedéseket hoztak,milyen alapon. Ebben az esetben is szorgalmasan körmölgették ahivatalos dokumentum sorait. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az üzletben ezen a napon,éppen egy teljesen új munkatárs volt beosztva, aki semmit semtudott a korábbi packázásokról, semmit sem tudott arról, mihezvan joga egy ellenőrnek és mihez nincs. Semmit sem tudott arról,milyen eszközökkel tudna védekezni.
 33. 33. Jóhiszeműen feltételezte, hogy az ellenőrök intézkedései megala-pozottak, jogosak. Naiv és törvénytisztelő lévén nem is gyanította,hogy itt bizony önkényeskedés zajlik. Csak később ismerte fel,hogy valami nagyon nincs rendben. Ekkor értesítette az ügyvezetőigazgatót, aki a helyszínre sietett. Mondhatni, hogy a vezető az utolsó előtti pillanatban toppantbe. Már szinte minden termék a zsákokban volt, zár alatt. Ő azonban,tanulva a korábbi atrocitásokból*, alaposan felkészülten érkezett.Magával hozott minden korábbról származó dokumentumot, igazo-lást, kinyomtatott jogszabályt. Rövid idő alatt bebizonyította, hogya zsákolás indokolatlan és jogszerűtlen. Az ÁNTSZ hivatalnokokhúzták ugyan a szájukat, és kelletlenül ugyan, de sorra kinyitottáka zsákokat, és sorra visszahelyezték a teljesen rendben lévő árukata polcokra. Lehet, hogy Önben is felmerült a kérdés. Mi van akkor, ha csakolyan valaki van az üzletben, aki semmit sem tud azokról a jogsza-bályokról, amelyek előírják, mit tehet meg és mit nem tehet megegy ÁNTSZ ellenőr? Ha olyan valaki van ott, aki semmit sem tudarról, milyen dokumentumokkal lehet kivédeni a nyakatekert indo-kokat és a mellébeszélést. Igaza van, akkor vége a dalnak. Igaza van, ilyen esetben csak az jelenthet védelmet, ha nagyonfelkészültek vagyunk a vonatkozó jogszabályokból, ha több kilónyibizonyító erejű dokumentumot tudunk pillanatok alatt előrántani. A sztori egyik szépsége: Bár a jog nem hatalmazza fel őket azzal a hatalommal, hogytermékeket zároljanak, mégis ezt tették. Az ürügy, amit használtakaz volt, hogy kijelentették: „tömeges közegészségügyi veszélygyanúja" áll fenn. Érti? Gyanúja! A gyanú szubjektív* vélemény!
 34. 34. Az érvényben lévő jogszabályok ilyen indok használatára nem hatal-mazzák fel az ÁNTSZ ellenőröket. Ezen az alapon ugyanis bármitkivonhatnának a forgalomból, tetszésük szerint. Csak és kizárólagakkor cselekedhetnek, ha a veszély bizonyított. Ha objektív* tényekállnak a rendelkezésükre. Amit tehetnek, az, hogy bizonyított veszély esetén megtilthatjáka termék további forgalmazását, és amennyiben a kereskedő nemtartja ehhez magát, pénzbüntetést szabhatnak ki. Az ÁNTSZ ellenőrnem nyúlhat az áruhoz. Nem veheti le a polcról és nem tehetizsákokba. A „Bármi áron" című fejezetből meg fogja érteni, miért mertékennyire elvetni a sulykot. A jelek szerint, ma fordított világban élünk. Olyan dolgoktörténnek, amilyeneknek nem lenne szabad előfordulniuk egy jogál-lamban, az Európai Unió kellős közepén. Normálisan az ÁNTSZ-nekkell bizonyítania, hogy gond van a termékekkel. Nem a megtáma-dottnak kell bizonyítania, hogy azok teljesen rendben vannak. Csakebben az esetben érvényesül a jogállami működés egyik alapjátképező elv, amit úgy neveznek, hogy az „ártatlanság vélelme".Eszerint egy személy nem tekinthető hibásnak vagy bűnösnek,amíg az be nem bizonyosodik. Normálisan az ÁNTSZ ellenőröknek kell a jogszabályi előírásokatismertetniük a helyszínen. Nekik kell felvilágosítaniuk az ellenőrzöttkereskedőt arról, mit tehetnek, és mit nem tehetnek. Ezt írja előszámukra a törvény. Nem a megtámadott kereskedőnek kell ismer-tetnie velük a jogszabályokat, és nem neki kell kicsikarnia, hogy beis tartsák azokat.
 35. 35. Végül ebben az esetben is jól sült el a dolog, az áru visszake-rült a polcokra. Tekintsünk el most attól a kártól, amit az okozott,hogy a sok órás intézkedés alatt betérő vevők azt látták, az ÁNTSZellenőrei, rendőri kísérettel, árukat zsákolnak és zárolnak. A sztori másik szépsége: Miután bebizonyosodott, hogy az ÁNTSZ ellenőrök ténykedésenélkülözte a jogalapot, a két hivatalnok félretette a jogellenes záro-lást rögzítő jegyzőkönyvet. Azt, amely rájuk nézve most már terhelőbizonyítékként lett volna felhasználható. „Bölcsen" új jegyzőkönyv írásába kezdtek, amelyből nem derülki, mit is csináltak ott, órákon át. Abban már szó sem volt a rengetegtermék bezsákolásáról. Hasonlatként eszembe jutott egy példa. Alapos ok nélkül letar-tóztatna egy rendőr. Bevinne a fogdába, kékre-zöldre verne, majdamikor kiderülne, hogy tévedett, megsimogatná vérző arcomat, ésjegyzőkönyvet venne fel arról, hogy minden rendben volt. Ott hagytak hát egy jegyzőkönyvet, amelyben egy szót semejtettek arról, mit műveltek délelőtt tíztől, délután négyig. Azügyvezető igazgató azonban nem tudott ebbe ilyen egyszerűenbelenyugodni. Mivel a nap nagy részét kitevő zsákolásról és záro-lásról nem kapta meg a leírást, fogta magát és elment az ÁNTSZhivatalba, oda, ahonnan az ellenőröket küldték. Ragaszkodottahhoz a jogához, hogy megkaphassa az eredeti jegyzőkönyvet is.Ott derült ki, hogy az ellenőrök megsemmisítették azt. Kiderült még valami. A nevük nem szerepelt azon a listán,amelyen fel vannak sorolva mindazok, akik ilyen ellenőrzésekre ésintézkedésekre jogosultak. Furcsa, nem?
 36. 36. Az ügyvezető ezt követően, a jogi képviselőjén keresztül, pana-szos levelet írt az V. kerületi tisztifőorvosnak, Dr. Kormos Róbertnek. Nagyon szórakoztató választ kapott. (Iktatószám: 45-10/2009)Idézem. „Az ellenőrzés során nem két jegyzőkönyv született, hanem egyjegyzőkönyv. Az Ön által első jegyzőkönyvként említett irományegy jegyzőkönyv tervezet volt, jegyzőkönyvvé nem vált..." „a tulajdonos megjelenésekor újabb körülmények merültekfel, és ezek a körülmények az ellenőrzés eredményét részbenmegváltoztatták." Szellemes. 1. A jog nem ismeri a „jegyzőkönyv tervezet" fogalmát. Azelkezdett jegyzőkönyv már jegyzőkönyv. Azt kellett volna folytat-niuk, beleírva azt is, hogy fordult a kocka. Igaz, hogy ez kellemetlenlett volna az ellenőrök számára, de így lett volna becsületes ésjogszerű. Egy jegyzőkönyv hivatalos okiratnak számít, és megsem-misítése a Büntető Törvénykönyv 277. §-ának (1) bekezdésébeütköző vétség, idézem: „Aki olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja,mástól, ennek beleegyezése nélkül, jogtalanul megszerez, vagyazt megsemmisíti, megrongálja vagy eltitkolja, vétséget követel és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkávalvagy pénzbüntetéssel büntetendő." Az ügyvezető büntető feljelentést tett. Kíváncsian várja, hogyelrendelik-e a nyomozást... 2. „részben megváltoztatták". Valóban csak „részben". Csakannyira, hogy a jogtalanul bezsákolt és zárolt termékeket vissza-rakták a polcra. Ez valóban csak elhanyagolható, szinte lényegtelen,
 37. 37. részleges változás. Nincs túl nagy jelentősége. Csupán annyi, minthaaz elítélt nyakáról csak egy pillanattal azelőtt vennék le a kötelet,hogy kirúgják alóla a sámlit. Nem számottevő a különbség. Csakannyi történt, hogy a helyszíni, rögtönítélő bíróság nem hajtottavégre a jogsértő ítéletet. Azt is csak azért nem, mert megérkezettegy jogismerő ember. Dr. Kormos Róbert, V. kerületi tisztifőorvos úr a másik kérdésreadott válaszával is brillíroz. Miért is nem találták az ellenőrzéstvégző személyek nevét azon a bizonyos hivatalos és bárki általmegtekintető listán? Főorvos úr szerint: „AZ ÁNTSZ részéről ellenőrzési jogosultsággal rendelkezőklistájában szinte biztos, hogy szerepelt az említett ellenőrzéssorán eljáró személyek neve, csak nyilvánvaló, hogy amikor Önérdeklődött, akkor a tájékoztatást adó személy tévedett, és nemtalálta meg a listán a neveket." „Szinte biztos". Igaz ugyan, hogy hárman nézték át tüzetesen alistát, de nem lehet kérdés, hogy a főorvos úrnak van igaza, és csaknem találták meg a neveket és ők tévedtek. Csakis ez fordulhatottelő. Az is eszembe jutott, hogy akár a főorvos úr is megnézhettevolna az említett listát, ha már panasz érkezett, és a saját szemévelgyőződhetett volna meg arról, hogy szerepelnek-e rajta a nevek,vagy sem, mielőtt válaszolt. Talán még a listára sem lett volna szük-sége, hiszen nála jobban senki sem tudhatja, az ő irányítása alattdolgoznak-e az illetők vagy sem, és rendelkeznek-e jogosultsággalvagy sem.
 38. 38. Főorvos úrnak ennél jobb ötlete támadt. Idézem: „Javaslom, hogy az OTH (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)Humánpolitikai* osztályát hívja fel telefonon (467-1100), és ottkérjen információt az ellenőrzésre jogosult személyekről. AHumánpolitikai Osztályon számítógépes nyilvántartásból keresikki a neveket, és ezért a tévedés lehetősége ott gyakorlatilagkizárt." Azt ugyan nem kérte főorvos úr, hogy ezt követően értesítsükőt arról, valóban nála dolgoznak-e azok az emberek, akiket ő magaküldött, és közöljük vele, hogy rendelkeznek-e jogosultsággal azonellenőrzés végrehajtására, amelyre ő maga adta ki az utasítást, debecsszóra meg fogjuk tenni.
 39. 39. Ha mindent bezsákolnak, velük mi lesz?„Extrém körülmények között használom az Alap vitaminkészít-ményt - sivatagban dolgozom. Energia-háztartásom és munkabí-rásom jelentősen javult, nem jelentkezett fáradékonyság sivatagikörülmények között sem. A leghidegebb -63 °C, a legmelegebbpedig 43-44 °C, ilyen körülmények között is működik a dolog. Fodor László, 46 éves" A Közepes vitamincsomagot szedem ősz óta. Mivel tanulok is,ez mindenképpen szükséges. A munkahelyemen az egyik kollégámmegjegyezte: »Te jó ég, ezt hogy bírod, hát ez már emberfelettiteljesítmény!« Hát, így bírom... Csővári Nóra, 27 éves" „A könyv elolvasása után elkezdtem szedni az Alap táplálék-kiegészítőt. Azóta eltelt 3 hónap, és a rendszeres szedés hatására úgy érzem,hogy nem tudok elfáradni. 3 műszakban dolgozom, és fáradtságnaknyoma sincs. Nincs szükségem a 8 órai alvásra sem. Rengeteg stressz ér, mivel Németországba is járok autóval, ésott is dolgozom havi 1-2 hetet. Az utazással rengeteg stressz ésfáradtság jár, de amióta rendberaktam a vitaminháztartásom,azóta ezeket a problémákat nem érzem. (Tavaszi fáradtság sincs.)Most tértem át a Közepes készítményre, mert jön a jó idő, és akertben is rengeteg lesz a teendőm. Nekem csak nyereséget hozotta táplálékkiegészítő. Üdvözlettel: Csöke István"
 40. 40. „Több mint három hónapja szedem az Életerő vitamint. Utánamár egy-két óra múlva érzem, hogy olyan sok energiám van. Munkakedvem megnőtt, fáradékonyság nem vesz rajtam erőt. Dolgozni, dolgozni tovább, tovább. A tavaszi fáradtság sem vettrajtam erőt, nem fogott ki rajtam. Friss vagyok. Salánki István, 57 éves"
 41. 41. 5.fejezet Mondd, Te kit választanál?Ismerje meg annak az embernek a szemléletét, hozzáállását, akitazzal bíztak meg, hogy vezesse az OÉTI-t. Az Országos Élelmezés ésTáplálkozástudományi Intézetet. Azt az intézményt, amelynek az afeladata, hogy tudományos tanácsokkal és módszerekkel javítsonaz Európában igencsak hátul kullogó magyar lakosság egészségiállapotán. Teljes nevén: Dr. med habil* Martos Éva PhD*. Nézzük meg, hogy fóorvos asszony mennyire folytatja az orvos-tudomány legjobb hagyományait, mennyire képviseli például anagy magyar tudósok szellemi hagyatékát. Vizsgáljuk meg, melyikoldalon áll. Több mint 2500 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a bölcs intés. „A táplálkozásban keressétek gyógyulásotokat." A nagy Hippokratésztől származik. Akkoriban még szabad voltilyesmit mondani. Igaz, hajdanában még nem a gyógyszermaffiadiktálta a törvények szövegét. Az orvostudomány legnagyobb áttörései abból a korszakábólszármaznak, amikor felismerte, hogy számtalan halálos, gyógyít-hatatlannak hitt betegség nem más, mint egyszerű hiányállapot, éskönnyűszerrel gyógyítható a megfelelő vitamin megfelelő adagbantörténő bevitelével. Akkoriban még nem volt olyan erős a gyógyszeripar és a gyógy-szermaffia, mint manapság.
 42. 42. A kutatások folytatódtak és egyre több esetben bizonyosodottbe, hogy ez a helyes irány, errefelé kell keresgélni a megoldásokatsok kezelhetetlennek tűnó egészségi problémára. Briliáns vála-szokra leltek a tudósok. Ahogyan az idóben haladtunk, még a múlt század első évtize-deiben, ezek a felfedezések egyre jobban zavarták az egyre inkábbmegerősödő gyógyszeripar érdekeit. Meg is tettek mindent annakérdekében, hogy ezek az információk ne kapjanak széles körű nyil-vánosságot, ne váljanak részeivé a mindennapok egészség-kultú-rájának. Mindent megtettek azért is, hogy ezek az információk neváljanak az orvosképzés részévé. Sajnos nagyon sikereseknek bizonyultak ezen a téren. Sem azorvosok, (beleértve engem is) sem a lakosság, nem ismerikés nem használják eléggé azokat a kincset érő lehetőségeket,amelyeket a nagy tudósok megleltek számunkra. Sokan talán azt sem tudják (mint ahogy sokáig én sem tudtam),hogy nem is olyan régen, még a magyar népegészségügy kulcsfon-tosságú elemeként emlegették a táplálkozásból fakadó hiányálla-potok megszüntetését. Johan Béla közegészségtan professzor 1943-ban figyelemreméltó előszót írt egy rendkívüli könyvhöz, amelynek ez a címe: MAGYAR NÉPTÁPLÁLKOZÁSTAN Dr. Sós József egyetemi magántanár M. Kir. Közegészségügyi Felügyelő, 1942Részletek az előszóból: „A kutató orvostudomány már régebb idő óta és alaposanfoglalkozott az ember táplálkozásának mennyiségi és minőségikérdéseivel... Az állam a néptáplálkozásban régebben - de sokfelé
 43. 43. még ma is - igen egyszerű s csak mennyiségi problémát látott.A népélelmezést egyik országban rizs-, a másikban burgonya-,a harmadikban a búza-kérdésének tartották. Az egyes ember amegfelelő táplálkozást az éhségérzet megszüntetésével megol-dottnak tartotta. A táplálkozási hiánybetegségek tanulmányozása terelte rá afigyelmet a táplálkozás minőségi igényeire. A táplálkozás életta-nának részletes kutatása az elmúlt három utolsó évtizedben kide-rítette, hogy az embernek tápanyagigénye minőség tekintetébenigen nagy... szervezetének helyes táplálásához mintegy negyvenkülönböző táplálkozási tényezőre, bizonyos aminosavakra*, vita-minokra, sókra stb. van szüksége. A modern szociálpolitika nemcsak arra fog törekedni, hogyaz általa gondozottak a fizikai éhségérzettől* ne szenvedjenek,hanem a szervezetük fiziológiai* értelemben se éhezzék." Budapest, 1943. február 20. Johan Béla" Közel hetven évvel ezelőtt, a közegészségügy vezetői még azttartották a népegészségügy egyik legfontosabb kérdésének, amiellen mai utódaik foggal-körömmel küzdenek. A terápiás értékű*vitamin és ásványi anyag készítmények pontosan azt a célt hiva-tottak megvalósítani, amit annak idején a szakemberek oly tökéle-tesen megfogalmaztak. Nézzünk egy másik nagy tudóst, Szent-Györgyi Albert profesz-szort. Mit is mondott akkor, amikor a vitaminok megfelelő adagbantörténő pótlásának fontosságára hívta fel a figyelmet: „Én csodálom, hogy az emberiség az ilyen éghajlat alatt egyál-talán életben maradt. Az emberiség, amint az ásatásokból kitűnik,Európában mindig is nagyon nyomorult, nagyon beteges volt. Ésez másképpen nem lehetett."
 44. 44. Szent-Györgyi professzor arra is figyelmeztetett, hogy a napiC-vitamin igényünk legkevesebb 1000 milligramm, azaz 1 gramm.Arról is mesélt, hogy ez nem minden esetben elegendő. Idézem: „Az elmúlt évben ezzel kapcsolatban nagyon kellemetlenszemélyes tapasztalatom volt. Tüdőgyulladás döntött le alábamról, s a betegséget hónapokig nem tudtam kiheverni,mígnem rájöttem, hogy az az aszkorbinsav (azaz C-vitamin)mennyiség, amelyet rendszeresen szedek (naponta 1 g), életko-romban (84 év) már nem elégséges. Amikor növeltem az adagot 1g-ról 8 g-ra, panaszaim megszűntek." Nem kérdés, hogy a nagy tudósok, Hippokratésztől kezdve,Sós Józsefen, Johan Bélán át, Szent-Györgyi Albertig, a megfelelőtápanyag-ellátás fontosságáról beszéltek. Ennek biztosításáraazonban nem alkalmas a szokványos táplálkozás, sőt nem alkal-masak azok a készítmények sem, amelyek a későbbiekben kifej-tett, úgynevezett „illúzió*" kategóriába sorolhatóak, elsősorbanalacsony hatóanyag tartalmuk következtében. Kizárólag a terápiásértékű* készítmények képesek ellátni ezt a feladatot. Vannak, akik azzal győzködik az embereket, hogy nincs szükségaz étrend-kiegészítőkre, amennyiben az ember elegendő zöldség-félét és gyümölcsöt eszik. Bárcsak így lenne! Végezzünk egy kis számítást. Használjuk felazt a forrást, amely ma is szabadon letölthető az OÉTI honlapjáról.(Táplálkozási ajánlások, adatok a tápanyag táblázatból) SzerzőjeDr. Rodler Imre, az OÉTI korábbi főigazgató főorvosa. Az általukmegadott adatok alapján számítsuk ki, mennyi gyümölcs, vagyzöldség tartalmaz napjainkban 1000 milligramm, azaz 1 grammC-vitamint.
 45. 45. • Citromból mindössze 2,5 kg-ot kell ehhez elfogyasztani naponta, • eperből is elegendő a 2,5 kg, • meggyből már 10 kg kellene, • cseresznyéből 12,5 kg, • almából pedig 20 kg naponta. • A legjobb, mind között, még mindig a paprika, amely eleve arról vált híressé, hogy Szent-Györgyi Albert ebből tudta annak idején először nagy mennyiségben kivonni a C-vita- mint. Paprikából még manapság is elegendő napi 1,5 kg-ot elfogyasztani. Hajrá! Ehhez valóban illik jó étvágyat kívánni. Most már érdemes egy pillantást vetni arra, mit alkalmaz Dr.med habil Martos Éva PhD a nagy tudósok szellemi hagyatékából.Hogyan gondolkodik az a személy, akitől nagymértékben függ, megtudjuk-e oldani ezen létfontosságú tápanyagok megfelelő mennyi-ségben történő bevitelét. Az interjút az RTL Hírek készítette 2009. február 6-án, „Ha túlsoka vitamin"címmel. A riport többek között a gyerekek vitamin-fogyasztásával is foglalkozott. Részlet az interjúból: Riporter: „Egyáltalán szükség van-e arra, hogy a gyerekekkülön vitamint szedjenek, ha mondjuk, egyébként egészségesentáplálkoznak?" Dr. Martos Éva: „Én azt gondolom, hogy ha egészségesentáplálkoznak, nincs szükség,...az, hogy általában, folyamatosana gyerekek vitamint és ásványi anyagot szedjenek, erre semmiszükség, sőt..."
 46. 46. A riporter, ha egy kicsit felkészültebb, megkérdezhette volna,hogy a doktornő szerint van egyáltalán valaki a mai világban, akiegészségesen tud táplálkozni? A mai világban? Amikor műanyagoteszünk tápláló élelmiszerek helyett? „Erre semmi szükség, sőt..." Én a fentebb idézett nagy tudósok ajánlásaiból és az OÉTI általközzétett tápanyag táblázatból más következtetésre jutottam. Magától értetődő, hogy egy növésben, fejlődésben lévő szer-vezet vitamin és ásványi anyag szükséglete - arányaiban - maga-sabb, mint a már felnőtt szervezeté. Erre kiváló példa a D-vitaminpótlása. A klasszikus csukamájolajra is azért volt szükség, mert azátlagos táplálkozás nem tudja biztosítani a szükséges mennyiséget.A fent idézett tudósok is a megfelelő mennyiségű, folyamatos vita-minpótlás szükségességét szorgalmazták. Természetesen az is kiváló megoldás lehet, ha a „kölöknek"csomagolunk tízóraira másfél kiló paprikát. Ha van öt szünete,akkor egy-egy alkalommal csak bő negyed kilót kell elmajszolnia. Nem tűnik elvetendő ötletnek tűnik az sem, ha 20 kilónyi almávalpróbáljuk bevinni a gyermekünk szervezetébe a napi 1 grammC-vitamint. Amennyiben hátitáskát használ, ugyan venni kell egykicsit nagyobbat, de büszkék lehetünk majd arra, milyen szépenerősödik szemünk fénye. A kényesebbeknek, gyengécskébbeknekbátran ajánlható egy csinos kiskocsi, amit elhúznak az iskoláig. Egy6 órás iskolai napon almából csupán 4 kilónyi esik egy szünetre. Haa gyermekünk megtanul gyorsan rágni, végezhet is az adagjával,mire becsengetnek. Félretéve a tréfát. Ma, Magyarországon, olyan emberre bíztákaz élelmezés és táplálkozástudományt, aki a nagy tudós elődökkelszemben, nem tartja szükségesnek a vitaminok és ásványi anyagokfolyamatos pótlását.
 47. 47. Olyan emberre bízták a vitaminok, ásványi anyagok és egyébtermészetes anyagok felügyeletét és elbírálását, aki nem ajánljaazok mindennapi fogyasztását. Amikor egy hasonlatot kerestem erre a furcsa szituációra, előszöraz jutott eszembe, hogy kecskére bízták a káposztát. Aztán rájöttem, hogy a hasonlat sántít. A kecske ugyanis szeretia káposztát.
 48. 48. „Ha túl sok a vitamin!"„2005. szeptember elején kislányom egyszer csak nem tudottmenni, szédült, hányt, fájt a feje. Szolnok összes kórházát végig-jártuk, neurológia, belgyógyászat, szemészet, gégészet, CT*, MR*,fülészet. Semmit nem találtak, de sajnos állapota nem javult. Beutalták szeptember 15-én a László kórházba, itt lumbálták (gerinc vizet vettek), és ismétlődött minden vizsgálat elölről, illetvemegállapították, hogy EB-vírus* a mandulán keresztül a vérárambajutva felment az agy mozgató központjába, és itt valamit csinált. Vitaminokat kapott, Bv B& és egy hét után kiadták a kórházból.Még mindig támolygott. Egy barátnőm ajánlotta, hogy dr. Lenkei-féle vitamint vegyek, így is tettem, megvásároltam az Erős vitamin csomagot, a Kalcium-Magnéziumot, csipkebogyós C-vitamint, és gyerekem rohamosangyógyulni kezdett. Két hét után már egész jól volt. Majd az egy hónapos kontroll vizsgálaton elmeséltem a doktornőnek, hogy én nem az ő vitaminját adtam a gyerekemnek, hanem ezt. Megnézte a dobozt, és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy rátaláltam erre a helyre, és felírta a vitamin nevét. Azóta családom rendszeresen fogyasztja ezeket a vitaminokat, és egészségesek vagyunk. SzabóJánosné"
 49. 49. „Ezeket a vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket*az egész családom szedi. Azóta csak elvétve vagyunk betegek,erősebbnek érezzük magunkat. A legnagyobb pozitív változást a kislányomnál tapasztaltuk. 23hónapos, és az immunrendszere nagyon gyenge. Ezzel rendsze-resen járunk vele hematológushoz*. Ő is csodálkozva tapasztalta, hogy ilyen immunrendszerrel azátlagnál jóval kevésbé beteges. Nagyon jó, hogy van egy ilyen lehetőségünk (itt az Életerő Cent-rumra gondolok), főleg hogy most már anyagilag is könnyebbenengedhetjük meg magunknak, családunknak. További jó munkátés jó egészséget kívánok! M. P."
 50. 50. 6.fejezet Egy pihent pillanat eredményeHasználatban van egy rendszer, amelyet az OÉTI vezetett be, ésamely, megítélésem szerint, hogy finoman fogalmazzak, komolykívánnivalókat hagy maga után. A vitaminokat és más étrend-kiegészítőket forgalmazók jól ismerik. Úgy hívják, hogy a „zöldpipa". Ez egy megkülönböztető jel, amellyel a hivatal vagy ellátjaa hozzá bejelentett és nyilvántartásba vett készítményeket, vagynem. Amennyiben ellátja a jelöléssel, a termék gond nélkül árusít-ható, de ha nem, akkor a forgalmazónak komoly problémái lesznekaz ÁNTSZ-szel. Egyes termékek neve mellett tehát ott díszeleg a „zöld pipa", mígmás termékek nélkülözni kényszerülnek azt. Fontos lenne tudni,pontosan mit jelent a „zöld pipa" a termék neve mellett, illetve mitjelent a hiánya? Első, felületes rápillantásra egyszerűnek tűnik aválasz. Zöld pipát kap az az étrend-kiegészítő termék, amelyikrendben van, és nem kap az, amelyik nincs rendben. Igen ám, de pontosan mit ért az OÉTI az alatt, hogy „nincsrendben"? • Életveszélyes az a termék? Halálos méreg? • Nem is étrend-kiegészítő, hanem valamilyen más célra készült, és tévedésből rossz helyre adták be regisztrációra? • Csupán valamilyen egyszerű címke, vagy jelölési hiba miatt emelt kifogást az intézet és emiatt vonta meg a jelölést? • Előfordulhat, hogy teljesen azonos termékek esetében az egyik megkapta a szabad utat biztosító jelölést, míg egy másik ugyanolyan nem?
 51. 51. • Vagy az OÉTI és egy forgalmazó között zajló tudományos vita végére tett pontot ilyen módon az intézet? • Esetleg a „túl magas" adag nem tetszett nekik? Vagy egy növényi összetevő? • Előfordulhat, hogy szándékosan hagyták le a zöld pipát, vala- milyen hamis indokra hivatkozva? Mindegyikre vannak példák. Túl szerteágazóak és sokfélék alehetőségek ahhoz, hogy azokat korrekt módon kezelni lehetne egyfekete-fehér, jó-nem jó típusú jelölési módszerrel. Ráadásul a jelölés hiányának hátterében, sok esetben bizonyí-tott jogsértés és önkényeskedés áll. Mire jó mégis? A zöld pipával kézben lehet tartani az egészétrend-kiegészítő piacot. Egy kicsit kisarkítva azt is lehetnemondani, hogy ennek használatával az OÉTI élet-halál urává váltezen a területen. Talán éppen ez volt a cél? Tudok konkrét példákat arra, amikor készítmények neve mellécsak azért nem került oda a zöld pipa, mert az OÉTI nem értettegyet az adagolási javaslattal. Sokallta az adagot. Pedig kiváló,nagyon hasznos, nagyon értékes összeállítások voltak. Olyanok,amelyekkel már sok ember testi panaszán sikerült enyhíteni.Pontosan azokkal az adagokkal, amelyek miatt az intézet megta-gadta a „zöld pipát". Ilyen és más esetekben az OÉTI, annak ellenére, hogy nincshatósági jogköre, (hiszen tudományos intézet), mégis hatóságosditjátszik.
 52. 52. Érti? Nem teszi oda a bűvös jelet, és ennyi elég is az ÁNTSZ-nek,hogy hatóságként eljárjon. A zöld pipa hiánya semmit sem mondarról, hogy a terméknél észlelt hiba súlyos, komoly dolog-e, olyanvalami, ami valóban veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét, vagyvalami apróság, ami nem zavar senkit, nem okoz kárt a vevőnek.Ilyenkor, függetlenül a háttérben álló valódi októl, jöhet az ÁNTSZés büntethet, vagy akár meg is tilthatja az ilyen étrend-kiegészítőkforgalmazását. Jön is! Képzelje el, milyen lenne, ha az emberekre dolgoznának ki egyhasonló rendszert. Lennének „zöld pipás emberek" és lennéneknem zöld pipások. Reggelente a rendőr bekapcsolná a computerétés megnézné a listát. Azután elindulna begyűjteni a nem zöld pipás„gazembereket". Az már nem érdekelné, hogy pontosan mi az okaannak, hogy a fickó nem kapta meg az üdvözítő jelölést. Nincs pipa,bűnöző és kész, nincs vita. Miért nincs a neve mellett a jel? Egyszer lejárt a parkolójegye,vagy milliárdos adócsaló? Érvényes jegy nélkül utazott a villa-moson, vagy anyagyilkos? Nincs zöld pipája, kész passz. Milyenkönnyű lenne így elvitetni embereket. A történelmi tanulmányaimból felsejlik egy-két hasonló példa. Az OÉTI a rendszerrel tehát azt sugallja, hogy vannak egyfelőla teljesen rendben lévő termékek és van a másik oldal, amelyekegyáltalán nincsenek rendben. Vannak jó fiúk és vannak rossz fiúk.Közte nincs semmi. Nincs átmenet. Van két nagy, egybemosott álta-lánosság. Ez a jelölési rendszer ebben a formában, anélkül, hogytovábbi információkat adna, rossz, félrevezető és veszélyes.
 53. 53. Már csak azért is, mert az OÉTI és az ÁNTSZ arra buzdítja azembereket, nézzék meg a honlapon a saját szemükkel, mely termé-keknek van zöld pipája, mert csak azt szabad megvásárolni. A többiugyanis veszélyes. Csakhogy ezzel megtévesztik a fogyasztókat!Idézem: „a lakosság tájékoztatása érdekében, a nyilvántartásbavett étrend-kiegészítők listáján zöld pipával jelöljük azokat atermékeket, melyek összetétele a rendelkezésünkre bocsátott,ill. a címkén feltüntetett információk alapján megfelel a vonat-kozó előírásoknak és a rendelkezésre álló tudományos adatokalapján feltételezhető, hogy nincs káros hatással a fogyasztókegészségére." Jó szöveg. Első, felületes olvasatra nincs vele semmi baj, de hatudós szemmel egy kicsit jobban megvizsgáljuk, már szaga van.Tegyük ezt. „Feltételezhető"? Komoly, húsbavágó döntések nem születhetnek feltételezésekalapján. Csak bizonyított tények alapján! Egy tudományos inté-zetnek nem kellene biztosnak lennie a dolgában, ahelyett, hogyfeltételezésekbe bocsátkozik? Bármit is jelent ki. Azt, hogy veszély-telen vagy azt, hogy veszélyes. Az ártalmasságot is csak feltételezik, de soha, egyetlen alka-lommal sem bizonyították. Nem csoda, hiszen nem is tudnák bebi-zonyítani. Csúnyán vissza is élnek ezzel a „feltételezhető" trükkel. Éltünk már olyan korban, ahol sok mindent meg lehetett tennibizonyítékok nélkül, embereket lehetett halálra ítélni, de még akko-riban is, legalább a látszat kedvéért, legkevesebb egy koncepcióspert lefolytattak. Ma már erre sincs szükség. A színfalak mögöttzajlanak a kivégzések. Az indok: „feltételezhető".
 54. 54. „A rendelkezésre álló tudományos adatok alapján"? Vegyük észre a csúsztatást. Ez nem egy megfogható konkrétum.Mit értenek alatta? Az összes rendelkezésre álló bizonyítékot, vagyazt a néhány adatot, amit ők a korlátozó céljaik érdekében kima-zsoláztak és felhasználnak? Bizonyítható, hogy az OÉTI - a vitaminokkal kapcsolatban -gyakorlatilag egyetlen tudományosnak beállított, de a gyógyszer-maffia érdekeit szolgáló referenciát használ. Azt, amit az EurópaiUnió Élelmiszerbiztonsági Hivatala* állíttatott össze, és amely méga legnagyobb jóindulattal sem nevezhető sem tudományosnak,sem korrektnek. Erről még olvashat később bővebben. Ők ezt azegyet nevezik „a rendelkezésre álló tudományos adatok"-uak.Az összes többit, amelyek a nagyközönség érdekeit szolgálják,figyelmen kívül hagyják! Úgy működnek, mint egy elfogult bíróság, amely az előreeldöntött ítéletéhez keresi meg az azt alátámasztó ürügyeket.A régi koncepciós perek módszereit alkalmazzák, de a nyilvá-nosság teljes kizárásával. „A bíróság a rendelkezésére álló adatokalapján meghozta a halálos ítéletet." A koncepciós cél érdekébenfigyelmen kívül kell hagyniuk minden bizonyítékot, ami cáfolja azt,és bárhonnan elő kell ásniuk olyanokat, amelyekkel meg tudjákindokolni a kivégzéseket. „A rendelkezésre álló tudományos adatok alapján" tehát csupánegy újabb „gyönyörű" általánosítás. A tájékozatlan, jóhiszeműember számára úgy tűnhet, mintha az összes rendelkezésre állótudományos anyagot használnák. Egy jól képzett tudós azonbannem nyeli be ezt a trükköt. Lehet, hogy a Gazdasági Versenyhivatal is találna itt egy-kétapróságot, amivel szemben intézkednie kellene? Talán fel tudnánakfedezni némi elfogultságot.
 55. 55. Alaposan megvizsgáltam hát ezt a jelölősdit, és azt találtam,hogy a nem zöld pipás termékek három fő csoportba sorolhatóak. 1. A legkisebb csoport az, amelyben jogosan maradt le atermék neve mellől a „zöld pipa". Ezek a megkifogásolt készít-mények többnyire, valójában nem is étrend-kiegészítők, hanempéldául potenciajavítók, szexuális vágynövelők, hüvely síkosítókrémek, mellnagyobbító szerek, fogyókúrás készítmények, stb.,amelyeket tévesen étrend-kiegészítőként próbáltak bejegyez-tetni. Ezek nem is kaphattak ezen a jogcímen zöld utat. Ez rendbenis lenne, de így meg feleslegesen vannak rajta a listán. Ezek nemolyan étrend-kiegészítők, amelyek nincsenek rendben, hanem nemétrend-kiegészítők. 2. A második, jóval nagyobb csoportba tartoznak azok atermékek, amelyekkel, mint termékkel, nincs semmi gond, de ajelölésen, mondjuk a címkén, van valami, mondjuk egy elírás, amitaz OÉTI megkifogásolt. 3. A harmadik, a legnagyobb csoportban találhatók azontermékek, amelyek teljességgel megfelelnek az érvényben lévőjogi szabályozásnak, de az OÉTI, önkényesen, mégis megtagadtatőlük a jelölést. Néhány példa: a.) azt állítják a termékről, hogy abban „túl sok vitamin" van,holott nincs ilyen korlátozás. Ezt a közismert tényt, amint látnifogja, még az ÁNTSZ is írásba adta! b.) arra hivatkoznak, hogy a készítmény úgynevezett „nem java-solt növényi összetevőt" tartalmaz, holott az OÉTI vezetője magajelentette ki, hogy az általuk készített „nem javasolt" lista nemkötelező érvényű, (erről bővebben később olvashat).
 56. 56. c.) a termék címkéjén úgynevezett „tiltott egészségre vonatkozóállítás" szerepel. Ne olyasmire gondoljon, hogy valaki azt hirdeti,„amennyiben ezt a bogyót megeszi, ki fog nőni a haja", vagy „megfog gyógyulni a szíve". Az OÉTI ennél egy kissé szőrösebb szívű. Ahhoz, hogy kifogástemeljenek, az is elegendő, ha valaki a kevésbé savas C-vitaminkészítményre rá merészeli írni azt, hogy „gyomorkímélő". Pedigvan ilyen, és nagyon hasznos lehet azok számára, akiknek kénye-sebb a gyomra. Nos, ezt már tiltott egészségre vonatkozó állításnakminősítik. Gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy a forgalmazóka készítményeiknek olyan neveket adjanak, vagy a címkén olyaninformációkat közöljenek, amelyek utalnak a fogyasztásukkalelérhető előnyökre. Azt-szokás szerint-figyelmen kívül hagyják, hogy az érvénybenlévő rendelet alapján címke, vagy jelölési hibára hivatkozva, nemlehet egy termék forgalmazását korlátozni. Idézem az ide vonat-kozó jogszabályt: „37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 11. § Az étrend-kiegészítő forgalmazása az összetétellel, gyár-tásileírással, megjelenítéssel vagy jelöléssel kapcsolatos indokrahivatkozással nem tiltható vagy korlátozható, ha megfelel a jelenrendelet előírásainak." Mégis megteszik! Van még valami, ami figyelemre méltó. Úgy tűnik az OÉTI számára,vannak „csókosok", akiknek a készítményei akkor is megkapjáka zöld pipát, ha más forgalmazó esetében, pontosan ugyanolyanösszetételű terméktől ezt megtagadták.
 57. 57. Nem jól fogalmaztam. Nem csak úgy tűnik. Közjegyző általhitelesített dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy ez létezőgyakorlat. Nyomoztam és megtaláltam a bizonyítékokat. Az ÁNTSZ, amely az intézkedései során, gondolkodás és kritikanélkül használja az OÉTI állásfoglalását, nem mérlegeli, hogy a zöldpipa elmaradása jogos-e, vagy megalapozatlan. Tehát valójábanaz OÉTI dönt egy termék sorsáról, dacára annak, hogy erre nincsfeljogosítva. Az ÁNTSZ-t sohasem érdekli, hogy hasznos-e az adotttermék a fogyasztók számára. Ez náluk egyszerűen nem szempont.Ha nincs zöld pipa, megjelenik a forgalmazónál, büntet, zárol, éskitilt a forgalomból étrend-kiegészítőket. Ha valaki még mindig nem hinné, hogy ez a rendszer veszélyes,akkor vessen egy pillantást arra, miként vélekedik a zöld pipáról Dr.Falus Ferenc Országos Tisztifőorvos, az ÁNTSZ vezetője. Idézem: „Az országos tisztifőorvos közleménye Felhívom a figyelmüket, hogy az Országos Élelmezés- ésTáplálkozástudományi Intézet honlapján megtalálhatók a nyil-vántartásba vett étrend-kiegészítők. A notifikált (azaz nyilvántar-tásba vett) étrend-kiegészítők közül a zöld pipával jelölt termékekesetében a benyújtott dokumentumok alapján nem merültek felsúlyos hibák az összetétellel és a jelöléssel kapcsolatban." „Súlyos hibák"-ró beszél. Ha jól értem, szerinte csak olyantermékek nem kapják meg az áhított jelölést, amelyekkel kapcso-latban súlyos kifogások merültek fel. Főorvos úr téved. Másfelől „összetételről és jelölésről" beszél. Úgy tűnik, nemismeri a minisztere által kiadott rendeletet. Pediga 11. § egyértelmű.Erre a kettőre, többek között, nem lehet hivatkozni!
 58. 58. Látják, még ő sem érti, hogy milyen sokféle és mennyirekülönböző fajsúlyú okok állhatnak a háttérben. Nem érti, mitszabad és mit nem szabad korlátozni. Nemcsak, hogy rossz a „zöld pipa" rendszer, de még jogszabálysem engedélyezi a használatát. Van tehát egy briliáns ítélőszékünk, amely egy kalap alá veszia teljesen ártatlant, a néhány szem cseresznyét elcsenő kisgyer-meket és a perverz sorozatgyilkost. Vajon honnan ered a zöld pipa? A jogszabályok között nemtaláltam egyetlen sort sem, amely erről szólt volna. Ha viszont nemírja előjogszabály, akkor nem lett volna szabad bevezetni. Forduljunkválaszért Dr. Martos Éva főigazgató főorvoshoz, az OÉTIelső számú vezetőjéhez. A főorvos asszony szavait idézem, amelyek2009. március 26-án hangzottak el Bükfürdőn, a VI. Országos Étrend-kiegészítő Konferencián. Kijelentéseit hangfelvétel őrzi. íme: „Ami ugye esetünkben azt jelenti, hogy az a hihetetlenülnépszerű zöld pipa, amit teljesen véletlenül találtam ki, egypihent pillanatomban, az igen-igen népszerűvé vált. Úgyhogy azért gondoltam, hogy a kifogásolt étrend-kiegészítőaz azt jelenti, hogy nem kap zöld pipát." Még szerencse, hogy teljesen véletlenül kitalálta. Még szerencse,hogy ez a rendszer igen-igen népszerűvé vált. Ez lett tehát egypihent pillanat eredménye? Köszönjük szépen.
 59. 59. Az élettől viszont zöld pipát kapott„Nevem Szűcs Katalin, 60 éves vagyok, budapesti lakos. Évek ótadepresszióban szenvedtem. Különböző gyógyszereket szedtem, demondhatni, majdnem hiába. Elolvastam dr. Lenkei Gábor Cenzúrá-zott egészség című könyvét, és azóta szedem a könyv által javasoltvitaminokat (Alap, Közepes, Erős). A depresszióm elmúlt. Energikus vagyok. Köszönöm." „Eddig a C-vitamin 5000 mg, a Közepes és az Alap multivitaminfogyasztása volt a családban. Legfontosabb előnyüket a minimá-lisra csökkent betegségeknél tapasztaltuk. A nátha vagy egyáltalánnem jelentkezett, vagy csak enyhe lefolyású volt. Úgy felnőttnél,mint gyereknél. A C-vitamin nagyon jó hatása az asztmás betegségeknél áldásos,a rohamspray csak a nagyon szennyezett levegőn való tartózkodásesetén szükséges. B. I." „Tisztelt Free Choice Központ (a Dr. Lenkei Vitamin Centrum régineve)! Az Önök által forgalmazott táplálék-kiegészítők közül az AlapFormula kiegészítőt szedem. A közelmúltban combcsonttöréstszenvedtem. Testsúlyom 63 kg-ról 58 kg-ra csökkent a műtét után. Erőmet - hála a táplálék-kiegészítőnek - nem veszítettem el.Lassan megindult az elvesztett súlyom beépülése is. Miután 86 éves elmúltam, igen nagy eredménynek tartom ezt afolyamatot. Örülök, hogy megismertem tevékenységüket. Tisztelettel: T. János"
 60. 60. „ T. Lenkei Gábor doktor úr! Szeretném megköszönni a levelet, amiben tanácsolta az ászkor-binsavat (C-vitamint). Jó egy hónapja beszereltettem egy víztisz-títót, hogy ne kelljen szennyezett, klórozott vizet innom. Ebbe avízbe keverem ezt a vitamint. Tulajdonképpen minden betűjét nagybetűvel kellene írnom,mert olyan jó hatással van a szervezetemre. Természetesen az»életerővel« is élek. Szívkoszorúér betegséget állapítottak megnálam 3-4 éve, amire 3-féle gyógyszert kellene szednem. Mivelettől betegnek éreztem magam, nem voltam hajlandó szedni. Az állandó mellkasi tompa fájásom hetek óta nem jelentkezik, afulladásom teljesen megszűnt. Még futni is tudok a villamos után.A környezetem azt állítja, hogy megszépültem. Mégegyszer köszönöm a jó tanácsot, és kívánom, hogy mégnagyon sokáig éljen a lelkesedés a másoknak való segítésben. Tisztelettel: Szőke Terézia, 56 éves"
 61. 61. 7.fejezet Nekem Aranka jutottNekem Aranka jutott. Nem panaszként mondom. Csak tényként említem. A VII l-IX. kerületi tisztifőorvos a legszorgalmasabb ÁNTSZ végre-hajtók közé tartozik. A szükségesnél és indokoltnál is jobban óvjaa rá bízott lakosság egészségét. Nem alkuszik meg, nem ismerkönyörületet, ha rá tudja sütni valamire a jól bevált, bár jogel-lenes „tömeges közegészségügyi veszély gyanúja" bélyeget. Találmagának feladatot, még akkor is, ha az nem szerepelt az eredetivégrehajtási utasításban. A VIII. és IX. kerületben élők nyugodtan hajthatják álomra afejüket. A VIII. és IX. kerületben élők nyugodtan hajthatják álomra afejüket?Nézzük meg, miként csapott le egy általa nagyon veszélyesnek ítélttermékre. Szokás szerint idézek: HAT*Á*R0Z-A-T (Iktatószám: 122-3/2009) „Az alább felsorolt termékek nem kerültek OÉTI bejegyzésre,ezért annak eldöntése, hogy az egészségre veszélyesek-e, nemlehetséges, mivel ezen termékek az egészségre veszélyeseklehetnek, további intézkedésig Zárolom A végrehajtás határideje: kézhezvételtol számított azonnal.
 62. 62. A fenti termékek egészségkárosodást okozhatnak. Tekintettela tömeges közegészségügyi veszélyre, további intézkedésig ezentermékek zárolására van szükség." Tehát Aranka is zárol, bár nem tehetné. Nincs jogszabály,ami feljogosítaná erre. Valószínűleg ő maga is tudja. Munkakö-rénél fogva kötelessége ismerni a rá vonatkozó jogszabályokat.Tudhatta, hogy nem lenne egyszerű dolga nálam, aki jól ismerema törvényeket. Valószínűleg ezért hozott magával rendőröket, akikki voltak képezve arra, hogy azonnal bilincseljenek, ha bármi ellen-szegülést tapasztalnak. A gumibotok árnyékában a bolti dolgozóknémán tűrtek. Aranka pedig zsákolt. Nem szeretnék kötözködőnek tűnni, de számomra nem teljesenérthető az indoklást közlő mondat: „...ezért annak eldöntése, hogy az egészségre veszélyesek-e,nem lehetséges, mivel ezen termékek az egészségre veszélyeseklehetnek..." Most akkor lehetséges eldönteni, vagy sem? Nem számít?Ettől függetlenül fennáll a „tömeges közegészségügyi veszélygyanúja"? „ Veszélyesek lehetnek?" „Egészségkárosodást okozhatnak?" Miféle jogállam az, ahol ennyi elég ahhoz, hogy halálos ítéletethozzanak? „Akár bűnös is lehetett, ezért felakasztottuk!" Aranka nem csak ezt a jogsértést követte el. A határozatbanfelsorolt érvei is igencsak roskatag lábakon állnak. Vegyük szem-ügyre a főorvos asszony indokait. Ragadjunk ki a zárolt termékeklistájáról egyet, hogy ne legyünk bonyolultak.
 63. 63. 1. „Az alább felsorolt termékek nem kerültek OÉTIbejegyzésre..." Kíváncsivá tett. Megszereztem hát a példaként használt, zárolttermékre vonatkozó OÉTI dokumentumot. (Iktatószám: 42/2009.OÉTI) Ebben az áll, hogy: „A termék a felsorolt összetevők alapjánnem étrend-kiegészítő." Amennyiben ez így van, akkor az OÉTI soha nem is fogja beje-gyezni azt, mivel a termék nem tartozik az intézet hatáskörébe.Nem is kell az OÉTI-nél bejegyezni, sőt nem is lehetséges. Ugyanisegyszerű, minden korlátozás, minden bejelentési kötelezettségnélkül forgalmazható élelmiszerről van szó. Akkor viszont nemtartozik az ÁNTSZ hatáskörébe sem, így aztán a főorvos asszonyolyan termékkel szemben járt el, amihez semmi köze, amit nem álltjogában sem ellenőrizni, sem dönteni felette, különösen nem álltjogában zárolni azt. Erről illett volna tudnia, ugyanis az OÉTI mindenről értesítéstküld azÁNTSZ-nek. 2. Vizsgáljuk meg alaposan azt a készítményt, amely a jogel-lenes határozat szerint „tömeges közegészségügyi veszélyt"jelenthet. Vajon mi lehet benne? Az OÉTI-től származó dokumentumtanúsága szerint: „összetevőként előcsíráztatott árpaőrleményt,szójafehérjét és fruktózt (azaz gyümölcscukrot) tartalmaz." Ez lenne veszélyes? Egy árpa őrlemény? Szójafehérjével?Gyümölcscukorral? Ki hiszi ezt el? Talán még ő maga sem. Elkerülhetetlenül felmerült bennem az a gondolat, hogy csakvelem akart kitolni. A korábbi ÁNTSZ razziák során ugyanis ő,amikor nálam járt, jóval több terméket minősített veszélyesnek ésjóval több terméket zárolt, mint a többi helyen intézkedő kollégái.Természetesen minden alkalommal rendőri kísérettel érkezett.
 64. 64. Azt kellett megállapítanom, hogy hivatali hatalmával visszaélve,azt túllépve, olyan döntéseket hozott és olyan intézkedéseket foga-natosított, amelyek jogsértőek. Különösen azért, mert jártamban-keltemben azt tapasztalom,hogy ezt a „tömeges közegészségügyi veszélyt" jelentő terméketmás forgalmazók, az ország több száz helyén, minden továbbinélkül árusíthatják. Természetesen, hiszen nincs vele semmi baj.Csak nálam minősítették veszélyesnek. Arra is kíváncsi lennék, pontosan mit is jelent az, hogy „továbbiintézkedésig", mert erről egy szót sem ejt a jegyzőkönyv. Van vajonbármiféle kötelezően betartandó határidő? Vagy a zárolt termékekott fognak megromlani a hivatalosan lepecsételt zsákokban? Vajonmilyen további vizsgálatnak fogja alávetni a főorvos asszony acsak szerinte, és csak nálam veszélyes árpaőrleményt? Vajonmeggyőzhető valaha is, hogy minden rendben van vele? Vajonmiért szabad bárhol másutt árusítani, ha ennyire veszélyes? Vajonmiért nem használja az ÁNTSZ azt az OÉTI szakvéleményt, amelyerre a termékre vonatkozik? Eddig azt tapasztaltam, hogy szorosegyüttműködésben végzik áldásos tevékenységüket. Igaz, főként csak a tiltások területén vannak tapasztalataim.Olyankor gyorsak, mint a hurrikán. A jogellenes határozatokmegsemmisítése, az indokolatlanul zárolt termékek kizsákolásamár nem megy ilyen zökkenőmentesen. Érdemes tudnia, hogy a jogszabályok nem jogosítják fel az ÁNTSZellenőröket arra sem, hogy ilyen döntést hozzanak: „továbbiintéz-kedésig". Már az érkezésük előtt tényekkel kell rendelkezniük,azok nélkül nem intézkedhetnek. Nem is tudom, le merjem-e írni (a sarkamban jár és éberen figyela GVH, azaz a Gazdasági Versenyhivatal), mennyire hasznos a forga-lomból kitiltott és zárolt termék fogyasztása.
 65. 65. Nem tudom, nem fognak-e újabb eljárást indítani ellenem, haelmesélem Önnek, a fenti készítmény egy magas tápértékű, kiválóélelmiszer. Jó energiát ad. Sportolók is haszonnal alkalmazzák. Jólműködik akkor is, amikor valakinek nincs ideje egy rendes ebédetelfogyasztani, de gyorsan keverni tud belőle (tejjel, gyümölcslével)egy tápláló italt. Gyermekek is többnyire szívesen fogadják ebben aformában. így le lehet vele venni egy gondot az édesanyák válláról,amikor amiatt aggódnak, hogy a kicsi éppen nem akar semmitartalmasabbat enni. Tudhatják, hogy ezzel értékes tápanyaghozjuttatták gyermeküket. Több ember számolt be arról, hogy a termék fogyasztása sokatjavított az emésztésükön. Voltak, akik fogyni is tudtak vele. De állj, mert magamra haragítom az Ön egészségének éberőreit. Árpás veszélyektől mentes további szép napot kívánok. Én pedig élem tovább izgalmas hétköznapjaimat és tudomásulveszem, hogy nekem bizony Dr. Kovács Aranka jutott.
 66. 66. Ezeket is zárolta Aranka„Tisztelt Free Choice Központ (a Dr. Lenkei Vitamin Centrum régineve)! Immáron egy éve fogyasztom az Önök által készített és forgal-mazott napi vitamincsomag-termékeket: Közepes formula, AlapFormula, ásványi anyagok, Kai-Mag , Szuper C. Új termékként aSzuper Frissítő és az Immun-Erősítő kapszulát. Betegségem: sclerosis multiplex*. Tapasztalat a termékekkelkapcsolatban: A Közepes és az Alap egy hónapi szedése után»különös világ« nyílott meg előttem - a fáradtság érzése szűnnikezdett, fizikai erőnlétem növekedett, közérzetem kiegyensúlyo-zottabb lett. A Kai-Mag és a Szuper Frissítő termék fogyasztása utánmozgásom rugalmasabbá, frissebbé vált olyannyira, hogy néhányéve a futás számomra már csak álom volt, de ezen termékek egyhavifogyasztása után valósággá vált. Tudok futni! Mozgáskoordinációm oly módon rendeződött, hogy nincsenekmár az érthetetlen esések, ingadozó és bizonytalan járások.Ezzel egyidejűleg az állandó szédüléses állapotot magam mögötttudhatom. (Milyen is az?!) A két kezem zsibbadása is igen erősen enyhült. Bízom abban,hogy ezen termékek fogyasztása során ezt is majd hamarosanörökre elfeledhetem. 2005 januárjában igen erős szteroid lökést kaptam, és az immun-rendszerműködése teljesen felborult.
 67. 67. Lenkei György doktorral (a szerző testvére) történő személyesbeszélgetésem során hozzájutottam az immunerősítő kapszulához,amely még jobban megerősítette szervezetemet, messzemenően,oly módon, hogy ez a szellemi képességem frissességében ismegnyilvánult. Református hívő keresztény vagyok. Köszönetem elsőrendűenIsten felé irányul, hogy kicsi hazánk nagy tudósait, kutatóit nemesés segítő céllal irányítja a gyógyulni vágyó, betegségben szenvedőkés az egészségesek egészségének megőrzése és a minél hosszabbideig tartó, kiváló életminőség felé. Köszönet Lenkei György doktornak, valamint a Free ChoiceKözpont (ma már Dr. Lenkei Vitamin) munkatársainak, akik eztkomolyan is veszik, tudásukat felhasználva az egész emberiségjavát szolgálják. Sch.-né K. j."
 68. 68. 8.fejezet „Bármi áron..."Jó hír, hogy Aranka főorvos asszony mellé megkaptam még-grátisz- Dr. Falus Ferencet is! Volt szerencsém személyesen találkozni vele. Ő az ÁNTSZ, azazaz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat első számúvezetője. Egy közös televízió-interjú kapcsán futottunk össze. A stúdióban az Országos Tisztifőorvos Úr egyetlen dolograkoncentrált. Erőnek erejével be akarta bizonyítani, hogy a Dr. Lenkeitermékek veszélyesek, egészségre ártalmasak, és nem szabadforgalmazni azokat. Megdöbbentett, hogy Falus Urat teljesen hidegen hagyják a vita-minokkal elért csodaszámba menő eredmények. Megdöbbentett,hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azt az egyszerű éskönnyen megérthető tényt, hogy, a vitaminokkal és ásványi anya-gokkal kapcsolatban nincs olyan jogi korlátozás, amilyenekre őhivatkozott. A stúdióból kifelé menet a fülembe sziszegte: „bármiáron tönkrefogom tenni Önt". Csak ketten voltunk, így más tanúval nem tudombizonyítani, hogy ez megtörtént. Egyetlen tanúm van rá, Dr. FalusFerenc. Nos, a Főorvos Úr ekkor valóban igazat mondott. Az az érzésem,mindezidáig tartotta is magát ígéretéhez.

×