Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 29

Potrošačka prava i obaveze

0

Share

Download to read offline

Druga javna tribina održana u Pučkom otovrenom učilištu Duga Resa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Potrošačka prava i obaveze

 1. 1. Voditeljica projekta: Ana Smoljak, mag.evr.posl.štud. Izvoditeljica aktivnosti: Branka Bišćan
 2. 2. »Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošača Hrvatske i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta«
 3. 3. O projektu • Financijska podrška MINGPO u iznosu 63.897,51 HRK • Građani Hrvatske kao potrošači donose ekonomski opravdane i informirane odluke • Jedno od temeljnih prava potrošača je pravo na siguran proizvod
 4. 4. Raspored tribina
 5. 5. Donji Treća javna tribina potrošačka prava i obaveze Kada? 11. 10. 2019. Gdje? Muć
 6. 6. »Potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, 14/19
 7. 7. Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela • Opća uprava Europskog povjerenstva za zaštitu zdravlja i potrošača, 1. rujna 2005. • Dokument opisuje minimalnu razinu zaštite potrošača • Zakonodavsto Europske unije štiti potrošače bez obzira na to u kojoj od država članica EU žive i rade
 8. 8. Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela Kupite što želite i tamo gdje to želite
 9. 9. Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela • Ako proizvod ne radi, ne ispunjava svoju funkciju, vratite ga natrag • Visoki sigurnosni standardi za hranu i drugu robu široke potrošnje • Saznajte što jedete • Ugovori trebaju biti pravični i pošteni za potrošače • Ponekad potrošač može promijeniti mišljenje
 10. 10. Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela Potrošačima treba olakšati usporedbu cijena
 11. 11. Zaštita potrošača u EU – 10 temeljnih načela • Potrošač ne smije biti zaveden i obmanut • Zaštićeni ste tijekom godišnjeg odmora • Naknada u sklopu prekograničnih potrošačkih sporova treba biti učinkovita
 12. 12. New deal za potrošače • „New Deal za potrošače: Komisija jača prava potrošača u EU i njihovu provedbu“ • Europska komisija u travnju 2018. • Europski parlament u rujnu 2018.
 13. 13. New deal za potrošače • Pružit će jača prava potrošača i dodatni alati za dobivanje naknade ako su prava povrijeđena • Jačanje prava potrošača na internetu • Davanje potrošačima sredstava za ostvarivanje njihovih prava i dobivanje naknade • Zaštita od nepoštenih poslovnih praksi • Uvođenje učinkovitih kazni za kršenje prava potrošača u EU • Rješavanje dvostruke kvalitete proizvoda • Poboljšani uvjeti za tvrtke
 14. 14. Jačanje prava potrošača na internetu • Više transparentnosti na internetskim tržištima • Kada kupujete na online tržištu, potrošači će morati biti jasno informirani o tome kupuju li proizvode ili usluge od trgovca ili privatne osobe, tako da znaju jesu li zaštićeni pravima potrošača ako nešto pođe po zlu • Više transparentnosti u rezultatima pretraživanja na internetskim platformama • Kada se pretražuju putem Interneta, potrošači će biti jasno obaviješteni kada trgovac plati za rezultat pretraživanja • online tržnice morat će obavijestiti potrošače o glavnim parametrima koji određuju rangiranje rezultata • Nova prava potrošača za „besplatne“ digitalne usluge • Prilikom plaćanja digitalne usluge, potrošači imaju koristi od određenih informacijskih prava i imaju 14 dana da otkažu svoj ugovor (pravo povlačenja) • Novi sporazum za potrošače sada će proširiti to pravo na „besplatne“ digitalne usluge za koje potrošači daju svoje osobne podatke, ali ne plaćaju novcem. To se obično primjenjuje na usluge pohrane u oblaku, društvene mreže ili račune e-pošte.
 15. 15. Davanje potrošačima sredstava za ostvarivanje njihovih prava i dobivanje naknade • Reprezentativna akcija, europski način • Prema novom sporazumu o potrošačima, kvalificirani subjekt, kao što je organizacija potrošača, može tražiti zadovoljštinu, kao što su naknada, zamjena ili popravak, u ime grupe potrošača koja je bila ilegalnom poslovnom praksom • U nekim državama članicama već je moguće da potrošači pokrenu kolektivne tužbe na sudovima, ali sada će ta mogućnost biti dostupna u svim zemljama EU. • Bolja zaštita od nepoštenih poslovnih praksi • Novi sporazum za potrošače osigurat će da potrošači u svim državama članicama imaju pravo tražiti pojedinačne pravne lijekove (npr. financijsku naknadu ili raskid ugovora) kada su pogođeni nepoštenom poslovnom praksom, kao što su agresivni marketing ili agresivna prodaja od vrata do vrata.
 16. 16. Nepoštena poslovna praksa • Zavaravajuća poslovna praksa • Zavaravajuće radnje • Zavaravajuća propuštanja • Agresivna poslovna praksa
 17. 17. Zavaravajuće radnje • postojanje ili priroda proizvoda • osnovna obilježja proizvoda • opseg obveza trgovca, motivi trgovačke prakse te priroda postupka prodaje • cijena proizvoda ili način na koji je ona izračunata ili postojanje određene pogodnosti glede cijene
 18. 18. Zavaravajuće radnje • potreba servisiranja, rezervnih dijelova, zamjene ili popravka • priroda, obilježja i prava trgovca ili njegovog zastupnika • prava potrošača, uključujući prava koja potrošač ima na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke • rizici kojima potrošač može biti izložen
 19. 19. Zavaravajuća propuštanja • Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja, kao i ograničenja konkretnog sredstva komunikacije, ne sadrži važne obavijesti koje su, ovisno o kontekstu, potrebne prosječnom potrošaču kako bi mogao donijeti odluku o poslu utemeljenu na potpunoj obavijesti i time ga navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio • Zavaravajućim se smatra: • ako trgovac skriva obavijesti ili ako su pružene obavijesti nejasne, nerazumljive, dvosmislene ili nepravodobne • ako trgovac ne navede poslovnu svrhu poslovne prakse, a ona nije razumljiva iz konteksta
 20. 20. Agresivni marketing ili agresivna prodaja od vrata do vrata • stvaranje dojma da potrošač ne može napustiti poslovni prostor sve dok ne sklopi ugovor • posjećivanje potrošača u njegovu domu, ignorirajući pritom zahtjev potrošača da se napusti njegov dom ili da ga se više ne posjećuje, osim u slučaju i u mjeri u kojoj je to opravdano radi propisima predviđenog prisilnog ispunjenja ugovorne obveze • ustrajno i neželjeno komuniciranje s potrošačem putem telefona, elektroničke pošte ili drugog sredstva daljinske komunikacije, osim u slučajevima i u mjeri u kojoj je to opravdano zbog propisima predviđenog prisilnog ispunjenja ugovorne obveze • traženje od potrošača koji postavlja odštetni zahtjev na temelju police osiguranja da dostavi određene dokumente koji, po razumnoj ocjeni, nisu relevantni za ocjenu opravdanosti tog zahtjeva ili sustavno izbjegavanje davanja odgovora na ustrajno dopisivanje potrošača, s namjerom da ga se odvrati od ostvarivanja prava koja mu pripadaju na temelju ugovora
 21. 21. Agresivni marketing ili agresivna prodaja od vrata do vrata • oglašavanje kojim se djecu izravno navodi na to da kupe oglašavani proizvod ili da nagovore svoje roditelje ili ostale punoljetne osobe da im kupe oglašavani proizvod • zahtijevanje plaćanja proizvoda odmah ili s odgodom ili vraćanja ili čuvanja proizvoda koji je trgovac nabavio, a potrošač ga uopće nije naručio • izravno obavještavanje potrošača da će posao ili opstanak trgovca biti ugrožen ako potrošač ne kupi proizvod • stvaranje lažne predodžbe da je potrošač osvojio, ili da će osvojiti, bezuvjetno ili uz ispunjenje određene činidbe, određenu nagradu ili neku drugu odgovarajuću korist, kada u stvarnosti nikakva nagrada ili druga odgovarajuća korist nije predviđena ili kada je u stvarnosti poduzimanje bilo kakve radnje usmjerene na ostvarivanje te nagrade ili druge koristi uvjetovano određenim plaćanjem od strane potrošača ili kod potrošača uzrokuje troškove
 22. 22. Posljedice nepoštene poslovne prakse • Nepoštena poslovna praksa je ZABRANJENA. • Putevi zaštite: • Prekršajna sankcija • Građanskopravna (sudska) zaštita • zaštita kolektivnih interesa potrošača • zaštita individualnih interesa potrošača • Dobrovoljna kontrola (disciplinska sankcija)
 23. 23. Uvođenje učinkovitih kazni za kršenje prava potrošača u EU • Tijela za zaštitu potrošača u EU nisu dobro opremljena za sankcioniranje postupaka koji stvaraju "situacije s masovnim štetama" koje utječu na velik broj potrošača diljem EU-a. • Trenutno se visina kazni znatno razlikuje ovisno o državi članici i često je preniska da bi zapravo imala odvraćajući učinak, posebno na poduzeća koja djeluju prekogranično i na velikoj razini. • Nacionalne potrošačke vlasti moći će na koordinirani način nametnuti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne. • Za široko rasprostranjene povrede koje utječu na potrošače u nekoliko država članica EU-a, raspoloživa maksimalna novčana kazna bit će 4% godišnjeg prometa trgovca u svakoj državi članici. Države članice mogu uvesti veće maksimalne kazne
 24. 24. Rješavanje dvostruke kvalitete proizvoda • Osiguravanje jednakog tretmana potrošača u EU • Nema više zavaravajućeg marketinga proizvoda niže kvalitete • Usvojena direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i dvostrukoj kvaliteti proizvoda u Europskom parlamentu
 25. 25. Poboljšani uvjeti za tvrtke • New Deal će ukloniti nepotrebno opterećenje za poduzeća, uključujući i ukidanje obveza tvrtki u pogledu prava povlačenja proizvoda. • Potrošačima više neće biti dopušteno vraćati proizvode koje su već upotrijebili, umjesto da ih samo isprobaju, a trgovci više neće morati nadoknaditi potrošačima prije nego što stvarno dobiju vraćenu robu. • Nova pravila također uvode veću fleksibilnost u načinu na koji trgovci mogu komunicirati s potrošačima, dopuštajući im da također koriste internetske obrasce ili razgovore umjesto e-pošte, pod uvjetom da potrošači mogu pratiti njihovu komunikaciju s trgovcem
 26. 26. „POTROŠAČICA” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske • Poduprite naš rad • Pozivamo Vas da postanete članovi Društva „POTROŠAČICA“ • Članovi Društva ispunjavaju pristupnicu i tijekom godine pomažu rad Društva iznosom od 50,00 kuna ili više
 27. 27. „POTROŠAČICA” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske • E-mail: drustvo.potrosacica@gmail.com • Mrežna stranica: https://potrosacica.hr/ • „Potrošačica” – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske
 28. 28. »Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošača Hrvatske i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta«

×