Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA TÂM THẦN TỐI THIỂU
PHÒNG TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ Mini - Mental State Examination (MMSE)
H...
c. Mệnh lệnh theo 3 giai đoạn: Đưa một mảnh giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân bằng một
câu "Cầm lấy tờ giấy bằng tay phải, g...
Họ và tên: ……………………………………… Tuổi:…… Giới:….……… Văn hóa:… ...
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:……………………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test tam than toi thieu (mmse)

252 views

Published on

psychiatry

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test tam than toi thieu (mmse)

  1. 1. BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA TÂM THẦN TỐI THIỂU PHÒNG TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ Mini - Mental State Examination (MMSE) Họ và tên: ……………………………………… Tuổi:…… Giới:….……… Văn hóa:… ... Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp:…………………………… Chẩn đoán: ……………... Ngày làm: .../..../20..... 1. Đánh giá về định hướng: Orientation (nói đúng mỗi câu đạt 1 điểm) - Điểm đạt: ….. a. Hãy nói cho biết hôm nay là thứ mấy ? ......... b. Hãy nói cho biết hôm nay là ngày mấy ? ......... c. Hãy nói cho biết tháng này là tháng mấy ? ......... d. Hãy cho biết mùa này là mùa gì ? ......... e. Hãy cho biết năm nay là năm nào? ......... g. Hãy cho biết đây là buồng (hoặc tầng nào, hay khoa nào)? ......... h. Hãy cho biết đây là ở đâu? ......... i. Hãy cho biết đây thuộc quận (huyện) nào? ......... k. Hãy cho biết đây thuộc tỉnh (thành phố) nào? ......... l. Hãy cho biết đây là nước nào? ......... 2. Đánh giá khả năng ghi nhận: Registation (trí nhớ tức thì) -------------- Điểm đạt: ….. - Đọc tên 3 đồ vật bất kỳ (quả táo, cái bàn, đồng xu...) một cách chậm rãi, rõ ràng; sau đó yêu cầu bệnh nhân nhắc lại luôn (ghi 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Xin nhắc tên 3 đồ vật đó cho tới khi bệnh nhân thuộc được cả 3 để sử dụng cho phần D) ....... 3. Đánh giá sự chú ý và tính toán: Attention and Calculation ------------- Điểm đạt: ….. - Yêu cầu bệnh nhân làm phép tính 100 - 7 liên tiếp 5 lần (ghi 1 điểm cho mỗi lần trả lời đúng) ....... - Nếu bệnh nhân không làm được 5 lần nghiệm pháp 100 - 7, yêu cầu bệnh nhân làm liệu pháp khác: Đánh vần ngược 1 từ: HƯƠNG -> GNƠƯH. (Số điểm ghi bằng đúng theo thứ tự sắp xếp chính xác của từ) ........ 4. Đánh giá khả năng hồi ức nhớ lại: Recall ----------------------------------- Điểm đạt: ….. - Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại tên 3 đồ vật đã nêu ở phần B. (cho 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng)........ 5. Đánh giá về ngôn ngữ: Language and copy --------------------------------- Điểm đạt: ….. a. Gọi tên2 đồ vật: (cho 1 điểm cho mỗi lần gọi đúng tên đồ vật) - Đưa bệnh nhân xem một chiếc đồng hồ và hỏi đó là cái gì?......... - Đưa bệnh nhân xem một chiếc bút chì và hỏi đó là cái gì?.......... b. Nhắc lại một câu (đánh giá tính lưu loát trong ngôn ngữ): Yêu cầu bệnh nhân nhắc lại câu "không thể, nếu, nhưng, tuy nhiên" (nếu nhắc lại đúng hoàn toàn cho 1 điểm).........
  2. 2. c. Mệnh lệnh theo 3 giai đoạn: Đưa một mảnh giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân bằng một câu "Cầm lấy tờ giấy bằng tay phải, gấp đôi tờ giấy lại và đặt nó xuống bàn". (Ghi 1 điểm cho mỗi hành động đúng)........ d. Đọc và làm theo sự chỉ dẫn: Đưa bệnh nhân một tờ giấy to có ghi rõ một mệnh lệnh "Hãy nhắm mắt lại". Yêu cầu bệnh nhân đọc và làm theo: (cho 1 điểm nếu làm đúng)...... e. Viết một câu: Đưa bệnh nhân một tờ giấy trắng và yêu cầu bệnh nhân viết một câu bất kỳ (câu phải có chủ từ và động từ và phải có nghĩa, có thể sai về ngữ pháp, chính tả... cũng được). (Cho 1 điểm nếu viết được).......... 6. Đánh giá khả năng tưởng tượng, trừu tượng: ------------------------------- Điểm đạt: ….. Yêu cầu bệnh nhân vẽ lại một hình đã được vẽ sẵn, hình vẽ phải gồm 10 góc và phải có 2 góc lồng vào nhau. (Cho 1 điểm nếu vẽ đúng) ......... Tổng số điểm: …………… Kết quả test: ………..…………………………………………. NGƯỜI THỰC HIỆN - Mẫu rút gọn – BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA TÂM THẦN TỐI THIỂU PHÒNG TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ Mini - Mental State Examination (MMSE)
  3. 3. Họ và tên: ……………………………………… Tuổi:…… Giới:….……… Văn hóa:… ... Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp:…………………………… Chẩn đoán: ……………... Ngày làm: .../..../20..... Mục Nội dung Điểm Mục Nội dung Điểm 1.a Thứ mấy ? 3.3 86 trừ đi 7 còn mấy ? 1.b Ngày mấy ? 3.4 79 trừ đi 7 còn mấy ? 1.c Tháng mấy ? 3.5 72 trừ đi 7 còn mấy ? 1.d Mùa gì ? 4.1 Nhắc tên đồ vật thứ 1 1.e Năm mấy ? 4.2 Nhắc tên đồ vật thứ 2 1.g Buồng hay khoa nào? 4.3 Nhắc tên đồ vật thứ 3 1.h Bệnh viện nào ? 5.a.1 Xem đồ vật 1 hỏi cái gì đây? 1.i Quận (huyện nào) ? 5.a.2 Xem đồ vật 2 hỏi cái gì đây? 1.k Tỉnh (thành phố nào) ? 5.b Yêu cầu nhắc lại 1 câu 1.l Nước nào ? 5.c.1 Cầm tờ giấy bằng tay phải 2.a Đọc tên đồ vật thứ 1 5.c.2 Gấp đôi tờ giấy lại 2.b Đọc tên đồ vật thứ 2 5.c.3 Đặt tờ giấy xuống bàn 2.c Đọc tên đồ vật thứ 3 5.d Yêu cầu đọc và làm theo 3.1 100 trừ đi 7 còn mấy ? 5.e yêu cầu viết một câu bất kỳ 3.2 93 trừ đi 7 còn mấy ? 6. Yêu cầu vẽ lại một hình Tổng số điểm: …………… Kết quả test: ………..…………………………………………. Quy Nhơn, ngày …… tháng …… năm 20…. NGƯỜI THỰC HIỆN ---------------------- CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ THANG ĐIỂM MMSE --------------------- Hướng dẫn: Trong bảng này gồm 6 vấn đề cần đánh giá, được đánh số từ 1 đến 6, Trong mỗi đề mục có nhiều hướng dẫn các thao tác thực hiện test, Người làm test hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và hãy phỏng vấn bệnh nhân. Cho 01 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Hãy đừng bỏ sót đề mục nào, câu hỏi nào! Gợi ý đánh giá: Điểm < 24 => có rối loạn hoặc dấu chứng tâm thần Không có suy giảm nhận thức : ≥ 24 điểm Suy giảm nhận thức nhẹ : 20 – 23 điểm Suy giảm nhận thức vừa : 14 - 19 điểm Suy giảm nhận thức nặng : 00 – 13 điểm ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thiết kế mẫu và Biên soạn: BSCKII. Châu Văn Tuấn – DSCKI. Trần Xuân Hương

×