Mau so 14 kk tncn_to khai thue tncn

1,782 views

Published on

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng) - Mẫu số: 14/KK – TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau so 14 kk tncn_to khai thue tncn

  1. 1. M u s : 14/KK - TNCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo c l p - T do - H nh phúc Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân nh n th a k , quà t ng)A - PH N CÁ NHÂN T KÊ KHAII. Thông tin cá nhân nh n th a k , quà t ng1. H và tên: .....................................................................................................................2. Mã s thu : -3. Qu c t ch: … .................................................................................................................4. a ch : .........................................................................................................................5. i n tho i:……………… 6. Fax:……...…………... 7. Email……………….…………II. Văn b n giao nh n th a k , quà t ngLàm t i:……………………………………...…………ngày …….. tháng …….. năm…… ã ư c Công ch ng ch ng nh n ho c UBND xã ch ng th c ngày …. tháng ….. năm…..III. Thông tin v cá nhân cho th a k , quà t ng1. H và tên: .....................................................................................................................2. Mã s thu : -3. Qu c t ch: … .................................................................................................................4. a ch : .........................................................................................................................5. i n tho i:……………… 6. Fax:……...…………... 7. Email……………….…………IV. Gi y ch ng nh n quy n s d ng ho c s h u tài s n th a k , quà t ng s : ….….Do cơ quan: ................................................................. C p ngày:....................................V. Lo i tài s n ư c th a k , quà t ng1. Ch ng khoán2. V n góp3. Tài s n ph i ăng ký s h u ho c s d ngVI. Thu nh p th a k , quà t ng ( ng Vi t Nam):S ti n: ..............................................................................................................................(Vi t b ng ch :.................................................................................................................) Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ngs li u ã khai./. …………, ngày …… tháng ..... năm........... CÁ NHÂN NH N TH A K , QUÀ T NG (Ký và ghi rõ h tên) 36
  2. 2. B - XÁC NH THU NH P CH U THU VÀ TÍNH THU C A CƠ QUAN THUI. Thông tin v cá nhân n p thu1. H và tên: .....................................................................................................................2. Mã s thu -3. Qu c t ch: … .................................................................................................................II. Lo i tài s n ư c th a k , quà t ng1. Ch ng khoán2. V n góp3. Tài s n ph i ăng ký s h u ho c s d ngIII. Xác nh thu nh p ch u thu và s thu thu nh p cá nhân ph i n p ( i v itrư ng h p ph i n p thu )1. Thu nh p ch u thu = Giá tr tài s n th a k , quà t ng t i th i i m cá nhân nh n tài s n2. Thu nh p tính thu = Thu nh p ch u thu - 10 tri u ng3. Thu thu nh p cá nhân ph i n p ( ng) = Thu nh p tính thu x 10% ………, ngày … tháng… năm…. CÁN B KI M TRA TÍNH THU TH TRƯ NG CƠ QUAN THU (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) 37

×