Mau so 08 a kk_tncn_ to khai tam nop thue tncn

1,315 views

Published on

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) Mẫu số: 08A/KK-TNCN (Ban hành kèm theo
Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau so 08 a kk_tncn_ to khai tam nop thue tncn

  1. 1. M u s : 08A/KK-TNCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo c l p - T do - H nh phúc Thông tư s 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI T M N P THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh th c hi n n p thu theo kê khai) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Quý …… Năm ....…… [02] H và tên ngư i i di n cho nhóm kinh doanh:................………………… [03] Mã s thu : - [04] a ch :…………………………………………………………………… [05] i n tho i:…………....[06] Fax:……......……….[07] Email:……………… D KI N K T QU KINH DOANH TRONG KỲ C A NHÓM KINH DOANH STT Ch tiêu ơn v S lư ng/S ti n tính 1 T ng doanh thu phát sinh trong kỳ [08] VN 2 T ng chi phí phát sinh trong kỳ [09] VN 3 Thu nh p ch u thu [10] VN 4 T ng s cá nhân trong nhóm [11] Ngư i 5 Thu nh p ch u thu phát sinh ngoài Vi t nam [12] VNTHU NH P CH U THU , THU NH P TÍNH THU VÀ S THU T M N P TRONG KỲ C A T NG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH Thu T l Các kho n gi m tr Thu nh p ThuS Mã phân Thu nh p ch u nh pT H và tên s chia thu t m ngoài thu tínhT thu nh p Ngư i n p Vi t tương B n T B o thu (%) ph T ng Nam ng thân thi n hi m thu c [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]1234… T ng c ng [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 15
  2. 2. Chi ti t gi m tr cho ngư i ph thu c c a t ng cá nhân trong nhóm kinh doanh (áp d ng i v i cá nhân có thu nh p bình quân trên 4 tri u ng/tháng): 1/ H và tên:................……………………………………..……………………...…… Mã s thu : - S CMND S tháng ư c Thu nh p Năm Quan hStt H và tên ho c h chi u tính gi m tr ư c gi m sinh v i TNT (n u có) trong quý tr 1 2 … T ng c ng 2/ H và tên:................……………………………………..……………………...…. Mã s thu : - S CMND S tháng ư c Thu nh p Năm Quan hStt H và tên ho c h chi u tính gi m tr ư c gi m sinh v i TNT (n u có) trong quý tr 1 2 … T ng c ng 3/ H và tên:................……………………………………..……………………...… Mã s thu : - S CMND S tháng ư c Năm Quan h Thu nh pStt H và tên ho c h chi u tính gi m tr sinh v i TNT ư c gi m tr (n u có) trong quý 1 2 … T ng c ng Tôi cam oan s li u kê khai trên là úng và hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháplu t v s li u ã kê khai./. ………………, ngày ……tháng……năm………. NGƯ I I DI N CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ h tên) 16

×