Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protoctists i moneres

5,580 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Protoctists i moneres

  1. 1. PresentacióMoneresBacteris perjudicialsBacteris beneficiososProtoctistsLes parts d’un protoctistLes característiques d’un protoctistLa reproducció dels èssers unicel·lulars
  2. 2. Hola nois i noies de 6è/B avui hos presentarem lesmoneres i els protoclists . Són éssers unicel·lulars ésha dir que no els podem veure a ull nú no per aixòhem de no coneixel ‘s .
  3. 3. Són éssers cel·lulars procariotes , és a dir que no tenen nucli . Són els éssers vius més antics de la Terra , es calcula que vanaparèixer fa més de 3.500 milions d’anys . Els bacteris també són moneres . Els diferents tipus de moneres .
  4. 4. La majoria dels bacteris són beneficiosos per la natura o per lanostre salut .N’ hi ha que viuen dins el nostre cos , ni ha que descomponen lamatèria orgànica .Per exemple , els lactobacils que són els encarregats del procés defermentació del productes làctics .
  5. 5. Són els causants d’algunes malalties . Per exemple : les angines , la sal·lmonosi , tuberculosi o la lepra . Per curar aquestes malalties s’utilitzen antibiòtics com lapenicil·lina .
  6. 6. ÒRGAN O APARELL MALALTIA VIA DE CONTAGI AFECTAT Ingestió daigües o alimentsGastroenteritis Aparell digestiu contaminats Contacte entre persones i Tuberculosi Pulmons per laire Ingestió daigües infectades Còlera Aparell digestiu amb el bacteri Infecció de ferides amb Tètanus Sistema nerviós central objectes oxidats Pneumònia Aparell respiratori A través de laire
  7. 7. Són éssers cel·lulars eucariotes es a dir que que tenen l’ADNprotegit per un nucli .És un grup que inclou protozous i algues unicel·lulars .La majoria dels protoctists viuen en llocs aquàtics o humits .
  8. 8. Hi ha protozous organitzats en colònies, tot i que no hi ha especialitzaciócel·lular en teixits.Els protozous són un grup molt heterogeni, que comprèn formes similarsbiològicament als animals i formes similars als vegetals.Generalment són microscòpics i la majoria fan de 10 a 50 microns. Elsprotozous es poden desplaçant-se mitjançant flagels . Poden tenir un sol nuclio diversos nuclis .
  9. 9. La fisió binària consisteix en la duplicació d’un ésserunicel·lular . Els dos éssers unicel·lulars tenen la mateixainformació genèticA.La gemació produeix una versió en miniatura de la etapa adulta :una gema creix directament sobre el cos del adult, obtenent elsnutrients del seu projenitor .

×