Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer

1,204 views

Published on

Op woensdag 30 september vond de conferentie 'Kansen en Belemmeringen voor de Elektrische Auto' plaats in het WTC te Rotterdam. Movares-directeur Klaas Strijbid gaf als keynote spreker inzicht in de kansen en uitdagingen voor elektrisch vervoer.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer

 1. 1. Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer 30 september WTC Rotterdam Ir. Klaas Strijbis, Lid groepsdirectie Movares [email_address] tel. 030 265 3003 www.movares.nl
 2. 3. What’s new? <ul><li>1900: EV grootste aandeel in Amerika </li></ul><ul><li>1968 – 1981: Witkarren in Amsterdam </li></ul><ul><li>1990’s: Grootschalig EV in Californië </li></ul>
 3. 4. Kansen door elektrisch wegvervoer
 4. 5. New Energy <ul><li>In principe zonder fossiele brandstoffen kunnen rijden </li></ul><ul><li>Duurzame mobiliteit </li></ul><ul><li>Vraag en aanbod van elektrische energie meer in balans: opslagreservoir en regelpotentieel voor efficiënt benutten van elektrische energie </li></ul><ul><li>Grotere energie-efficiëntie per km dan traditionele voertuigen </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 5. 6. New Economy <ul><li>Elektrische auto-industrie </li></ul><ul><li>Toeleverende bedrijven </li></ul><ul><li>Kennisinstituten </li></ul><ul><li>R&D (onder andere batterijtechnologie) </li></ul><ul><li>Ontstaan van een geheel nieuwe wereldwijde bedrijfskolom! </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 6. 7. New Climate <ul><li>Luchtkwaliteit, met name in (binnen-)steden </li></ul><ul><li>Geluidreductie </li></ul><ul><li>Beperking CO 2 -emissie </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 7. 8. Wereldwijde ambities
 8. 9. Duitsland <ul><li>≤ 10 jaar marktleider in elektromobiliteit </li></ul><ul><li>In 2020 1 mln elektrische auto’s en plug-in hybrides </li></ul><ul><li>Investeringsimpuls van € 135 mln: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling modelregio’s: voertuigen en openbare laadstations (€ 115 mln) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling batterijtestcentrum (€ 20 mln) </li></ul></ul><ul><li>Subsidie van € 120 mln aan industrieconsortium dat € 360 mln investeert in R&D-batterijen </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 9. 10. Frankrijk <ul><li>Februari 2009: “Pacte Automobile” (€ 7,4 mia) </li></ul><ul><ul><li>Transitie naar massa-aanbod schone voertuigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe generatie hybride en elektrische auto’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulering van de vraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling oplaadinfrastructuur </li></ul></ul><ul><li>Franse autoproducenten </li></ul><ul><ul><li>Renault / Nissan / NEC werken samen aan EV </li></ul></ul><ul><ul><li>Citroën: dieselhybrides en microhybrides </li></ul></ul><ul><ul><li>Peugeot / Mitsubishi: volledig elektrische auto iMiEV </li></ul></ul><ul><li>Parijs </li></ul><ul><ul><li>introductie van elektrische scooters door aankoopsubsidie en gratis oplaadpunten </li></ul></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 10. 11. Groot-Britannië <ul><li>Stimuleringspakket duurzame mobiliteit (£ 100 mln tot 2014) </li></ul><ul><ul><li>Introductie van 100 elektrische voertuigen om praktijkervaring op te doen (£ 10 mln) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitrol oplaadinfrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Internationale samenwerking ten behoeve van standaardisatie </li></ul></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 11. 12. Denemarken <ul><li>€ 7.500 aanschafsubsidie elektrische auto </li></ul><ul><li>Geen wegenbelasting, vrij parkeren </li></ul><ul><li>Subsidies voor praktijkproeven, gekoppeld aan R&D </li></ul><ul><ul><li>impact elektriciteitsnet, bruikbaarheid elektrische auto’s </li></ul></ul><ul><li>Stad Kopenhagen: in 2015 85% eigen wagenpark is elektrisch </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 12. 13. USA <ul><li>Speerpunt Department of Energy: R&D-impuls </li></ul><ul><ul><li>Vermindering afhankelijkheid fossiele brandstoffen en economische en milieutechnische kosten ($ 170 mln / jr) </li></ul></ul><ul><ul><li>Energieopslagsystemen (supercondensatoren, batterijen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opwekkings-, distributie- en laadinfrastructuur voor elektrisch rijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Gekoppeld aan Xcel Energy’s SmartGrid City-project: power-grid van de toekomst </li></ul></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 13. 14. USA (2) <ul><li>Obama: 2015  1 mln plug-in hybrides (tax break van $ 7.500 / plug-in hybride) </li></ul><ul><li>Federaal stimuleringspakket ($ 2,4 mia) </li></ul><ul><ul><li>$ 1,5 mia fabrikanten nieuwe generatie batterijen </li></ul></ul><ul><ul><li>$ 100 mln toeleverende industrie </li></ul></ul><ul><ul><li>$ 400 mln plug-in hybride voertuigen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>testen en evalueren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>elektrische infrastructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>training onderhouds- en reparatiepersoneel </li></ul></ul></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 14. 15. China <ul><li>Ambitie: wereldmarktleider elektrische auto’s </li></ul><ul><li>Stimuleren industrie en aanschaf: </li></ul><ul><ul><li>2008  2000 elektrische auto’s </li></ul></ul><ul><ul><li>2011  500.000 elektrische auto’s </li></ul></ul><ul><li>13 Chinese steden: € 7.500 subsidie / EV </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsprogramma: € 100 mln </li></ul><ul><li>Aanscherpen normen autofabrikanten / staatsbedrijven </li></ul><ul><li>Fabrikant BYD (batterijfabrikant): symbool ambitie </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 15. 16. Ambities in Nederland
 16. 17. Ambitie kabinet <ul><li>Nederland als “gidsland” en internationale proeftuin </li></ul><ul><li>Na 2011 opschalen en doorgroeien </li></ul><ul><li>Rijksbijdrage € 65 mln: </li></ul><ul><ul><li>Stimulans voor nationaal bestedingseffect van € 500 mln </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgelegenheidseffect 1500 – 2000 arbeidsjaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kans op structurele effecten voor de economie </li></ul></ul><ul><li>Task Force: Formule E-team: motor versnelde introductie </li></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 17. 18. Ambitie kabinet (2) <ul><li>Maatregelenprogramma 2009 – 2011 </li></ul><ul><ul><li>Proeftuinen: praktijk- en demonstratieprojecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid als launching customer </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanleg laad- en energie-infrastructuur / afstemming Formule E-team / Task Froce Smart Grids/R&D en productie van elektrische voertuigen / onderdelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Regierol: inkoopconsortia voor aanschaf elektrische auto’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Stadsdistributiecentra voor goederen door middel van elektrisch vervoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiscale stimulering (geen BPM, wegenbelasting) </li></ul></ul>Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009
 18. 19. Meer ambities <ul><li>Andere overheden </li></ul><ul><ul><li>Katalysator, imago, initiator </li></ul></ul><ul><li>Fabrikanten </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe business, marketing, marktaandeel </li></ul></ul><ul><li>Energiesector </li></ul><ul><ul><li>Energielevering, oplaadinfrastructuur </li></ul></ul><ul><li>Kennisinstellingen </li></ul><ul><ul><li>R&D, nieuwe technologie, fondsen </li></ul></ul><ul><li>Gebruikers </li></ul><ul><ul><li>Bewustzijn, eigen energie opwekken </li></ul></ul>
 19. 20. Fasering Bron: Plan van Aanpak Elektrisch Rijden, Tweede kamer, juni 2009 Termijn Marktontwikkeling Aantal elektrische auto’s 2009-2011 Proeftuinen 100 2012-2015 Opschaling 20.000 2015-2020 Verdere uitrol 200.000 2025 Volwassen markt 1.000.000
 20. 21. Stelt u zich eens voor... <ul><li>1 miljoen elektrische auto’s in 2025… </li></ul><ul><li>2,5 miljoen elektrische auto’s in 2030?! </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Voertuigen in 2030 </li></ul><ul><li>Je ziet ze overal! </li></ul><ul><li>Betaalbaar voor middenklasse </li></ul><ul><li>Toereikende actieradius </li></ul><ul><li>Accu snel opladen of wisselen </li></ul>
 22. 23. Service in 2030 <ul><li>Service in 2030 </li></ul><ul><li>Snel afrekenen </li></ul><ul><li>Eén gestandaardiseerd betalingssysteem </li></ul><ul><li>Snelle en deskundige hulp bij pech </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Thuis, op het werk en onderweg </li></ul><ul><li>Dag en nacht </li></ul><ul><li>Elektrisch tanken in 2030 </li></ul><ul><li>Thuis, op het werk en onderweg </li></ul><ul><li>Dag en nacht </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Energievoorziening in 2030 </li></ul><ul><li>Accu's ontlasten het elektriciteitsnet </li></ul><ul><li>Accu’s laten meer decentrale productie van duurzame energie toe </li></ul>
 25. 26. Uitdagingen voor elektrisch wegvervoer <ul><li>Betere accu’s </li></ul><ul><li>Keuze laadinfrastructuur </li></ul><ul><li>Betaalbare elektrische auto’s </li></ul><ul><li>Intelligente elektriciteitsnetten </li></ul>
 26. 27. Stappen naar succes <ul><li>Integratie weg- en energie-infrastructuur </li></ul><ul><li>Integratie in OV-keten </li></ul><ul><li>Oplaadpunten, accuwisselstations, servicepakketen </li></ul><ul><li>Centrale en decentrale energieopwekking </li></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul>
 27. 28. Oplaadstation Transferium
 28. 29. Oplaadstation Stad
 29. 30. Oplaadstation Woonwijk
 30. 31. Kortom: <ul><li>De elektrische auto is weer terug van weggeweest dit biedt nieuwe kansen voor energiepositie, economie en milieuvraagstuk. </li></ul><ul><li>De wereld reageert ambitieus: zijn de Nederlandse ambities voldoende? </li></ul><ul><li>De uitdagingen zijn legio maar de oplossingen ook! </li></ul>
 31. 32. Elektrisch wegvervoer heeft toekomst! <ul><li>Ir. Klaas Strijbis, </li></ul><ul><li>Lid groepsdirectie Movares </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>tel. 030 265 3003 </li></ul><ul><li>www.movares.nl </li></ul>

×