Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!
Maija Meikäläinen, yritys: Työpäiväni / urani
OSA SUURTA KOKONAISUUTTA! <ul><li>Kiinteistö- ja rakennusklusteri, yli 500 000 työntekijää, joista reilu 100 000 kiinteist...
KIINTEISTÖPALVELUALA <ul><li>Töitä riittää </li></ul><ul><ul><li>Alaa kasvaa ja tarvetta on nuorille uusille osaajille </l...
KIINTEISTÖPALVELUALA <ul><li>perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan moniosaaj...
Työtehtäviä
Kiinteistöpalvelualan perustutkinnot
KOULUTUS <ul><li>Alueen oppilaitoksia </li></ul><ul><ul><li>> Heltech > Keskuspuisto </li></ul></ul><ul><ul><li>> Omnia > ...
<ul><li>JOS OLET </li></ul><ul><ul><li>sekä sosiaalinen että tekninen </li></ul></ul><ul><ul><li>itsenäinen ja vastuuntunt...
Lisätietoja <ul><li>www.themesta.net  </li></ul><ul><li>www.puhdasveto.fi </li></ul><ul><li>www.kunkoululoppuu.fi  </li>...
Lisäinfoa täältä <ul><li>. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kiinteistöpalveluala Oppitunti

862 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kuka olen ja miksi olen täällä Voi olla useampia kalvoja kuvineen. Tämän tunnin rakenne, sen kertominen, pelataan onnenpyörää jne. Omasta yrityksestä / oppilaitoksesta jne sananen, siis ihan lyhyesti Miksi olen valinnut tämän alan Millainen olin koulussa Mikä maistui, mikä ei Mitä olen miettinyt, mitä hyviä puolia olen havainnut, mitä aion tulevaisuudessa Valokuvia firmoista, eri tilanteista. Voi olla yleiset kuvat, ei tarvitse olla jokaisella henkilökohtaiset
 • Toimitilahuoltaja työskentelee monipuolisella ja kehittyvällä puhtausalalla. Työtä tehdään yleisen viihtyvyyden, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Työpaikkana ovat pääasiassa erilaiset kiinteistöt kuten sairaalat, toimistot, hotellit ja tehtaat. Työhön voi myös sisältyä toimisto- ja kokouspalveluista huolehtimista, kopiointia, postinjakelua ja kokoustarjoilujen järjestämistä jne. Puhtausalalla on myös erittäin vaativia töitä, joissa koko asiakkaan tuotantoprosessi voi pysähtyä huonon siivouksen tai hygienian johdosta. Monipuoliset työtehtävät, kehittyvät työvälineet ja menetelmät vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Kiinteistönhoitajan päivittäinen työ koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon liittyvistä työtehtävistä. Tässä asiakaspalvelutyössä ei aika käy pitkäksi, sillä työ on itsenäistä ja monipuolista. Vuodenajat ja asiakkaat vaikuttavat päivittäisten töiden sisältöön. Teknisesti vaativimmissa kiinteistöissä hoidetaan ilmastointikoneiden, uima-altaiden, jäähdytyskoneiden, kosteuslaitteiden ja kylmälaitteiden huollot, sekä rakennusautomaation valvonta että säätötyöt. Työtehtäviin kuuluu myös ulkoalueiden puhtaanapito, lumityöt käsin ja koneellisesti, LVI- työt, kiinteistöjen huolto- ja pienvikakorjaukset. Työllisyystilanne on erinomainen. Toimisto tai aulapalvelutyöntekijä Toimisto tai aulapalveluhenkilö työskentelee ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävissä. Työnkuvaan kuuluu asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi useita muita tehtäviä työpaikasta riippuen: Postitusta, arkistointia, tallennusta, kahvituksia, skannausta, puhelinvaihteen hoitoa, avainten ja kulkuoikeuksien hallinnointia, tavaralähetysten vastaanottoa, kulkuyhteyksien selvittelyä sekä kiinteistönhuoltoon ja siisteyteen liittyviä tehtäviä. Tehtävään liittyy usein myös kulunvalvonta ja muita turvallisuuteen liittyviä tehtävät, joidenka vuoksi tarvitaan vartijakorttia. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoa, oma-aloitteisuutta, sosiaalista luonnetta, kielitaitoa, tietoteknisiä valmiuksia, huolellisuutta ja tarkkuutta. Palveluohjaaja voi työskennellä kiinteistönhoidon tai siivouksen ym. toimitilapalvelujen piirissä. Palveluohjaajaksi edetään usein yrityksen sisältä. Tärkeää on olla alan ammattilainen, jolta sujuu sekä asiakaspalvelu että perustyö. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu laaduntarkkailua, työnorganisointia, työturvallisuudesta huolehtimista, hallinnollisia tehtäviä ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Palveluohjaaja toimii palveluesimiehen tukena ja voi sijaistaa tätä. Palveluohjaajan on hyvä olla oma-aloitteinen, asiakaspalvelutaitoinen, laatutietoinen, organisaatiokykyinen henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja halukkuutta kehittyä tehtävässään. Ammatin hyviin puoliin kuuluvat hyvät etenemismahdollisuudet ja monipuolisuus. Palveluesimiehen johtama palvelukokonaisuus voi koostua kiinteistönhoidosta, siivouksesta, ym. toimitilapalveluista. Palveluesimiehen vastuulla ovat asiakkuudet, palveluiden sujuvuus ja laatu sekä kustannustehokkuus. Tämä edellyttää koko kiinteistön ylläpidon hahmottamista kokonaisuutena. Tärkeä osa työtä on esimiestehtävät. Tähän liittyvät henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen, rekrytointi, työvuorojärjestelyt, alaisten koulutuksesta ja työturvallisuudesta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluu perehdyttämistä, mikä edellyttää esimieheltä alan hyvää kiinteistöpalvelualan perusosaamista. Palveluesimiehen työ on liikkuvaa. Valvottavina saattaa samanaikaisesti olla useita työkohteita, joiden välillä joudutaan liikkumaan. Suunnittelijan työhön kuuluu palveluiden suunnittelua, mitoitusta ja hinnoittelua. Työn suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä työmenetelmiä ja -välineitä käytettään ja kustannustehokkuus. Suunnittelija osallistuu myös palvelun kehittämisprojekteihin. Kun työ aloitetaan uudessa asiakaskohteessa, suunnittelija toimii esimiehen tukena suunnitelmien käyttöönotossa ja auttaa kouluttamaan henkilöstöä tehtäviinsä. Tavallisten tietokoneohjelmien lisäksi käytetään erityisiä työnmitoitusohjelmia. Hyvät neuvottelu-, kehitys- ja myyntitaidot, päätöksentekokyky, systemaattisuus ja tuloksellisuus kuvaavat menestyvää suunnittelijaa. Myyntineuvottelija vastaa kiinteistöpalveluiden myynnistä asiakkaille yrityksen palveluvalikoiman mukaisesti. Myyntineuvottelija voi olla taustaltaan palveluesimies tai -ohjaaja. Hyvä myyjä tuntee oman alansa ja osaa luoda asiakkaalle tämän tarvitseman palvelukokonaisuuden. Työ on yritysten välistä markkinointia, mitä kutsutaan b to b myynniksi. Hyvät kieli-, ATK- ja neuvottelutaidot takaavat onnistumisen työssä. Työhön kuuluu usein matkustamista niin asiakkaiden luo kuin erilaisille messuille, siksi ajokortti on tarpeellinen. Hyvä myyntineuvottelija on sosiaalinen, kekseliäs, kunnianhimoinen, tulosorientoitunut ja halukas oppimaan uusia asioita. Franchising-yrittäjyys on tullut kovaa vauhtia kiinteistöpalvelualalle. Franchising tarkoittaa ketjun ja itsenäisen yrittäjän yhteistyötä. Yrittäjä ostaa käyttöönsä täysin valmiin, testatun ja kannattavan liikeidean, toimintamallin sekä yritysilmeen. Aiempaa yrittäjäkokemusta ei välttämättä tarvita, sillä taustalla oleva yritys antaa usein tarvittavaa tukea ja opastusta. Franchising-yrittäjä saa työskennellä itsenäisesti mutta ketjun tukemana. Ketju mm. kehittää toimintamenetelmiä ja markkinoi yrittäjän puolesta Erityisesti yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden nostaa tulotasoa. Hyvä franchising-yrittäjä on asiakaspalveluhenkinen moniosaaja, joka pitää uusista haasteista ja itsenäisestä työstä. Organisointi- ja paineensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä, järjestää ja tilaa sille ja sen asukkaille palveluita, valmistelee asiat taloyhtiön kokouksiin ja huolehtii kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Hän on työssään paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, ja hänen tärkeimpiä työkalujaan ovat tietokone ja puhelin. Isännöintialan tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö ja manageri. Isännöintiyrityksissä työskentelee myös kirjanpitäjiä, kiinteistösihteereitä ja teknisiä asiantuntijoita. Alan työt sopivat yhtä lailla naisille kuin miehillekin. Isännöitsijän täytyy olla jämäkkä ja koordinointitaitoinen ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa johtaa ja hänellä talousosaamista sekä ihmissuhdetaitoja. Lisäksi hänen pitää ymmärtää niin korjaamista kuin lainsäädäntöäkin. Isännöintialan työpaikat ovat vakaita ja työ itsenäistä, monipuolista, haastavaa ja ihmisläheistä. Palkkataso on hyvä.
 • Kiinteistöpalvelutoimialalla yhdistyvät tekniikan- ja liikenteen sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalat. Perustutkinto uudistuksessa on pyritty vastaamaan työelämästä lähtöisin olevaan muutokseen. Nyt yritykset ja oppilaitokset rakentavat yhdessä uusiin perustutkintoihin työelämälähtöisiä koulutuskokonaisuuksia. Näin pystytään tarjoamaan nuorille koulutusta, joka kiinnostaa ja työllistää. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta valmistuu toimitilahuoltajia ja kodinhuoltajia. Tästä perustutkinnosta valmistuvat toimitilahuoltajat ovat todellisia moniosaajia. Tutkinnon toimitilahuoltajat hallitsevat kiinteistönhoito-, ateriapalvelu- sekä puhdistuspalvelutehtäviä. Näiden taitojen lisäksi heillä on osaamista mm. tekstiilienhuollossa, kokouspalveluissa ja asiakkaiden avustamisessa. Työympäristöinä heillä ovat esim. päiväkodit, hotellit, palvelutalot sekä toimistot. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta valmistuu kiinteistönhoitajia ja toimitilahuoltajia. Koulutuksen lähtökohtana on pyrkimys lisätä kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ymmärrystä kiinteistön elinkaaresta. Elinkaari -ajattelulla tavoitellaan sitä, että kiinteistöissä toimivat eri alojen ammattilaiset ymmärtävät, miten kunkin työ vaikuttaa kiinteistöjen kunnon ja arvon säilymiseen. Etenkin kiinteistönhoitajien koulutuksessa suuri muutos on palveluosaamisen lisääminen keskeiseksi osaksi koulutusta. Tekninen osaaminen korostuu kaikkien ammattiryhmien osalta, sillä siivouskoneet, kiinteistöautomaatio ja -hallintajärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja alan työntekijällä on oltava valmiudet pysyä tekniikan kehityksessä mukana
 • Sekä kiinteistönhoidon että toimitilapalveluiden puolella on ammatillista jatkokoulutusta, jonka avulla voi syventää osaamistaan haluamallaan osa-alueella. Esimerkiksi mikäli olet kiinnostunut esimiestehtävistä, on siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto hyvä koulutus siihen. Kiinteistönpitotekniikan opiskelijat saavat teknistaloudelliset valmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä. Toimitilapalveluihin erikoistuneita restonomeja valmistuu puolestaan monista ammattikorkeakouluista ympäri Suomea. Tilojen ulkoasusta huolehtiminen, palveluiden sovittaminen asiakkaiden ja kiinteistöjen omistajien toiveiden mukaisiksi on opintojen keskeinen sisältö. Korkeakouluttautuminen kiinteistöpalvelualalle kannattaa, sillä monipuoliset työtehtävät, varma työpaikka ja erittäin hyvät etenemismahdollisuudet takaavat mielenkiintoisen ja antoisan uran.
 • Koulutusnetti sivuston koulutustarjontahaulla löydät alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset laittamalla sanahauksi joko Kiinteistöpalvelujen perustutkinto tai Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
 • Kiinteistöpalveluala Oppitunti

  1. 1. Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!
  2. 2. Maija Meikäläinen, yritys: Työpäiväni / urani
  3. 3. OSA SUURTA KOKONAISUUTTA! <ul><li>Kiinteistö- ja rakennusklusteri, yli 500 000 työntekijää, joista reilu 100 000 kiinteistöpalvelualalla. Lähes ¼ työssäkäyvistä liittyy tavalla tai toisella klusteriin. </li></ul><ul><li>Iso juttu, voi vaikuttaa moneen, mm. energian säästö: kiinteistöt tuottaa 40% kaikista CO2 päästöistä, ylivoimaisesti halvin tapa vähentää päästöjä </li></ul>
  4. 4. KIINTEISTÖPALVELUALA <ul><li>Töitä riittää </li></ul><ul><ul><li>Alaa kasvaa ja tarvetta on nuorille uusille osaajille </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiinteistöt ovat ja pysyvät -> työtehtäviä ei voida siirtää ulkomaille </li></ul></ul><ul><li>Tekniikka kehittyy </li></ul><ul><ul><li>koulutuksen merkitys korostuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Jatkuvasti uusia laitteita ja tietoteknisiä ratkaisuja </li></ul></ul><ul><li>Ympäristönäkökulmien merkitys kasvaa -> toiminta kestävän kehityksen puolesta -> alan arvostus kasvaa </li></ul>
  5. 5. KIINTEISTÖPALVELUALA <ul><li>perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan moniosaajia </li></ul><ul><li>Työtehtävät koostuvat: </li></ul><ul><ul><li>korjaustehtävistä </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnossapidosta </li></ul></ul><ul><ul><li>ylläpitopalveluista </li></ul></ul><ul><ul><li>toimitilapalveluista: puhtaus, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous-, postitus- ja ruokapalveluista. </li></ul></ul>
  6. 6. Työtehtäviä
  7. 7. Kiinteistöpalvelualan perustutkinnot
  8. 8. KOULUTUS <ul><li>Alueen oppilaitoksia </li></ul><ul><ul><li>> Heltech > Keskuspuisto </li></ul></ul><ul><ul><li>> Omnia > Amiedu </li></ul></ul><ul><ul><li>> Keuda > Laurea AMK </li></ul></ul><ul><li>Ammatillinen jatkokoulutus </li></ul><ul><ul><li>Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot </li></ul></ul><ul><li>Ammattikorkeakoulutus </li></ul><ul><ul><li>Insinööri, kiinteistönpitotekniikan ko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Restonomi, toimitilapalveluiden ko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradenomi, kiinteistöjohtamisen ko. </li></ul></ul>
  9. 9. <ul><li>JOS OLET </li></ul><ul><ul><li>sekä sosiaalinen että tekninen </li></ul></ul><ul><ul><li>itsenäinen ja vastuuntuntoinen </li></ul></ul><ul><ul><li>taitava kokonaisuuksien hahmottaja </li></ul></ul><ul><li>Ja sinua kiinnostaa… </li></ul><ul><ul><li>määrittää itse suhteesi työhön </li></ul></ul><ul><ul><li>varma työpaikka </li></ul></ul><ul><ul><li>vaikuttaa oman ympäristösi hyväksi </li></ul></ul><ul><li>Niin olet täydellinen kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden osaaja! </li></ul>
  10. 10. Lisätietoja <ul><li>www.themesta.net </li></ul><ul><li>www.puhdasveto.fi </li></ul><ul><li>www.kunkoululoppuu.fi </li></ul><ul><li>www.isannoitsijaksi.fi </li></ul><ul><li>www.koulutusnetti.fi </li></ul><ul><li>www.yritysx.fi </li></ul>
  11. 11. Lisäinfoa täältä <ul><li>. </li></ul>

  ×