Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvä kokeilun rahoitushakemus

4,823 views

Published on

Katso tästä malli hyvään rahoitushakemukseen.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvä kokeilun rahoitushakemus

 1. 1. Hyvä kokeilun rahoitus- hakemus Esimerkkejä, 2018
 2. 2. Muistilista • Tarkasta, että kokeiluehdotus vastaa kokeiluhaun kriteerejä. • Kokeiluehdotus on eri asia kuin haaste tai idea. Sen pitää tarjota jokin ratkaisuehdotus, jonka toimivuutta kokeilussa testataan. • Tavoitteena on kokeilu, joka on selkeästi rajattu sisällöltään ja aikataulultaan tiivis. Kuvaus on jo kokeilun toteutussuunnitelma, jonka pohjalta kokeilua pitäisi päästä toteuttamaan. • Muista kertoa, miten kokeilun tuloksia on tarkoitus hyödyntää omassa toiminnassanne ja miten muut voisivat niistä hyötyä. • Kerro, miten kokeilusta ja sen tuloksista on tarkoitus viestiä. 18.09.18 Kokeilunpaikka 2
 3. 3. Kokeilukortin sisältö 1. Tiivistys 2. Minkä ongelman haluaisit ratkaista? 3. Miten ideasi ratkaisee ongelman? 4. Miten testata ideasi? Mitä käytännössä kokeillaan? 5. Mitä kokeilusta halutaan oppia? 6. Kuka kokeilun toteuttaa? 7. Mikä on kokeilun budjetti? 8. Mitä resursseja tiimillä on ennestään? 18.09.18 Kokeilunpaikka 3
 4. 4. 1. Tiivistys Tiivistä kokeilu ja sen päätavoitteet lauseeseen tai pariin. Esimerkki: Keravan kaupunki kokeilee sähköauton vuokraamista kaupunkilaisten yhteiskäyttöautoksi. Esimerkki: Mallasjäännös sopii ruokasienten kasvatusalustaksi ja kokeilussa selvitetään, mitä ongelmia sen tehokas käyttöönotto sisältää. Esimerkki: Oppilaitoksen ruokalassa voi olla parhaimmillaan 900 ruokailijaa. Ruokapalvelun on vaikea arvioida ruokailijoiden määrää ja tämä aiheuttaa ajoittain suuriakin ruokahävikkimääriä. Hävikkiä kokeillaan vähentää ennakkoilmoittautumisella. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä oman ketjun että muissa ruokaloissa. Esimerkki: Rakennusten sisäilman huono laatu aiheuttaa rakennusten käyttäjille oireita ja terveydellisiä haittoja ja sisätilojen melu vaikeuttaa ihmisten keskittymistä ja hyvinvointia. Ongelmaan haetaan ratkaisua kokeilemalla biohiileen perustuvia akustiikkaelementtejä. 18.09.18 Kokeilunpaikka 4
 5. 5. 2. Minkä ongelman haluaisit ratkaista? Mikä on ongelma, miksi asia on tärkeä ja ketä se koskee? Esimerkki: Elintarvikkeiden tuotannossa syntyy tuotantolaitoksissa biojätettä. Suomessa kerätään vuodessa 120–160 miljoonaa kiloa biojätettä, josta 45 prosenttia syntyy teollisuudessa ja kaupassa. Esimerkki: Lintujen tunnistaminen ei ole helppoa. Miten konenäkö, hahmontunnistus ja koneoppiminen voisi helpottaa bongausharrastuksen aloittamista tai jatkamista? 3. Miten ideasi ratkaisee ongelman? Esimerkki: Ruokaketjun biojätteen saisi paremmin raaka-aineeksi sopivaksi ja tilavuudeltaan pienemmäksi vähentämällä siitä nestettä esimerkiksi puristamalla tai kuivaamalla. Esimerkki: Uusille harjoitteleville lintubongareille asennetaan älypuhelimen sovellus, joka voi tunnistaa yli 400 lintulajia käyttäen 70 miljoonan lintuvalokuvan tietokantaa hyväkseen. 18.09.18 Kokeilunpaikka 5
 6. 6. 4. Miten testata ideasi? Mitä käytännössä kokeillaan? Tämä kohta kannattaa miettiä ja kuvata huolellisesti, mutta ei tarpeettomasti laventaen. Mitä ihan konkreettisesti tehdään ja miten? Esimerkki: Testataan keskitetyn korjauspalvelupisteen toimivuutta muutaman tuotteen ja korjauspalveluita tarjoavan yrityksen kanssa kolmen viikon ajan. Pilotin aikana testataan liiketoimintamallia ja siihen liittyviä kehitettäviä asioita mm. logistiikassa ja maksujärjestelyissä. Samalla kerätään tietoa kuluttajien asenteista korjauspalveluiden käyttöön. Esimerkki: Keräämme hävikkivihannekset ja -hedelmät ruokakaupoista [paikkakunta] sekä villikasvit luonnosta. Kokeilun aikana saamme tietoa raaka-ainemääristä ja logistiikan vaatimuksista. Arvioimme kokeilun tulosten ja muun olemassa olevan tiedon perusteella kustannusrakenteen ja työmäärän jatkossa. Kerätyistä raaka-aineista kehitämme ja valmistamme [mitä] tuotteita koe-erinä, joita testaamme kuluttajilla [missä]. Esimerkki: Laadimme kokeilujärjestelmän, jossa hyödynnämme kelikameroiden avointa dataa (www.digitraffic.fi) ja jotain yleisesti käytettävää neuroverkkoon perustuvaa hahmontunnistusalgoritmiä. Alustavasti voimme kokeilla myös oman IP-kameran tuottaman kuva-aineston analyysiä mainitulla hahmontunnistuksella. 18.09.18 Kokeilunpaikka 6
 7. 7. 5. Mitä kokeilusta halutaan oppia? Kokeiluihin liittyy epävarmuuden elementti, eikä lopputulosta voida tietää etukäteen. Kuitenkin on tarpeen miettiä sitä, mitä tavoitellaan, miten opittua voidaan jatkossa hyödyntää ja miten ja kenelle tuloksista viestitään. Keskeiset pääviestit kannattaa kirjata ylös ja hahmotella myös sopivia viestintäkanavia. Tavoitetaanko kohderyhmät parhaiten digitaalisella viestinnällä vaikkapa verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa vai tarvitaanko muita keinoja? Esimerkki: Kokeilulla halutaan oppia, miten korjauspalveluita voidaan toteuttaa ja mitä haasteita toteutukseen liittyy. Kokemusten pohjalta kehitetään korjauspalveluiden liiketoimintamallia. Vastaavaa mallia voidaan toteuttaa myös muilla paikkakunnilla. Esimerkki: Kokeilun tavoite on kehittää kestäviä pukeutumispalveluita, ja pilotoida erilaisia pukeutumiseen ja kiertotalouteen liittyviä liiketoiminnallisia malleja. Tietoa tuodaan [miten?] myös muille pukeutumiseen liittyvän kestävän kehityksen edistämiseksi. Esimerkki: Kokeilusta halutaan oppia, miten auton jakaminen soveltuu kaupungin tai kunnan liikkumispalveluihin ja miten tällä voidaan tehostaa autokaluston käyttöä vastuullisesti. Lisäksi halutaan selvittää, miten kokonaisuutta hallitaan, toteutetaan ja miten paljon resursseja se vaatii. Saadut opit ovat myös muiden kaupunkien ja kuntien käytettävissä. 18.09.18 Kokeilunpaikka 7
 8. 8. 6. Kuka kokeilun toteuttaa? Nimeä kokeilun vastuullinen taho, mahdolliset alihankkijat ja yhteistyökumppanit. Jos alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita ei vielä voida nimetä, merkitse ainakin tieto siitä, minkä tyyppistä lisäosaamista ja yhteistyötä haetaan ulkopuolelta. Esimerkki: Kokeilun toteuttamisesta vastaa [oppiaineen] lehtori N.N. [amk:n nimi] ammattikorkeakoulusta. Kokeilun toteuttamiseen osallistuvat [oppiaine] kolmannen vuoden opiskelijat. Olemme sopineet yhteistyöstä [tahon nimi] kanssa, jonka avulla [kokeilussa tapahtuu mitä?]. [Tahon nimi] mukanaolo mahdollistaa myös kokeilun tulosten laajemman käyttöönoton jatkossa, [koska…]. Esimerkki: Kokeilun toteuttaa [amk:n nimi] tietojenkäsittelyn ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opettajien ohjaamina. 18.09.18 Kokeilunpaikka 8
 9. 9. 7. Mikä on kokeilun budjetti? Kerro kokonaisbudjetti. Avaa sitä, mihin se kuluu: työ, hankinnat. Esimerkki: Kokeilun budjetti on 4 500 euroa. Tästä 500 euroa kuluu kokeilun kuvauksessa mainittujen tilaisuuksien järjestämiseen, 300 euroa matkakuluihin ja loput 2 700 euroa työkustannuksiin. Esimerkki: Kokeilun budjetti on 5000 EUR, joka jakaantuu kahden toimijan (2/3 – [toimijan nimi] ja 1/3 – koordinaattori [koordinaattorin nimi] kesken ja kattaa kokeen kolme vaihetta: 1. Suunnittelu & Toteutus (80 %), 2. Arviointi (10%), 3. Kokeen tulosten hyödyntäminen, tiedon jakaminen sekä kokeen tulosten skaalausmahdollisuuksen arviointi (10 %). Kuluerinä ovat lähinnä työaika ja matkakulut. 18.09.18 Kokeilunpaikka 9
 10. 10. 8. Mitä resursseja tiimillä on ennestään? Tässä kerrotaan, mitä kokeilun aiheeseen liittyvää osaamista toteuttavalla tiimillä jo on sekä sovittujen yhteistyökumppaneiden tuoma lisäarvo. Käytettävissä olevat verkostot. Jos kokeilun toteuttaminen vaatii tiettyä teknologiaa, mainitaan käytettävissä olevat välineet, laitteet, ohjelmistot ja menetelmät. Onko hankkeella muuta rahoitusta? Mitkä ovat valmiudet viestiä tuloksista? Esimerkki: Kattava tuotesuunnittelu- ja muotoiluosaaminen. Biohiilen ja sen valmistusvälineiden suunnittelu ja valmistus. Oma protopaja elementtien valmistusta varten. Esimerkki: Hakijalla on kokeilun aihealueeseen liittyvä tutkinto [nimi] ja työkokemusta [alalta], joka liittyy kokeiluun [millä tavoin]. Lisäksi on laaja yhteistyöverkosto alan toimijoita. Olen toiminut 15 vuotta yrittäjänä ja minulla on liiketoimintaosaamista, joka mahdollistaa kokeilun tulosten hyödyntämisen jatkossa. Esimerkki: Kokeilun paikasta haettavan 4 000 euron rahoituksen lisäksi rahoitusta [tahon nimi] on myöntänyt 3 000 euroa. 18.09.18 Kokeilunpaikka 10

×