Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redesign Komplett

461 views

Published on

En redesign av tidskriften Hälsa, en uppgift från Högskolan Dalarna som en del av programmet Grafisk Design 2010.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Redesign Komplett

  1. 1. Friskvårdsprogrammet Pigg och vital - för ett aktivt liv som senior! Nr 3 Mars 2010 Pris 39:50 (inkl moms) Svalare nätter 12 tips på hur du kan få svalare i sovrummet. Se ljuset! Stor special om ögon och ögonoperationer. Hjärnkoll “Så fick jag mitt minne tillbaka!” Spanien Ny höftled och solsemester på samma gång, vi har bästa valen! Pigg & frisk Få ungdomen tillbaka! 48 naturpreparat som fungerar! Motionstips som förlänger livet. Stora matguiden för seniorer.
  2. 2. Pigg & frisk Få ungdomen tillbaka! Magnetism är ett olöst mysterium som i två sekel intresserat forskarna. I Umeå har nyligen häpnandsväckande upptäckter gjorts. TexT Jennie Hermansson FoTo Jimi Wikman D en osynliga kraften mellan den lilla slagfält utanför den italienska staden Lucera magneten och kylskåpet har en stor be- började han år 1269 experimentera med mag- tydelse för de flesta människor. Det är netiska stenar. Hans främsta vetenskapliga up- den som gör att musik, spel och mejl blir kvar ptäckt var att alla magneter har två poler. Han på hårddisken. Och de elektriska maskinerna kallade dem nord och syd. Peregrinus visade fungerar just för att det finns en magnetisk kraft. också att lika poler stöter bort varandra medan olika poler attraherar varandra. Redan några hundra år före Jesu födelse kän- de människan till en sten som hade magnetiska Det gick några hundra år innan någon började förmågor. Den kunde dra till sig järn. Stenen kal- intressera sig för magneter igen. År 1600 utkom lades för magnet efter den forntida staden Mag- boken “Om magneter, magnetiserade kroppar nesia i nuvarande Turkiet där grekerna hämtade och den stora magneten jorden”. Det var den sina magiska stenar. Tusen år senare upptäckte engelske läkaren och hobbyforskaren William kineserna att stenen alltid pekade i nord-sydlig Gilbert som i boken sammanfattade allt han vis- riktning om den fick hänga fritt. Den magne- ste om magneter. tiska kompassen var uppfunnen. Uppfinningen spreds snabbt och via arabvärlden kom den till Gilbert experimenterade MED att dela mag- Europa. netiska stenar mitt itu. De mindre magneterna hade fortfarande två poler. Han fortsatte att Men det fanns många myter om stenens över- dela dem i allt mindre bitar och hur små bitarna naturliga förmågor. Man trodde att den hade än blev så hade de alltid två poler. helande krafter. Stenen skulle också besitta för- mågan att återförena en man och en hustru som Han prövade också med att värma upp järn levde åtskilda. Och många sjömän var rädda för och han märkte att järnet förlorade sin magne- undervattensberg av det konstiga materialet. tiska förmåga vid en viss temperatur. Om han Det gick rykten att de kunde dra ner skeppen i sedan slog på järnbiten med en hammare blev havsdjupen. järnet magnetiskt igen. Den förste som på allvar började fundera Den temperatur SOM råder när ett magnetsikt på vad en magnet egentligen är för något, var föremål blir omagnetiskt kallas idag för Curie- en italiensk pilgrim, Peter Peregrinus. På ett temperaturen . 18 HälSa nr3, mars 2010
  3. 3. Magnetiska ämnen Exempel på kraftigt magnetiska ämnen är järn, kobolt och nickel. Hemligheten bakom magnetiska ämnen är elektronernas rörelse i atomerna och hur atomerna kopplar till varandra i kristallen. Eftersom det handlar om atomer måste man använda kvantme- kaniska verktyg för att beskriva fenomenet.
  4. 4. Innehåll Nummer 3, 2010 Cykling sTärker dig 9 49 Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . kärleken håller dig ung 12 Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet Cykling sTärker dig 16 och ger tips på underbara cykelturer . Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . 63 Cykling sTärker dig 23 Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . kom uT i värmen! 39 Möt sommaren med en cykeltur. Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa Hälsa guidar dig igenom cykelvalet guidar dig igenom cykelvalet och ger och ger tips på underbara cykelturer . tips på underbara cykelturer . Cykling sTärker dig 55 99 Möt sommaren med en cykeltur. Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . På omslaget Martha Unknown Från iStockphoto (Inköpt bild). Möt sommaren med en cykeltur. Foto: YazolinoGirl StylINg: Okänt Hälsa guidar dig igenom cykelvalet och ger tips på underbara cykelturer . 3 HälSa nr3, mars 2010
  5. 5. Summering Redesign av Hälsa är gjord med utgångspunkten att försöka behålla grundtanken med magasinet, men samtidigt ge en ny inriktning som ska attrahera den näst köpstarkaste målgruppen när det gäller hälsa: Seniorerna. För att uppnå det vill jag göra magasinet mer strukturerat samt göra innehållet mer lättläst genom högre kontraster och mer lättläst text. Omslag Omslaget har medvetet en äldre person med en hel bakgrund, dvs naturen är med i bilden. Detta för att komma bort från känslan av att det är “veckorevyn” eller liknande magasin som dom “tomma” omslagen ofta ger tillsammans med myllret av puffar i olika färger och format. I min redesign så försöker jag få ett flöde på puffarna så att dom liksom “faller” på vänster sida runt oms- lagsbilden och sedan ner under i fallande storlekar. Den stora gyllene splashen balanseras av en mindre sol så att den vänstra sidan tillsammans med purrana ska kännas balanserad med hen högra. Antalet puffar är domsamma som på ett vanligt Hälsa nummer, men känns mer lättläst och organiserat. Uppslag Uppslaget använder sig av samma font som orginalet (Charter), även om min variant använder charter OS ITC TT som inte riktigt är samma, fast med större fontstorlek. Rubrikerna är i helt vanliga Times new roman i en mörkare grön färg för att behålla naturkänslan samtidigt som det ger bra kontrast. Brödtexten är uppdelad i tydliga stycken istället för indrag för att ge en luftig och tydlig text som är lätt att navigera sig genom. Ingångsorden (första tre) i varje stycke är i fetstil (Tyvärr fanns det inga vari- anter i charter OS ITC TT så jag har funskat lite och använt Constantia Bold för att illustrera) för att göra styckena ännu tydligare. Bildtexter har fått en semitransparent vit bakgrund för att lyfta fram texten och göra den tydligare, vilket är speciellt viktigt på bakgrunder med mörka partier. Bilderna är tänkt att det ska ta mer vara på varda- gliga personer och inte bara fokusera på glättigt och ytligt. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen använder sig av visuella element för att förstärka innehållet och tydliga siffror för att ytterligare förtydliga. Innehållet är uppdelat med dom viktigaste artiklarna till höger med större grafiska element och luftigare layout. Tanken är att innehållet ska vara lättöverskådligt och tydligt. Resultatet Resultatet hoppas jag ska visa ett mognare och “vuxet” Hälsa som är tydligare strukturerat som ska at- trahera såväl sin gamla kundkrets som seniorer.

×