Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se hvorfor det betyr noe hvor parkeringen for Bybanen plasseres!

720 views

Published on

Bybanen kommer til Fyllingsdalen i Bergen. Bergen kommune planlegger å legge depotet på Spelhaugen. Angarde AS viser her, med en rapport fra Gehl, hvorfor det gigantiske bygget heller bør flyttes inn i fjellet.

Published in: News & Politics
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Se hvorfor det betyr noe hvor parkeringen for Bybanen plasseres!

 1. 1. Depot Spelhaugen Analyse af byudviklingspotentiale 15. februar 2017
 2. 2. Gehl — Making Cities for People 2 Spelhaugen - potentialer Potentialer Potentiale adgang til turstier og Kanadaskogen Potentiale med udsigt og ro Mulighed at koble parkeringsarealer med direkte adgang til butikker
 3. 3. Gehl — Making Cities for People 3 Spelhaugen Målsætninger 1. Sammenhæng • Attraktiv byudvikling som skaber merværdi • for hele området Universel adgang for alle til landskab/tursti/ Kanadaskogen • Universel adgang til boliger/erhverv • Integrere og koble området med anden bebyggelse • Skabe forudsætninger for fremtidig adgang til energicentral i fjell 2. Herligheder • Skabe nye herlighedsværdier som muliggør attraktiv byudvikling og boligbyggeri - sol, udsigt, grønt, kontakt med natur. • Minimere negativ påvirkning af støj, skygge, trafik 3. Menneskelig skala og byliv • Skabe muligheder for levende stueetager mange entréer, semi- private udearealer, aktive kantzoner, formål som skaber liv i gaden, attraktivitet i øjenhøjde og varierert skalabebyggelse. • Placere deopt i fjell for at minimere negativa effekter som - lang “død” depotfacade, barrierer i forhold til koter “dead end” gade, depotfacade, niveau barrierer 4. Robusthed (begrænsninger, hensyn, usikkerheder) • Placere deopt i fjell for at minimere barrierer som: sikkerhedszoner omkring depot, brand, el/jord, 25 m sikkerhedszone, uklare forudsætninger omkring størrelse, økonomi for bebyggelse på depotet 5. Udnyttelse af grund (m2, mulige formål) • Skabe bedst mulige forudsætninger for god , robust og udnyttelse af grunden, som ligger optimalt placeret - tæt på bybanestop, handel, natur, byrum. Depot i fjell Adgang til Kanadaskogen sol Bebyggelsen hæves op i terrænet for bedre solforhold og udsigt Udsigt
 4. 4. Gehl — Making Cities for People 4 Spelhaugen Depot i fjell ADGANG TIL ENERGICENTRAL +47 ADGANG TIL EKSI- STERENDE BOLIGER ADGANG TIL PARKERING KANADASKOGEN BYBANESTOP ADGANG TIL TAG FODGÆNGERSTRØG
 5. 5. Gehl — Making Cities for People 5 ADGANG TIL STENKNUSERVÆRK I FJELL OG LIKERETTER ADGANGSVEJ FOR BILER TIL OMRÅDET FODGÆNGERPRIORITERET OMRÅDE UNIVERSELL ADGANG TIL KANADASKOGEN ENERGISENTRAL I FJELL ADGANG TIL ENERGISENTRAL I FJELL +42 +42 +42 +44,5 +47 +53 +53 47,4 45 48,7 DEPOT I FJELL Spelhaugen Depot i fjell Adgang med køretøjer til depot i fjell Forudsætninger for fremtidig adgang til energicentral i fjell Universel adgang til Kanadaskogen Universel adgang til ny bebyggelse ca 32.500 m2 bolig/kontor + ca 9.000 m2 parkering, adkomst energisentral, bosssug og resikulering muliggjøres under bakkebyen Attraktiv byudvikling som skaber merværdi for hele området og forutsætninger for boligbyggeri og en variation af skala, typologier og flexible formål. + + + + + + + ANGARDES AREAL: 16.700 m2 boliger PARKERING: 9000 m2 potentielt MULIGT PÅ TAGET AF 11A: 9800 m2 boliger UDENFOR ANGARDES AREAL: 5900 m2 boliger/kontor Bebyggelse med fordgængerpriotirterede og intime gader uden tung trafik, aktive kantzoner og visuel forbindelse til resten af Spelhaugen Gode forudsætninger for integrering af parkering
 6. 6. Gehl — Making Cities for People 6 Spelhaugen Alternativ placering af depot i fjell SNIT ADGANG TIL STENKNUSERVÆRK I FJELL OG LIKERETTER ADGANGSVEJ FOR BILER TIL OMRÅDET FODGÆNGERPRIORITERET OMRÅDE UNIVERSELL ADGANG TIL KANADASKOGEN ENERGISENTRAL I FJELL ADGANG TIL ENERGISENTRAL OG DEPOT I FJELL +42 +42 +42 +44,5 +47 +53 +53 47,4 45 48,7 DEPOT I FJELL Der findes flere mulige placeringer af depot i fjell. I denne løsning vil man kunne bruge samme indgang som den til energisentralen og stadig kunne løse bebyggelsen ovenpå. +
 7. 7. Gehl — Making Cities for People 7 Fælles leg- og opholdsarealer som styrker social sammenhæng Udsigt og kontakt med resten af bydelen Taglandskab som skaber gode forhold for sol og lys, skaber variation og identitet Prioriteret fodgængere og cyklister Private haver, altaner, terrasser og udeområder Inviterende kantzoner med plads til liv omkring boligen Variation i højde og udtryk som skaber forudsætninger for blandede typologier, laver varierede og stimulerende byrum og styrker sigtelinjer Direkte kontakt og universel adgang til Kanadaskogen med natur og rekreation Spelhaugen Depot i fjell
 8. 8. Gehl — Making Cities for People 8 25 M SIKKERHEDSAFSTAND TIL DEPOT 25M (ÅBENT HUL) AFSTAND FRA FJELL TIL DEPOT (BRANDKRAV) 7M HØJ SANDSILO 16 P-PLADSER TIL BYBANEN ADGANGSVEJ TIL DEPOT I KOTE +42 AFGANG TIL ENERGISENTRAL I FJELL ER VANSKELIG ADGANG TIL STENKNUSERVÆRK I FJELL OG LIKERETTER Spelhaugen Konsekvenser ved depot i dagen Adgangsveje vanskeliggør udbygning langs bybanen og tung trafik kommer ind i fodgængerprioriterede områder. 25M sikkerhedszone rundt om depotet - hindrer udbygning af området og mange værdifulde udbygningsarealer og skaber store problemer med at binde fremtidig udbygning på depottaget sammen med resten af bebyggelsen. 25M åbent hul fra depot til fjell / tunneludmunding - medførende gener i form af støj fra togene og vedligehold af skinnerne som påvirker et stort byudviklingsområde negativt. Hul fra depot til fjell/tunnelmynning - hindrer og vanskeliggør mulighed for naturlige forbindelser til Kanadaskogen, bybanestop, omkringliggende byrum og bebyggelse fra mulig udnyttelse af depottag Exponering af depot medfører en 8 m høj og 130 meter lang depotfacade og skaber en død, uattraktiv og potentielt utrygt miljø omkring depotet. Depot skaber dårlige forudsætninger for og fordyrer en fremtidig udnyttelse af depottag. - - - - - -
 9. 9. Gehl — Making Cities for People 9 Spelhaugen Depot i dagen Landskab og Kanadaskogen bliver vanskelig tilgængelig 25 m stort hul mellem depot og landskab som forhindrer koblinger til depottaget Få aktive funktioner og lille potentiale for byliv 8m høj depot facade 130 m lang Potentielt utryg gade.

×