Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blok expertů KISK: Ditigalizace, Metadata, Pojekty

343 views

Published on

Co je to digitalizace a jak probíhá? Jak je pro ni důležitá tvorba metadat? A jaké projekty digitalizaci a metadata spojují?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blok expertů KISK: Ditigalizace, Metadata, Pojekty

 1. 1. Digitalizace Metadata Projekty Pavla Švástová Moravská zemská knihovna 1.3.2012 KISK FF MU Blok expertů
 2. 2. Obsah 01. Digitalizační workflow ○ z regálu až do digitální knihovny 02. Metadata ○ teorie ○ metadatová schémata 03. Projekty ○ co se dělá u nás a ve světě ○ Kramerius 4, VuFind, kolaborativní projekty
 3. 3. Moravská zemská knihovna Digitalizace a digitalizační workflow ● Digitalizace ○ převod fyzického dokumentu do digitální podoby ○ jedna z metod ochrany knihovního fondu ○ cesta ke zpřístupnění kulturního dědictví ● Digitalizační workflow ○ výběr a příprava dokumentu ○ skenování a úprava obrázků ○ metadatový popis a identifikátory ○ publikování v digitální knihovně ○ dlouhodobá archivace
 4. 4. Moravská zemská knihovna Digitalizační workflow
 5. 5. Moravská zemská knihovna Co vzít v potaz, než začnu digitalizovat? ● co chci digitalizovat? ○ knihy, periodika, diplomové práce, grafiky, mapy, 3D objekty, obrazy, zvuk, video ● proč chci digitalizovat? ○ archivace a zpřístupnění poškozených nebo vzácných dokumentů, nedostupných nebo hodně využívaných dokumentů... ● jak chci digitalizovat? ● náklady na digitalizaci, výrobu metadat, archivaci, nákup a HW a SW ● vývoj SW a HW
 6. 6. Moravská zemská knihovna ● vyhledání nejkvalitnější předlohy ● kompletace dokumentu (periodika) ● katalogizace a přidělení identifikátorů ● restaurování poškozených dokumentů ● odstranění prachu ● analýza stavu dokumentu, vybrání vhodné techniky skenování, případně rozřezání ● příprava pracoviště (optimální a rovnoměrné nasvícení) Co vzít v potaz, než začnu digitalizovat?
 7. 7. Moravská zemská knihovna Skenování aneb jak vyrobit obrázky? ● černobílé? škála šedi? barva? ● rozlišení (300-600 DPI) ● velikost obrázku (MB) ● (stránka monografie A5 x nejkvalitněji naskenovaná mapa) ● v jakém formátu uložit dokument? které formáty se hodí pro dlouhodobou ochranu? (tiff, jp2, jpg, djvu) ● kompletnost dokumentu (kontrola kvality) ● systém ukládání (adresářová struktura)
 8. 8. Moravská zemská knihovna Skenování - skenery ●Treventus ScanRobot 2.0 ●4DigitalBooks ●Kirtas APT 1200
 9. 9. Moravská zemská knihovna Zpracování obrazu ● ořez ● narovnání ● barevná škála a kalibrace ● výroba náhledů z originálního obrázku ● konverze do různých formátů (z tiff do jp2)
 10. 10. Moravská zemská knihovna Výroba OCR ● optical character recognition ● převod obrazového textu do počítačem čitelné podoby ● FineReader ● kvalita OCR ● opravy OCR? ○ kolaborativni opravy (Národní australská knihovna), http://trove.nla.gov.au/newspaper ○ projekt IMPACT, http://www.impact-project.eu/
 11. 11. Moravská zemská knihovna Jak obrázky popsat aneb výroba metadat ● identifikátory ○ čísla z knihovního katalogu = provázání s fyzickou jednotkou (systémové číslo, signatura, čárový kód, čČNB, evidenční číslo) ○ identifikace celého dokumentu, ročníku novin, kapitoly knihy, každé stránky ● metadata ○ data, která uchovávájí informace o vzniku dokumentu, o jeho vlastnostech, struktuře atd.
 12. 12. Moravská zemská knihovna Metadata CO TO JE???!!!
 13. 13. Moravská zemská knihovna Metadata ● „metadata is constructed, constructive and actionable“ (Understanding the Semantic Web: Bibliographic Data and Metadata, Karen Coyle http://alatechsource.metapress. com/content/p3022442071g7655) ● Constructed – metadata jsou uměle vytvořená, nenacházejí se v přírodě, jsou nadstavbou nad něčím jiným, lidskou invencí ● Constructive – metadata jsou vytvářena cíleně, aby vyřešila nějaký problém ● Actionable – cílem metadat je, aby byla smysluplně využita
 14. 14. Moravská zemská knihovna Knihovní metadata ● knihovnictví je od počátků založeno na vytváření a využívání metadat ● knihovní metadata řeší problém, jak se vyznat v rozsáhlejších sbírkách dat ● vznik schémat – jak popsat knihu? co zažívá knihovník při popisu knížky? ● metadatové schéma - soubor prvků určitého formátu, díky němuž lze metadata zaznamenat a vytvořit jejich strukturu ● STANDARDY! STANDARDY! STANDARDY!
 15. 15. Moravská zemská knihovna Knihovní metadata - vývoj ● původně vznikala fyzicky vyjádřená metadata o fyzických dokumentech (kniha byla zkatalogizována a její metadata zapsána na katalogizační lístek) ● nástup počítačového zápisu a zpracování fyzických knihovních jednotek – MARC ● zdigitalizované dokumenty a born digital dokumenty – nové potřeby popisu – DC, MODS, METS
 16. 16. Moravská zemská knihovna Knihovní metadata - typy ● popisná = bibliografická = deskriptivní ● technická ● administrativní a autorsko-právní ● strukturální
 17. 17. Moravská zemská knihovna Popisná metadata ● MARC (Machine Readable Cataloguing – strojově čitelný – umožňuje strojové zpracování a výměnu, MARC21, MARCXML) ○ http://www.loc.gov/marc/ ○ příklad ● MODS (Metadata Object Description Schema) ○ http://www.loc.gov/standards/mods/ ○ příklad ● DC (Dublin Core) ○ http://dublincore.org/ ○ ESE – formát pro Europeanu ● TEI (Text Encoding Iniciative) ○ http://www.tei-c.org/index.xml ● VRA CORE (Visual Record Association) ○ http://www.loc.gov/standards/vracore/
 18. 18. Moravská zemská knihovna Technická metadata ● týkají se spíše digitalizovaných / digitálních dokumentů ● obsahují informace např. o: ○ použitých softwarových nástrojích a jejich verzích (není .doc jako . doc), hardwarových nástrojích (typ skeneru), obrazových souborech (formát a jeho specifikace, rozlišení, velikost obrázku, barevnost...), kódování, kompatibilitě... ● MIX (Metadata for Images in XML) ○ http://www.loc.gov/standards/mix/ ○ příklad ● ALTO (Analyzed Layout and Text Object) ○ http://www.loc.gov/standards/alto/ ○ příklad
 19. 19. Moravská zemská knihovna Administrativní a autorsko-právní metadata ● autorsko-právní otázky – kdo vlastní práva k dokumentu, kdy bude volně přístupný, za jakých podmínek apod. ● prezervační funkce – co se s dokumentem děje za celou jeho kariéru od vzniku až po zpřístupnění – konverze do nových verzí či jiných formátů ● PREMIS (The Preservation Metadata Implementation Strategies) ○ http://www.loc.gov/standards/premis/ ○ příklad
 20. 20. Moravská zemská knihovna Strukturální metadata ● digitální objekty tvoří souhrn dat a metadat, které je potřeba logicky provázat ● př. naskenovanou a metadaty opatřenou knihu tvoří: ○ soubor obrázků v různé kvalitě a různých formátech ○ xml soubor bibliografických metadat ve formátu MODS ○ xml soubor technických metadat ve formátu MIX ○ xml soubor administrativních metadat ve formátu PREMIS ○ xml soubor OCR ve formátu ALTO ● METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) ○ http://www.loc.gov/standards/mets/ ○ příklad
 21. 21. Moravská zemská knihovna Zpřístupnění digitálních dokumentů ● vystavení dokumentů online ○ v digitální knihovně ke čtení ○ ke stažení (e-books) ○ uložení na digitální nosič ● myslet na autorský zákon! ● uživatelská přívětivost prostředí ● dáváme dokumentům přidanou hodnotu (2.0 služby)
 22. 22. Moravská zemská knihovna Digitální knihovna ● úložiště digitálních dokumentů ● potřebuje pro svůj provoz všechny výše zmíněné typy metadat ● umožňuje vyhledávání a prohlížení dokumentů ● umožňuje správu dokumentů
 23. 23. Moravská zemská knihovna Archivace digitálních dokumentů ● archivuje se nejlepší kvalita obrázku a veškerá příslušející metadata ● uložení na disky (operativnější a rychlejší) nebo na pásky (pomalejší, ale bezpečnější) ● zálohování! ● kontrola přístupů ● LTP systémy
 24. 24. Moravská zemská knihovna Dlohodobá ochrana digitálních dat ● LTP systémy – softwarová ochrana ● bezpečná úložiště – hardwarová ochrana ● open source nástroje: ○ RODA, ARCHIVEMATICA, AIDA, MOPSEUS ● komerční řešení ○ Rosseta (ExLibris), SDB (Tessela),...
 25. 25. Moravská zemská knihovna Projekty
 26. 26. Moravská zemská knihovna Kramerius 4 ● digitální knihovna ● vývoj: NK, KNAV, MZK ● kramerius.mzk.cz ● novinky a plány: ○ virtuální sbírky a kolekce ○ uživatelské účty (možnost tvořit si osobní kolekce) ○ vylepšení GUI ○ lepší statistiky pro administrátory ● vývoj ● příklad
 27. 27. Moravská zemská knihovna Registr digitalizace ● zabránění duplicit při digitalizaci ● najdu zde centrálně to, co je digitalizované ● workflow digitalizace ● www.registrdigitalizace.cz ● vývoj
 28. 28. Moravská zemská knihovna Europeana ● cílem projektu je agregovat veškeré zdigitalizované kulturní dědictví z celé Evropy a jednotně zpřístupnit ● www.europeana.eu
 29. 29. Moravská zemská knihovna Trove – Národní knihovna austrálie ●kolaborativní opravy OCR u starých novin a časopisů ●zapojení široké veřejnosti do činnosti knihovny ●trove.nla.au/newspaper ●www.nla.gov.au/ndp/ ●info o projektu
 30. 30. Moravská zemská knihovna Impact ●cílem projektu je zlepšit kvalitu OCR a tak umožnit lepší vyhledávání v dokumentech ●http://www.impact-project.eu/home/ ●video
 31. 31. Moravská zemská knihovna What is on the menu? ● projekt NYPL ● knihovna zdigitalizovala na 12tis. obědových menu ● přepis jídelních lístků ● menus.nypl.or
 32. 32. Moravská zemská knihovna Digitalkoot – Národní finská knihovna ● historická periodika ● hraním hry opravujeme OCR ● přihlášení přes facebook ● www.digitalkoot.fi/en ● hra
 33. 33. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz Pavla Švástová pavla.svastova@gmail.com Děkuji za pozornost. Dotazy?

×