Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Presentation1
Next

1

Share

Liderstvo

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Liderstvo

 1. 1. Liderstvo Univerzitet Crne Gore Ekonomski fakultet Podgorica Organizaciono ponašanje 28.04.2011.
 2. 2. Zašto Liderstvo? 2
 3. 3. “Ako bi morali da izaberete samo jedan element koji kompaniju čini boljom, onda je to sigurno liderstvo!” Warren Bennis, konsultant i pisac 3
 4. 4. Vrijednost akcija dobro vođenih kompanija je u proteklih 10 godina porasla 900% dok je kod loše vođenih kompanija porasla samo *Institut za strateške promjene 74% 4
 5. 5. Kvalitet liderstva u kompanijama je zaslužan za najmanje 15-20% ukupnih performansi kompanije *HBS 5
 6. 6. Nedovoljno visok kvalitet liderstva je navedeno kao razlog za otkaz izvršnim direktorima u 73% slučajeva! 6
 7. 7. Šta je Liderstvo? 7
 8. 8. “Jedina definicija lidera je onaj koji ima sljedbenike” Peter Drucker 8
 9. 9. “Liderstvo je uticaj koji pojedinac ima na druge ljude – ništa više i ništa manje od toga!” John Maxwell 9
 10. 10. “Ako ono što radite inspiriše druge da sanjaju više, uče više, rade više i postanu bolji, onda ste vi lider!” 10
 11. 11. “Liderstvo, kao i plivanje, se ne može naučiti samo ako čitate o njemu!” Henry Mintzberg 11
 12. 12. Pa šta je u stvari Liderstvo? 12
 13. 13. 13
 14. 14. Liderstvo je karakter! 14
 15. 15. Lider stvara veze sa ljudima i među ljudima! 15
 16. 16. ...i pomaže im da bolje rade zajedno! 16
 17. 17. Šta čini DNK jednog lidera? 17
 18. 18. Motivacija i strast 18
 19. 19. Motivacija i strast Želja za vođstvom 19
 20. 20. Motivacija i strast Želja za vođstvom Integritet 20
 21. 21. Motivacija i strast Želja za vođstvom Integritet Samopouzdanje 21
 22. 22. Motivacija i strast Želja za vođstvom Integritet Samopouzdanje Inteligencija 22
 23. 23. Motivacija i strast Želja za vođstvom Integritet Samopouzdanje Relevantno Inteligencija Obrazovanje 23
 24. 24. A koje su uloge Lidera? 24
 25. 25. Lideri su inovatori 25
 26. 26. Lideri vode komunikaciju 26
 27. 27. Lideri se bave prodajom 27
 28. 28. Lideri rješavaju probleme 28
 29. 29. Lideri upravljaju kvalitetom 29
 30. 30. Lideri upravljaju vremenom 30
 31. 31. Lideri upravljaju hemijom 31
 32. 32. Lideri vode računa o brojevima 32
 33. 33. Lideri određuju ciljeve 33
 34. 34. Lideri upravljaju performansama 34
 35. 35. Lideri donose odluke 35
 36. 36. Lideri preuzimaju rizik 36
 37. 37. Koji su zadaci Lidera? 37
 38. 38. Stvaraju viziju 38
 39. 39. Stvaraju viziju Stvaraju timo ve 39
 40. 40. Stvaraju viziju Stvaraju timo ve Al oc aju ir za da tke 40
 41. 41. 41 tke Ra da za zv ija ir aju ju oc lju Al de ve Stvaraju timo viziju Stvaraju
 42. 42. 42 tke Ra da za zv ija ir aju ju oc lju Al de ve Mo tiviš uz apo Stvaraju timo slen e viziju Stvaraju
 43. 43. koja je razlika izme u menadzera i lidera? 43
 44. 44. Menadžeri • Zadržavaju status kvo • Prate situaciju • Alociraju resurse • Objašnjavaju ciljeve • Mjere rezultate • Prate trendove 44
 45. 45. Menadžer je navikao da upravlja resursima i posmatra ljude kao bilo koji drugi resurs 45
 46. 46. Menadžer je navikao da ga ljudi slijede! 46
 47. 47. “Kada ljudi napuštaju kompaniju, oni najčešće napuštaju menadžera!” Ken Blanchard 47
 48. 48. “Samo 36% zaposlenih smatra da top menadžment efikasno komunicira sa zaposlenima!” “Ovaj procenat pada na 26% kada se uzmu u obzir ljudi sa 15 ili više godina iskustva na radnom mjestu” “Samo 53% zaposlenih smatra da kompanija dobro informiše zaposlene o dešavanjima!” Izvor – Mercer Consulting 48
 49. 49. samo smatra da se njihovi menadzeri ponašaju u skladu sa vrijednostima kompanije 49
 50. 50. samo smatra da kompanija nagra uje ponašanje koje je u skladu sa vrijednostima kompanije 50
 51. 51. Lideri • Razmišljaju strateški • Gledaju unaprijed i stvaraju vizije • “Izazivaju” zaposlene • Motivišu • Inspirišu 51
 52. 52. Drvetu ne možete narediti da raste... ...ali mu možete pomoći! 52
 53. 53. Liderstvo je aktivnost, a ne pozicija! 53
 54. 54. Tražite talenat i potencijal 54
 55. 55. Komunicirajte! 55
 56. 56. Uključite sve! 56
 • ErvinPoljakovi

  Feb. 15, 2015

Views

Total views

1,987

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×