שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx

Jan. 19, 2023
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx
1 of 13

More Related Content

Featured

More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software

Featured(20)

שיעור 4 - המחלקה המתמטית וטבלת מעקב.pptx

Editor's Notes

  1. -5 5
  2. 30
  3. 15
  4. 256.0
  5. 8.0
  6. 57.0
  7. לא ניתן לדעת, מספר רנדומלי בין 0 ל 1
  8. לא ניתן לדעת, מספר רנדומלי בין 0 ל 10