Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wykorzystanie narzędzia "warsztaty" w Moodle

Anna Bąkała: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wykorzystanie narzędzia "warsztaty" w Moodle

 1. 1. Anna Bąkała Uniwersytet Łódzki Warsztaty Moodle
 2. 2.  Możliwości  Ograniczenia  Doświadczenia Warsztaty Moodle
 3. 3. Czego klient potrzebował… https://projectcartoon.com/cartoon/32
 4. 4.  miary rzetelności i trafności wzajemnej oceny  możliwości pobrania wszystkich oddanych plików przez nauczyciela  … czego brakuje?
 5. 5. Warsztaty vs Zadanie Warsztaty Zadanie V Wzajemna ocena/recenzja prac przez uczestników kursu X X Intuicyjność, łatwość dla początkującego Moodlera V V Wykorzystanie tabel ocen i skal ocen użytkownika V X Możliwość pobrania wszystkich prac studentów V V Udostępnienie studentom przykładu - wzorca X
 6. 6. W literaturze
 7. 7.  Cel: określenie praktyczności Warsztatów  mniej pracy w ocenianiu???  Interakcja, zaangażowanie  Grupa: 128 studentów kierunków ekonomicznych  Zadanie do wykonania: prezentacja nieliniowa (Prezi)  Wytyczne: opisane w formie punktów  kryteria oceny (m.in. skala Likerta) Eksperyment
 8. 8. • Opis, instrukcje, formularz ocenKonfiguracja • Instrukcje, alokacjaPrzesyłanie prac Ocena, wzajemna recenzja • Ocena za pracę, ocena za ocenę/recenzję • Podsumowanie Przeliczanie ocen Zamknięcie Fazy Warsztatów
 9. 9.  Jak przesłać link?  Do kiedy…?  To już…?  Efekt:  2 osoby nie przesłały prac,  12 osób nie oceniło prac. Problemy
 10. 10. Co widzi prowadzący
 11. 11. Co widzi prowadzący
 12. 12. Co widzi student:
 13. 13. Co to oznacza https://ramblingsofannqt.files.wordpress.com/2014/11/tired-teacher.jpg
 14. 14.  niech będzie pięknie!  inne spojrzenie na Warsztaty Moodle A miało być pięknie…
 15. 15.  Większa staranność wykonanych prac  Zaspokojenie ciekawości („w końcu widzę prace innych”)  Możliwość porównania pomysłów  Dyskusja (!) Wyniki – opinie studentów
 16. 16.  Większa staranność wykonanych prac  Wzrost zaangażowania (m.in. raporty aktywności)  Początkowo duży nakład pracy prowadzącego  Wprawa  oszczędność czasu  It’s all about sharing Wyniki – obserwacje prowadzącego
 17. 17.  Scenariusz Warsztatów  Argumentacja  Motywowanie  Przedstawienie korzyści  Bilans korzyści – czas! Rola prowadzącego
 18. 18. WNIOSKI
 19. 19.  Ciekawa forma urozmaicenia zajęć (blended learning)  Aktywizują, dyscyplinują  Nie wyręczą nauczyciela w ocenianiu (mogą, ale…)  Zwiększają zaangażowanie Warsztaty Moodle – wnioski
 20. 20. warsztaty...
 21. 21. warto...

×