Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle w nauczaniu Akademickiego Angielskiego dla Inżynierów w Politechnice Łódzkiej - sukces czy nie?

Joanna Miłosz-Bartczak: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle w nauczaniu Akademickiego Angielskiego dla Inżynierów w Politechnice Łódzkiej - sukces czy nie?

 1. 1. MOODLE W NAUCZANIU AKADEMICKIEGO ANGIELSKIEGO DLA INŻYNIERÓW W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ - SUKCES CZY NIE? Mgr Joanna Miłosz- Bartczak joanna.milosz-
 2. 2. OFERTA PROGRAMÓW W J. ANGIELSKIM W CKM PŁ • Architektura • Biotechnologia • Inżynieria Biomedyczna • Biznes i Technologia • Informatyka • Mechanika Maszyn • Telekomunikacja
 3. 3. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W CKM PŁ 4 Semestry w Cyklu Akademicki Angielski dla Inżynierów Sem. I Bizesowy Angielski dla Inżynierów 1 Sem. II Biznesowy Angieski dla Inżynierów 2 Sem. III Semestr Projektowy Sem. IV
 4. 4. AKADEMICKI ANGIELSKI DLA INŻYNIERÓW Rozwijanie języka specjalistycznego, umiejętności komunikacyjnych do studiowania dyscyplin inżynierskich, 4 sprawności językowych na poziomie B2/C1 oraz korzystania dla celów akademickich z oprogramowania komputerowego i źródeł internetowych. 30 h/sem. I Semestr 12-15 Studentów 2 ECTS Pracownie komputerowe
 5. 5. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Po ukończeniu kursu student potrafi: 1. właściwie interpretować i streszczać ustne i pisemne wypowiedzi akademickie, związane ze studiowanym kierunkiem, 2. efektywnie komunikować się z użyciem właściwych form gramatycznych w różnorodnych sytuacjach życia akademickiego, 3. pisać teksty z wykorzystaniem rejestrów językowych, formatów i frazeologii typowych dla tekstów akademickich związanych ze studiowaną dziedziną, 4. przygotować i przedstawić prezentację multimedialną związaną ze studiowaną dziedziną, 5. efektywnie korzystać dla celów akademickich z oprogramowania komputerowego i źródeł internetowych.
 6. 6. ELEMENTY OCENY KOŃCOWEJ Ocena bieżąca 40% Obecność, testy, aktywny udział w zajęciach, obserwacje nauczyciela Wypowiedź ustna 30% Prezentacja (wstęp, slajd, zakończenie) Wypowiedź pisemna 30% Raport techniczny (abstrakt, opis procesu, zakończenie)
 7. 7. STRONA GŁÓWNA (OGÓLNIE O KURSIE, STREFA PROWADZĄCYCH PRZEDMIOT
 8. 8. ZINTEGROWANIE Z GOOGLE DRIVE, ZMODYFIKOWANY INTERFACE
 9. 9. STREFA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO (MEDIA, QUIZY, LINKI, INFO DLA STUDENTA)
 10. 10. PODZIAŁ WG. SPECJALNOŚCI (PRZYDATNE LINKI, TUTORIALE)
 11. 11. PREZENTACJE (BENCHMARKING, AUTOMATYCZNA OCENA W DZIENNIKU OCEN, INFO ZWROTNE)
 12. 12. RAPORT (BENCHMARKING, OCENIANY ELEKRONICZNIE, AUTOMATYCZNE OCENY W DZIENNIKU OCEN, INFO ZWROTNE)
 13. 13. RAPORT
 14. 14. ANKIETA - PYTANIA OGÓLNE Do you value having recorded presentations? 90% Do you value receiving grades and feedback on-line? 100% Has WIKAMP helped you communicate with your instructor in a more approachable way? 65% Has WIKAMP helped you develop your writing skills (report) in a more effective way? 55%
 15. 15. DODATKI

×