Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle – o wartości szkoleń koleżeńskich

Anna Turula: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle – o wartości szkoleń koleżeńskich

 1. 1. Moodle: o wartości szkoleń koleżeńskich Anna Turula Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 2. 2. Jak?
 3. 3. Jak? 1x / 2 tygodnie: Moodle 1x / miesiąc: inne 2014-2015 i 2015-2016
 4. 4. O co zapytałam po? Szkolenia … 1) … były dla mnie ważne ze względu na rozwój zawodowy. 2) … były dla mnie ważne ze względu na rozwój osobisty. 3) … pozwalały dobrze się bawić. 4) … wymuszały wyjście ze strefy komfortu. 5) … dawały mi poczucie przynależności do grupy. 6) … dawały mi poczucie, że mogę o wszystko swobodnie pytać. 7) … dawały mi poczucie, że nie ma nic złego w tym, że się czegoś nie wie. 8) … w grupie dodawały mi motywacji. 9) … były dobrze zaplanowane. 10) … były dobrze prowadzone. 11) … były dla mnie jasne pod względem instrukcji. 12) … oferowały jasne, przydatne handouty.
 5. 5. Co odpowiedzieli uczestnicy? (N=13)
 6. 6. Co odpowiedzieli uczestnicy? (N=13) „Widać, że wykładowcy dzielili się swoją pasją, a nie traktowali e-learningu jako 5% zła koniecznego” „Mam wrażenie, że w e-learningu fun jest bardzo istotny. Do tego specyficzny geekowski humorek prowadzących. Ożywcze :)” „Czułam, że mam prawo do niewiedzy i uczenia się na błędach. A Nasza Pani stała koło piaskownicy i pilnowała, żeby nic nam się nie stało :)” „Prowadzący: siła spokoju bernardyna”
 7. 7. Co odpowiedzieli uczestnicy? (N=13) „Dawno nie widziałam tylu pozytywnych osób. Jako odtrutka na wypalenie zawodowe - bezcenne... ” „Mam wrażenie, że sieć przyciąga określony typ dydaktyków i wzmacnia w nich pewne - pozytywne - tendencje.” „Pozytywny przykład innych, wymiana zdań -- bezcenne.” „Atmosfera szkoleń była bardzo dobra.” „Nie było nic złego w tym, że się czegoś nie wie. I zawsze można było zapytać.”
 8. 8. moodle.up.krakow.pl  nf2.moodle.up.krakow.pl 2013 Kursy na platformie: 3 Nauczyciele: 2 Szkolenia: ECKUM UP Zadowolenie ze szkoleń: niskie Ocena własnych umiejętności cyfrowych: niska 2016 Kursy na platformie: 82 Nauczyciele: 29 Szkolenia: koleżeńskie Zadowolenie ze szkoleń: wysokie Ocena umiejętności własnych: nie badano
 9. 9. Dlaczego to się udało? https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/11/11/11/05/question-1038491_960_720.jpg
 10. 10. Dynamika stosunków społecznych w grupie Google, projekt Aristotle (2012) The ‘who’ part of the equation didn’t seem to matter.’ https://static01.nyt.com/images/2016/02/28/magazine/28mag- teams1-copy/28mag-teams1-facebookJumbo-v2.jpg
 11. 11. Normy społeczne (grupowe) Psychologia społeczna: przepisy określające, w jaki sposób powinien zachowywać się lub nie powinien zachowywać się członek danej społeczności czy grupy.
 12. 12. Normy społeczne (grupowe) http://static1.squarespace.com/static/5143575ae4b09c4e1bd23b94/t/56e3150 407eaa05b7073b370/1457722656759/
 13. 13. Dynamika stosunków społecznych w grupie Carnegie Mellon, MIT & Union College: projekt Collective IQ (2008-2010)
 14. 14. Normy społeczne (grupowe) 2 cechy wspólne „dobrych” grup: 1) Podobny (dla wszystkich członków) czas wypowiedzi (norma dot. zabierania głosu) 2) Wysoka „średnia wrażliwość społeczna” (empatia!!!)
 15. 15. Bezpieczeństwo psychologiczne 1) Podobny (dla wszystkich członków) czas wypowiedzi (norma dot. zabierania głosu) 2) Wysoka „średnia wrażliwość społeczna” (empatia!!!) 1+2 = bezpieczeństwo psychologiczne = kontekst społeczny, w którym nie boimy się podejmować ryzyka http://www.nicheconsulting.co.nz/images/psychometric _testing_reduces_recruitment_risk.jpg
 16. 16. Jak to osiągnąć?
 17. 17. Jak to osiągnąć?
 18. 18. Jak to osiągnąć? Garrison (2011): decydująca rola kadry zarządzającej średniego szczebla

×