Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle MOOCS w projekcie SP4CE

Anna Grabowska, Ewa Kozłowska: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moodle MOOCS w projekcie SP4CE

 1. 1. MOODLE MOOCS W PROJEKCIE SP4CE (PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) VII Polski MoodleMoot 2016, 19-20 maja 2016 r., Podlesice - Częstochowa Dr inż. Anna GRABOWSKA Ewa KOZŁOWSKA This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1
 2. 2. SP4CE - wprowadzenie Projekt SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020: Poprawa jakości oraz efektywności szkolenia zawodowego, podnoszenie jego atrakcyjności i adekwatności; Zwiększanie kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. 2
 3. 3. SP4CE - cele Ustanowienie ścisłej współpracy między partnerami projektu poprzez wymianę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów, szkół i firm (organizacji biznesowych). Wykorzystanie doświadczeń i rezultatów wybranych projektów programu uczenie się przez całe życie. 3
 4. 4. SP4CE - rezultaty 1. Portal SP4CE - platforma informatyczna wspierająca proces uczenia się. 2. Koncepcja pedagogiczna wykorzystania platformy SP4CE. 3. Przewodnik dla konsultantów. 4. Przewodnik dla mentorów. 5. Ogólny przewodnik. 4
 5. 5. SP4CE - partnerzy 1. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (Polska) 2. PRO-MED sp. z o.o. (Polska) 3. IDEC (Grecja) 4. ASTRA (Słowacja) 5. TUKE (Słowacja) 6. TREBAG (Węgry) 5
 6. 6. SP4CE – strona informacyjna 6
 7. 7. Zalety Moodle MOOC w SP4CE Darmowy Ogólnodostępny Online Praca we własnym tempie, w wolnym czasie Podniesienie umiejętności obsługi platformy Moodle Możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami Moodle 7
 8. 8. Udział partnerów projektu SP4CE w szkoleniach MOOC Moodle MOOC 7, 1 – 28.11.2015 Teaching with Moodle (Jan), 17.01 – 17.02.2016 Uczestnicy projektu SP4CE otrzymali łącznie 5 certyfikatów ukończenia szkoleń MOOC Na spotkaniu partnerskim w Koszycach przekazano zaproszenie na szkolenie Moodle MOOC 8, 1-30.05.2016 8
 9. 9. Wykorzystanie MOOC w SP4CE Podniesienie umiejętności posługiwania się systemem LMS Moodle. Stworzenie prototypowej wersji pokojów nauki. Przygotowanie krótkich filmów szkoleniowych dotyczących narzędzi Moodle oraz obsługi pokojów nauki. Testowanie oraz ocena narzędzi Moodle przez 16 uczestników z 4 krajów partnerskich. 9
 10. 10. Pokoje nauki http://sp4ce.moodle.pl/ 10
 11. 11. Pokoje nauki (PRO-MED, PIAP) 11
 12. 12. Przykładowy pokój nauki (PRO-MED) This project has been funded with support from the European Commission. 12
 13. 13. Przykładowy film szkoleniowy opracowany w ramach MM7 13
 14. 14. Przykładowy film szkoleniowy opracowany w ramach MM8 14
 15. 15. Ocena narzędzi Moodle 15
 16. 16. „Zamów pokój nauki” Docelowo decyzja wyboru narzędzi wykorzystywanych w pokojach nauki należeć będzie do lokalnych konsultantów oraz nauczycieli, którzy będą mieli możliwość zamawiania wybranej konfiguracji pokoju nauki (m.in. język, sposób zapisów, dostęp dla gości, narzędzia komunikacji). 16
 17. 17. Portal SP4CE w 5 językach http://sp4ce.eu/ 17
 18. 18. Lokalni administratorzy Administratorzy platformy sp4ce.eu Administratorzy pokojów nauki sp4ce.moodle.pl 18 Name Institution Country Status Anna Czaja PRO-MED Poland Main ADM Dana Palova TUKE Slovakia Local ADM Olga Anagnostaki IDEC Greece Local ADM Anna Grabowska PRO-MED Poland Local ADM Jacek Zieliński PIAP Poland Local ADM Gabriella Kengyel TREBAG Hungary Local ADM Name Institution Country Status Anna Grabowska PRO-MED Poland Main ADM Dana Palova TUKE Slovakia Local ADM Olga Anagnostaki IDEC Greece Local ADM Ewa Kozłowska PG Poland Local ADM Jacek Zieliński PIAP Poland Local ADM Gabriella Kengyel TREBAG Hungary Local ADM
 19. 19. 19 Dziękujemy za uwagę, czekamy na pytania ewakozlowska-sopot@wp.pl anka.grabowska@gmail.com This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

×