Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Między forum a wideokonferencją: asynchroniczna komunikacja audiowizualna w nauczaniu języków

Bogumił Ucherek: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Między forum a wideokonferencją: asynchroniczna komunikacja audiowizualna w nauczaniu języków

  1. 1. Między forum a wideokonferencją: asynchroniczna komunikacja audiowizualna w nauczaniu języków Bogumił Ucherek Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  2. 2. E-learning w WSF • m.in. ok. 100 kursów praktycznej nauki języka • kursy autorskie na poziomie akademickim Zapotrzebowanie • możliwie autentyczna komunikacja w języku obcym • preferowane aktywności asynchroniczne Trudności • niewielka skala wdrożeń w krajowych uczelniach partnerskich • studia filologiczne na zagranicznych uczelniach partnerskich – brak kursów PNJ Kontekst 2
  3. 3. • „forum” z „postami” audio/video • pozwala wielu użytkownikom nagrywać komentarze audio/video do wcześniej zamieszczonych przez nauczyciela multimediów 3 Voicethread
  4. 4. • łatwa integralność z Moodlem (standard LTI, aktywność typu „moduł zewnętrzny”) • łatwe zamieszczanie multimediów przez nauczyciela • 5 sposobów komentowania • możliwość skomentowania wybranej wypowiedzi • możliwość rysowania i zaznaczania • ćwiczenie na ocenę 4 Funkcjonalności
  5. 5. • część wypowiedzi odczytywana • brak blokady komentarzy tekstowych • problemy techniczne po stronie studentów • konfiguracja mikrofonu • zezwolenia przeglądarki • rozwiązanie płatne ($60 nauczyciel, $2 student / rocznie) 5 Problemy
  6. 6. • indywidualne komentarze nt. zamieszczonego materiału • dyskusja grupowa nad zamieszczonym materiałem • ćwiczenia typu: wywiad, rozmowa telefoniczna • audiodeskrypcja • wideoprezentacja + pytania i odpowiedzi • metodyka nauczania: tworzenie własnego modułu 6 Przykłady zastosowań
  7. 7. Efekt zbliżony do konwersacji przy jednoczesnej elastyczności nauczania asynchronicznego 7 Podsumowanie

×