Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lekcja w służbie GOPRu

Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lekcja w służbie GOPRu

 1. 1. Lekcja w służbie GOPR Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz Centrum e-Learningu AGH Moodle Moot, 19-20 maja 2016, Podlesice
 2. 2. szkolenia praktyczne w terenie
 3. 3. kursant - ratownik trener/autor - ratownik
 4. 4. środowisko pracy
 5. 5. zestaw rekomendacji - LEKCJA
 6. 6. łatwa nawigacja
 7. 7. autentyczne historie z akcji ratowniczych
 8. 8. autentyczne multimedia
 9. 9. pytania w lekcjach
 10. 10. realny problem do rozwiązania
 11. 11. Osoba poszukiwana znajduje się w miejscach oznaczonych na mapie punktami od 1 do 3. Dopasuj do każdego z tych punktów metodę poszukiwawczą (lista), dzięki której najskuteczniej dałoby się znaleźć osobę będącą się w danym miejscu. 1 2 3 2 3 pies na otwartą przestrzeń | patrol pieszy | quad | z powietrza
 12. 12. pytania - stopklatka w procesie uczenia się
 13. 13. spersonalizowana informacja zwrotna
 14. 14. Odpowiedź prawidłowa! W poszukiwaniach metoda dochodzeniowa stosowana jest zawsze. Samo przyjęcie zgłoszenia jest już wdrożeniem dochodzenia w działaniach.
 15. 15. To jest zła odpowiedź! Ale nie przejmuj się. Przeczytaj uważnie poprzedni rozdział i spróbuj jeszcze raz 
 Uwaga zwróć uwagę na różnicę pomiędzy wariantami A i B, zapamiętaj kiedy je stosujemy Aby łatwo było zapamiętać mamy kierunek (linię) -> rozprowadzamy zespoły z linii mamy tylko PLS (punkt) -> startujemy z punktu
 16. 16. zdefiniowana ścieżka uczenia się
 17. 17. zmiana struktury + re-use
 18. 18. czy lekcja się sprawdziła?
 19. 19. wnikliwe czytanie materiałów (83%) pomoc w zapamiętaniu informacji (89%)
 20. 20. lekcje jako symulacje akcji ratowniczych
 21. 21. opracowanie: Karolina, Beata, Agnieszka grafiki wykorzystane w prezentacji: The Noun Project https://thenounproject.com (Hans, Daouna Jeong, Arthur Shlain, Brady Clark, Rflor, ayyajiwala, Luis Prado, kim, Abby Milberg, Vicons Design, Chiara Rossi, amy chiang, indygo, misirlou, Larisa Skosyrska, johanna, Jems Mayor)

×