Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JEST MOC! czyli o pracy zespołowej na Moodle’u

Monika Brząkała, Anna Daniel: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JEST MOC! czyli o pracy zespołowej na Moodle’u

 1. 1. JEST MOC! czyli o pracy zespołowej na Moodle’u Anna Daniel, Monika Brząkała, Joanna Markowska Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 2. 2. Nasze pierwsze kursy Etykieta Strona Forum Filmy instruktażowe Strona Etykieta Forum 1 Forum 2 Głosowanie 1 Quiz 1 Filmy instruktażowe Quiz 2 Słownik 1 Strona Etykieta Forum 1 Forum 2 Czat 1 Quiz 1 Zadanie 1 Głosowanie 1 Quiz 2 Strona Słownik 1 Głosowanie 2 Ćwiczenia aktywizująco-motywujące Ćwiczenia aktywizująco-motywujące Zadanie 2 Głosowanie 3 Filmy instruktażowe Ćwiczenia aktywizująco-motywujące Forum 3 Forum 4 Strona Forum 5 Filmy instruktażowe Zadanie 3 Zadanie 4 Warsztaty Czat 2 Quiz 3 Quiz 4 Słownik 2 Zadanie 5 Ankieta Obecne kursy 2006 2016
 3. 3. 2012/2013 C12 5-19 grup po 4-5 osób Strona Książka Linki do pobrania aplikacji Project + – Narzucone narzędzie (aplikacja do zarządzania projektem). Zespoły samodzielnie ustalają cel, formę i produkt finalny, mając podaną jedynie tematykę (hasło) projektu Rytm wynikający ze specyfiki zarządzania projektem. Cel: poznanie aplikacji, odtworzenie procesu pracy zespołowej w oparciu o zadane wytyczne 2013/2014 C13 8-21 grup po 5-6 osób Strona Mp4 (filmik wprowadzający) PRODUKT FINALNY Serial Temat ogólny określony na poziomie kierunku, na poziomie zespołu ściśle określone warunki początkowe i końcowe dla odcinków, określony produkt końcowy (serial) 2014/2015 C14 14 i 99 grup po 5-6 osób Strona Książka Załączniki pdf Gra miejska Podany tytuł gry (inny dla każdego zespołu), określony rodzaj gry (samoobsługowa) 2015/2016 C15 13 i 79 grup po 5-6 osób Strona Książka Propozycja bazy graficz- nej i muzycznej, aplikacji do obróbki filmowej), pisania scenariuszy Reklama audio i audio video Podana kategoria reklamy w przypadku reklamy radiowej oraz lokowanie produktu przy audio video Projekt podzielony na zależne od siebie etapy: oddanie jednego umożliwia przystąpienie do pracy nad kolejnym Cel: przygotowanie konkretnego produktu finalnego przy wykorzystaniu dowolnych narzędzi, podanych ogólnych wytycznych/sugestii 2011/2012 C11 5-20 grup po 4-5 osób Strona Załączniki pdf Witryna internetowa Prezentacja | Poster Z góry narzucone narzędzie, określona forma projektu, temat i produkt końcowy Rytm pracy dowolny, stymulowany raportowaniem Cel: poznanie narzędzia, zgromadzenie materiałów, przygotowanie produktu opartego na wykorzystaniu funkcjonalności narzędzia O s o b n e k u r s y d l a k a ż d e g o z k i e r u n k ó w Wspólne zasoby (dwa kursy) dla wszystkich kierunków
 4. 4. 2011/2012 C11 Głosowanie >wybór zespołu Forum >wybór lidera Forum LIDERÓW Forum KRONIKARZY ___ Moodle Google apps Programy graficzne, do tworzenia prezentacji 2012/2013 C12 Forum >wybór lidera Głosowanie >wybór zespołu Forum LIDERÓW Forum grupy (xilość grup) Prześlij plik ___ Moodle Google apps Oprogramowanie specjalistyczne do zarządzania projektem Aplikacje niezbędne do przygotowania projektu 2013/2014 C13 Automatyczny podział na grupy Forum >autoprezentacja na lidera Głosowanie >wybór lidera Forum LIDERÓW > propozycje tytułu serialu Forum grupy Głosowanie > wybór tytułu serialu Prześlij plik >scenariusz trailera Prześlij plik > trailer Głosowanie na najlepszy trailer Głosowanie > oświadczenie dotyczące praw autorskich Prześlij plik >scenariusz odcinka Prześlij plik (odcinek) ___ Moodle Aplikacja do pisania scenariuszy Programy graficzne, do obróbki filmowej i dźwię- kowej, edytor tekstowy Baza graficzna i muzyczna 2014/2015 C14 Automatyczny podział na grupy Forum >autoprezentacja na lidera Głosowanie >wybór lidera Forum LIDERÓW Forum grupy (grupy przydzielone do dyskusji) Czat grupy Czat liderów Forum Dobrej Wróżki Prześlij plik (zad 1. pierwsze pomysły) Prześlij plik (zad 2.) Głosowanie >potwierdzenie symulacji gry w terenie Prześlij plik (zad 3. gotowy scenariusz) Prześlij plik (zad 4. promocja gry) Głosowanie (wybór terminu zaliczenia pracy zespołowej) Prześlij plik (prezentacja produktu finalnego) ___ Moodle Aplikacja do pisania scenariuszy Programy graficzne, do tworzenia prezentacji, obróbki filmowej, edytor tekstowy 2015/2016 C15 Automatyczny podział na grupy Forum >autoprezentacja na lidera Głosowanie >wybór lidera Forum LIDERÓW Forum grupy (grupy przydzielone do dyskusji) Czat grupy Czat liderów Forum Dobrej Wróżki Głosowanie > wybór 1 z 3 kategorii reklamy Prześlij plik – scenariusz reklamy radiowej Prześlij plik – gotowa audio reklama Prześlij plik – scenariusz filmu z lokowaniem produktu Głosowanie > oświadczenie dotyczące praw autorskich Prześlij plik >gotowy film ___ Moodle Aplikacja do pisania scenariuszy Programy graficzne, do obróbki filmowej i dźwię- kowej, edytor tekstowy Baza graficzna i muzyczna
 5. 5. 2011 2012 2013 2014 2015 • rezygnacja z narzucania ról w zespole (za wyjątkiem Lidera i Kronikarza) • Forum LIDERÓW • rezygnacja z funkcji Kronikarza – przekazanie całej odpowiedzialności, w tym sprawozdawczej, na Lidera • wprowadzenie forum grupy do komunikacji członków zespołu • automatyczny podział na grupy, wybór lidera zależny od studentów • Forum – Autoprezentacja na lidera • Głosowanie (wybór lidera) • filmik jako dynamiczna forma przekazywania treści, instrukcji do zadań (obok strony i książek) • Forum tytułu serialu oraz Głosowanie na tytuł> wprowadzenie studentów w tematykę zadania, aktywowanie studentów, poczucie decyzyjności • Prześlij plik (scenariusz trailera, trailer, scenariusz odcinka, odcinek) – systematyczna aktywność studentów, realizacja kolejnych etapów złożonego projektu, dla prowadzącego – sprawdzenie i ocena każdego etapu • Głosowanie na najlepszy trailer – zestawienie efektów pracy wszystkich grup, inspiracja do potencjalnych zmian • Głosowanie - oświadczenie dotyczące praw autorskich • 1 kurs pracy zespołowej dla wszystkich kierunków • Forum Dobrej Wróżki – forum wsparcia do kontaktu wszystkich studentów • Czat liderów – dodatkowa ścieżka komunikacji pomiędzy liderem a prowadzącym • Czat grupy – dodatkowa ścieżka komunikacji wszystkich studentów w grupach • Prześlij plik (pierwsze pomysły, scenariusz samoobsługowej gry miejskiej, materiały promocyjne) • Głosowanie potwierdzenie symulacji gry w terenie • Głosowanie wybór terminu zaliczenia pracy zespołowej • Prześlij plik prezentacja produktu finalnego • Warsztaty jako dodatkowa forma oceniania prac • Głosowanie – wybór 1 z 3 kategorii reklamy • Prześlij plik (scenariusz reklamy radiowej, reklama audio, scenariusz filmu z lokowaniem produktu, film z lokowaniem produktu)
 6. 6. 2011/2012 C11 2012/2013 C12 • zawartość merytoryczna • oprogramowanie graficzne • zasady kompozycji • język • umiejętność wykonania prezentacji, witryny internetowej i posteru • komunikacja i raportowanie • tworzenie zespołu • podejmowanie decyzji • rozwiązywanie problemów • zachowanie w sytuacjach konfliktowych • budowanie konsensusu • spotkania i twórcze dyskusje • terminowość 2013/2014 C13 2014/2015 C14 2015/2016 C15 • zawartość merytoryczna • oprogramowanie graficzne • zasady kompozycji • znajomość rodzajów licencji i prawa autorskiego • język • umiejętność wykonania prezentacji • umiejętność formatowania tekstów • umiejętność znalezienia i wykorzystania odpowiednich aplikacji • umiejętność spełnienia kryteriów technicznych projektu • komunikacja i raportowanie • tworzenie zespołu • podejmowanie decyzji • rozwiązywanie problemów • zachowanie w sytuacjach konfliktowych • budowanie konsensusu • spotkania i twórcze dyskusje • terminowość • systematyczność WIEDZAUMIEJĘTNOŚCIKOMPETENCJESPOŁECZNE
 7. 7. 2011/2012 C11 + prosta idea + sprecyzowany temat i produkt finalny – temat nie wymagający kreatywności – zaangażowanie na poziomie przeciętnym – narzucony podział na role +/– dokumentacja pracy wymuszona terminami – średnia kreatywność skupienie studentów na efekcie końcowym – nieodnotowany przepływ informacji przy małym wsparciu ICT + przeciętne zaangażowanie prowadzącego przez cały okres trwania projektu 2012/2013 C12 – skomplikowana idea – sprecyzowany temat, niesprecyzowany produkt finalny + temat - wyzwanie, wymaga kreatywności – zaangażowanie na poziomie przeciętnym + brak narzuconego podziału na role + dokumentacja pracy naturalnie wymuszona raportowaniem – niska kreatywność skupienie studentów nad technologią pracy w projekcie +/– wymuszony przepływ informacji przy dużym wsparciu ICT – ponadprzeciętne zaangażowanie prowadzącego (początek semestru i w tzw. kamieniach milowych) 2013/2014 C13 2014/2015 C14 2015/2016 C15 + „nieoczywista” idea + sprecyzowany temat i produkt finalny + temat sam stymuluje kreatywność + zwiększone zaangażowanie + brak narzuconego podziału na role +/– dokumentacja pracy wymuszona terminami + duża kreatywność skupienie studentów na oddaniach cząstkowych i efekcie końcowym + intensywny przepływ informacji przy b. dużym wsparciu ICT +/– ponadprzeciętne zaangażowanie prowadzącego (przygotowanie projektu, kamienie milowe, zakończenie)
 8. 8. • większa dynamika przebiegu kursu • większa decyzyjność studentów • zwiększona interakcja • coroczna zmiana tematyki i formy projektu – wyzwanie i sprawdzian kreatywności • poczucie odpowiedzialności lidera za całokształt projektu • współpraca w zespołach • systematyczna aktywność studentów • studenci muszą stawić czoła innym problemom tj. sformułowanie prawidłowego komunikatu czy samoorganizacja wewnątrz grup • temat „niezgodny” z programem kursu • dobrze przemyślany kurs (praca zespołowa realizowana równolegle z programowym materiałem) • wymaga systematyczności • wymaga konsekwencji w realizacji wcześniej zaprojektowanego scenariusza • coroczna zmiana tematyki i formy projektu wymaga dużego nakładu pracy, w tym wcześniejszego testowania rozwiązań, narzędzi, aplikacji • brak monotonii, schematu w kursie pomimo tego, że merytorycznie są to takie same kursy • jeden wspólny kurs dla kierunków to oszczędność czasu przeznaczonego na obsługę kursu student
 9. 9. Dziękujemy za uwagę. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

×