Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instructional Design w e-learningu - najlepsze praktyki

Piotr Peszko: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Instructional Design w e-learningu - najlepsze praktyki

 1. 1. INSTRUCTIONAL DESIGN 
 najlepsze praktyki
 2. 2. Dydaktyk aplikacji multimedialnych Przetwarza materiały dydaktyczne w formę multimedialną… … wskazuje przy pomocy jakich rozwiązań multimedialnych można uzyskać zaplanowaną przez autora postać kursu, 
 a następnie opracowuje wersję elektroniczną kursu. Metodyk edukacji na odległość Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest organizowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego. 
 
 Wykonywanie zawodu metodyk edukacji na odległość wymaga dobrej koordynacji wzrokowo- ruchowej, zręczności rąk, rozróżniania barw,
 3. 3. Dydaktyk aplikacji multimedialnych Przetwarza materiały dydaktyczne w formę multimedialną… … wskazuje przy pomocy jakich rozwiązań multimedialnych można uzyskać zaplanowaną przez autora postać kursu, 
 a następnie opracowuje wersję elektroniczną kursu. Metodyk edukacji na odległość Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest organizowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego. 
 
 Wykonywanie zawodu metodyk edukacji na odległość wymaga dobrej koordynacji wzrokowo- ruchowej, zręczności rąk, rozróżniania barw…
 4. 4. nie ma takiego zawodu
 5. 5. Projektowanie wyciąga z bylejakości
 6. 6. Projektowanie uwalnia potencjał
 7. 7. Projektowanie usprawnia komunikację
 8. 8. 10 NAJLEPSZYCH PRAKTYK
 9. 9. 01. House of Lean wartość zarządzanie szacunekdoodbiorcy przepływ innowacje(Gemba) ciągłeulepszanie
 10. 10. 02. Serious Learning Manifesto
 11. 11. 03. Briefing Star Co? Dlaczego? Kto? PytanieZdanie
 12. 12. 04. Think inside the box
 13. 13. 05. Persona
 14. 14. 06. Strategiczna Karta Szkolenia
 15. 15. 07. Action mapping
 16. 16. 08. Storyboard
 17. 17. 09. Learning Battle Cards
 18. 18. 10. Plan strategiczny (MSI) ID
 (0-6 mcy) Prototypowanie 
 (0,5 - 2 lata) Planowanie kolejnych generacji
 (2-3 lata) ★ nowe szkolenie
 ★ benchmark z innymi szkoleniami
 ★ analiza potrzeb nowe szkolenia
 nowe modalności
 badanie cech i planowanie zmian
 użyteczność
 dostępność plan inwestycji w nowe technologie
 mapa drogowa metod rozwojowych
 badania i inwestycje 
 w nowe technologie
 19. 19. 01. House of Lean
 02. Serious Learning Manifesto
 03. Briefing Star
 04. Think inside the box
 05. Persona
 06. Strategiczna Karta Szkolenia
 07. Action mapping
 08. Storyboard
 09. Learning Battle Cards
 10. Plan strategiczny (MSI)

 20. 20. Case Study: ID na studiach dla UP
 21. 21. Case Study: ID na warsztatach
 22. 22. Case Study: ID na podyplomówce e-learning To taka moja próba odczarowania łaciny Chciałam, żeby uczestnik szkolenia był jego bohaterem (Twoja wskazówka z zajęć), a po drugie, żeby najpierw była zabawa, fun, a w tym przemycona była konkretna wiedza. Nie mając zielonego pojęcia o sprawach technicznych narysowałam obrazki wzorując się na tutorialach znalezionych w necie, zwykłym czarnym pisakiem na kartce, zeskanowałam w .jpg, a potem zamieniłam na wektor i takie obrazki pokolorowałam 
 w programie InkScape. Bogusława Frontczak, Studentka eLearningu na WSE
 23. 23. Kultura projektowania skupienie na doświadczeniach użytkownika, zwłaszcza w aspekcie emocjonalnym 
 stworzenie modeli, które pozwalają badać złożone problemy, 
 używanie prototypów do próbowania nowych rozwiązań
 popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków.
 24. 24. Polecam
 25. 25. Nasze interakcje z technologiami muszą być intuicyjne i przyjemne. Empatia, eksperymentowanie, zmysł projektowania i umiejętności analityczne pomagają stworzyć dobry Instructional Design.

×