Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-Learning w szkole integracyjnej

Marzanna Nowacka-Duda: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-Learning w szkole integracyjnej

 1. 1. Wykorzystanie technologii IT w kształceniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. 2. Videokonferencje Innowacja pedagogiczna Blended-learning w nauczaniu indywidualnym uczniów w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu
 3. 3. W trakcie trwania lekcji
 4. 4. Praca na platformie e-learningowej Innowacja pedagogiczna Wspomaganie procesu kształcenia uczniów w oddziałach integracyjnych poprzez wykorzystanie e-learningu w Liceum Ogólnokształcącym nr XXX i Technikum nr 14, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu
 5. 5. Kursy e-learningowe
 6. 6. Wspomaganie procesu kształcenia poprzez korzystanie z uatrakcyjniających lekcje materiałów umieszczonych na szkolnej platformie
 7. 7. Wspomaganie jako forma powtarzania większych części materiału: Uczeń ma do dyspozycji różnorodne zasoby: • skrypty (z treścią merytoryczna lekcji) • filmy • pliki audio • quizy • krzyżówki, itp. • słowniki pojęć do lekcji, działu, przedmiotu – sam tworzy naukowy język danej dyscypliny wiedzy (wszystko w jednym miejscu)
 8. 8. Wspomaganie jako forma zaliczania materiału w sytuacji długiej nieobecności ucznia w szkole
 9. 9. Czy wiesz, że ... Przeczytaj, zobacz, wysłuchaj ... Zastanów się ... Zrób to sam ... Sprawdź się ...
 10. 10. KKZ z wykorzystaniem e-learningu
 11. 11. Dlaczego warto to robić?
 12. 12. Platforma rozwija nie tylko ucznia, ale również nauczyciela, zmusza do przemyślenia dotychczasowych metod pracy i do ich ewolucji.
 13. 13. Uczniowie uczą się: • w swoim tempie • w dowolnym czasie • mają możliwość wielokrotnego powtórzenia materiału • pracują na dostosowanych do dysfunkcji materiałach
 14. 14. Platforma poza narzędziami typowo edukacyjnymi oferuje również mechanizmy społecznościowe !
 15. 15. Mały krok od indywidualizacji do personalizacji kształcenia
 16. 16. • Więcej okazji do współpracy i interakcji uczeń- nauczyciel • Wzrost motywacji i zaangażowania uczniów • Kształcenie asynchroniczne i rozproszone (w dowolnym czasie i w dowolnych miejscach) • Rozwój kompetencji IT • Przygotowanie do kształcenia się przez całe życie ! • Zwiększenie udziału uczniów we własnym kształceniu • Poprawa organizacji kształcenia i komunikacji
 17. 17. Dużo pracy Dużo satysfakcji Gramy z młodzieżą w podobną grę 
 18. 18. Jestem wielką zwolenniczką równości szans, w przeciwieństwie do równego wyniku
 19. 19. Dziękuję za uwagę Marzanna Nowacka-Duda

×