Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elearning w Edukacji, czyli wprowadzamy po nowemu Moodle do szkół

Piotr Halama: prezentacja z konferencji MoodleMoot 2016 - http://moodlemoot.pl

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elearning w Edukacji, czyli wprowadzamy po nowemu Moodle do szkół

  1. 1. Wprowadzamy po nowemu Moodle do szkół  Elearning w Edukacji
  2. 2. TIKtaki kontra Elearning
  3. 3. Partnerstwo
  4. 4. Projekt
  5. 5. Zapomnij o kursie! Buduj repozytoria e-zasobów…  „Układanka”
  6. 6. Dokąd zmierzamy…

×