Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hertogelijke Burcht Tervuren: ontwerptraject voor de ontsluiting van de burchtruïne (deel 2)

268 views

Published on

Ruïnes, bouwstenen van de tijd

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hertogelijke Burcht Tervuren: ontwerptraject voor de ontsluiting van de burchtruïne (deel 2)

 1. 1. MATERIAAL-TECHNISCH VOORONDERZOEK CONSOLIDATIE RUINE - LEEMWANDEN BC Architects – Ken Cooman
 2. 2. CONCEPT ONTSLUITING
 3. 3. 70.50 niv. water 69 68 67 66 69.78 69.50 68.10 68 67 66 70 70.00 69.38 70.50 70.50 69.00 76.90 69.10 67.04 157 67.30 30 Gotische zaal Donjon burchtmuur verhoogd pad in staal en hout onzichtbare resten corten-staal balkon corten-staal 349 206 965 ophoging trap corten-staal burchtmuur verhoogd pad in staal en hout bestaande ruïneresten 70.50 niv. waterwater 70.50 69.50 69 68 67 66 70 70 69 68 67 66 69.78 69.50 69 50 68.90 68.10 niv. water 68 67 66 70 72 71 70.00 69.38 70.50 70.50 69.00 76.90 69.10 67.04 157 67.30 30 70.50 69.50 69.95 70.50 69.00 68.50 66.93 69.38 70.00 352 112 194 70 71 72 67 66 v. water 76.90 256 67.30 niv. water 68.50 69.00 70.50 69.95 68.73 70.50 70.00 69.38 66 68 70 71 72 69.50 76.90 66.91 352 256 200 67.30 DE B DE C DE D DE E 30 Gotische zaal Gotische zaal Donjon Gotische zaal Donjon Gotische zaalDonjon bestaande ruïnerestenburchtmuur verhoogd pad in staal en hout burchtmuur verhoogd pad in staal en hout onzichtbare resten corten-staal balkon corten-staal 349 206 965 352 69.92 leemophoging trap corten-staal burchtmuur verhoogd pad in staal en hout burchtmuur verhoogd pad in staal en hout bestaande ruïneresten bestaande ruïnerestenleemophoging burchtmuur verhoogd pad in staal en hout leemophoging onzichtbare resten corten-staal onzichtbare resten corten-staal CONCEPT ONTSLUITING
 4. 4. ototypering te prototypering werd er eerst de verschillende lagen waterkering aangebracht volgens voorschriften van de fabrikant, en s aan de omgeving gedroogd. Er werden 5 verschillende onderlagen aangebracht: 1= kalkhennep onderlaag 2=kalkhennep onderlaag, vervolgens drainagepleister TDM 3= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens drainaigepleister TGM 4= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens Saneerpeister SAN-S onderlaag 5 en 6= geen onderlaag. g bleek dat de SAN-S onderlaag scheuren vertoonde, dewelke gedicht werden met siliconen. De kalkhennep vertoonde e scheuren, maar niet over de hele dikte. eer 3 weken werd er gestart met de stroleem. Deze werd gemengd in Gooik met een panmenger en vervolgens gebracht uren. De manier van mengen gebeurde in volgende stappen: Eerste prototypering Bij de eerste prototypering werd er eerst de verschillende lagen waterkering vervolgens aan de omgeving gedroogd. Er werden 5 verschillende onderlag Prototype 1= kalkhennep onderlaag Prototype 2=kalkhennep onderlaag, vervolgens drainagepleister TDM Prototype 3= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens drainaigepleister TGM Prototype 4= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens Saneerpeister SAN-S Prototype 5 en 6= geen onderlaag. Bij droging bleek dat de SAN-S onderlaag scheuren vertoonde, dewelke ge ook enkele scheuren, maar niet over de hele dikte. Na ongeveer 3 weken werd er gestart met de stroleem. Deze werd gemengd naar Tervuren. De manier van mengen gebeurde in volgende stappen: ONDERLAAG RUÏNE / LEEMWANDEN reversibel en verhinderen vochttoevoer ruïneresten en leemwanden (capillair) •  prototype 1= kalkhennep onderlaag (“sponswerking” van kalkhennep met een hoog vochtbuffergehalte) •  prototype 2=kalkhennep onderlaag, vervolgens drainagepleister TDM •  prototype 3= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens drainaigepleister TGM verhindert capillaire stijging – wel drainage van vocht •  prototype 4= Trasskalkpleister onderlaag, vervolgens Saneerpeister SAN-S onderlaag (cementgebonden) volledige waterkering •  prototype 5 en 6= geen onderlaag.
 5. 5. ONDERZOEK BEKISTING •  grillige vormen van de ruïne in lengte breedte en hoogte -> stampleem als leemtechniek vrijwel uitgesloten •  bekistingstechniek moet de kracht van een betonbekisting aankunnen (minimum 45 kN/m2) •  prefab systeem kan niet gebruikt worden door de grilligheid van de ruïne •  bekisting moet gemaakt worden uit hout volgen van grillige lijnen van de ruïne (geen tie-rods of schoring) •  veel maatwerk en kosten •  oplossing: stroleem (eventuele bekisting of een bekistingsvrije uitvoering)
 6. 6. “Aarde Tienen” is de typische Vlaamse leem (hier ui een bouwsite uit Tienen) dewelke ook aanwezig is in Tervuren. “Klei van Hins” komt uit de groeve van Argilières Hines (“argile brune”) en is een grondstof dewelke steeds homogeen beschikbaar is. “Rijnzand 0/4” is genormeerd zand beschikbaar in bouwhandels. Stro en koeienmest komen vanuit het agrarisch circuit. Met koeienmest wordt geexperimenteerd wegens zijn cellulosehoudende kwaliteiten dewelke weerstand tegen vocht gevoelig verhogen. Conclusies: 2. is sterker dan 1. in abrasie. 3. is sterker dan 4. in waterbestendigheid. 5. vertoont scheuren wegens teveel fijn materiaal en te weinig vezels. 3. en 4. zijn sterker dan de andere. Dus rijnzand versterkt. Klei van Hins is sterker dan “aarde van Tienen”. Koeienmest werkt, maar is moeilik op te schalen naar een volledige bouwwerf. Dit wordt meegenomen naar de volgende reeks testen. 1 2 3 4 5 ONDERZOEK LEEMSAMENSTELLING •  onderzoek •  sterkte •  abrasie •  waterbestendigheid •  scheurvorming (inmenging vezels) •  de goede balans vinden tussen klei en zand •  natuurlijke hydrofoberen door caseïne (een eiwit gewonnen uit melk)
 7. 7. Vooronderzoek leemsamenstelling Burcht Tervuren pagina 8 9 10 6 7 8 9 10 6 neemt het snelst water op - 7,8 en 9 hebben zelfde snelheid - 10 neem het traagst water op 6,7,8,9 hebben snel sediment in het water - 10 heeft amper sediment ONDERZOEK LEEMSAMENSTELLING •  hoe meer klei, hoe meer vocht opname •  caseïne vermindert vochtopname sterk •  hennepvezels vertragen vochtopname.
 8. 8. OPBOUW PROTOTYPE •  prototype ter plekke (vier seizoenen) om aan alle weeromstandigheden blootgesteld te worden •  het vochttransport in het prototype wordt op verschillende momenten gemeten en bijgehouden •  de ruïne is op bepaalde plaatsen dikker dan twee meter -> twee losstaande muren van 40 cm op de perimeter van de ruïne te zetten
 9. 9. OPBOUW PROTOTYPE •  kalkhennep: •  vertragende sponswerking van het capillair vocht vooraleer de spons “vol” geraakt en water capillair doorgeeft aan de stroleem. •  drainagepleisters •  vocht in de stroleem door zwaartekracht zakt doorheen de drainagepleister en daar verzamelt en opdroogt, •  openingen tussen de granulaten van de drainagepleister te groot zijn om capillariteit toe te laten •  pleisters zijn gedeeltelijk cementgebaseerd?! •  stroleem •  in de vorm dewelke het meeste zand toelaat -> sterkste weerstand biedt aan abrasie en het minste vocht opneemt. •  caseïne •  wordt gekozen door zijn invloed op waterbestendigheid en vochtopname •  trasskalk •  licht cementgebaseerd -> voor onderlaag voor drainagepleisters en saneerpleisters (reversibiliteit) •  prototypering als erosielijnen op sommige gekozen plaatsen
 10. 10. pagina 19
 11. 11. Vooronderzoek leemsamenstelling Burcht Tervuren
 12. 12. EVALUATIE PROTOTYPE •  esthetisch aspect ? (kleur en aanwezigheid van stro) •  duurzaamheid topafwerking? •  plaatsingswijze ? (volledige dikte van de muur en aansluiting resten) •  degradatie op lange termijn? •  budget?
 13. 13. Team van Meer! Architecten & co Sint-Truidersteenweg 38 – 3500 Hasselt – www.teamvanmeer.be

×