Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vic 2009, Els 10 Errors Més Comuns en la Comunicació a Internet

1,309 views

Published on

Presentació corresponent a la conferència impartida a Vic el 18 de setembre 2009 en el Digital Music 2.0

Published in: Technology, Business
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Vic 2009, Els 10 Errors Més Comuns en la Comunicació a Internet

 1. 1. 18 i 19 de juny “Els 10 errors més comuns en la Sala Mirador CCCB comunicació per Internet”
 2. 2. És un error: 1. No pensar en el públic objectiu ni en la proposta de valor. 2. Orientar la web al producte en lloc d’orientar la web al client. 3. No analitzar la competència o empreses anàlogues a la nostra en altres països. 4. Realitzar Webs no utilitzant la tecnologia adequada. 5. No aprofitar el potencial de la Web 2.0 6. Oblidar la bidireccionalitat. 7. Oblidar l’Objectiu de la web. 8. Oblidar la usabilitat de la web. 9. No donar importància al Butlletí. 10. No fixar uns objectius i no disposar d’un sistema d’Analítica web.
 3. 3. Error Nº 1: NO PENSAR EN EL PÚBLIC OBJECTIU NI EN LA PROPOSTA DE VALOR És un error crear una pàgina web sense que algú amb coneixements de Màrketing hagi fet un petit anàlisi. Com a mínim s'ha de determinar qui és el públic objectiu i quina és la nostra proposta de valor abans de començar a fer res.
 4. 4. Qui és el públic objectiu? • És el conjunt de persones que consumirà el nostre producte o contractarà els nostres serveis. • Hem de saber com és, quin perfil socio demogràfic té, què els agrada, què cerquen a la nostra pàgina,... (en general la informació que ens permetrà fer un retrat robot del nostre client). • No oblidar que si el nostre públic objectiu és internacional, cada país serà diferent i per tant, ens cal conèixer els perfils de cada país.
 5. 5. Diferents públics objectius
 6. 6. Bona praxis en segmentació i orientació al client
 7. 7. Quina és la nostra proposta de valor? • La proposta de valor és allò que oferim al nostre públic objectiu i que ens fa especials i diferents dels altres. • Hem de pensar bé quina és la nostra proposta. Pot ser per exemple: la especialització, la diversitat, el format, l' idioma, etc... • Ens hem d’assegurar que la nostra pàgina web transmet clarament la proposta de valor que oferim a cada segment del públic objectiu.
 8. 8. Bona praxis en presentació de la proposta de valor
 9. 9. Bona praxis en proposta de valor única
 10. 10. Error Nº 2: ORIENTAR LA WEB AL PRODUCTE EN LLOC D’ORIENTAR LA WEB AL CLIENT És un error orientar la web al producte en lloc d'orientar-la al client... clar que primer cal conèixer qui és el teu client, i per tant cal haver superat el primer punt. No tenim que oblidar la diversitat internacional. Hem de conèixer molt bé la gent del país destí de les nostres actuacions.
 11. 11. Error Nº 3: NO ANALITZAR LA COMPETÈNCIA O EMPRESES ANÀLOGUES A LA NOSTRA EN ALTRES PAÏSOS És un error no fer un petit anàlisis de la competència i un petit estudi de mercat, per saber què s'està fent a la xarxa i veure diferents enfocs comercials del nostre mateix producte.
 12. 12. Exemple de benchmark 177.147 59.049 cancioneros.com 19.683 musicstgn.cat jmspain.org Pàgines Indexades 6.561 2.187 madma.com musicaglobal.com tallerdemusics.com euskadikosoinuak.com 729 empordamusic.com musicat.cat musicbus.es ayvamusica.com 243 lindimusic.com ladharma.com latrobakungfu.net percumania.com 81 lacupulamusic.com fgv-legal.com 27 exitsweb.com comdea.com alwaysdrinkingmarchingba 9 lafundicionsonora.com nd.com 3 diaridelamusica.com 1 61.440.000 30.720.000 15.360.0007.680.000 3.840.000 1.920.000 960.000 480.000 240.000 120.000 60.000 30.000 Posició Ranking Alexa
 13. 13. 59.049 19.683 musicstgn.cat jmspain.org 6.561 Pàgines Indexades musicaglobal.com 2.187 madma.com tallerdemusics.com euskadikosoinuak.com 729 empordamusic.com musicat.cat 243 ayvamusica.com musicbus.es lindimusic.com ladharma.com latrobakungfu.net percumania.com 81 lacupulamusic.com fgv-legal.com exitsweb.com 27 comdea.com alwaysdrinkingmarchingban 9 lafundicionsonora.com d.com 3 diaridelamusica.com 1 64.000.000 32.000.000 16.000.000 8.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000 Posició Ranking Alexa
 14. 14. Com fer un anàlisi de la Competència? • Paràmetres a mesurar a nivell tècnic: – Quantes pàgines té indexades (site:...) – Quin Page Rank té (barra de Google) – Quants links té i qui són (link: ó Alexa) – Quina posició té a Alexa (alexa.com) • A nivell de Marketing: – Qui és el seu públic objectiu. – Quina és la seva proposta de valor. – Quines funcionalitats destacariem. – Quines accions de Marketing Digital podem detectar.
 15. 15. Cancioneros URL: www.cancioneros.com Pàgines index. : 36.000 Page Rank: 5 Links: 317 Alexa: 109.000 Públic Objectiu: Usuari final Proposta de valor: informació exhaustiva sobre el mon dels cantautors Funcionalitats a destacar: zona de registre i butlletí. Accions de Marketing Digital detectades: Tenen un bon posicionament SEO (sobre tot a Llatinoamèrica). Realitzen accions de RRPP. Bon perfil a Facebook. Tràfic que arriba de Youtube gràcies als vídeos. Contracten publicitat.
 16. 16. Com determinar la nostra estratègia? • Pensar qui serà el públic objectiu de la nostra pàgina web. • Pensar quina serà la nostra proposta de valor per a cada segment del públic objectiu. • Pensar com ho reflectirem a la web i com ho reflectirem a Internet.  No dissenyar una web sense tenir aquests tres punts clars.
 17. 17. Error Nº 4: NO APROFITAR EL POTENCIAL DEL SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) Google és la principal font d’adquisició de visites de la major part de pàgines web. També podria ser la de la teva... I és 100% gratuït.
 18. 18. Local SEM SEO
 19. 19. - 25 anys vs + 25 anys
 20. 20. Nombre de pàgines que Music Bus té indexades a Google
 21. 21. Com sortir bé a Google 1. Aconseguir que Google llegeixi totes les nostres pàgines. 2. Importància que té la pàgina web  PageRank de Google 3. Rellevància del tema que l’usuari cerca a Google, en el conjunt de la pàgina web.  Densitat  Prominència
 22. 22. 24
 23. 23. PR actual d’alguns dels assistents PR http://www.cancioneros.com 5 www.musicaglobal.cat 5 www.tallerdemusics.com 5 www.jmspain.org 4 www.euskadikosoinuak.com 4 www.madma.com 4 www.lacupulamusic.com 4 http://www.musicbus.es 4 www.musicat.cat 4 www.ayvamusica.com 4 www.alwaysdrinkingmarchingband.com 4 http://www.ladharma.cat 4 www.exitsweb.com 3 www.diaridelamusica.com 3 www.musicstgn.cat 2 www.percumania.com 2 www.lindimusic.com 2 www.comdea.com 2 www.empordamusic.com 1 www.fgv-legal.com 1 www.lafundicionsonora.com 1
 24. 24. Com sap Google si una web parla d’un tema determinat? • La densitat: – Google mira les vegades que es repeteix una paraula en el context general de la web – Google mira les vegades que es repeteix una paraula a cada una de les pàgines. • La prominència: – Google dóna més importància a les paraules que tercers fan servir per enllaçar la nostra web. – Google dóna més importància a les paraules que ocupen certs llocs dins la pàgina web.
 25. 25. La prominència • A la pròpia pàgina web Google dóna més importància a les paraules que ocupen les següents posicions: – Densitat en la URL – Densitat en el Títol de la pagina (<title>) – Densitat en la descripció – Densitat en capçalera (H1, H2, etc.) – Densitat en el nombre d’enllaços – Densitat en paraules en negreta – Densitat en textos alternatius (ALT) – ... • Fora de la pàgina web, Google dóna més importància a les paraules que tercers han fet servir per enllaçar-nos.
 26. 26. Bona pràctica
 27. 27. Consells per millorar el nostre posicionament: • Aconseguir que les aranyes entrin en totes i cada una de les nostres pàgines. • Aconseguir que altres pagines web recomanin la nostra. (ideal si tenen un PR alt, i si a mes ho fan utilitzant una paraula de les que desitgem Posicionar) • Aconseguir que les paraules per les que desitgem posicionar-nos ocupin llocs importants en la nostra web, y que ho facin en una densitat elevada. • Curs gratuït de posicionament a cercadors: http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/
 28. 28. Error Nº 4: REALITZAR WEBS NO UTILITZANT LA TECNOLOGIA ADEQUADA És un error encarregar les pàgines web a dissenyadors gràfics no especialistes en online. Això fa que les pàgines acabin programades en Flash o en altre tipus de programes i que no s'indexin bé als cercadors. Hem de definir abans de programar quina és la tecnologia, l’arquitectura dels continguts, i aplicacions que es donaran, ...millor per escrit.
 29. 29. Mala praxis
 30. 30. Les plantilles • Els CMS funcionen amb plantilles. • Per a tots ells hi ha plantilles que s’adapten a qualsevol tipus d’empresa. • Veure: www.adesdesign.net per veure algunes de les plantilles que hi ha al mercat.
 31. 31. Avantatges d’un bon CMS • És fàcil i ràpid d’implementar. • Permet que un mateix es gestioni el contingut. • Acostumen a indexar-se molt bé als cercadors. • Permeten actualitzacions regularment. • Hi ha gran quantitat de plug-in’s que hi podem anar afegint. • Podem canviar la plantilla quan desitgem fer un canvi d’imatge.
 32. 32. Error Nº 5: NO APROFITAR EL POTENCIAL DE LA WEB 2.0 La web 2.0 ens ofereix un munt de possibilitats d’arribar al nostre públic objectiu de forma òptima per a establir una relació llarga amb els nostres clients.
 33. 33. Quin és l’objectiu de la presència en web 2.0? • Possibles objectius: – Branding i notorietat de marca  que la gent ens conegui. – Mostrar informació sobre la nostra empresa, explicada pels propis clients (és més creïble). – Atraure visites a la nostra pàgina web. – Obtenir informació sobre els hàbits de consum del nostre públic objectiu. – Estar a la moda i tenir excuses per sortir a premsa. – Interactuar i fidelitzar als nostres clients.
 34. 34. Wiki
 35. 35. Grup musical SMM
 36. 36. Festival SMM
 37. 37. Web 2.0 Música
 38. 38. Web 2.0 Música
 39. 39. iTunes
 40. 40. iTunes des de web
 41. 41. Grups a Facebook
 42. 42. Discogràfica SMM
 43. 43. Publicitat en SMS
 44. 44. Canals a You Tube
 45. 45. Com gestionar la nostra activitat en web 2.0? • Ens cal un Comunity Manager. • Cal concentrar-nos en certes eines, no en totes. • Cal participar en altres pàgines: la web 2.0 es col·laborativa. • Cal intentar tenir connectada tota la nostra presència i ser coherents.
 46. 46. Error Nº 6: OBLIDAR LA BIDIRECCIONALITAT En els temps que corren, és un error no crear una zona de la pàgina web que sigui bidireccional i on els usuaris puguin enriquir el nostre contingut amb els seus comentaris i les seves preguntes.
 47. 47. Agregar comentaris i valoracions enriqueix els nostres continguts
 48. 48. Error Nº 7: OBLIDAR L’OBJECTIU DE LA WEB És un error molt comú no tenir clar quin és l’objectiu de la web i per tant, no deixar clar qui som, les dades de contacte, la forma de contacte i amb qui s'ha de parlar de cada tema que pugui preocupar als nostres possibles clients.
 49. 49. Qui som? Què fem? Què t’oferim de diferent?
 50. 50. Error Nº 8: OBLIDAR LA USABILITAT DE LA WEB Cal no reinventar la roda i posar-se sempre en la pell de l’usuari. Les coses poden ser senzilles o complicades... Hem d’aconseguir que siguin senzilles.
 51. 51. 55
 52. 52. ************* 56
 53. 53. 57
 54. 54. Error Nº 9: NO DONAR IMPORTÀNCIA AL BUTLLETÍ És un error no crear una zona a la web on la gent es pugui subscriure per rebre informació més detallada o informació periòdica. La web ha d'ajudar-nos a crear una base de dades de gent que formarà el nostre entorn de comunicació. Si ja disposem de butlletí, és no tenir en compte com evitar que sigui considerat spam tant pels programes automàtics de detecció d'spam com per als propis usuaris.
 55. 55. Exemple de mala praxis
 56. 56. Error Nº 10: NO FIXAR UNS OBJECTIUS I NO DISPOSAR D’UN SISTEMA D’ANALÍTICA WEB És un error no fixar objectius que siguin mesurables: no només en usuaris i pàgines vistes si no que també: subscriptors, gent que veu els nostres vídeos, subscriptors als vídeos, visites al canal de youtube, visites al perfil de facebook, amics a facebook, gent subscrita als nostres esdeveniments de facebook o de myspace, etc. Evidentment, és un error no disposar d'eines adequades per mesurar les mètriques bàsiques de la nostra web, i és un pecat, no fer servir Google Analytics, que a més, és gratuït. Hem de crear un pla de seguiment i retroalimentació, adequant l’estratègia en el temps.
 57. 57. Embut de conversió • Observem aquest exemple: tenim un problema de conversió a client, no d’atracció de visites. • Sense un sistema d’analítica web estaríem malaguanyant els diners i invertiríem en atraure visites, quan el que ens cal és millorar la usabilitat de la pàgina.
 58. 58. Branding: impactes (vegades que es llegeixen les nostres accions) Noves Idees: gràcies a la Visites Web: quantes web i a la nostra visites, com són, d’on presència en xarxes venen… socials Cal Mesurar: Continguts Web: què Suscriptors: al blog i al mira la gent, quin butlletí. contingut porta més contactes. Seguidors / amics: a Contactes Comercials : a xarxes, Vídeos, Lasts, etc. la web, facebook, etc…
 59. 59. EN RESUM
 60. 60. 1. Planificar una estratègia • Analitzar la competència – A nivell tècnic (presència online) – A nivell de Marketing • Determinar la nostra posició respecte la competència. • Determinar on volem ser a nivell d’Internet. • Determinar la nostra estratègia per arribar-hi. • Planificar l’estructura de la web. • Planificar les accions de promoció.
 61. 61. 2. Construir la web • Construir la web pensant en els objectius. • Orientar la web a client, no a producte. • Crear una web que s’indexi bé als cercadors de forma automàtica (SEO friendly) • Pensar en no cometre errors d’usabilitat (Mare = betatester)
 62. 62. 3. Promocionar la web • Hi ha 9 tècniques per promocionar una pàgina web. Ens cal utilitzar les 9.
 63. 63. Presència en Blogs Els Directoris Publicitat en General Mercats Digitals Email Marketing Publicitat en Cercadors (SEM) Relacions Públiques VISITES Xarxes Socials (SMM) Posicionament a Cercadors (SEO) El Call-to-Action La persuasió Els programes d’afiliació CONTACTES El seguiment La Usabilitat La Analítica Web El butlletí Orientació de la web al client CLIENTS La persuasió orientada a vendes La Analítica Web La Venda Creuada FIDELITZATS La creació de Comunitats El butlletí (de nou) Els Lock In’s
 64. 64. 4. Mesurar els resultats • Utilitzar un bon programa d’analítica web. • Mínim 1 cop cada setmana, revisar totes les estadístiques. • Mínim 1 cop cada setmana, corregir desviacions i planificar noves accions.
 65. 65. Estratègia Planificació Anàlisi Acció 69
 66. 66. Moltes gràcies Víctor de Francisco Montserrat Peñarroya REEXPORTA – Think About Export GEA – Internet Project Consulting vdf@reexporta.com www.reexporta.com montse@geaipc.com www.Geaipc.com Tel. +34 93 7905946 Mob. +34 607281817 Tel. +34 93 5377605 Mob. +34 639141269

×