Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònic

2,290 views

Published on

Aquesta és la presentació que he utilitzat en les jornades de Comerç Electrònic ogranitzades per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Centre Tecnològic Leitat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Els 6 errors que cometen les empreses al crear un comerç electrònic

 1. 1. El 6 errors que cal evitar al crear un Comerç Electrònic<br />Granollers, octubre 2011<br />Prof.: Montserrat Peñarroya<br />
 2. 2. Què és el comerç electrònic<br />2<br />
 3. 3. Definició<br />Es considera comerç electrònic qualsevol tipus de transacció basada en la transmissió de dades sobre xarxes de telecomunicació; ja sigui via Internet, telefònica, xarxes bancàries, etc. <br />En el nostre cas, i sense ànims de fer un estudi exhaustiu sobre el comerç electrònic, considerarem comerç electrònic totes aquelles operacions de compra i venda de productes i serveis realitzades a través d’Internet.<br />Pág. 3<br />
 4. 4. Tipus de Comerç electrònic<br />En el comerç electrònic hi participen diversos agents econòmics: Administració, Empresa i Consumidor. Això fa que hi hagi diverses possibilitats de relació entre aquests agents i per tant, diversos tipus de comerç electrònic:<br />Administració – Administració: A2A <br />Administració – Empresa: A2B o B2A<br />Empresa – Empresa: B2B<br />Empresa – Consumidor: B2C<br />Consumidor – Consumidor: C2C<br />Consumidor – Administració: C2A o A2C<br />Pág. 4<br />10/10/2011<br />
 5. 5. Pág. 5<br />10/10/2011<br />
 6. 6. Hi ha un abans i un després<br />6<br />www.alexa.com<br />
 7. 7. Aspectes de Marketing que influeixen en el comerç electrònic<br />10/10/2011<br />7<br />
 8. 8. El Marketing Mixt en eCommerce<br />8<br />
 9. 9. Productes fàcils de vendre a través del comerç electrònic<br />Els productes digitals. Com que no hi ha processos de logística i distribució, tot és molt més senzill.<br />L’accés a determinades dades, la subscripció a certa informació i qualsevol tipus de servei que tingui a veure amb accés a informació restringida. <br />En general, quan el nostre producte té un cost per quilogram baix, <br />També els productes que són estàndards són fàcils de vendre ja que els clients saben molt bé com són els productes i els han pogut veure en establiments físics. <br />Hi ha qui pensa que els productes que valen poc i però que venen de molt lluny i per tant tenen costos elevats de transport no es venen bé a través d’internet, i això no és cert. El que importa és el cost final del producte situat a casa del client.<br />Pág. 9<br />
 10. 10. Productes difícils de vendre<br />Aquí ens trobem amb el contrari que en els casos anteriors: seran difícils de vendre sobre tot, els productes que fan molt volum però valen poc. Dependrà molt del tipus de logística que es necessiti per enviar-los.<br />També serà difícil vendre productes que tradicionalment la gent vol emprovar-se o vol tocar abans de comprar.<br />Els serveis també són difícils de vendre per internet si no és que es presten directament a la xarxa. <br />Pág. 10<br />10/10/2011<br />
 11. 11. Productes difícils<br />10/10/2011<br />11<br />
 12. 12. 10/10/2011<br />12<br />
 13. 13. 10/10/2011<br />13<br />
 14. 14. Quantitats que es paguen<br />No hi ha xifres a aquest respecte, però per norma general, els pagaments que es fan a internet es mouen en una forquilla que va des dels 5 euros als 500 euros. <br />Tot i així, hi ha qui ven productes o serveis de més valor sense cap problema. Per exemple, les agències de viatges online i els hotels.<br />En B2B, els pagaments a clients recurrents es poden fer per domiciliació bancària sense límits.<br />Pág. 14<br />
 15. 15. Canals de distribució online<br />La pròpia web.<br />Els mercats online.<br />Els mercats privats.<br />Altres...<br />10/10/2011<br />15<br />
 16. 16. El propi lloc web<br />
 17. 17. mercats online<br />
 18. 18. Mercats de venda privada<br />
 19. 19. Portals de cupons<br />
 20. 20. Xarxessocials<br />
 21. 21. En aplicacionsmòbils<br />
 22. 22. La promoció Online<br />(la veurem més endavant)<br />10/10/2011<br />22<br />
 23. 23. La marca<br />És un aspecte fonamental del comerç electrònic.<br />Ofereix confiança i és diferenciadora.<br />Cal treballar molt la imatge de marca i la reputació de la marca.<br />10/10/2011<br />23<br />
 24. 24. Els 6 errors que cal evitar<br />10/10/2011<br />24<br />
 25. 25. NO TENIR EN COMPTE POSSIBLES Conflictesamb la cadena de distribució<br />ERROR 1<br />25<br />
 26. 26. Cas Fichet-Bouche<br />
 27. 27. i-moments<br />
 28. 28. Cas Maletas Pro<br />
 29. 29. NO UTILITZAR LA TECNOLOGIA CORRECTE<br />ERROR 2<br />Pág. 29<br />
 30. 30. El programari<br />Per a crear el nostre comerç electrònic podem disposar de:<br /> Solucions de codi obert (open source) <br /> Solucions de codi propietari.<br />Estàndard de lloguer.<br />Programades a mida.<br />Pág. 30<br />10/10/2011<br />
 31. 31. Solucions de codi obert<br />Al mercat hi ha molts gestors de continguts per crear un comerç electrònic, sense pràcticament cap cost i en molt poc temps: Veure www.OpensourceCMS.com<br />Per a comerç electrònic, els més utilitzats són el OSCommerce (ex. www.moltbo.com, http://www.textura-interiors.com) i el Magento (ex. www.maletaspro.com) .<br />Per a webs corporatives Typo 3, el Joomla, el Drupal, el Mambo i el Wordpress.<br />31<br />
 32. 32. Les plantilles<br />Per a tots els CMS hi ha plantilles que s’adapten a qualsevol tipus d’empresa.<br />Veure: www.adesdesign.netwww.themeforest.net<br />10/10/2011<br />32<br />
 33. 33. Avantatges d’un bon CMS<br />És fàcil i ràpid d’implementar.<br />Permet que un mateix es gestioni el contingut.<br />Acostumen a indexar-se molt bé als cercadors.<br />Permeten actualitzacions regularment.<br />Hi ha gran quantitat de plug-in’s que hi podem anar afegint.<br />Podem canviar la plantilla quan desitgem fer un canvi d’imatge.<br />10/10/2011<br />33<br />
 34. 34. Solucions de codi propietari<br />Al mercat existeixen eines que es lloguen o que es compren i que en pocs dies permeten tenir en funcionament un ecommerce. Per exemple: ePages (veure www.Lessant.com ) <br />També podem encarregar una programació a mida.<br />Pág. 34<br />
 35. 35. Avantatges d’una programació feta a mida<br />S’adapta completament al nostre producte i a la nostra manera de fer.<br />No ens hem de preocupar del manteniment perquè el farà l’empresa que ens l’ha programat.<br />Pág. 35<br />10/10/2011<br />
 36. 36. La integració<br /> <br />És interessant per les PIMEscomençar per solucions senzilles i poc integrades, i a mida que es va consolidant el comerç electrònic a la pròpia empresa, anar pensant en la integració. <br />Pág. 36<br />
 37. 37. No ORIENTAR LA WEB AL CLIENT (NO PENSAR EN EL PÚBLIC OBJECTIU)<br />ERROR 3<br />
 38. 38. Qui és el públic objectiu?<br />És el conjunt de persones que consumirà el nostre producte o contractarà els nostres serveis.<br />Hem de saber com és, quin perfil socio demogràfic té, què els agrada, què cerquen a la nostra pàgina,... (en general la informació que ens permetrà fer un retrat robot del nostre client).<br />No oblidar que si el nostre públic objectiu és internacional, cada país serà diferent i per tant, ens cal conèixer els perfils de cada país.<br />
 39. 39. Diferents públics objectius<br />
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42. 42<br />
 43. 43. NO APROFITAR EL POTENCIAL DEL SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)<br />ERROR 4<br />
 44. 44. Local<br />SEO<br />SEM<br />
 45. 45.
 46. 46. - 25 anys vs + 25 anys<br />
 47. 47. Com sortir bé a Google<br />Aconseguir que Google llegeixi totes les nostres pàgines.<br />Transmetre a Google la importància que té la pàgina web<br /><ul><li>PageRank de Google</li></ul>Transmetre a Google la rellevància del tema que l’usuari cerca a Google, en el conjunt de la pàgina web.<br /><ul><li>Densitat
 48. 48. Prominència</li></li></ul><li>48<br />
 49. 49. Com sap Google si una web parla d’un tema determinat?<br />La densitat:<br />Google mira les vegades que es repeteix una paraula en el context general de la web<br />Google mira les vegades que es repeteix una paraula a cada una de les pàgines.<br />La prominència:<br />Google dóna més importància a les paraules que tercers fan servir per enllaçar la nostra web.<br />Google dóna més importància a les paraules que ocupen certs llocs dins la pàgina web.<br />
 50. 50. La prominència<br />Al propi lloc web Google dóna més importància a les paraules que ocupen les següents posicions:<br />Densitat en la URL<br />Densitat en el Títol de la pagina (<title>)<br />Densitat en la descripció<br />Densitat en capçalera (H1, H2, etc.)<br />Densitat en el nombre d’enllaços<br />Densitat en paraules en negreta<br />Densitat en textos alternatius (ALT)<br />...<br />Fora del lloc web, Google dóna més importància a les paraules que tercers han fet servir per enllaçar-nos.<br />
 51. 51. Enllaços<br />Estructura<br />Continguts<br />
 52. 52. Bibliografia complementària:<br />Curs gratuït online de posicionament a cercadors: http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/<br />“Posicionamiento en Buscadores” Fernando Maciá i Javier Gosende. Editorial Anaya.<br />Màster en Buscadores – UPF (www.masterenbuscadores.com) <br />
 53. 53. Prog. Afiliació<br />eMail Marketing<br />Portals Intermed.<br />RRPP Blogs<br />Publicitat<br />RRPP Premsa<br />SEM<br />Web Social<br />SEO<br />El Call to action<br />El Butlletí<br />La Usabilitat<br />El eCRM<br />La Persuasió<br />La orientació a client<br />La Confiabilitat<br />El motor de reserves<br />Les Comunitats<br />La venda creuada<br />L’analítica web<br />El Lock in’s<br />
 54. 54. No aprofitar el potencial de la Web 2.0<br />ERROR 5<br />
 55. 55. 55<br />
 56. 56. Facebook<br />
 57. 57. 57<br />Promoció con EasyPromos<br />
 58. 58. Comerç Electrònic<br />58<br />
 59. 59. YouTube<br />
 60. 60. Wiki<br />
 61. 61. Twitter<br />
 62. 62. Com gestionar la nostra activitat en web 2.0?<br />Ens cal un Comunity Manager.<br />Cal concentrar-nos en certes eines, no en totes.<br />Cal participar en altres pàgines: la web 2.0 es col·laborativa.<br />Cal intentar tenir connectada tota la nostra presència i ser coherents.<br />
 63. 63. no disposar d’un sistema d’Analítica web<br />ERROR 6<br />
 64. 64. Embut de conversió<br /><ul><li>Observem aquest exemple: tenim un problema de conversió a client, no d’atracció de visites.
 65. 65. Sense un sistema d’analítica web estaríem malaguanyant els diners i invertiríem en atraure visites, quan el que ens cal és millorar la usabilitat de la pàgina.</li></li></ul><li>Cal mesurar els resultats<br />Utilitzar un bon programa d’analítica web.<br />Mínim 1 cop cada setmana, revisar totes les estadístiques.<br />Mínim 1 cop cada setmana, corregir desviacions i planificar noves accions.<br />
 66. 66.
 67. 67. Moltes gràcies<br />Tel. 935377605 - Mòb. 639141269<br />montse@quadrantalfa.com<br />www.montsepenarroya.com<br />www.facebook.com/Montserrat.Penarroya<br />www.Twitter.com/montsepenarroya<br />

×