Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PEFC Galicia

1,902 views

Published on

Presentación sobre PEFC Galicia y la Certificación Forestal

Presentación sobre PEFC Galicia e a Certificación Forestal

Published in: Business
 • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

PEFC Galicia

 1. 1. CERTIFICACIÓN FORESTAL REXIONAL PEFC EN GALICIA SEMINARIO TÉCNICO
 2. 2. Nas últimas décadas comenza a manifestarse unha crecente conciencia e preocupación polos problemas que ameazan aos recursos naturais. PREOCUPACIÓN DA SOCIEDADE POLO DETERIORO DO MEDIO AMBIENTE DEFORESTACIÓN DE GRANDES ZONAS TROPICAIS ALTERACIÓNS NA CAPA DE OZONO QUECEMENTO DO PLANETA CARA A XESTIÓN FORESTAL SUSTENTABLE
 3. 3. ¿QUÉ É A CERTIFICACIÓN FORESTAL? Método que garante aos consumidores que a materia prima dos produtos de consumo provén dun bosque ben xestionado. Garante o mantenemento da biodiversidade, produtividade, e a protección dos bosques para o gozo das xeracións presentes e futuras.
 4. 4. XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE SOCIALMENTE BENEFICIOSO AMBIENTALMENTE APROPIADO ECONOMICAMENTE VIABLE Un bosque ben xestionado ten garantida a súa sostibilidade, porque se traballa nel aunando criterios ecolóxicos, sociais e económicos.
 5. 5. ¿QUÉ É PEFC? Consello de PEFC - PEFCC 22 Sistemas Nac. Recoñecidos 31 países membro
 6. 6. 3.900 MILLÓNS DE HA DE BOSQUES 270 MILLÓNS DE HA CERTIFICADAS 69% CERTIFICADO PEFC BOSQUES CERTIFICADOS NO MUNDO
 7. 7. ¿POR QUÉ UN CERTIFICADO PEFC? Demanda crecente de mercado. O consumidor coñece a orixe da materia prima empregada. Os produtos certificados PEFC, axudan a consolidar e promocionar as cotas de mercado . Consolida e mellora a imaxe positiva do bosque e dos produtos forestais como materia prima natural, ecolóxica e renovable. Ferramenta de mercado para a difusión do compromiso da empresa. Permite o cumprimento de Políticas de Compra Responsable de grandes consumidores.
 8. 8. ¿QUÉ SE CERTIFICA? IMPLICA CERTIFICACIÓN DA ORIXE CERTIFICACIÓN DA CADEA DE CUSTODIA Da orixe da materia prima forestal (monte) Da transformación da materia prima ao longo da cadea da madeira
 9. 9. VOLUNTARIO Principios Guía de la Certificación PEFC Os produtores de materia prima forestal e os transformadores da mesma poden acollerse libremente, sin imposicións ou presións
 10. 10. CREDIBILIDADE NON interven nos procesos de auditoria ou CERTIFICACIÓN. NON interven na acreditación, mecanismo de control das entidades de certificación. NON define os criterios e indicadores de xestión forestal sostible. Para auditoria e control se basa na norma oficial española de XFS. Principios Guía de la Certificación PEFC
 11. 11. ADAPTABILIDADE Se adecua aos cambios das políticas ambientais. Adopta os compromisos políticos internacionais. Principios Guía de la Certificación PEFC
 12. 12. TRANSPARENCIA Normas UNE 162000 de Xestión Forestal Sostible. Realizadas coa invitación e implicación de todos os interesados. Proceso aberto, transparente e participativo no seo do CTN 162, de AENOR. Principios Guía de la Certificación PEFC
 13. 13. RESPONSABLE A certificación asegura un alto nivel da calidade da xestión. Principios Guía de la Certificación PEFC
 14. 14. NON DISCRIMINATORIO Permite a participación de todos nos procesos de consulta pública. Mediante a certificación agrupada asegura a posible certificación de pequenas superficies e empresas. Principios Guía de la Certificación PEFC
 15. 15. ACCESIBLE A TODOS A información é accesible a todos. Todos os propietarios e empresas poden certificarse si cumplen os requisitos. Principios Guía de la Certificación PEFC
 16. 16. COSTES EFECTIVOS A agrupación na certificación permite un significativo abaratamento dos costes. Principios Guía de la Certificación PEFC
 17. 17. Sistema Español de Certificación PEFC Normas UNE Doc. Técnico Español Sistema Español de Certificación da XFS Sistema Español de Certificación Forestal PEFC
 18. 18. MODALIDADES DE CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL GRUPO REXIONAL
 19. 19. ES PEFC - España PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 20. 20. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 21. 21. PEFC - España PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 22. 22. PEFC - España PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 23. 23. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 24. 24. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 25. 25. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 26. 26. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 27. 27. PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
 28. 28. T R A Z A B I L I D A DE PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN DA CADEA DE CUSTODIA
 29. 29. CERTIFICADOS PEFC EN ESPAÑA SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA 1.047.650 ha CADEAS DE CUSTODIA CERTIFICADAS 224
 30. 30. CERTIFICADOS PEFC EN GALICIA SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA 115.615,30 ha CADEAS DE CUSTODIA CERTIFICADAS 14+33
 31. 31. MODELO EXemplo de certificado de Xestión Forestal: Firmado pola Entidade de Certificación (AENOR) E PEFC España como concesionaria da marca
 32. 32. PEFC – Ferramenta de Mercado
 33. 33. A CERTIFICACIÓN REXIONAL PEFC EN GALICIA
 34. 34. Condicionantes do Sector Forestal Galego A DIVERSIDADE de usos do monte galego : - Madeira: pino, eucalipto, ... - Frutos forestais e cogumelos: castañas, noces, setas... - Caza: jabalí, corzo, coello, perdices... - Gandería: vacas, cabalos, ovellas
 35. 35. Alta PRODUCTIVIDADE e PRODUCCIÓN do monte galego:
 36. 36. <ul><li>Galicia produce: </li></ul><ul><li>50 % da madeira en rollo española </li></ul><ul><li>60 % dos taboleiros derivados de madeira españoles, </li></ul><ul><li>40 % da madeira aserrada española, </li></ul><ul><li>20 % da pasta de papel española (Aunque suministra o 45% da sua madeira). </li></ul>1996 Δ 1986-96 Monte Arbolado denso 1.342.222 ha + 34% Existencias 133 M m 3 c.c. + 47 % Existencias / ha 94,70 m 3 c.c. + 42 % Crecemento anual 11 M m 3 + 35 % Cortas anuales 6 M m 3 + 5,8 %
 37. 37. Condicionantes do Sector Forestal Galego Estructura da PROPIEDADE forestal en Galicia Fonte: Plan Forestal de Galicia. 660.000 ha . 1.340.000 ha Monte privado 98 %
 38. 38. Fonte: D.X. De Montes e I.F.. Marzo 2001 <ul><li>Comunidades de Montes Vecinais en Man Común (660.577 ha) </li></ul><ul><ul><ul><li>2.835 Comunidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>233 ha de superficie media por Comunidad </li></ul></ul></ul><ul><li>Propietarios particulares (1.340.000 ha.) </li></ul><ul><ul><ul><li>672.000 propietarios forestales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>< 2 ha. de propiedade media pero en 2 o 3 parcelas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>80% de las parcelas son menores de 0,5 ha. </li></ul></ul></ul>A Industria posue ou xestiona directamente menos de 13.000 ha
 39. 39. <ul><li>Data constitución: setembro de 2003 / Entidades Membro: 20 </li></ul><ul><li>Propietarios e xestores forestais </li></ul><ul><ul><li>Industria da madeira </li></ul></ul><ul><ul><li>Outras Entidades </li></ul></ul>Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal <ul><ul><li>AFRIFOGA </li></ul></ul><ul><ul><li>ASEFOGA </li></ul></ul><ul><ul><li>Asociación Forestal de Galicia </li></ul></ul><ul><ul><li>MAN COMUN </li></ul></ul><ul><ul><li>SILVANUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Xunta de Galicia. D.X.M.I.F. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asociación Galega Monte Industria </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluster de la Madera </li></ul></ul><ul><ul><li>Fearmaga </li></ul></ul><ul><ul><li>APROCA </li></ul></ul><ul><ul><li>ASEMFO </li></ul></ul><ul><ul><li>CEMDA-TRAGSA </li></ul></ul><ul><ul><li>CIFA Lourizán. </li></ul></ul><ul><ul><li>CIS-Madera </li></ul></ul><ul><ul><li>C.O.E.T.F. </li></ul></ul><ul><ul><li>Federación Galega de Caza </li></ul></ul><ul><ul><li>SERFOGA </li></ul></ul><ul><ul><li>U. Santiago (E.P.S. de Lugo) </li></ul></ul><ul><ul><li>U. Vigo. E.U. E.T.F. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xóvenes Agricultores </li></ul></ul>
 40. 40. Continuando co procedemento que sinala PEFC España e as normas UNE 162.000 constituese a “ ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL REXIONAL PEFC” A súa misión principal é elaborar os documentos de referencia para o sector forestal galego que van a dar paso aos procesos de auditoria e agrupar aos propietarios forestais interesados na certificación. Constituese o 18 de novembro de 2004
 41. 41. <ul><li>Organizacións que a conforman: </li></ul><ul><ul><li>AFRIFOGA </li></ul></ul><ul><ul><li>ASEFOGA </li></ul></ul><ul><ul><li>ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA </li></ul></ul><ul><ul><li>FEARMAGA </li></ul></ul><ul><ul><li>MAN COMÚN </li></ul></ul><ul><ul><li>MONTE INDUSTRIA </li></ul></ul><ul><ul><li>SILVANUS </li></ul></ul><ul><ul><li>XUNTA DE GALICIA (D.X.M.I.F.) </li></ul></ul>ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL REXIONAL PEFC
 42. 42. PROCEDEMENTO DE ADSCRICIÓN ANEXOS: Identificación superficie, modelo agrupación. P.G :Plan de Xestión redactado por un E.T.Forestal o E. Montes, e visado polo colexio ou aprobado porla Admón Informe de Verificación de Datos : firmado por un técnico C : Conforme NC : No conforme MODELO DE DELEGACIÓN SOLICITUDE ANEXOS PLAN XESTIÓN INFORME V.D. ANÁLISE INFORMACIÓN ENTIDADE SOLICITANTE REXEITE SOLICITUDE INSPECCIÓN CAMPO EMISIÓN FACTURA COMUNICACIÓN ASIGNACIÓN Nº REGISTRO APROBACIÓN REXEITE SOLICITUDE SOLICITUDE EMENDAS DELEGADO X.D. NC C C NC C NC C NC BASE DATOS XESTOR PROPIETARIO ( PÚBLICO OU PRIVADO) AGRUPACIÓN PROPIETARIOS CMVMC RATIFICACIÓN X.D.
 43. 43. MODELO DE DELEGACIÓN DA XESTIÓN FORESTAL. PROPIETARIO INDIVIDUAL D./Dª...........................................................................................,maior de idade, con domicilio en........................................, nº........., Código postal............................., con DNI nº........................................., propietario/a da(s) parcela(s) catastral(es) seguinte(s): AUTORIZA A D./Dª...........................................................................................,mayor de edad, con domicilio en..........................., nº........., Código postal ..................., con DNI.................................., a realizar la gestión forestal de las parcelas citadas a través del correspondiente Plan de Gestión Forestal, que él/ella asumirá, y la adhesión de las mismas al sistema gallego de certificación forestal, a través de la Entidade Galega Solicitante de Certificación Forestal Regional PEFC. En............................................... a .......... de ....................................... de ............... Concello Polígono Parcela(s)
 44. 44. MODELO APLICABLE A AGRUPACIÓNS DE PROPIETARIOS. ACORDO DE AGRUPACIÓN. Os abaixo asinantes reunidos de mutuo acordo, dan a súa conformidade a D.........................................N.I.F./C.I.F.:...................., dirección.................................................., para que figure como solicitante-representante a efectos de presentación do presente Plan de Xestión. RELACIÓN DE PERSOAS AGRUPADAS NA PRESENTE PETICIÓN Asimesmo acordan, asumir todo o disposto no presente Plan Simple de Xestión que se xunta. D. ............................................, acepta a representación conxunta da presente AGRUPACIÓN En..........................., a.....de................. de 200... CÓDIGO PROPIETARIO NOME E APELIDOS N.I.F./C.I.F PARCELA OU PARCELAS (ref Catastral) SUPERFICIE SINATURA SUPERFICIE TOTAL  
 45. 45. SOLICITUDE DE ADHESIÓN Á ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DE CERTIFICACIÓN FORESTAL REXIONAL PEFC O abaixo asinante, (Nome e Apelidos)............................................................................................................................ DNI (Adxuntar fotocopia).................................................................................................................................................... Dirección............................................................................................................... Código Postal............................. Localidade............................................................................................................... Provincia..................................... Tel/Fax........................./.........................correo electrónico / web........................................./............................................ <ul><li>En calidade de persoa física </li></ul><ul><li>En calidade de representante da entidade xurídica............................................................................................. </li></ul><ul><li>Cargo......................................... Sede Social....................................................................................................... </li></ul><ul><li>En calidade de representante da entidade pública............................................................................................. </li></ul><ul><li>Cargo....................................................................................................................................................................... </li></ul><ul><li>Propietario / Titular </li></ul><ul><li>Xestor </li></ul>das superficies forestais que se detallan na folla adxunta e que están incluidas no Plan de Xestión correspondente, cunha superficie total de .................................... hectáreas forestais en Galicia, correspondentes a: <ul><li>Bosques públicos </li></ul><ul><li>Bosques privados Ο de particulares Ο veciñais en man común </li></ul>Cadro reservado á ESRG Número
 46. 46. <ul><li>SOLICITA adherirse á certificación rexional PEFC de xestión sostible en Galicia para as superficies forestais citadas. Para iso establece, </li></ul><ul><li>Aportar ol Plan de Xestión realizado para as superficies forestais reseñadas, donde se detallan as Directrices de Xestión Forestal Sostible a aplicar nas mesmas </li></ul><ul><li>Aportar documento oficial ou declaración xurada que acredite a titularidade. </li></ul><ul><li>Seguir o Código de Boas Prácticas. </li></ul><ul><li>Cando os traballos forestais nas superficies privadas reseñadas se contraten a terceiros, estos deberán cumplir o disposto nos Códigos de Boas Prácticas. </li></ul><ul><li>Comprometerse a tomar todas as medidas necesarias en caso de desviación ou de fallos constatados por el mesmo ou que lle sean notificados pola Entidade Solicitante, aceptar os procedementos de control establecidos na certificación forestal rexional PEFC en Galicia, e seguir a guía de uso do logotipo PEFC en caso de posuir a sublicencia de uso da marca. </li></ul><ul><li>Someterse, si así se decide, ás auditorias de certificación sobre ol terreo (e a toda demanda xustificada por parte da Entidade Solicitante). Aceptar asimesmo que a Entidade Solicitante dispoña da información de carácter administrativo relacionada coa xestión forestal sostible dos montes reseñados, así como da información de seguimento dos aproveitamentos, tratamentos e melloras realizadas. </li></ul><ul><li>Comprometerse a manter unha formación continuada nos criterios e principios de xestión forestal sostible. </li></ul><ul><li>Solicitar que sexa rexistrado e posto ao día este documento de adhesión. </li></ul><ul><li>Unha vez que o adscrito sexa dado de baixa na Certificación Rexional, non poderá facer uso do documento de “Confirmación PEFC de participación nun Certificado Rexional de Xestión Forestal”, nin de ningún outro documento que acredite pertencer á ESRG, así como o uso do logotipo PEFC. </li></ul><ul><li>En.............................................. a....... de.......................................... de............ </li></ul><ul><li>Sinatura: </li></ul>
 47. 47. IDENTIFICACIÓN DA SUPERFICIE A ADSCRIBIR Parcelas catastrales: Plan de Xestión: PROPIETARIO: Nome do monte ou finca/s: 1.- 2.- 3.- Coordenadas UTM: 1.- 2.- 3.- Superficie de xestión(ha): 1.- 2.- 3.- Lugar e parroquia: 1.- 2.- 3.- Termino Municipal 1.- 2.- 3.- Provincia 1.- 2.- 3.- Nº Monte Polígono Parcela Recinto Superficie (m 2 ) 1. 2. 3. Nº Monte Nº Plan de Xestión Data de aprobación administrativa Nº de visado e colexio Vixencia 1. 2. 3.
 48. 48. Para unidades de xestión formadas por un ou varios montes que non alcancen as 25 ha de superficie forestal. Elaborados por enxeñeiros técnicos forestais ou enxeñeiros de montes. Aprobados pola administración competente ou visados polos colexios profesionais forestais. PLAN SIMPLE DE XESTIÓN
 49. 49. Monte (s): Propietario/xestor: Superficie de xestión (ha): Periodo de aplicación do plan: a determinar polo Técnico (xustificándoo) Data: …. de………………de………. 1- INVENTARIO ESTADO LEGAL Teléfono/s de contacto; Provincia Localidade CP Dirección DNI, NIF ou CIF Apelidos Nome Propietario Teléfono/s de contacto; Provincia Localidade CP Dirección DNI, NIF o CIF Apelidos Nome Representante Legal Sí Non Arrendatario Sí Non Xestor Sí Non
 50. 50. 02 X= Y= 01 Superficie UTM centro Ref. Sigpac/Catastral Provincia Concello Localización 1 Nº finca Nome do monte ou finca/s Propiedade CUANTIFICACIÓN* ESTADO VÍAS DE ACCESO Sí Non En caso afirmativo ¿qué figura e de qué maneira afecta? ¿A finca/monte se atopa afectada por alguna figura de especial protección? 3 Tipo de afección: Limitacións de uso do monte (en caso de existir: servidumes, arrendamentos, actos de disposición en montes veciñais, etc.) Superficie 2 : SUP (ha) Distrito forestal :
 51. 51. ESTADO NATURAL Comarca xeoforestal: Altitude media: Pendente media: Orientación: ¿Existe constancia de puntos de auga no monte ou cercanías? Sí En caso afirmativo, situar en coordenadas UTM X= Y= Non ¿Existen problemas de erosión? Sí En caso afirmativo, describir os mesmos (localización, cuantificación por porcentaxe ou cualquera outro método, …) e actuación recomendada (sempre que se encontre dentro das competencias do xestor): Non ¿Existe pedregosidade e afloramientos rochosos? Sí En caso afirmativo, describir os mesmos (localización, …) Non
 52. 52. Descripción de usos do solo: ¿Existe vexetación ripícola*? Sí Non 02 Uso 2 01 Uso 1 01 % no Total Superficie (ha) Uso e aproveitamento Nº finca Sí Sí Xustificación da necesidade ou non de existencia de madeira morta no monte. En caso afirmativo cuantificación e estado (pe/tumbado). En caso afirmativo, indicar cales e %: Non ¿Existen outras especies e/ou hábitats singulares a ter en conta na xestión? En caso afirmativo, indicar cales e rexistro 4 : Non ¿Existen na finca/monte especies de flora ou fauna protexidas? Flora e Fauna 4.1. Sí Sí En caso afirmativo, indicar porcentaxe estimativo e localización da superficie afectada por carencias nutricionais manifestadas no desarrollo da vexetación non motivadas pola natureza do sustrato. Indicar actuación e tipo de produtos fertilizantes empregados (en caso de que sea necesaria e se encontre dentro do ámbito das competencias do xestor): Non ¿Hai constancia de zonas nas que a vexetación amose síntomas evidentes de déficit de nutrientes que incidan na xestión do monte? En caso afirmativo, indicar a súa causa e intensidade, estimar % de superficie afectada e actuación (en caso de que sexa necesaria e se encontre dentro do ámbito das competencias do xestor): Non ¿Existen danos abióticos, bióticos, ou antrópicos que incidan na xestión do monte? ESTADO SANITARIO
 53. 53. ESTADO SOCIAL ¿Existen áreas de recreo na finca/monte? Sí Sí ¿Existe aproveitamento económico? En caso afirmativo, indicarlo Sí Non Non En caso afirmativo, indicar cales 5 e observacións 6 : Non Valores recreativos, paisaxísticos ¿Existen valores culturais e espirituais catalogados na finca/monte? Sí En caso afirmativo, indicar cales 5 e observacións 7 : Non Valores Culturais e Espirituais Sí Sí Non En caso afirmativo, cuantificalos: ¿Ten coñecemento de que se producisen accidentes graves durante actividades de xestión desenvolvidas na U.X. nos últimos anos? Non En caso afirmativo, cuantificalos: ¿Ten coñecemento de que se creasen xornais na U.X. nos últimos anos? Emprego e siniestralidade no sector forestal ¿Se realizan actividades recreativas que non se concentran nun lugar determinado nin requiren infraestructuras nin servizos?
 54. 54. ESTADO FORESTAL Descrición de masas forestais: <ul><ul><li>Aproveitamentos madeireiros </li></ul></ul><ul><li>Indicar cales son os rodais que teñen como obxectivo de producción principal a madeira e cales foron, si se coñecen, os aproveitamentos en volume e por especie nos últimos anos. </li></ul><ul><li>Aproveitamentos non madeireiros </li></ul><ul><li>En caso de realizar aproveitamentos non madeireiros (cogumenlos, gandería, cinexético, apícola, etc.), indicar os rodais nos que se leve a cabo o aproveitamento e se está dentro do alcance da xestión, xunto con unha breve descripción e cuantificación. </li></ul><ul><li>Para a actividade gandeira extensiva, sempre e cando o xestor sexa o responsable de dita actividade, se aportarán datos sobre rexistro sanitario ou cartilla gandeira. En caso de existir cesión, e si o xestor quere (xa que non o esixe a norma), poderá aportar datos sobre a cesión. </li></ul><ul><li>Para a actividade cinexética, sempre e cando o xestor sexa o responsable de dita actividade, indicar, a que tipo de categoría se encontra suxeita a U.X., segundo a Lei de caza (Reservas de caza; refuxios de fauna; terreos cinexeticamente ordeados (Tecor), terreos cinexético deportivos ou explotacións cinexéticas). </li></ul>Finca nº Rodal nº Superficie (ha) Especie Idade Densidad e Volume Rexeneración Productividade Estimada Observacións 01 * 01 02 03
 55. 55. OBXECTIVOS DA XESTIÓN Obxectivos / Metas do Plan Simple de Xestión: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- PLANIFICACIÓN O Técnico describirá ou incluirá un anexo cun modelo de planificación ou modelo silvícola que reflicta as actuacións previsibles a realizar na Unidade de Xestión. Incluirase un balance económico con referencia aos resultados da xestión. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Respecto á prevención de incendios forestais, o xestor tomará as medidas pertinentes cando sexa necesario e segundo marca a lexislación aplicable, considerando o risco potencial de incendio. Indicar si existen medidas contra incendios e describilos.
 56. 56. CARTOGRAFÍA Ficha cartográfica SIXPAC (obrigatorio) Planimetría sobre a cartografía oficial da COTOP escala 1:5000 o 1:10000, planos de situación, localización das parcelas, para montes cunha superficie superior a 5 hectáreas. SINATURA DO REDACTOR DO PLAN SIMPLE DE XESTIÓN ................................., a........... de.............. de..................;
 57. 57. PROMOCIÓN 2008 (Para 5 anos) 50 € gastos inscrición + gastos por hectárea CUSTE DA CERTIFICACIÓN Hectáreas € / ha <25 5 25-50 4,5 50-100 4 100-150 3,5 150-500 3 >500 1.500 + 0,5 €/ha
 58. 58. RESUMO DOS DEREITOS E DEBERES DEREITOS DOS ADSCRITOS ► Recibir información da ESRG sobre o proceso de certificación. ► Obter a “Confirmación PEFC de participación nun Certificado Rexional de Xestión Forestal”. ► Obter un documento cos sus dereitos e deberes. ► Solicitar a PEFC-Galicia unha sublicencia de uso de logotipo e marca rexistrada PEFC. ► Obter un documento acreditativo da ESRG, que garantice que os productos resultantes dos aprovechamientos forestais proceden das superficies obxecto de certificación. ► Plantear á Comisión Arbitral de PEFC-España ou PEFC Galicia, as reclamacións relacionadas co proceso de certificación ou funcionamento do sistema.
 59. 59. DEBERES DOS ADSCRITOS ► Manifestar por escrito á ESRG as superficies forestais que xestionan e desexan incluír na certificación rexional. ► Comprometerse expresamente a cumprir coas obrigas que impoña o Sistema de Certificación e a realizar unha xestión forestal sostible conforme ao contido do plan de xestión e directrices xerais establecidas para o Sistema de Certificación Rexional PEFC. ► Subscribir os Códigos de Boas Prácticas elaborados pola ESRG. ► Esixir que os traballos forestais que se executen a través de terceiros nas superficies obxecto de certificación se realicen de acordo cos requisitos deste Sistema de Certificación de Xestión Forestal Sostible. ► Poñer a disposición da ESRG e da Entidade de Certificación os documentos acreditativos da xestión forestal sostible de acordo cos requisitos do sistema e dar as facilidades que poidan para a realización das Auditorías de Certificación. ► Comunicar á ESRG dos aproveitamentos, tratamentos e melloras que se realicen nas superficies forestais obxecto de certificación. ► Abonar as cotas ou gastos do proceso de certificación correspondentes á superficie adscrita. ► Unha vez que o adscrito sexa dado de baixa na Certificación Rexional, non poderá facer uso do documento de “Confirmación PEFC de participación nun Certificado Rexional de Xestión Forestal”, nin de ningún outro documento que acredite pertencer á ESRG, así como o uso do logotipo PEFC.
 60. 60. ¡Moitas grazas! ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACIÓN FORESTAL REXIONAL PEFC Rúa Lope Gómez de Marzoa Edificio FEUGA 15705 Santiago de Compostela Tel.: 981 52 37 36 E- mail: galicia@pefc.es

×