Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ProAction-cafe-suomeksi

854 views

Published on

Monkey Busineksen Ville Keräsen koostama kuvaus ProAction Cafesta Suomeksi.

Published in: Education
  • Be the first to comment

ProAction-cafe-suomeksi

  1. 1. Pro-Action Cafe 24.8.2012 cc-by-sa Ville Keränen ville@banana.fi
  2. 2. Mitä?Toimintaan tähtäävää keskusteluaitsemääritellyn, oman projektinympärillä.Milloin?Kun halutaan saada aikaaninnostunutta, toimintaan johtavaakeskustelua oikeiden projektien/kysymysten ympärille. Sivutuotteenaihmisillä on hauskaa ja he tutustuvattoisiinsa. Sopii hyvin kun porukkaa onvähintään 20 ihmistä, ja skaalautuuisoihin, sadoille ihmisille tarkoitettuihintapahtumiin.Miksi?Aidot haasteet ja projektit. Tiukkarakenne, joka vie eteenpäin muttakuitenkin antaa vapautta ideoida jakeskustella.
  3. 3. Pro-Action Cafen kulku: (1/2)1. Projektien kutsuminen ja esittely. Tilaisuudenisäntä kertoo mistä on kyse ja kutsuu vapaaehtoisiaottamaan projektin käsittelyyn. Eli ne ketkä haluaa,voivat nousta ja kertoa oman projektinsa/haasteensa/kysymyksensä mihin kaipaavat muidenapua tänään. Projekteja tarvitaan yksi jokaistaneljää osallistujaa kohden. Projektit valitaanaikainen lintu madon nappaa periaatteella. Aikaahyvä varata n. 15-20 min.2. Jakaudutaan projektien mukaan pöytiin.Pöytäisäntä eli projektin omistaja istuu ensin alas jamuut tulevat mielenkiintoisen projektin luo,kuitenkin max. 4 osallistujaa projektin omistajanlisäksi. Ensimmäinen kierros käydäänkysymyksellä: Mikä on tämän projektintarkoitus? Miksi projekti on minulle tärkeä?Kierroksen kesto 20-40 minuuttia.3. Kun aika on kulunut soitetaan kelloa tai muullataovin ilmaistaan että nyt on sopiva hetki siirtyäseuraavan kiinnostavan projektin pariin. Kaikkimuut paitsi projektin omistaja vaihtaa pöytää jaryhmää. Toinen kierros on kestoltaan n. 30 min jakäydään kysymyksestä Mitä puuttuu? Mitätarvitsen?
  4. 4. Pro-Action Cafen kulku: (2/2)4. Toisen kierroksen jälkeen on tauko, n. 15-20minuuttia. Sen aikana projektin omistajat miettivätkysymyksiä; Mitä olen oppinut a) projektista b)itsestäni? Ja miten tästä eteenpäin?Kun muut ovat kahvilla, teellä tms. Pro ActionCafen vetäjä apureineen tarjoilee kahvit / teetprojektien omistajille, jolloin he voivat rauhassakeskittyä kiteyttämään ensimmäisten kierrosten opitja kopit.5. Kun tauko on ohi, alkaa kolmas kierros.Kolmannen kierroksen aikana projektin omistajajakaa reflektionsa eli opit ja kopit, sekä saa vieläpalautteen ja sparrauksen projektin eteenpäinviemiseksi. Kesto n. 30min.6. Pro-Action Cafen lopussa projektien omistajatvoivat ajan ja tilan salliessa vielä jakaa kokoporukalle tuntojaan. Kotiin lähdetään innostuneenaja uusien ajatusten siivittämä.Lähteet ja lisätietoja: http://youtu.be/2sWHCLWYa8o & http://artofhosting.ning.com/video/proaction-cafe

×