Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkółpoprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli    w Powiecie...
  Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia  nauczycieli.  Założenia merytoryczne - opracowane  w ramach projektu...
Poprawa jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planó...
  Źródło finansowania: PO KL  Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN  Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE  P...
  Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu  doskonalenia  nauczycieli  poprzez  opracowanie  Powiato...
  Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli  w  zakresie  prowadzenia  diagnozy   potrzeb  szkoł...
  Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea,  technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 76;  Przedszkola – 14;  Nau...
1.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego     Programu Wspomagania 2.Przeprowadzenieprocesu wspomagania    w szkoła...
Realizacja zadania będzie polegałana przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieliw oparciu o dwie różne oferty w każdejze zgło...
1.  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?2.  Ocenianie kształtujące3.  Techniki uczenia się i metody motywując...
9.  Budowa koncepcji pracy szkoły10.  Praca z uczniem młodszym11.  Praca z uczniem zdolnym12.  Praca z uczniem o spec...
18.  Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich19.  Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych...
  Specjalista  zewnętrzny   bezpośrednio współpracujący  z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania.  D...
  Sieć  to  zespół   nauczycieli   z różnych  szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób  współpracuj...
  Budowa spójności edukacyjnej (poziom  powiatu);  Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły;  Organizacja pomocy ...
  Sieć polonistów – edukacja czytelnicza;  Sieć polonistów – edukacja filmowa;  Sieć matematyków - jak wspierać dzie...
Założenia zmodernizowanego systemudoskonalenia nauczycieli:  www.ore.edu.pl/wspieranie
Wydział  Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzeskue-mail: edukacja@powiatbrzeski.plTel.  (14) 66 32 482Dyrektor  Wydzi...
Dziękuję za uwagę!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli

835 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli

 1. 1. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkółpoprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”
 2. 2.  Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli. Założenia merytoryczne - opracowane w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
 3. 3. Poprawa jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.
 4. 4.  Źródło finansowania: PO KL Instytucja Pośrednicząca I stopnia: MEN Instytucja Pośrednicząca II stopnia: ORE Projektodawca: Powiat Brzeski Okres realizacji: grudzień 2012 r. – sierpień 2014 r. Kwota dofinansowania: ponad 2,5 mln PLN
 5. 5.  Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania; Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli przez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola;
 6. 6.  Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli; Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia ;
 7. 7.  Szkoły – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe – 76; Przedszkola – 14; Nauczyciele/lki przedmiotowe; Dyrektorzy/dyrektorki szkół/przedszkoli;
 8. 8. 1.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania 2.Przeprowadzenieprocesu wspomagania w szkołach i przedszkolach 3.Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
 9. 9. Realizacja zadania będzie polegałana przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieliw oparciu o dwie różne oferty w każdejze zgłoszonych szkół.
 10. 10. 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?2. Ocenianie kształtujące3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej7. Szkoła promuje wartość edukacji8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
 11. 11. 9. Budowa koncepcji pracy szkoły10. Praca z uczniem młodszym11. Praca z uczniem zdolnym12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet14. Projekt edukacyjny w szkole15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym16. Rodzice są partnerami szkoły17. Nauczyciel 45+
 12. 12. 18. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich19. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych20. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?21. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?22. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły23. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła24. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 13. 13.  Specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania (RPW) szkoły. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).
 14. 14.  Sieć to zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.
 15. 15.  Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu); Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły; Organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej w szkole; Rola dyrektora w promocji szkoły.
 16. 16.  Sieć polonistów – edukacja czytelnicza; Sieć polonistów – edukacja filmowa; Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki; Sieć matematyków – edukacja wczesnoszkolna; Sieć historyków – praca ze źródłami; Sieć przyrodników – doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych; Sieć przyrodników – wycieczki jako forma nauczania.
 17. 17. Założenia zmodernizowanego systemudoskonalenia nauczycieli: www.ore.edu.pl/wspieranie
 18. 18. Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Brzeskue-mail: edukacja@powiatbrzeski.plTel. (14) 66 32 482Dyrektor Wydziału Edukacji: Janina MotakMonika Kurowskawww.edukacja.powiatbrzeski.pl
 19. 19. Dziękuję za uwagę!

×