Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Porada profesionálních knihoven okresu Brno-venkov Městská knihovna Kuřim 1. 12. 2011
VÝCHODISKA <ul><li>Vztahuje se na knihovny zapsané v evidenci MK ČR </li></ul><ul><li>Všechna ustanovení mají povahu dopor...
KATEGORIE A INDIKÁTORY <ul><li>Provozní doba knihovny pro veřejnost </li></ul><ul><li>Tvorba knihovního fondu a informační...
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST Doporučená hodnota Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel 200...
TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ   Doporučená hodnota před novelou Celostátní průměr 2002 Nová doporučená h...
UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI <ul><li>Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docház...
PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovna má k dispozici nejméně 60m² na 1 000 o...
STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celostátní průměr 2009/2002 Poče...
PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celost. průměr 2009/2002...
WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY <ul><li>Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: </li></ul><ul><li>Název a...
ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovny působící v obcích s počtem...
PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně </li>...
MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY <ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: </li></ul><ul><l...
Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb <ul><li>Na místní úrovni provádí provozovatel knihovny </li></ul><ul><...
ZÁVĚR <ul><li>Zpracovávejte ve svých knihovnách VÝROČNÍ ZPRÁVY, </li></ul><ul><li>i když to po vás nikdo oficiálně nechce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických

16,251 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických

 1. 1. Porada profesionálních knihoven okresu Brno-venkov Městská knihovna Kuřim 1. 12. 2011
 2. 2. VÝCHODISKA <ul><li>Vztahuje se na knihovny zapsané v evidenci MK ČR </li></ul><ul><li>Všechna ustanovení mají povahu doporučení, nejsou-li totožná s ustanoveními KZ nebo prováděcí vyhlášky </li></ul><ul><li>Pro krajské knihovny a knihovny působící </li></ul><ul><li>ve velkoměstech se indikátory použijí přiměřeně </li></ul><ul><li>s ohledem na funkci knihovny a její postavení ve městě </li></ul><ul><li>Pokyn vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách z roku 1994 a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven </li></ul><ul><li>z roku 2010 </li></ul>
 3. 3. KATEGORIE A INDIKÁTORY <ul><li>Provozní doba knihovny pro veřejnost </li></ul><ul><li>Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů </li></ul><ul><li>Umístění knihovny v obci </li></ul><ul><li>Plocha knihovny pro uživatele </li></ul><ul><li>Studijní místa </li></ul><ul><li>Přístup k internetu a informačním technologiím </li></ul><ul><li>Webová prezentace knihovny </li></ul><ul><li>Elektronický katalog knihovny na internetu </li></ul><ul><li>Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání </li></ul><ul><li>Měření spokojenosti uživatelů knihovny </li></ul>
 4. 4. PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST Doporučená hodnota Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel 2005 2011 Počet hodin týdně Do 500 5-10 5-10 3 2-3 501-1 000 10-15 5 -15 4 4 1 001-3 000 15-20 15- 23 11 12 3 001-5 000 20-25 23-28 23 20 5 001-10 000 25-35 28-40 28 26 10 001-20 000 35-45 40 -45 35 30 20 001-40 000 45-50 45-50 42 40 40 001- 50 a více 50 a více 48 42
 5. 5. TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ   Doporučená hodnota před novelou Celostátní průměr 2002 Nová doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Částka v Kč/ 1 obyvatele 25-35 22 30-45 26
 6. 6. UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI <ul><li>Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním prostředkem hromadné dopravy nebo autem. </li></ul><ul><li>Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem. </li></ul>
 7. 7. PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovna má k dispozici nejméně 60m² na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1 000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny. </li></ul>
 8. 8. STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel Počet studijních míst Do 500 4 až 5 4 až 5 5 5 501-1 000 6 až 8 6 až 8 6 7 1 001-3 000 9 až 10 9 až 10 9 9 3 001-5 000 10 až 18 10 až 18 14 14 5 001-10 000 20 až 28 20 až 28 22 17 10 001-20 000 28 až 40 28 až 70 34 23 20 001-40 000 40 až 75 70 až 120 76 33 40 001- 75 a více 120 a více 198 105
 9. 9. PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celost. průměr 2009/2002 Počet obyvatel Počet stanic Do 500 1 až 2 1 až 2 1 1 501-1 000 2 2 1 1 1 001-3 000 2 až 3 2 až 3 2 2 3 001-5 000 3 až 5 3 až 5 3 2 5 001-10 000 5 až 7 5 až 10 5 3 10 001-20 000 7 až 10 10 – 15 8 4 20 001-40 000 10 až 15 15 až 20 19 9 40 001- 15 a více 20 a více 36 13
 10. 10. WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY <ul><li>Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: </li></ul><ul><li>Název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název zřizovatele (provozovatele), stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení (existují-li), provozní dobu, knihovní řád, přehled nabízených služeb, poplatky. Základním doporučeným údajem </li></ul><ul><li>je odkaz na Souborný katalog ČR, další spolupracující knihovny </li></ul><ul><li>a na centrální služby, např. Ptejte se knihovny. </li></ul><ul><li>Webová prezentace je zpracována v souladu s pravidly tvorby přístupného webu s ohledem na potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění. </li></ul>
 11. 11. ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu. </li></ul>
 12. 12. PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně </li></ul><ul><li>na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin . Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin . </li></ul>
 13. 13. MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY <ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: </li></ul><ul><li>Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dost dobré nebo velmi dobré. </li></ul><ul><li>Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny : velmi dobré, dobré, přiměřené, špatné, velmi špatné. </li></ul><ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny do 15 let: </li></ul><ul><li>Více jak 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobré. </li></ul><ul><li>Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny: dobré, přiměřené, špatné. </li></ul>
 14. 14. Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb <ul><li>Na místní úrovni provádí provozovatel knihovny </li></ul><ul><li>Na krajské úrovni krajská knihovna (případně ve spolupráci s pověřenými knihovnami) </li></ul><ul><li>Na celostátní úrovni Národní knihovna ČR </li></ul><ul><li>… nejméně jedenkrát za dva roky prostřednictvím internetu zveřejní knihovny výsledky </li></ul><ul><li>Nejdéle po uplynutí každých pěti let budou indikátory porovnány se skutečným stavem VKIS </li></ul>
 15. 15. ZÁVĚR <ul><li>Zpracovávejte ve svých knihovnách VÝROČNÍ ZPRÁVY, </li></ul><ul><li>i když to po vás nikdo oficiálně nechce. Je to příležitost, jak: </li></ul><ul><li>zviditelnit a propagovat činnost knihovny </li></ul><ul><li>poskytnout zřizovateli (obci/městu) materiál, kterým může obohatit výsledky své ostatní činnosti </li></ul><ul><li>informovat o standardu VKIS a poukázat na míru plnění jednotlivých ukazatelů. </li></ul><ul><li>Nebojte se dělat průzkumy čtenářské spokojenosti, pomohou vám zlepšit image knihovny a ve výsledku služby, které poskytujete. </li></ul>

×