Porada profesionálních knihoven okresu Brno-venkov Městská knihovna Kuřim 1. 12. 2011
VÝCHODISKA <ul><li>Vztahuje se na knihovny zapsané v evidenci MK ČR </li></ul><ul><li>Všechna ustanovení mají povahu dopor...
KATEGORIE A INDIKÁTORY <ul><li>Provozní doba knihovny pro veřejnost </li></ul><ul><li>Tvorba knihovního fondu a informační...
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST Doporučená hodnota Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel 200...
TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ   Doporučená hodnota před novelou Celostátní průměr 2002 Nová doporučená h...
UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI <ul><li>Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docház...
PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovna má k dispozici nejméně 60m² na 1 000 o...
STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celostátní průměr 2009/2002 Poče...
PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celost. průměr 2009/2002...
WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY <ul><li>Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: </li></ul><ul><li>Název a...
ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovny působící v obcích s počtem...
PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně </li>...
MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY <ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: </li></ul><ul><l...
Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb <ul><li>Na místní úrovni provádí provozovatel knihovny </li></ul><ul><...
ZÁVĚR <ul><li>Zpracovávejte ve svých knihovnách VÝROČNÍ ZPRÁVY, </li></ul><ul><li>i když to po vás nikdo oficiálně nechce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických

16,206 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických

 1. 1. Porada profesionálních knihoven okresu Brno-venkov Městská knihovna Kuřim 1. 12. 2011
 2. 2. VÝCHODISKA <ul><li>Vztahuje se na knihovny zapsané v evidenci MK ČR </li></ul><ul><li>Všechna ustanovení mají povahu doporučení, nejsou-li totožná s ustanoveními KZ nebo prováděcí vyhlášky </li></ul><ul><li>Pro krajské knihovny a knihovny působící </li></ul><ul><li>ve velkoměstech se indikátory použijí přiměřeně </li></ul><ul><li>s ohledem na funkci knihovny a její postavení ve městě </li></ul><ul><li>Pokyn vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách z roku 1994 a návazné směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven </li></ul><ul><li>z roku 2010 </li></ul>
 3. 3. KATEGORIE A INDIKÁTORY <ul><li>Provozní doba knihovny pro veřejnost </li></ul><ul><li>Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů </li></ul><ul><li>Umístění knihovny v obci </li></ul><ul><li>Plocha knihovny pro uživatele </li></ul><ul><li>Studijní místa </li></ul><ul><li>Přístup k internetu a informačním technologiím </li></ul><ul><li>Webová prezentace knihovny </li></ul><ul><li>Elektronický katalog knihovny na internetu </li></ul><ul><li>Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání </li></ul><ul><li>Měření spokojenosti uživatelů knihovny </li></ul>
 4. 4. PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST Doporučená hodnota Doporučená hodnota Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel 2005 2011 Počet hodin týdně Do 500 5-10 5-10 3 2-3 501-1 000 10-15 5 -15 4 4 1 001-3 000 15-20 15- 23 11 12 3 001-5 000 20-25 23-28 23 20 5 001-10 000 25-35 28-40 28 26 10 001-20 000 35-45 40 -45 35 30 20 001-40 000 45-50 45-50 42 40 40 001- 50 a více 50 a více 48 42
 5. 5. TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ   Doporučená hodnota před novelou Celostátní průměr 2002 Nová doporučená hodnota Celostátní průměr 2009 Částka v Kč/ 1 obyvatele 25-35 22 30-45 26
 6. 6. UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI <ul><li>Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra. Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním prostředkem hromadné dopravy nebo autem. </li></ul><ul><li>Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou knihovnou nebo jiným způsobem. </li></ul>
 7. 7. PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovna má k dispozici nejméně 60m² na 1 000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. V obcích do 1 000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny. </li></ul>
 8. 8. STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celostátní průměr 2009/2002 Počet obyvatel Počet studijních míst Do 500 4 až 5 4 až 5 5 5 501-1 000 6 až 8 6 až 8 6 7 1 001-3 000 9 až 10 9 až 10 9 9 3 001-5 000 10 až 18 10 až 18 14 14 5 001-10 000 20 až 28 20 až 28 22 17 10 001-20 000 28 až 40 28 až 70 34 23 20 001-40 000 40 až 75 70 až 120 76 33 40 001- 75 a více 120 a více 198 105
 9. 9. PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Doporučená hodnota 2005 Doporučená hodnota 2011 Celost. průměr 2009/2002 Počet obyvatel Počet stanic Do 500 1 až 2 1 až 2 1 1 501-1 000 2 2 1 1 1 001-3 000 2 až 3 2 až 3 2 2 3 001-5 000 3 až 5 3 až 5 3 2 5 001-10 000 5 až 7 5 až 10 5 3 10 001-20 000 7 až 10 10 – 15 8 4 20 001-40 000 10 až 15 15 až 20 19 9 40 001- 15 a více 20 a více 36 13
 10. 10. WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY <ul><li>Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje: </li></ul><ul><li>Název a sídlo knihovny, kontaktní údaje, název zřizovatele (provozovatele), stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení (existují-li), provozní dobu, knihovní řád, přehled nabízených služeb, poplatky. Základním doporučeným údajem </li></ul><ul><li>je odkaz na Souborný katalog ČR, další spolupracující knihovny </li></ul><ul><li>a na centrální služby, např. Ptejte se knihovny. </li></ul><ul><li>Webová prezentace je zpracována v souladu s pravidly tvorby přístupného webu s ohledem na potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění. </li></ul>
 11. 11. ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu. </li></ul>
 12. 12. PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ <ul><li>Indikátor: </li></ul><ul><li>Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně </li></ul><ul><li>na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin . Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin . </li></ul>
 13. 13. MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY <ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny starších 15 let: </li></ul><ul><li>Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dost dobré nebo velmi dobré. </li></ul><ul><li>Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny : velmi dobré, dobré, přiměřené, špatné, velmi špatné. </li></ul><ul><li>Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny do 15 let: </li></ul><ul><li>Více jak 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobré. </li></ul><ul><li>Škála pro hodnocení spokojenosti služeb knihovny: dobré, přiměřené, špatné. </li></ul>
 14. 14. Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb <ul><li>Na místní úrovni provádí provozovatel knihovny </li></ul><ul><li>Na krajské úrovni krajská knihovna (případně ve spolupráci s pověřenými knihovnami) </li></ul><ul><li>Na celostátní úrovni Národní knihovna ČR </li></ul><ul><li>… nejméně jedenkrát za dva roky prostřednictvím internetu zveřejní knihovny výsledky </li></ul><ul><li>Nejdéle po uplynutí každých pěti let budou indikátory porovnány se skutečným stavem VKIS </li></ul>
 15. 15. ZÁVĚR <ul><li>Zpracovávejte ve svých knihovnách VÝROČNÍ ZPRÁVY, </li></ul><ul><li>i když to po vás nikdo oficiálně nechce. Je to příležitost, jak: </li></ul><ul><li>zviditelnit a propagovat činnost knihovny </li></ul><ul><li>poskytnout zřizovateli (obci/městu) materiál, kterým může obohatit výsledky své ostatní činnosti </li></ul><ul><li>informovat o standardu VKIS a poukázat na míru plnění jednotlivých ukazatelů. </li></ul><ul><li>Nebojte se dělat průzkumy čtenářské spokojenosti, pomohou vám zlepšit image knihovny a ve výsledku služby, které poskytujete. </li></ul>

×