Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Związki manganu w różnych środowiskach

1,466 views

Published on

Chemia, liceum ogólnokształcące, autorka Katarzyna Czekała

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Związki manganu w różnych środowiskach

 1. 1. Związki manganu w różnych środowiskach
 2. 2. Wiadomości ogólne • Mangan to srebrzystobiały metal o różowym odblasku. Jest bardzo reaktywny, zapala się w powietrzu i reaguje z wodą tworząc wodorotlenek.
 3. 3. Konfiguracja elektronowa manganu: 25Mn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 Mangan ma 7 elektronów walencyjnych. Mangan występuje w związkach chemicznych w stopniu utlenienia od +II do +VII.
 4. 4. W zależności od stopnia utlenienia związki manganu mogą przyjmować różne barwy: Bezbarwne kationy Mn2+ Brunatny MnO2 Zielone aniony MnO4 2- Fioletowe aniony MnO4 - +II +IV +VI +VII
 5. 5. • Związki manganu występującego na +VII stopniu utlenienia są silnymi utleniaczami. • Jednak ich właściwości utleniające zależą od odczynu roztworu. rozcieńczony roztwór manganianu (VII) potasu KMnO4
 6. 6. Redukcja anionu MnO4 - w środowisku kwaśnym: Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu Roztwór manganianu (VII) potasu Roztwór kwasu siarkowego (VI)
 7. 7. W obecności reduktora jony MnO4 - ulegają redukcji w środowisku kwaśnym aż o pięć stopni utlenienia. Roztwór zakwaszonego reduktora (K2SO3) odbarwia aniony manganianowe (VII), gdyż powstają bezbarwne kationy manganu (II)
 8. 8. Bezbarwny roztwór po redukcji KMnO4 w środowisku kwaśnym:
 9. 9. Równanie reakcji: KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 -> MnSO4 + K2SO4 + H2O Bilans elektronowy: Mn(+VII) -> Mn(+II) -5e / x2 S(+IV) -> S(+VI) + 2e- / x5 2 KMnO4 + 5 K2SO3 + 3 H2SO4 -> 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 3 H2O
 10. 10. Skrócony zapis jonowy: 2 KMnO4 + 5 K2SO3 + 3 H2SO4 -> 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 3 H2O • Ponieważ kationy potasu i aniony siarczanowe (VI) z kwasu nie biorą udziału w reakcji, to częściej stosuje się skrócony zapis jonowy: 2 MnO4 - + 5 SO3 2- + 6 H+ -> 2 Mn2+ + 5 SO4 2- + 3 H2O
 11. 11. Redukcja anionu MnO4 - w środowisku obojętnym: Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu Roztwór manganianu (VII) potasu
 12. 12. W obecności reduktora jony MnO4 - ulegają redukcji w środowisku obojętnym o trzy stopnie utlenienia. Rozcieńczony wodą roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się brunatny, po chwili wytrąca się brunatny osad MnO2.
 13. 13. • Brunatny osad tlenku manganu (IV) MnO2 powstały po redukcji KMnO4 w środowisku obojętnym. • Nazwa zwyczajowa MnO2 to braunsztyn.
 14. 14. Równanie reakcji redukcji KMnO4 w środowisku obojętnym: 2 KMnO4 + 3 K2SO3 + H2O -> 2 MnO2 + 3 K2SO4 + 2 KOH jonowo: 2 MnO4 - + 3 SO3 2- + H2O -> 2 MnO2 + 3 SO4 2- + 2 OH-
 15. 15. Redukcja anionu MnO4 - w środowisku zasadowym: Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu Roztwór manganianu (VII) potasu Roztwór zasady (np. sodowej, potasowej)
 16. 16. W obecności reduktora jony MnO4 - ulegają redukcji w środowisku zasadowym do jonów MnO4 2- . Zalkalizowany roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się zielony, ale barwa po pewnym czasie się zmienia.
 17. 17. • Zielony kolor roztwór zawdzięcza powstałym nietrwałym jonom manganianowym (VI) MnO4 2- .
 18. 18. Równanie reakcji redukcji KMnO4 w środowisku zasadowym: 2 KMnO4 + K2SO3 + 2 KOH -> 2 K2MnO4 + K2SO4 + H2O jonowo: 2 MnO4 - + SO3 2- + 2 OH- -> 2 MnO4 2- + SO4 2- + H2O
 19. 19. MnO4 - Mn2+ MnO4 2- MnO2 reduktor, środowisko kwaśne reduktor, środowisko zasadowe reduktor, środowisko obojętne
 20. 20. • Anion manganianowy (VII) najmocniejszym utleniaczem jest w środowisku kwaśnym (redukuje się o pięć stopni utlenienia), a najsłabszym w środowisku zasadowym. the end

×