Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pan tadeusz wprowadzenie

1,407 views

Published on

Autorka - K. Osińska -Francuz

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pan tadeusz wprowadzenie

 1. 1.  Pan – szlachcic z pochodzenia  Tadeusz – tytułowy bohater epopei  Ostatni – częsty przymiotnik w epopei; ukazuje Polskę i szlachtę, która przemija*  Zajazd – zbrojny napad zorganizowany przez szlachtę, przejaw samowoli szlacheckiej  Szlachecka – szlachta to główny bohater zbiorowy epopei  1811 – 5 dni 1811 roku ( powrót Tadeusza z Wilna, miłość do Zosi, zajazd na dwór Sopliców)  1812 – rok przemarszu wojsk napoleońskich przez Polskę
 2. 2. Czas powstania: 1832 – 1834 r.  Miejsce powstania: Paryż Czas akcji: 1811 i 1812 r. Miejsce akcji : Litwa – dwór w Soplicowie, zamek Horeszków, zaścianek Dobrzyńskich, karczma Jankiela
 3. 3. • Słowo „ostatni” w Panu Tadeuszu pada wiele razy. Znajduje się nawet w podtytule epopei – jest to opowieść o ostatnim zajeździe na Litwie, czyli zbrojnym rozwiązywaniu sąsiedzkich konfliktów przez szlachtę. Ów zajazd zorganizował ostatni Klucznik Horeszkowa, zarazem ostatni dworzanin ostatniego Stolnika, czyli Gerwazy. Przywódcą zajazdu jest ostatni z Horeszków, czyli Hrabia. Soplicowa broni ostatni woźny Trybunału, czyli Protazy. Przymiotnik „ostatni” pojawia się także w kontekście króla Polski i władcy Litwy, polskich sejmików, uczty, Podkomorzego. Dlaczego określenie to tak często występuje na kartach Pana Tadeusza? Oznacza ono kres pewnej epoki – Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Narrator opowiada o świecie już minionym. Są to zresztą wspomnienia „kraju lat dziecinnych” Mickiewicza, który, jak wiemy, pisząc ten utwór, przebywał na emigracji i bardzo tęsknił za ojczyzną, jaką zapamiętał z dzieciństwa.
 4. 4. Nostalgia poety Chęć powrotu do ojczyzny Chęć pocieszenia narodu po upadku powstania listopadowego Zatrzymanie obrazu dawnej Polski Spory na emigracji
 5. 5. Mieszkańcy Soplicowa Jacek Soplica Wojski Hreczecha Sędzia Soplica Tadeusz Soplica Telimena
 6. 6. Ród Horeszków Stolnik Horeszko Gerwazy Rębajło Hrabia Horeszko Ewa Horeszkówna Zosia Horeszkówna
 7. 7. Ruiny spichlerza w Nowym Dworze MazowieckimRuiny spichlerza w Nowym Dworze Mazowieckim posłużyły za zamek Horeszków w filmie A. Wajdyposłużyły za zamek Horeszków w filmie A. Wajdy
 8. 8. MAGNATERIA SZLACHTA ŚREDNIOZAMOŻNA SZLACHTA ZAŚCIANKOWA REZYDENCI W BOGATYCH DWORACH Horeszkowie Soplicowie Dobrzyńscy Gerwazy
 9. 9. Podkomorzy – przyjaciel Sędziego. Przybył do jego domu, aby rozsądzić spór o zamek Rejent Bolesta – gość w domu Sędziego i Maćka Dobrzyńskiego. Jest urzędnikiem przy sądzie ziemskim w Nowogródku Asesor – sługa carski, pełniący obowiązki doradcy sędziego. Toczy ciągły spór z Rejentem o to, który z nich jest lepszym myśliwym(jest właścicielem charta Sokoła) Jankiel – Żyd, właściciel karczmy Maciej Dobrzyński - Maciek nad Maćkami – senior rodu Dobrzyńskich Nikita Nikitycz Ryków – rosyjski kapitan, stacjonujący w pobliskiej wiosce. Major Płut – Polak, który stał się zwolennikiem Rosjan i zmienił swoje nazwisko Płutowicz na Płuta Bartek Prusak – drobny szlachcic zaściankowy, zwolennik Napoleona
 10. 10. Jacek Soplica Ks. Robak Nieszczęśliwa miłość Przypadkowe małżeństwo z ubogą szlachcianką Pijaństwo Śmierć żony Miano zdrajcy Zabicie Stolnika ZNIKNIĘCIE Działalność emisariusza Cierpienia za ojczyznę Przygotowywania powstania na Litwie Opieka nad Zosią Uratowanie Hrabiego Spowiedź
 11. 11. PolonezPolonez

×