Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak motywować uczniów do czytania

216 views

Published on

autor prezentacji - Marek Krupa

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jak motywować uczniów do czytania

 1. 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – motywowanie do lektury Konferencja szkoleniowa 31 października 2016.
 2. 2. Powrót do idei liceum ogólnokształcącego w miejsce „kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego”. Ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych przez: wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej, przywrócenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5- letniego technikum. Dokonanie zmian programowych, tak aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku: treści podstawy programowej ułożone spiralnie. Ratowanie potencjału polskiej edukacji (szkoły, budynki, nauczyciele i ich doświadczenie, centra lokalnej kultury). „Małe szkoły” – centra edukacji kulturalnej, „uczenie się przez całe życie” w małych środowiskach.
 3. 3. Liceum Ogólnokształcące  Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.  Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.  Od 1 września 2020 r. będzie stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego 3- letniego liceum ogólnokształcącego, w którym do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach 3-letniego liceum ogólnokształcącego uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.
 4. 4. Dlaczego uczniowie nie czytają lektur szkolnych?  Słaba technika czytania  Brak rozumienia czytanego tekstu  Brak rodzinnych tradycji czytelniczych  Adaptacje filmowe  Bryki, internetowe ściągi  Konkurencja innych atrakcji (gry, Internet)  Brak czasu  Brak dobrej motywacji ze strony szkoły
 5. 5. Umiejętność czytania – kompetencja prymarna. Należy pamiętać o:  Czytać dużo na głos w klasie  Przygotowanie do czytania jako praca domowa  Ocenianie uczniów w tej dziedzinie  Krótkie ćwiczenia głośnego czytania na lekcji  Zachęcanie do treningu szybkiego czytania
 6. 6. Jak ćwiczyć rozumienie czytanego tekstu?  Rozbudź intelektualnie ucznia zanim sięgnie po tekst -Zastanów się w jaki sposób rady filozofa mogą ci się przydać w codziennym życiu? - „Człowiek XXI wieku bardziej boi się przyszłości niż człowiek średniowiecza” Przeczytaj wywiad z historykiem i ustosunkuj się do tego twierdzenia.
 7. 7. Jak ćwiczyć rozumienie czytanego tekstu?  Przyzwyczajaj ucznia do pracy z ołówkiem i notatnikiem - Podkreśl słowa – klucze - Postaw wykrzykniki przy najważniejszych fragmentach tekstu, a pytajniki przy budzących wątpliwości - Podkreśl zdanie wyrażające główną myśl autora - Wypisz tezy, z którymi się nie zgadzasz - Zaznacz wyrazy oceniające – świadczące o stosunku autora do przedmiotu opisu
 8. 8. Jak ćwiczyć rozumienie czytanego tekstu?  Podpowiadaj uczniom atrakcyjne formy notatek z czytanego tekstu - Postaraj się narysować wykres zależności między bohaterami Zbrodni i kary - Zrób fiszki do kartoteki postaci pojawiających się w dramacie Różewicza - Czytając Potop, rysuj diagram sukcesów i porażek Kmicica. Zaznacz punkty przełomowe w życiu bohatera
 9. 9. Jak ćwiczyć rozumienie czytanego tekstu?  Zachęcaj do krytycznego czytania tekstu - Uczeń musi odtworzyć jego tezy, ale nie musi się z nimi zgadzać - Uczeń ma prawo ocenić czy tekst jest ciekawy czy nudny, ważny czy banalny, czy poszerza jego wiedzę, wnosząc coś nowego
 10. 10. Jak ćwiczyć rozumienie czytanego tekstu?  Równie trudne jak czytanie ze zrozumieniem jest słuchanie ze zrozumieniem. Stosujmy te same ćwiczenia zmuszające do uważnego słuchania, przy wykładach, referatach, prezentacjach
 11. 11. Jak postępować z brykami?  Trzeba je znać  Nauczyć uczniów rozróżniać pomoce wartościowe od bezwartościowych  Uczniowi wolno korzystać z wszelkich pomocy dydaktycznych, ale nie powinny one zastępować lektury  Często lekturowe ściągi są wynikiem schematyzmu nauczania
 12. 12. Adaptacje filmowe  Uczeń musi mieć świadomość, ze ma do czynienia z dwoma odrębnymi tekstami kultury  Niekiedy warto porównać oba dzieła pod kątem stopnia wierności filmu wobec książkowego oryginału oraz interpretacyjnej inwencji reżysera
 13. 13. Nauczyciel – władny czy bezradny ?  Każda lektura to wezwanie dla nauczyciela – powinien zachęcić ucznia do obcowania z tekstem  Nauczyciel powinien być świadomy w kręgu jakich wartości porusza się uczeń  Media i Internet nie powinny by naszymi wrogami !!!  Znaczenie akcji typu „cała Polska czyta dzieciom”
 14. 14. Jak stwarzać sytuację motywującą do czytania?  Zaangażowanie emocjonalne bądź intelektualne uczniów przed spotkaniem z książką (ankieta)  Zaciekawienie lektura poprzez przytoczenie wspomnień ludzi, na których wywarła ona wpływ  Aranżacja sytuacji, w których uczniowie wchodzą w role postaci z lektur (Wizyta starszej pani)  Zaintrygować uczniów informacjami o reakcjach jakie wzbudzał dany utwór (Trans-Atlantyk, Świętoszek)  Przekonanie uczniów, że utwór mówi o sprawach dla nich ważnych i aktualnych
 15. 15. Najwięksi wrogowie szkolnej lektury:  Pośpiech (Szybkie nastawione na szukanie informacji czytanie przynosi zniechęcenie, odrzuca się to czego się nie rozumie)  Nuda i schematyzm (instrumentalne traktowanie utworu, narzucanie interpretacji  Brak emocji i radości czytania (spotkanie z lekturą powinno być dla uczniów okazją do przekonania, że książka może śmieszyć, wzruszać i prowokować pytania)
 16. 16. Po staroświecku uważam, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. Homo Ludens z Książką jest wolny. Przynajmniej na tyle, na ile wolnym być można. Sam sobie ustanawia reguły gry posłuszny tylko własnej ciekawości Wisława Szymborska
 17. 17. „Poezja jest rodzajem muzyki, trzeba ją słyszeć, by móc o niej sądzić” – Wolter Wolteriańskie porównanie poezji do muzyki podkreśla jej wyjątkowość, niepowtarzalność oraz konieczność doskonalenia w sobie „słuchu poetyckiego”, który umożliwia odczytanie nastroju wiersza, wsłuchiwanie się w słowa, dźwięki sylab, ale też odnalezienie rytmu, melodii, dostrzeżenie elementów kompozycji. Analiza utworów poetyckich na zajęciach szkolnych stanowi nie lada wyzwanie dla nauczyciela, nie tylko dlatego, że uczniom poezja kojarzy się z dziedziną dawną, skostniałą, wymagającą dużego wysiłku intelektualnego, lecz także ze względu na jej niepowtarzalność. Każdy wiersz jest jedyny w swoim rodzaju. Jak ćwiczyć u uczniów ten „słuch poetycki”, żeby usłyszeli to, co wyjątkowe i niezbędne na egzaminie maturalnym?
 18. 18. Jak ćwiczyć ten „słuch poetycki”?  Wartość indywidualnego odbioru tekstu poetyckiego  Wiersz jako specyficzna sytuacja komunikacyjna  Podmiot liryczny i jego relacja z autorem tekstu  Sposób ujawniania obecności podmiotu lirycznego  Sytuacja liryczna jako relacja podmiotu lirycznego ze światem i ludźmi  Komunikat – wypowiedź liryczna - temat - sposób jego ujęcia (kompozycja) - język (środki stylistyczne)
 19. 19. Dziękuję za uwagę

×