Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Dziady" od a do z

1,278 views

Published on

" Dziady" od A do Z, czyli krótka powtórka najważniejszych treści dramatu Mickiewicza - autorka K. Osińska-Francuz

Published in: Education
 • Be the first to comment

"Dziady" od a do z

 1. 1. OD A DO Z „Dziady”
 2. 2. A  Arcydramat romantyczny – dzieło szczególne w literaturze polskiej  Autobiograficzny charakter Dziadów: Mickiewicz był członkiem filomatów i filaretów
 3. 3. B  Bajka Antoniego Goreckiego opowiedziana przez Żegotę – mówi o sensie męczeństwa młodzieży polskiej: car to szatan, który chce pokrzyżować plany Boga; ziarno to polska młodzież
 4. 4. C  Cichowski – historię cierpienia Cichowskiego opowiada Adolf w scenie Salonu warszawskiego Inne przykłady cierpienia i męczeństwa młodzieży: uwiezieni filomaci i filareci, Wasilewski, Janczewski, Jan Rollison
 5. 5. D  Dedykacja – Mickiewicz zadedykował utwór filaretom skazanym na zesłanie za działalność narodowowyzwoleńczą
 6. 6. E  Egzorcyzmy Księdza Piotra, który wypędza złego ducha z ciała opętanego Konrada
 7. 7. F  Filomaci i filareci jako ofiary systemu carskiego  Frenezja romantyczna – wprowadzanie do utworu motywów okropności, zbrodni, szaleństwa, scen makabrycznych, uleganie namiętnościom ( Konrad)
 8. 8. G  Gustaw – romantyczny kochanek z IV części Dziadów, który z kochanka romantycznego ( bohater werteryczny) przemienia się w bojownika o wolność
 9. 9. H  Heroizm młodzieży wileńskiej  Hierofania – objawienie świętości; świętość ingeruje w despotyczne profanum – aniołowie, symbole męczeństwa, bajka Goreckiego
 10. 10. I  Wielka Improwizacja – scena 2  Mała Improwizacja – w scena 1
 11. 11. J  Janczewski – bohater opowiadania Sobolewskiego w scenie 1., który w śledztwie dowiódł swojej odwagi
 12. 12. K  Ksiądz Piotr - bernardyn, pokorny sługa Boga, który doznaje łaski zobaczenia przyszłych losów Polski (mesjanizm narodowy)
 13. 13. L  Lawa, czyli opowieść o „Dziadach” - film Tadeusza Konwickiego Nasz naród jak lawa, Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Słowa wypowiedziane przez Wysockiego w scenie VII
 14. 14. M  Mesjanizm narodowy - scena V, Widzenie Księdza Piotra Polska Chrystusem narodów – dzieje Polski analogią do cierpienia Chrystusa
 15. 15. N  Nowosilcow Mikołaj, senator odpowiedzialny za proces młodzieży wileńskiej; przedstawiony jako karierowicz żądny zaszczytów - scena VI Sen Senatora
 16. 16. O  Obrzęd dziadów –ludowy obrzęd, który łączy wszystkie części Dziadów
 17. 17. P  Prometeizm – bunt przeciw wyrokom boskim w imię dobra ogółu, poświęcenie jednostki dla dobra innych Konrad jako nowy Prometeusz, który buntuje się przeciw Bogu w imię wolności swojej ojczyzny
 18. 18. R  Rollisonowa – niewidoma wdowa błagająca Senatora o łaskę dla swego syna; symbol cierpienia wszystkich matek cierpiących z powodu prześladowania ich dzieci przez władze carskie
 19. 19. S  Salon warszawski – scena VII dramatu obrazuje podział społeczeństwa polskiego na lojalistów i patriotów – towarzystwo stolikowe i towarzystwo przy drzwiach  Sen Senatora – scena VI dramatu demaskująca Nowosilcowa
 20. 20. T  Tragizm bohatera – Konrad to postać tragiczna – wybitna jednostka pragnąca wolności narodu, ale kierująca się pychą
 21. 21. U  Ustęp, czyli cykl wierszy epickich wydanych wraz z III częścią Dziadów:  Droga do Rosji  Przedmieścia stolicy  Petersburg  Pomnik Piotra Wielkiego  Przegląd wojska  Oleszkiewicz  Do przyjaciół Moskali
 22. 22. W  Wizje – sceny wizyjne w Dziadach: Mała i Wielka Improwizacja, widzenie Ewy, widzenie Księdza Piotra, scena egzorcyzmów, sen Senatora
 23. 23. Z  Zemsta – pieśń zemsty śpiewana przez Konrada w 1. scenie dramatu

×