Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chrom

284 views

Published on

Prezentacja na temat chromu - do wykorzystania na zajęciach z chemii w LO, autorka Katarzyna Czekała

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chrom

 1. 1. Metale ciężkie - bloku d spotkanie z chromem Chromowce – metale 6. grupy układu okresowego
 2. 2. Do grupy chromowców należą Chrom - 24Cr występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału chromitu FeO ∙ Cr2O3 lub FeCr2O4. Inne minerały zawierające chrom nie mają większego znaczenia technicznego. Molibden - 42Mo występuje w przyrodzie jako dwusiarczek MoS2 w minerale zwanym molibdenem. Minerał ten tworzy ciemne, błyszczące blaszki, bardzo podobne do grafitu. Ma on zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronowym. Molibden o czystości wyższej niż 99,9% używany jest do wyrobu siatek i anod w lampach elektronowych oraz włókien w lampach żarowych. Stale szybkotnące zawierają ponad 8% Mo. Wolfram - 74W występuje w przyrodzie w postaci minerałów - szelitu CaWO4 i wolframitu (Fe,Mn)WO4. Z powodu bardzo wysokiej temperatury topnienia (3370o C), wolfram podobnie jak molibden, używany jest do produkcji sprali żarówek elektrycznych, kontaktów specjalnych, tarcz elektronowych w lampach rentegenowskich, itp. stosowany jest również do wyrobu stali wolframowej, zachowującej twardość nawet w bardzo wysokich temperaturach.
 3. 3. Cechą charakterystyczną budowy atomów chromowców jest konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej (n-1)d5 ns1
 4. 4. Chrom  w temperaturze pokojowej jest odporny na działanie wody, fluorowców, siarki, azotu, węgla, roztwarza się w kwasie solnym i siarkowym, natomiast w kwasie azotowym i w wodzie królewskiej ulega pasywacji. Z tlenem tworzy czarny tlenek chromu (II) CrO, szarozielony tlenek chromu (III) Cr2O3  chrom jest składnikiem stali specjalnych, charakteryzujących się wyższą odpornością mechaniczną i chemiczną, służy także do wytwarzania powłok galwanicznych. Związki chromu używane są w garbarstwie, fotografice oraz jako pigmenty.
 5. 5. Właściwości fizyczne  metal  srebrzystoniebieski  silny połysk  kruchy  wysoka temperatura topnienia – 1910 o C
 6. 6. Właściwości chemiczne  średnio reaktywny  w związkach chemicznych występują na +II, +III, +VI stopniu utlenienia
 7. 7. Chrom na różnych stopniach utlenienia stopień utlenienia II III VI przykład związku CrO Cr2 O3 CrO3 przykład związku Cr(OH)2 Cr(OH)3 CrO4 2 - ,Cr2 O7 2 - charakter chemiczny zasadowy amfoteryczny kwaśny własności miemetaliczne rosną własności utleniające rosną Równania potwierdzające charakter chemiczny tlenków: CrO + 2 HCl → CrCl2 + H2O CrO + KOH – reakcja nie biegnie Cr2O3 + 6 HCl → 2 CrCl3 + 3 H2O Cr2O3 + 6 KOH + 3 H2O → 2 K3[Cr(OH)6] CrO3 + 2 KOH → K2CrO4 + H2O W środowisku kwaśnym trwałe są jony chromianowe (VI) CrO3 + HCl reakcja nie biegnie
 8. 8. + NaOH Doświadczenia z chromem na różnych stopniach utlenienia III Cr2(SO4)3 Siarczan (VI) chromu (III) III Cr(OH)3 ↓ Wodortlenek chromu (III) III Na3[Cr(OH)6] lub NaCrO2 lub Na3CrO2 Chromian (III) sodu III CrCl3 Chlorek chromu (III) III Cr2(SO4)3 siarczan (VI) chromu (III) + H2O2 + reduktor + kwas + H2SO4 + NaOH utleniacz + HCl+ NaOH VI Na2Cr2O7 dichromian (VI) sodu VI Na2CrO4 chromian (VI) sodu
 9. 9. Wytrącił się szaroniebieski osad wodorotlenku chromu(III) Zapis reakcji: Cr2(SO4)3 + 6 NaOH → 2 Cr(OH)3↓ + 3 Na2SO4 Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) Do roztworu siarczanu(VI) chromu(III) dodano kilka kropel roztworu wodorotlenku sodu
 10. 10. W probówce 1. osad znika, a ciecz przyjmuje zielone zabarwienie. To samo obserwuje się w probówce 2. Świadczy to o amfoterycznych właściwościach chromu na III stopniu utlenienia. Zapis reakcji: W probówce 1. Cr(OH)3↓ + 3 NaOH → Na3CrO3 + 3 H2O W probówce 2. Cr(OH)3↓ + 3 HCl → CrCl3 + 3 H2O Reakcja wodorotlenku chromu(III) z wodorotlenkiem sodu i kwasem solnymOtrzymany w poprzednim doświadczeniu osad wodorotlenku chromu(III) podzielono na dwie probówki. Do probówki 1. dodano roztwór wodorotlenku sodu, a do probówki 2. roztwór kwasu solnego
 11. 11. Roztwór zmienił zabarwienie z zielonego na żółty, co świadczy o powstaniu chromianu(VI) sodu. Zapis reakcji: 2 Na3CrO3 + 3 H2O2 → 2 Na2CrO4 + 2 NaOH + 2 H2O Utlenianie chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku zasadowym Otrzymany w poprzednim doświadczeniu roztwór chromianu(III) sodu z alkalizowano roztworem wodorotlenku sodu i dodano kilka kropel roztworu nadtlenku wodoru.
 12. 12. Roztwór zmienił zabarwienie z żółtego na pomarańczowy, co świadczy o powstaniu dichromianu(VI) sodu. (nie jest to reakcja redoks !!!) Zapis reakcji: 2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) Do otrzymanego w poprzednim doświadczeniu roztwór chromianu(VI) sodu dodano kilka kropel roztworu kwasu siarkowego(VI)
 13. 13. Roztwór zmienił zabarwienie z pomarańczowego na zielonogranatowy, co świadczy o powstaniu chromu na III stopniu utlenienia Zapis reakcji: Na2Cr2O7 + 4 H2SO4 + 3 KNO2 → Cr2(SO4)3 + 3 KNO3 + Na2SO4 + 4 H2O Redukcja dichromianu(VI) sodu w środowisku kwasu siarkowego(VI) Otrzymany w poprzednim doświadczeniu roztwór dichromianu(VI) sodu zakwaszonego kwasem siarkowym(VI) dodano niewielką ilość stałego azotanu(III) potasu
 14. 14. Występowanie związków chromu w przyrodzie :
 15. 15. chromit –FeCr2O4
 16. 16. krokoit – PbCr2O4
 17. 17. uwarowit – Ca3Cr2(SiO4)3

×