Advertisement
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Advertisement
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Advertisement
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Numeració i càlcul.1
Upcoming SlideShare
Practicant problemes per cicle inicialPracticant problemes per cicle inicial
Loading in ... 3
1 of 12
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Numeració i càlcul.1

 1. NUMERACIÓ I CÀLCUL 10 PÀGINES D’EXERCICIS PREPARADES PER IMPRIMIR PER DAVANT I PER DARRERE. ES PODEN IMPRIMIR EN BLANC I NEGRE I ELS MARGES SÓN ELS MÀXIMS PER APROFITAR L’ESPAI. ESTAN PENSATS PEL TERCER TRIMESTRE DE PRIMER DE CICLE INICIAL, PER AVALUACIÓ INICIAL PER SEGON O PER ALUMNES EN ALTRES MOMENTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.
 2. Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data: …………………………………………………………………………………. NUMERACIÓ I CÀLCUL Relaciona un número de cada columna perquè sumin 10: 7 2 3 8 9 0 5 1 1 3 2 8 9 10 5 7 Continua les sèries: 0 2 4 0 5 10 20 19 18 Ordena de més petit a més gran: 2 27 7 72 70
 3. Posa el signe =, < o > segons correspongui: 3+2 5+1 4+3 7+0 4+1 7-3 3+3 3-3 5+2 8-1 6+2 4+2 8+2 5 2+2 9-6 Suma i resta: + 4 1 2 5 + 5 1 6 4 + 4 1 2 2 5 8 - 4 1 5 3 1 8 9 - + 2 3 7 2 + 4 5 2 9 + 5 3 1 8 0 3 - 9 5 6 4 1 3 8 - + 3 1 4 5 + 1 3 8 5 + 3 4 2 3 1 9 - 4 1 8 3 1 4 7 - + 5 3 1 0 + 2 4 7 8 + 1 6 5 0 6 0 - 5 5 7 1 1 2 5 -
 4. Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data: …………………………………………………………………………………. NUMERACIÓ I CÀLCUL Quin número és? 36 42 21 13 4 16 80 100 63
 5. 29 Completa la taula: 50 Tretze 93 Trenta-vuit 78 Quinze 100 Vint-i-sis 14 Divuit Quin número és? 1 5 1 4 2 2 2 És parell. 4 És més gran 8 que 10. 1 És més petit 7 que 20. 2 3 És més petit 4 4 que 30. 2 És més gran 5 5 que 20. 1 4 És senar. 5 0 Suma i resta: 1 És senar. 5 Té 5 unitats. 1 5 8 9 0 3 7 3 0 2 4 2 3 2 4 0 És més gran que 7. Té 2 desenes. És parell. És més gran que 22.
 6. + 5 5 8 7 - 7 5 + 6 4 4 3 3 8 - 4 3 + 2 2 8 4 0 4 - 7 2 + 9 8 3 5 7 1 - 5 1 8 3 Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data: …………………………………………………………………………………. NUMERACIÓ I CÀLCUL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pinta el número que estigui més a prop. 0 2 10 0 9 10 0 7 10 0 4 10 0 8 10 0 6 10 0 3 10 0 1 10 Completa les rectes numèriques següents: 10 11 12 14 17 18 20
 7. 21 22 23 25 30 31 0 28 30 34 10 39 40 30 37 40 70 90 100 Completa amb el número que falta: = 8 7 - = 4 4 + 5 = + 6 = 9 5 - = 5 7 + 7 + = 10 5 + 4 - 4 = 5 + = 10 + 2 = 5 - 1 = 3 4 - Relaciona cada número amb el seu doble: 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12 8 2 14 20 16 6 9 18 = 7 = 0
 8. 10 10 Assenyala quin dels requadres completa la centena: Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data: …………………………………………………………………………………. NUMERACIÓ I CÀLCUL Relaciona el número amb el seu nom: 14 Trentaquatre 19 Vint-i-cinc 25 Tretze 34 Noranta-u 37 Seixantaquatre 13 Disset 91 Trenta-set 64 Setantavuit 17 Catorze 78 Dinou Torna a escriure ordenant de gran a petit:
 9. 15 11 51 55 50 Posa el signe que correspongui, + o -: 5 3 = 8 5 3 = 2 5 5 = 0 4 2 = 6 7 1 = 8 5 1 = 4 6 6 = 0 4 0 = 4 3 2 = 5 8 2 = 6 10 3 = 7 5 5 = 10 Quin número és?      
 10.     Ordena els números anteriors de petit a gran: Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Data: …………………………………………………………………………………. NUMERACIÓ I CÀLCUL + 8 1 5 2 + 5 2 6 7 + 5 1 2 8 2 8 + 2 4 6 2 + 4 4 8 5 + 7 4 1 3 3 3 + 1 6 3 5 + 1 1 7 7 + 7 3 2 1 1 9 + 4 3 7 2 + 3 2 3 9 5 8 7 0 + 5
 11. - 8 1 1 - 5 1 3 5 - 7 2 1 - 2 2 7 9 4 0 1 - 4 3 5 8 - 9 1 1 - 8 2 7 5 - Escriu el número que va abans i el que va després: 29 30 21 17 8 44 13 14 50 58 15 Llegeix i escriu el número: Vint-iquatre Setanta-u Dinou Vuitantanou Cent Tretze Quarantasis Quinze Seixanta Setze
 12. Relaciona les 3 columnes: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10 10 + 10 + 10 + 10 20 10 + 10 60 10 30 10 + 10 + 10 + 10 + 10 70 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 40 10 + 10 + 10 50 Continua la sèrie: 0 5 10
Advertisement