Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autoavaluació del treball en grup

Plantilla per autoavaluar el treball en grup.

  • Login to see the comments

Autoavaluació del treball en grup

  1. 1. AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP Nom: Components del teu grup: Assenyala el grau de certesa d’aquestes afirmacions respecte tu i el teu grup de treball: Cert Una mica cert Fals Hem treballat tots per igual. Hem pres les decisions junts. Ens hem tractat bé. Ens hem ajudat mútuament. Teníem clar el que havíem de fer. Hem aprofitat bé el temps. He après els continguts del treball. M’ha agradat treballar en grup. Estic content amb el resultat del treball. Respon aquestes preguntes: Què hem fet molt bé? Què hauríem d’haver fet millor? T’agradaria tornar a treballar amb el mateix grup? Quina nota creus que et mereixes? Creus que els tres components del grup mereixeu la mateixa nota? Per què? Haguessis preferit fer el treball sol? Si haguessis pogut triar, amb qui t’hagués agradat fer el treball?

×