Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stjepan Vidović, 7. razred - Poljska

Stjepan Vidović, 7. razred - Poljska

 • Login to see the comments

Stjepan Vidović, 7. razred - Poljska

 1. 1. POLJSKA Prezentaciju izradio: Stjepan Vidović, 7. razred
 2. 2. Graniči s : 1. Njemačkom na zapadu 2. Češkom na jugozapadu 3. Slovačkom na jugu 4. Ukrajinom na jugoistoku 5. Bjelorusijom na istoku 6. Litvom na sjeveroistoku 7. Rusijom (samo sa Kaljinigradskom oblasti 8. Baltičkim morem na sjeveru Stjepan Vidović 12.3.2015. 2
 3. 3.  Ime Polska se pojavljuje tijekom 11.st. Dolazi od drevnog slavenskog plemena Polanie (“oni koji žive na polju”) koje se naselilo u nizinama između rijeka Odre i Visle Poljsko zlatno doba je 16.st. kada se Poljska ujedinila s Litvom i bila jedna od glavnih europskih sila pod dinastijom Jagelovića. Dinastija je propala 1572. i tada su Poljsku zadesili brojni ratovi i bila je podijeljena između Rusije, Prusije i Austrije. Postala je neovisna država nakon 1. svj. rata, a 1939. je podijeljena na Njemačku i Sovjetski savez. Poljska je 1999. god. ušla u savez NATO, a 1.svibnja 2004. u Europsku uniju. Stjepan Vidović 12.3.2015. 3
 4. 4.  Od 1999. Poljska ima novi ustroj.  Teritorij je podijeljen na vojvodstva , koje su potom podijeljene na kotore, potom razdijeljeni na općine  Poljska ima 16 vojvodstava , 379 kotara i 2478 općina Vojvodstva 1. Velikopoljsko 2. Kujavsko-pomorsko 3. Malopoljsko 4. Lođsko 5. Donjošlesko 6. Lublinsko 7. Lubusko 8. Mazovjecko 9. Opolsko 10. Potkarpatsko 11. Podlasko 12. Pomeransko 13. Svetokriško 14. Šlesko 15. Varminsko-mazursko 16. Zapadnopomeransko Stjepan Vidović 12.3.2015. 4
 5. 5.  U poljskom reljefu dominira Sjevernoeuropska nizina s prosječnom nadmorskom visinom od 173 m  Na jugu je najviši vrh Poljske Rysy (2,449 m ); dužina obale je 440 km.  Poljska ima 9300 jezera, uglavnom na sjeveru zemlje.  Mazurija je najveće jezero u Poljskoj Poljska ima umjerenu klimu s hladnim, kišovitim i oštrim zimama, te blagim ljetima s pljuskovima. Stjepan Vidović 12.3.2015. 5
 6. 6.  Prije Drugog svj. rata gospodarstvo je ovisilo o poljoprivredi.  Strukturne promjene zdravstva, obrazovanja, mirovinskog sustava i državne uprave izazvale su znatne porezne pritiske.  Bruto domaći proizvod (BDP) stalno je rastao od 1993. do 2000. uz kraće usporavanje u 2001. i 2002. godini.  Približavanje članstva u Europskoj uniji opet je potaklo gospodarstvo, koje je u 2003. poraslo za 3.7%. Stjepan Vidović 12.3.2015. 6
 7. 7.  Stanovništvo Poljske je najgušće na području juga Poljske, a najrjeđe na sjeverozapadu i sjeveroistoku (močvare).  63% stanovništva živi u gradovima (podatak iz 2001.) 42 grada imaju više od 100 tisuća stanovnika ,a 6 gradova od 500 tisuća stanovnika.  Poljaci čine 98 % ,a glavne manjine su Njemci, Ukrajinci i Bjelorusi.  Poljski jezik, koji se ubraja u zapadnu granu slavenskih jezika jest službeni jezik Poljske.  Većina Poljaka (95 %) su katolici. Nekatoličkih 5 % stanovništva uglavnom spada u pravoslavlje i protenstatizam. Podatak iz 2005. Stjepan Vidović 12.3.2015. 7
 8. 8.  Poljska je uglavnom dijelila sva razdoblja kulturnog razvitka zapada.  Renesansa je dovela do procvata Poljske kulture, dok je reformacija ubrzala razvoj književnosti na poljskom.  Francuska je kultura jako utjecala na Poljsku u 18. i 19. st.  Ovo su samo neki od brojnih Poljaka koji su doprinijeli svjetskoj kulturi: 1. Političari: Jozef Pilsudski, Lech Walesa 2. Papa Ivan Pavao II. 3. Književnici: Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Joseph Conrad, Wladislav Reymont, Stefan Žeromski, Boleslaw Prus, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska 4. Znanstvenici: Nikola Kopernik, Jedrzej Sniadecki, Maria Skolodowska-Curie, Tadeusz Wolanski 5. Redatelji: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieslowski, Roman Polanski 6. Skladatelji: Fryderyk Chopin, Stanislaw Moniuszko, Henryk Wieninawski, Ignaci Jan Paderewski, Karol Szymanowski, Witold Lutoslawski, Krzystof Penderecki, Jan A. P. Kaczmarek 7. Slikari: Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Stanislaw Wyspianski, Daniel Chodowiecki, Jan Matejko, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski Stjepan Vidović 12.3.2015. 8
 9. 9.  Gl.grad: Warszawa (Varšava)  Najveća luka: Gdanjsk  Bivši gl. grad: Krakow Stjepan Vidović 12.3.2015. 9
 10. 10. Hvala na pažnji! Stjepan Vidović 12.3.2015. 10

×